מערכת שעות סמסטר א'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"א
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1011.1102.01 יסודות הכלכלה שיעור א 15:00 18:00 001 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.02 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 001 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.03 יסודות הכלכלה שיעור ב 14:00 17:00 001 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
_______________________
א' 1011.1102.04 יסודות הכלכלה תרגיל ד 08:00 10:00 גב' אתגר יצחקי דנה
א' 1011.1102.05 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 גב' אתגר יצחקי דנה
א' 1011.1102.06 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 גב' מעיין ים
א' 1011.1102.07 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 גב' מעיין ים
א' 1011.1102.08 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 מר סברין רום
א' 1011.1102.09 יסודות הכלכלה תרגיל ד 16:00 18:00 מר סברין רום
א' 1011.1102.10 יסודות הכלכלה תרגיל ד 18:00 20:00 מר סברין רום
___________________________________________________________
א' 1011.1108.01 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 08:00 11:00 ד"ר גברילוב יוליה
א' 1011.1108.02 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 13:00 15:00 ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
א' 1011.1108.03 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ה 08:00 11:00 מר קנדל ברק
א' 1011.1108.04 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 15:00 17:00 מר קנדל ברק
_______________________
א' 1011.1108.05 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ג 08:30 11:00 גב' זסלבסקי אינה
א' 1011.1108.06 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 11:00 13:00 גב' זסלבסקי אינה
_______________________
א' 1011.1109.01 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 14:00 16:00 ד"ר אגאי נירית
א' 1011.1109.02 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 14:00 16:00 ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 11:00 13:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 12:00 14:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
_______________________
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 17:00 19:00 ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ד 14:00 16:00 ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 14:00 16:00 ד"ר דוראל ללה
_______________________
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת א 12:00 14:00 מר יגר ירון
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 12:00 14:00 מר יגר ירון
___________________________________________________________
א' 1011.2103.01 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 פרופ' גלבוע יצחק
א' 1011.2103.02 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 08:00 10:00 גב' לב עדי
א' 1011.2103.03 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 גב' לב עדי
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תשפ"א
שנים ב' ג' - קורסי חובה
א' 1011.2102.01 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ד 14:00 17:00 מר בן יהודה שלומי
ד"ר סטי עופר
ד"ר ספורטא איתי
א' 1011.2102.02 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 09:00 12:00 ד"ר סטי עופר
ד"ר ספורטא איתי
מר בן יהודה שלומי
א' 1011.2102.03 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 14:00 17:00 ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
מר בן יהודה שלומי
א' 1011.2102.04 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 מר כנען רועי
א' 1011.2102.05 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 גב' גת דינה
א' 1011.2102.06 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:30 14:00 מר כנען רועי
א' 1011.2102.07 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:30 14:00 גב' גת דינה
א' 1011.2102.08 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 14:00 16:00 גב' שטיין חיימוב שלומית
א' 1011.2102.09 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 16:00 18:00 גב' שטיין חיימוב שלומית
___________________________________________________________
א' 1011.2109.01 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 דר בינסקי הדר
א' 1011.2109.02 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 12:00 14:00 מר עבד אל קאדר אמיר
א' 1011.2109.03 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 14:00 16:00 מר עבד אל קאדר אמיר
___________________________________________________________
א' 1011.2109.04 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ב 08:00 11:00 פרופ' פוזנר עדי
א' 1011.2109.05 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ג 08:00 11:00 001 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
_______________________
א' 1011.2109.06 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 08:00 10:00 גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.07 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 10:00 12:00 גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.08 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 16:00 18:00 גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.09 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ב 08:00 10:00 גב' ויסמן הדר
___________________________________________________________
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 10:00 12:00 גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 10:00 12:00 גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 12:00 14:00 פרופ' כהן אלמה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 פרופ' כהן אלמה
_______________________
א' 1011.2106.03 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 16:00 18:00 מר צבאג אלי
א' 1011.2106.04 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 18:00 20:00 מר צבאג אלי
א' 1011.2106.05 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 12:00 14:00 מר גרין חגי
א' 1011.2106.06 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 14:00 16:00 מר גרין חגי
___________________________________________________________
א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 18:00 20:00 דר' ששון רועי
א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 17:00 19:00 דר' ששון רועי
_______________________
א' 1011.2106.08 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 גב' לב עדי
א' 1011.2106.09 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 גב' לב עדי
___________________________________________________________
א' 1011.2105.01 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 11:00 14:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
א' 1011.2105.02 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ב 14:00 16:00 גב' פוקס הדר
___________________________________________________________
א' 1011.2104.01 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור א 14:00 17:00 ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
א' 1011.2104.02 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ב 08:30 11:00 ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
_______________________
א' 1011.2104.03 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 08:00 10:00 מר ליטמן נועם
א' 1011.2104.04 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 14:00 16:00 מר קריסטל מיכאל
א' 1011.2104.05 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 16:00 18:00 מר קריסטל מיכאל
___________________________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תשפ"א
קורסי בחירה
א' 1011.3132.01 מבוא לתורת המשחקים שו"ת א 16:00 18:00 פרופ' שפיגלר רן
א' 1011.3161.01 אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה שו"ת ג 11:00 14:00 פרופ' ישיב ערן
א' 1011.3165.01 תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015 שו"ת א 10:00 12:00 ד"ר קוק אלי
א' 1011.3215.01 עיצוב שווקים שו"ת א 14:00 16:00 פרופ' אליעז כפיר
א' 1011.3310.01 International Economics** שו"ת ג 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • א' 1011.3434.01 סדנא לתלמידים מצטיינים סדנה ד 12:00 14:00 ד"ר זלצר דן
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר א' תשפ"א
  סמינרים
  א' 1011.3560.01 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר א 10:00 12:00 פרופ' פוזנר עדי
  א' 1011.3561.01 נושאים במאקרו כלכלה סמינר ב 08:00 10:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
  א' 1011.3563.01 כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים סמינר ג 10:00 12:00 פרופ' כהן אלמה
  א' 1011.3567.01 כלכלת סייבר סמינר ב 12:00 14:00 פרופ' גנדל ניל
  א' 1011.3568.01 סמינר במדעי המידע** סמינר א 12:00 14:00 ד"ר זלצר דן
 • מומלץ לתלמידי המסלול הדו חוגי כלכלה-סטטיסטיקה
 • תלמידי הקבץ ביג דאטה בחוג לניהול מנועים מרישום לסמינר
 • א' 1011.3571.01 כלכלה, רווחה ומוסר סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר סטי עופר
  א' 1011.3572.01 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר ב 16:00 18:00 פרופ' ישיב ערן
  א' 1011.3574.01 הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר שלוסר אנליה
  א' 1011.3577.01 כלכלת משפחה סמינר ב 10:00 12:00 פרופ' חזן משה
  א' 1011.3578.01 אי שוויון כלכלי סמינר ד 15:00 17:00 ד"ר דניאלי אורן
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף