פטורים והשלמות בגין קורסי חובה חופפים

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שנה א'

קורסים חופפים/פטור מקורסים

תשומת לב התלמידים מופנית לאמור בנושא זה בפרק תקנון פקולטטי.
תלמידים באופן הלימוד הדו-חוגי שקיבלו פטור בגין קורסי חובה חופפים חייבים להשלים במסגרת החוג מכסה של 56 ש"ס לפחות. השלמת השעות החסרות בגין קבלת פטור תיעשה מתוך קורסי התשתית, הבחירה או הסמינרים, בהתאם לטבלת הפטורים וההשלמות.
ניתן להשלים קורסים אלו בכל אחד מן הסמסטרים בשנים ב' ו-ג' ללימודים.

חוג לימודים נוסף

שנה

פטורים מקורסים בחוג לסוציולוגיה

היקף בש"ס

פירוט

השלמת קורסים בחוג לסוציולוגיה

לימודי עבודה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הקורס יילמד במסגרת החוג ללימודי עבודה

השלמת עוד 9 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

לימודי עבודה

א'

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה 

4

הקורס יילמד במסגרת החוג ללימודי עבודה

השלמת עוד 9 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

לימודי עבודה

א'

שיטות מחקר איכותיות[1]

4

הקורס יילמד במסגרת החוג ללימודי עבודה

השלמת עוד 9 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

פסיכולוגיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים סטטיסטיקה א'+ב' לפסיכולוגים

השלמת עוד 4 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

פסיכולוגיה

א'

יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית

3

הפטור ניתן ע"ס שיטות מחקר ופסיכולוגיה ניסויית

השלמת עוד 4 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

מדע המדינה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הקורס יילמד במסגרת החוג למדע המדינה

 

השלמת עוד 4 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

מדע המדינה א' יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית 3 הפטור ניתן ע"ס הקורס כתיבה ומחקר במדע המדינה השלמת עוד 4 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

כלכלה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: סטטיסטיקה א' ו-ב' בכלכלה

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/ בחירה

כלכלה

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס: מבוא לאקונומטריקה

 

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/ בחירה

חינוך

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מתודולוגיה מחקרית א' ו-ב'

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/ בחירה

חינוך

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס: ניתוח נתונים כמותיים במחקר החינוכי

 

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/ בחירה

ניהול

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לניהול ושיטות מחקר אמפירי

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/ בחירה

ניהול

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לניהול ושיטות מחקר אמפירי

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/ בחירה

גיאוגרפיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורס: סטטיסטיקה לגיאוגרפים   

אין

מדעים מדויקים

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים:
מבוא לסטטיסטיקה ומבוא להסתברות או הקורס הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי

 השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

מדעים מדויקים

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

רגרסיה

 השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

 
 
תלמידים שילמדו סטטיסטיקה, בחוגי לימוד אחרים, יפנו למזכירות הפקולטה (חדר 311 בניין נפתלי) לבירור קבלת פטור מהקורס.

_________________________
​[1] חל על תלמידים שהחלו לימודים מתשע"ח.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף