תקנות החוג

 

 

 1. משך הלימודים
  הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים שלוש שנים (לפחות שישה סמסטרים). תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, אורכה לשנה אחת נוספת.
 2. תלמידים רשאים לערער על ציון תוך 5 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה. לפני הגשת ערעור על ציון בחינה, מומלץ לעיין בסריקה של מחברת הבחינה באמצעות שירותי מידע לתלמיד באינטרנט. 
 3. תלמיד חייב למלא את כל החובות המוטלות במשך הקורס והגשת תרגילים ועבודות ודרישות נוספות המוטלות ע"י המורה במועד הנקבע ע"י המורה. בכל מקרה לא יהיה מועד זה מאוחר מן היום האחרון של הסמסטר בו רשום התלמיד לקורס (למעט עבודה סמינריונית). תלמיד אשר לא יגיש את כל העבודות והתרגילים כפי שנקבע ע"י המורה - ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240).
 4. קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה (בהבדל מבחינת בית) יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום הסמסטר אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס.
  להלן המועדים להגשת עבודות סיום קורס בשנת הלימודים תשע"ט:
  סמסטר א'  - יום ד', 13.2.2019, ח' באדר א' תשע"ט.
  סמסטר ב'  - יום א', 14.7.2019, י"א בתמוז תשע"ט.
 5. מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י מרצה הקורס, אך לא מעבר למועד שנקבע ע"י האוניברסיטה.
  להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ט:
  סמסטר א'  -  יום א', 5.5.2019, ל' בניסן תשע"ט.
  סמסטר ב' וסמינרים שנתיים - יום א', 22.9.2019, כ"ב באלול תשע"ט.
  מורי החוג אינם רשאים לאשר דחייה במועד הגשת עבודות סמינריוניות.
  במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה, רשאית ועדת ההוראה הפקולטטית לאשר הארכה של שבועיים נוספים לתלמידים אשר יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה.
  על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספים.
  ​התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג. אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
 6. לא ניתן לשפר ציון לאחר שנלמדו קורסים מתקדמים באותו תחום או בתחומים קרובים.
 7. כל קורס בלימודי המבואות הכלליים ייחשב ל-4 ש"ס לכל היותר, גם אם מספר שעות הלימוד בפועל גדול יותר.
 8. תנאי מוקדם להשתתפות תלמידים מחוץ לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה בקורסים בחוג, הינו עמידה בהצלחה במבוא לסוציולוגיה ובמבוא לאנתרופולוגיה. השתתפות בקורסים מתקדמים בחוג מותנית במילוי הדרישות המוקדמות.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף