מסלול ישיר ללימודי הדוקטורט

החוג לתקשורת ע"ש דן
ראש החוג: פרופ' אלעד שגב
​יועץ: פרופ' ז'רום בורדון

 1. רשאים לפנות לוועדה היחידתית באמצעות הוועדה החוגית שלנו תלמידים מצטיינים שקיבלו את התואר בוגר אוניברסיטה בציון משוקלל של 90 לפחות (תלמיד דו חוגי 90 לפחות בשני החוגים). תלמיד שעומד בתנאים אלה ולא הגיש מועמדות למסלול הישיר רשאי לעשות זאת במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני.
 2. בנוסף זכאים להגיש מועמדותם למסלול הישיר תלמידים מצטיינים אשר בתום השנה הראשונה ללימודי המ.א השלימו לפחות מחצית מכלל חובות השמיעה של לימודי המ.א ובהם כל קורסי החובה של שנה ראשונה במסלול עם עבודת גמר וסמינר אחד לפחות, בממוצע ציונים של 90 לפחות.
 3. על המועמדים בשני המסלולים להגיש לוועדה החוגית הצעת מחקר ראשונית בהיקף של כ- 5 עמודים, שבה יפורטו השערות המחקר, שיטות המחקר , שדה המחקר וכן אישור המנחה המיועד.
 4. הוועדה החוגית לתלמידי התואר השלישי תדון במועמדים ותחליט אם לקבלם או לדחותם. אם הוועדה תאשר קבלה היא תמליץ בפני הוועדה היחידתית על קבלת התלמיד לשלב א' על תנאי.

         חובות המסלול הישיר ותלמידי שנה א' על תנאי יהיו כדלקמן:

 1. מכסת הלימודים: מכסת שעות הלימוד של תלמיד במסלול הישיר הוא לפחות שני שליש מסכום מכסות הלימודים הנדרשות לתואר שני במסלול עם עבודת הגמר (למעט עבודת הגמר) ולתואר שלישי. לקראת סוף השנה השנייה ללימודיהם תבחן הוועדה החוגית את הישגיהם וכשירותם של התלמידים ותאשר את המשך שילובם במסלול הישיר על סמך הצטיינותם.
 2. על התלמיד ללמוד לכל הפחות מחצית משעות הלימוד עד תום שלב א' על תנאי ואת יתרת החובות עד תום השנה השלישית ללימודי הדוקטורט.
 3. תלמידי המסלול הישיר יהיו חייבים בציון 85 לכל הפחות בכל קורס.
 4. מועד הגשת הצעת המחקר: תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף א' חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך שלוש שנים מתחילת לימודיהם. תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף ב' חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך שנה מתחילת לימודיהם.
 5. לפני הגשת הצעת המחקר לחוג על התלמיד להציגה (בחינת כשירות) בסמינר בנוכחות של לפחות שלושה חברי סגל (כולל המנחה). תוך שלושה שבועות מיום קבלת הצעת המחקר החוג יעבירה לשיפוט. לשופטים יינתנו חודשיים לכל היותר למתן חוות דעתם. אם יתקבלו חוות הדעת ולא יידרשו תיקונים, המלצת הוועדה החוגית תועבר לוועדה היחידתית תוך חודש. אם יידרשו תיקונים ידווח לוועדה היחידתית ותינתן לתלמיד תקופה של עד ארבעה חודשים לתיקון ההצעה. החוג יעביר לוועדה היחידתית את ההצעה בתוספת המלצה לאשרה או לדחותה תוך שנה מיום מסירת העבודה לתלמיד לצורך תיקונים.
 6. לאחר אישור הצעת המחקר ע"י הוועדה החוגית, היא תועבר לאישור הוועדה היחידתית. בעקבות המלצת הוועדה היחידתית היא תועבר לאישור הוועדה האוניברסיטאית.
 7. לאחר אישור ההצעה ועמידה בתנאי של למידת מחצית מחובות השמיעה, יוענק תואר שני במסגרת הלימודים במסלול הישיר.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף