המגמה הפסיכוביולוגית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני

 

תיאור הקורסים

1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב משתנים: ניתוח שונות עם משתנים בין ותוך נבדקים, רגרסיה מרובה, ניתוח גורמים וסילום רב מימדי. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים. 
 

1071.4480.01  שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה
מטרת הקורס היא להעביר ידע תיאורטי ומעשי במחקר התנהגותי במודלים של מכרסמים) עכברים וחולדות) תוך כדי העלאת מודעות לדרך שבה כל שיטה מסייעת לזהות פנוטיפים התנהגותיים במודלים שונים.  במהלך הסמסטר נלמד על סוגי המבחנים השונים בחלוקה לתכונות שונות: מבחנים מוטוריים,  קוגניטיביים, ופסיכיאטריים.
בנוסף, כל סטודנט יבצע פרויקט קצר עם עכברי ניסוי, ביחידת ההתנהגות בבית הספר לרפואה. במהלך הפרויקט נלמד איך ניגשים לעבודה התנהגותית, ונלמד לעבוד עם כלים התנהגותיים מתקדמים EthoVision, CatWalk)  וכו') שיסייעו  בפרויקט.

 

1071.4880.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לשיטות וטכניקות המחקר המקובלות בתחום מדעי המוח. ייסקרו טכניקות בתחומים של התנהגות, מניפולציות תוך מוחיות, פיזיולוגיה, הדמיה, קוגניציה, אימונולוגיה, גנטיקה, מודלים בבעלי חיים, ושאר שיטות בהן משתמשים החוקרים לשם השפעה על מערכת העצבים ולשם רישום פעילות מערכת העצבים. הקורס יכלול הרצאות והדגמות מעשיות של חלק מהשיטות בהן תעסוקנה ההרצאות, כך שההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות תקנה ידע ומיומנויות בסיסיות הרלוונטיות לחוקרים בתחום הפסיכוביולוגיה. ההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות הינה רשות.
 

1071.4644.01 סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים והקוגניטיביים
במהלך הסמינר ייחשפו התלמידים למגוון הנושאים ושיטות המחקר הקיימים בתחום מדעי העצב דרך הרצאות של חוקרים מהחוג לפסיכולוגיה אשר יציגו את עבודות המחקר שלהם. במהלך סמסטר א' יציגו בעיקר חוקרים מהמחלקה בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על מנת לאפשר לתלמידים לבחור את המעבדה בה הם מעוניינים לבצע את עבודת המחקר שלהם. בסמסטר ב' ירצו חוקרים ממחלקות אחרות באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. אחת למספר שבועות יציגו תלמידי תואר שני את עבודות המאסטר או הדוקטוראט שלהם.1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה
הקורס יעסוק בחקר המנגנונים המוחיים העומדים בבסיסן של מחלות נפש ויתמקד בטיפול הפרמקולוגי בהן כגון נוגדי דיכאון, תרופות הרגעה, ותרופות אנטי-פסיכוטיות. כמו כן יושם דגש על הנוירוטרנסמיטרים הראשיים במערכת העצבים ותפקידם בויסות מצבי רוח, התמכרות, שינה ועוד.


1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם
המערכת המוטורית בבעלי חיים (ובבני אדם בפרט) מאפשרת אינטראקציה עם הסביבה ועל ידי כך הגדלה של סיכויי השרידות (בריחה מטורף, אכילה, וכו'). בקורס זה נלמד על המבנה האנטומי והפונקציונאלי של קליפת המח המוטורית באדם ועל סינדרומים ייחודיים הנובעים מפגיעה באזורים אלה.


1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא-פולשניות
השימוש בשיטות להדמיה מוחית בצורה לא פולשנית לצרכים קליניים ומחקריים גדל בצורה אקספוננציאלית בעשורים האחרונים. בקורס זה נדון במנגנוני הפעולה של שיטות אלה, מה מקור האות הנמדד, הקשר שלו לפעילות מוחית, שיטות עיבוד האות, ומסקנות שאפשר או אי אפשר להסיק משיטות אלה. דגש מיוחד יושם על תהודה מגנטית תיפקודית (FMRI).
דרוש ידע מוקדם ב-MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם.

 

1071.4836.01 תכנות ותכנון ניסויים ב-MATLAB - מתחילים
MATLAB היא שפת תכנות גבוהה המשלבת ממשק ידידותי ונוח עם כוח חישובי וגמישות יישומית. בשילוב עם ערכת כלים (ToolBox) ייעודית לתכנון ניסויים מהווה MATLAB פלטפורמה איכותית לתכנון ניסויים בפסיכולוגיה המערבים גירויים חושיים (וויזואליים, אודיטוריים וכו...). הקורס יהווה מבוא לעקרונות התכנות והשימוש בשפת תכנות ככלי עבודה בסביבה ממוחשבת. כמו כן יסקור הקורס שלבים חשובים המעורבים בהכנת ניסוי, כגון קלט, פלט, עבודה עם תצוגות, עיצוב גרפי ותזמון של גירויים, אינטראקציה עם חומרה חיצונית, וארגון הנתונים לקראת ניתוח. חובות הקורס יהיו תרגילים שבועיים שיהוו מרכיב אינטגראלי בתהליך הלמידה (חובת הגשה 80%).


MATLAB B 1071.4781.01 - המשך
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים יכולות פיתוח של ניסויים בפסיכולוגיה בעזרת שפת מטלב. החל מכתיבת הניסוי, ועד ניתוח התוצאות והצגת גרפים. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בכתיבת ניסויים מסוגים שונים אשר מייצגים את הניסויים המתבצעים במעבדות השונות בבית הספר לפסיכולוגיה. כמו כן הסטודנטים ינתחו את התוצאות בעזרת כלים סטטיסטיים, כגון: ttest, anova, linear regression. רישום לקורס מותנה באישור המרצה.

 

1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה של בני אדם
הקורס יעסוק בהיבטים המתודולוגיים של מחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם. נסקור את השיטות השונות למחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם: רישום אלקטרופיזיולוגי קרקפתי (EEG), רישום אלקטרו-מגנטי (MEG) ורישומים תוך-מוחיים מסוגים שונים. בפרט נתמקד בשיטות מחקר שונות ב- EEG וביניהן: ERP, time-frequency analysis, phase coherence, source analysis. נדון בפן היישומי של שיטות מחקר אלו ובדוגמאות לממצאים עדכניים שעולים משימוש בהן.

 

1071.4839.01 נוירוביולוגיה של התמכרויות לסמים ואלכוהול
התמכרות לסמים ולאלכוהול היא מההפרעות הפסיכיאטריות הנפוצות ביותר בעולם, והנזקים הבריאותיים, חברתיים וכלכליים של הפרעה זו הם עצומים. למרבה הצער הטיפולים התרופתיים וההתנהגותיים הם בעלי יעילות מוגבלת, ורוב המטופלים חוזרים לשימוש בסם בתוך כמה חודשים. במסגרת הקורס נסקור את העדויות לבסיס המוחי-ביולוגי להתמכרויות לסמים ולאלכוהול. בנוסף, נעסוק בקשרי הגומלין בין תהליכי למידה וזיכרון לבין התמכרות, ונדון במודלים התיאורטיים ההתנהגותיים-פיזיולוגיים העיקריים בתחום. כמו-כן, נדון בהיבטים תרופתיים והתנהגותיים של טיפול בהתמכרויות, ונסקור מודלים בבעלי-חיים המסייעים להבין את התהליכים הקוגניטיביים והנוירוביולוגיים המופרעים בהתמכרות, ולפתח דרכי טיפול חדשות, תוך מניפולציות של זיכרון ושל תהליכים ביולוגיים. הסטודנטים יהיו שותפים פעילים בקורס, ויציגו בעצמם מחקרים בתחום.
 

1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם
​הקורס יתמקד במנגנונים המוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם, במגוון סוגים (תפיסתי, מוטורי, דקלרטיבי). נדון בספרות עדכנית בנושא, והסטודנטים ייחשפו למערכי מחקר עדכניים בתחום, המערבים פסיכופיזיקה, EEG, fMRI , פרמקולוגיה, וגרייה מוחית לא פולשנית. 
דרישות: קריאה ודיון של ספרות עדכנית (מיוצגת מטה), הצגה בכיתה.
פורמט הקורס הוא "journal club", בכל מפגש הסטודנטים יציגו את המאמרים הנבחרים. נוכחות חובה.


1071.4540.01 השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות
סמינר אמפירי בו ילמדו בסמסטר הראשון עקרונות פעילות המערכות החיסונית, במיוחד כנגד תאים סרטניים, והשפעות לחץ, הורמוני לחץ, והתערבויות כירורגיות על פעילות המערכת החיסונית. ניסויים אמפיריים בבעלי חיים יתוכננו ויבוצעו בסמסטר השני. מטרות המחקר הן הבנת המנגנונים ההורמונאליים האחראיים על ויסות פעילות חיסונית והשלכות ויסות זה לפגיעות לגרורות סרטניות, כמו גם פיתוח התערבויות למניעת אפקטים שליליים על פעילות המערכת החיסונית.

1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול
אלכוהוליזם הוא מההפרעות הפסיכיאטריות הנפוצות ביותר בעולם, והנזקים הבריאותיים, חברתיים וכלכליים של הפרעה זו הם עצומים. למרבה הצער עדיין אין טיפול תרופתי או התנהגותי יעיל להפרעה זו ורוב המטופלים חוזרים לשימוש באלכוהול בתוך כמה חודשים. במסגרת הסמינר נסקור את העדויות לבסיס המוחי-ביולוגי להתמכרויות לסמים, עם דגש על אלכוהוליזם. בנוסף, נעסוק בקשרי הגומלין בין תהליכי למידה וזיכרון לבין התמכרות, ונדון במודלים התיאורטיים ההתנהגותיים-פיזיולוגיים העיקריים בתחום. כמו-כן, נדון בהיבטים תרופתיים והתנהגותיים של טיפול באלכוהליזם, ונסקור מודלים בבעלי-חיים המסייעים להבין את התהליכים הקוגניטיביים והנוירוביולוגיים המופרעים בהתמכרות, ולפתח דרכי הטיפול חדשות, תוך מניפולציות של זיכרון ושל תהליכים ביולוגיים. העבודה האמפירית בסמינר תעשה במודלים בבע"ח.
הסמינר משותף לתלמידי תואר ראשון ושני.


1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
בני אדם מומחים בלמידה ע"י התבוננות וחיקוי של אחרים. בסמינריון זה נעסוק במנגנונים המוחיים התומכים בהתנהגות זו ובקשר בינם לבין הבנת האחר.

1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים
העיניים לעולם אינן נחות. גם כאשר אנו חשים כאילו מבטינו יציב וקבוע, למעשה העיניים נעות בתנועות קטנות ללא הפוגה. תנועות עיניים מסוגים שונים הן חלק בלתי נפרד ממערכת הראייה ומהוות מחד מקור לקשיים שעל המערכת להתמודד איתם (שינויים בלתי פוסקים בגירוי הוויזואלי המוצג לרשתית) ומאידך מנגנון תומך שהכרחי לראייה תקינה. מעקב אחר תנועות עיניים הוא כלי מרתק המסייע להבנה של תהליכים קוגניטיביים רבים, לא רק אלו הנוגעים למערכת הראייה. בסמינר מחקר זה התלמידים יקבלו מבוא לשימוש בתנועות עיניים ככלי בחקר המח והמערכת הקוגניטיבית. תלמידי הסמינר ישולבו במחקר חדשני במעבדה לאלקטרופיזיולוגיה (EEG) ותנועות עיניים. המחקרים שבהם ישולבו התלמידים עוסקים בתחומים מגוונים של התחום כולל: קשב, קריאה ותפיסת תנועה.


1071.4179.01  מודלים של סכיזופרניה בבעלי-חיים                        
פיתוח מודלים בבעלי חיים למחלות נוירופסיכאטריות מהווה נדבך מרכזי בהבנת המנגנונים הביולוגיים וחיפוש הטיפול התרופתי למחלות אלה, אך הקונצפטואליזציה של מודלים כאלה איננה טריויאלית. ננסה בתחילה להבין מה זה מודל בבעלי חיים, מה מטרותיו, וכיצד בונים אותו נכון, תוך סקירה של המודלים המובילים בתחום הסכיזופרניה. לאחר מכן נתמקד במודל העכבה הסמויה של סכיזופרניה אשר ממדל את אחת מהפרעות הגרעין של סכיזופרניה, הפרעת קשב סלקטיבי. נסקור את ההיבטים ההתנהגותיים, הפרמקולוגיים, הנוירונליים והנוירו-התפתחותיים של ההפרעה בעכבה סמויה, ונדון ברלוונטיות שלהם לסינדרום הקליני, גילוי טיפולים חדשים במחלה, ואולי מניעתה.
הסמינר משותף לתלמידי תואר ראשון ושני.

 

1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם
למוח שלנו יש יכולת מרשימה לעבור שינויים פלסטיים המאפשרים שיפור הדרגתי בביצועים של מטלות תפיסתיות ומוטוריות נרכשות, תוך יצירת זיכרונות ארוכי-טווח. בסמינר זה נדון במחקרים שמטרתם להבין את הקשר בין יצירת זיכרונות אלו, עדכונם, והדרך בה הם מיוצגים במוח, לבין למידה פרוצדורלית. בנוסף, נדון גם בהשלכות הקליניות של מחקרים אלו.


1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות  
 

  

 


 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף