המגמה הקוגניטיבית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני
 

 

תיאור הקורסים

1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב משתנים: ניתוח שונות עם משתנים בין ותוך נבדקים, רגרסיה מרובה, ניתוח גורמים וסילום רב מימדי. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים.

 

1071.4836.01 תכנות ותכנון ניסויים ב-MATLAB - מתחילים
MATLAB היא שפת תכנות גבוהה המשלבת ממשק ידידותי ונוח עם כוח חישובי וגמישות יישומית. בשילוב עם ערכת כלים (ToolBox) ייעודית לתכנון ניסויים מהווה MATLAB פלטפורמה איכותית לתכנון ניסויים בפסיכולוגיה המערבים גירויים חושיים (וויזואליים, אודיטוריים וכו...). הקורס יהווה מבוא לעקרונות התכנות והשימוש בשפת תכנות ככלי עבודה בסביבה ממוחשבת. כמו כן יסקור הקורס שלבים חשובים המעורבים בהכנת ניסוי, כגון קלט, פלט, עבודה עם תצוגות, עיצוב גרפי ותזמון של גירויים, אינטראקציה עם חומרה חיצונית, וארגון הנתונים לקראת ניתוח. חובות הקורס יהיו תרגילים שבועיים שיהוו מרכיב אינטגראלי בתהליך הלמידה (חובת הגשה 80%).
 

1071.4748.01 קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים
הקורס יבחן תהליכים המונחים בבסיס תהליכי קבלת ההחלטות, החל בבעיות תפיסה פשוטות, וכלה בבעיות מורכבות המערבות סיכון או שבהן האופציות מאופינות על ידי מימדים רבים. הקורס יתמקד במחקרים התנהגותיים בקבלת החלטות, המראים שאנשים אינם תמיד אופטימליים בבחירתם, וינסה לאמוד את הסיבות לכך. לשם כך נעמת תיאוריות אלטרנטיביות כגון תיאורית הערך לעומת הגישה ההיוריסטית, ונבדוק את תפקיד הרגש בקבלת ההחלטות (התיאוריה הסומטית).
מטלת סיום הקורס תהיה עבודת בית.
 

1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח
הקורס יתן ידע בסיסי אודות הכלים השונים בחקר המוח מנקודת המבט של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. בעוד שיודגשו מגבלות הכלים הנ"ל, תובלט התרומה הייחודית שלהם להבנת התיפקודים הקוגניטיביים ובעיקר להבנת התהליכים של קשב ומודעות חזותית.


1071.4769.01 קשב: התנהגות ומוח
הקורס יתמקד במחקר אמפירי מהשנים האחרונות בנושא קשב. הקורס מאורגן סביב סוגיות מרכזיות בחקר הקשב ויספק בסיס ידע רחב על תיאוריות של קשב ועל הפרדיגמות הניסוייות המאפשרות להבין מה קובע את הפניית הקשב, כיצד היא מתפרסת על פני הזמן, כיצד קשב משפיע על התפיסה ועל ההתנהגות ועוד. אסקור את הממצאים החשובים בתחום תוך הישענות על ניסויים התנהגותיים ועל ניסויים מתחום מדעי המוח. כל ההרצאות יינתנו בשיעורים פרונטליים.
 

1071.4933.01 אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים
מדי יום,  אנו מבצעים אינטגרציה סמנטית המחברת מושגים לכדי רעיונות חדשים ומשמעויות חדשות. כיצד מושגים כאלה מקודדים במוח? אילו תהליכים מתרחשים כאשר אנו מחברים יחד מושגים שונים ליצירת מושג חדש, או שופטים את הקשר בין שני מושגים נפרדים? הקורס יסקור את הספרות העדכנית לגבי מושגים ואינטגרציה ביניהם. ההרצאות ייסובו סביב מאמרי מפתח שידונו בכיתה. ראשית, נסקור את התיאוריות השונות של ייצוג מושגים במוח. לאחר מכן, נתמקד במנגנונים האפשריים שדרכם מושגים אלה מעובדים ומאוחדים יחד – תהליך יסוד בלמידה, ביצירתיות ובחשיבה בכל.

1071.5519.01 זיכרון אנושי א'
הידע הנוכחי בהבנת תהליכי זיכרון נרכש דרך תיאור ביצועים של נבדקים במספר יחסית קטן של מטלות זיכרון. מטלות אלו, המהוות את גרעין המחקר בתחום הזיכרון האנושי, ייסקרו בקורס, תוך שימת דגש על ניתוח המודלים התאורטיים שפותחו לתיאור הביצועים במטלות. הקורס יעסוק בחלק מהנושאים הבאים: זיכרון אימפליסטי, זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך, יציבות הזיכרון, אפקט האופנות, אפקט ספציפיות הקידוד, ואפקט החזרה.


1071.4775.01 זיכרון עבודה - מגישה מבנית לגישה תהליכית
זיכרון העבודה מאפשר לנו להחזיק מידע באופן אקטיבי כדי שנוכל לשנות אותו או לפעול על פיו. הבדלים אינדיבידואלים בקיבולת זיכרון העבודה קשורים לטווח רווח של יכולות. בקורס, נסקור טווח רחב של תאוריות המסבירות את התהליכים בזיכרון העבודה, וגם תאוריות המסבירות מדוע יש הבדלים אינדיבידואלים בקיבולת שלו. בנוסף, נבחן תאוריות אלו לאור תוצאות ממחקרים המבוססים אל התנהגות ומדדי frmi ו eeg.

 

1071.4770.01 מודעות וקשב


1071.4758.01 זיכרון עבודה
זיכרון העבודה הינו מחסן זמני המכיל אינפורמציה בכמות מוגבלת אך הוא יודע לשמור אותה באופן אקטיבי ונגיש לתהליכים קוגניטיביים גבוהים. למרות מגבלות האחסון שלו (יכול להחזיק רק בין 3 או 4 פריטים), לזיכרון העבודה תפקיד חשוב בקביעת ההתנהגות כך שלהבדלים אינדיבידואלים בקיבולת של זיכרון העבודה יש מתאם עם יכולות קוגניטיביות גבוהות כמו הישגים בבית הספר ואינטליגנציה. בסמינר נכסה את התאוריות השונות של זיכרון העבודה, נבין כיצד הן מסבירות את ההבדלים האינדיבידואליים בקיבולת שלו, כיצד מודדים את הקיבולת של זיכרון העבודה, ומדוע יש לקיבולת זו מתאם עם תהליכים גבוהים. הסמינר יתרכז בזיכרון עבודה וורבלי וזיכרון עבודה וויזואלי עם דגש על האחרון. במסגרת הסמינר, הסטודנטים יתכננו ויריצו ניסוי אמפירי שיבדוק שאלה שנדונה במהלכו.


1071.5900.01 עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוני
בעיות התודעה – מהי, כיצד היא נוצרת ומהי היא עושה – ריתקו דורות של חוקרים לאורך השנים. בעשורים האחרונים שאלות אלה נחקרו באמצעות פרדיגמות שונות שבהן גירויים דו מימדיים המופיעים על המסך הוצגו כך שלא יתפסו בצורה מודעת. לאחרונה, פיתחנו שיטה חדשה המאפשרת למנוע את התפיסה המודעת של אובייקטים תלת מימדיים באמצעות משקפי מציאות רבודה. בסמינר נבצע ניסויים באמצעות השיטה הזו, ונשאר שאלות חדשות שנשענות על היכולת למנוע את התפיסה המודעת של גירויים אמיתיים.

 

1071.5936.01 היבטים פסיכולוגיים בחווית המשתמש (UX)
בקורס זה נכיר את הגורמים המשפיעים על חווית המתשמש (User Experience), על שמישות ממשקים (Usability), וכן על תהליך התכנון, ואפשרויות ההערכה והמדידה שלהם.
נלמד על היבטים פסיכולוגיים של חווית המשתמש (UX ותכנון ממשקי אדם-מחשב (Human-Computer Interaction). נסקור מודלים שונים להערכת ממשקים, מושגים מרכזיים בתחום (כגון Mental models, affordances, metaphors, universal usability), ונכיר דוגמאות קלאסיות לממשקים מוצלחים ופחות מוצלחים.
כמו כן מתייחס לטכנולוגיות שונות ולייחוד של החוויה בכל אחת מהן. הסטודנטים ייקראו מאמרים בתחום, וכן יבצעו מחקרי משתמשים, ומטלות נוספות.

הנושאים המרכזיים שילמדו בקורס: 

  • אבני הבסיס ליצירת חווית משתמש טובה
  • עקרונות ומתודולוגיות מתקדמות ליצירת מסמכי אפיון ואבות טיפוס אינטראקטיביים
  • שיטות אפיון ופיצוח ערך
  • החיבור שבין פסיכולוגיה קוגניטיבית לעיצוב חווית משתמש
  • מחקר מקדים ועיצוב מונחה משתמש
  • בדיקות שמישות ותיקוף ממשק

 

1071.4772.01 פיתרון בעיות: המודלים הקלסיים וגישות חדשות
הקורס יעסוק בפיתרון בעיות ונקיטת החלטות בתחומים שונים, למשל, מדע, מתימטיקה, כלכלה, חברה, חינוך, משפחה, תקשורת, קונפליקטים בינאישיים, ניהול, מפעל או עסק וכו'. יוצגו שיטות שונות ומודלים שפותחו לחקר פיתרון בעיות בתחומים שונים ובמסגרות שונות. כו כן יוצגו אסטרטגיות, מתודולוגיות, טכניקות וכישורים שפותחו לשם פיתרון בעיות ונקיטת החלטות, על ידי אדם אחד, צוותים, ועדות, וגופים גדולים יותר, לעיתים תוך שילוב גישה ממוחשבת. יושם דגש על השילוב של תהליכים קוגניטיביים עם תהליכים רגשיים, מוטיבציוניים, אישיותיים ומצביים במסגרת פיתרון בעיות. יידונו בעיות כגון, מהי בעיה, כיצד נוצר מצב שבו יש נטייה להתחיל בתהליכי פיתרון הבעיה, מהו פיתרון של בעיה, מהם האיפיונים של בעיה קשה או סבוכה, ומהם המשתנים המשפיעים על הצלחת תהליכי פיתרון הבעיה.

 

1071.4773.01 חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית
הקורס יעסוק בסוגים, יישומים והיבטים שונים של חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית בתחומים מגוונים, כולל מדע, טכנולוגיה, יחסים בינאישיים, אמנות, וספורט. יושם דגש על איפיונים של יצירתיות והמצאתיות, על ההבדלים ביניהם ועל התנאים הקוגניטיביים, האישיותיים והסביבתיים אשר מקדמים סוגי חשיבה אלה או מעכבים אותם. בקורס יידונו רמות ואופני גילוי שונים של יצירתיות והמצאתיות, שלבים של התהליכים האופיניים לסוגי חשיבה אלה, ושיטות טיפוח שונות של יצירתיות והמצאתיות בתחומים שונים יודגמו.


1071.2337.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
הקורס יציג שיטות חישוביות בהן ניתן להשתמש לפיתוח מודלים של זיכרון, קשב, בחירה-תפישתית, קבלת החלטות, סיווג, ופתרון בעיות, ושבהן ניתן להשתמש לניבוי כמותי לגבי הדיוק וזמן התגובה. המודלים ישמשו במחקר נוירו-קוגניטיבי, אך יתמקדו בהסבר נתונים התנהגותיים במשימות קוגניטיביות (צורה-רקע, סטרופ, מבחני זיכרון, בחירה, מטה-קוגניציה). הקורס יתמקד במיוחד בעימות בין מודלים ותאוריות מתחרות. למרות שזו אינה דרישת קדם, רקע חישובי (כגון Matlab) מהווה יתרון. חלק גדול מההערכה יתבסס על פרוייקט חישובי או סקירה ביקורתית של ספרות.
 

1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות
השימוש בשיטות להדמיה מוחית בצורה לא פולשנית לצרכים קליניים ומחקריים גדל בצורה אקספוננציאלית בעשורים האחרונים. בקורס זה נדון במנגנוני הפעולה של שיטות אלה, מה מקור האות הנמדד, הקשר שלו לפעילות מוחית, שיטות עיבוד האות, ומסקנות שאפשר או אי אפשר להסיק משיטות אלה. דגש מיוחד יושם על תהודה מגנטית תיפקודית (FMRI).
דרוש ידע מוקדם ב-MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם.

 

1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם
הקורס יעסוק בהיבטים המתודלוגיים של מחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם. נסקור את השיטות השונות למחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם: רישום אלקטרופיזיולוגי קרקפתי (EEG), רישום אלקטרו-מגנטי (MEG) ורישומים תוך-מוחיים מסוגים שונים. בפרט נתמקד בשיטות מחקר שונות ב- EEG וביניהן: ERP, time-frequency analysis, phase coherence, source analysis. נדון בפן הישומי של שיטות מחקר אלו ובדוגמאות לממצאים עדכניים שעולים משימוש בהן.

 

1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה

הבינגאוס, מייסד המחקר הניסויי של הזיכרון, אמר כי לפסיכולוגיה עבר ארוך אבל היסטוריה קצרה. החלק הראשון מתייחס לתורות פסיכולוגיות שרווחו בעת העתיקה ובעצם מאז עמד האדם על דעתו. החלק השני מתייחס למאה השנים האחרונות, תקופה בה הופיעה הפסיכולוגיה כמדע אמפירי מודרני. מודלים, שיטות וצורות אינטרפטציה משתי התקופות יידונו בהרחבה. בחינות מדוקדקות של טקסטים ושיטות מקוריות ייתמכו בדיון ובהבנה כיצד הגיעה הפסיכולוגיה למצבה העכשווי.

 

MATLAB B 1071.4781.01 - המשך
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים יכולות פיתוח של ניסויים בפסיכולוגיה בעזרת שפת מטלב. החל מכתיבת הניסוי, ועד ניתוח התוצאות והצגת גרפים. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בכתיבת ניסויים מסוגים שונים אשר מייצגים את הניסויים המתבצעים במעבדות השונות בבית הספר לפסיכולוגיה. כמו כן הסטודנטים ינתחו את התוצאות בעזרת כלים סטטיסטיים, כגון: ttest, anova, linear regression. רישום לקורס מותנה באישור המרצה.

 

1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים
העיניים לעולם אינן נחות. גם כאשר אנו חשים כאילו מבטנו יציב וקבוע, למעשה העיניים נעות בתנועות קטנות ללא הפוגה. תנועות עיניים מסוגים שונים הן חלק בלתי נפרד ממערכת הראייה ומהוות מחד מקור לקשיים שעל המערכת להתמודד איתם (שינויים בלתי פוסקים בגירוי הויזואלי המוצג לרשתית) ומאידך מנגנון תומך שהכרחי לראייה תקינה. מעקב אחר תנועות עיניים הוא כלי מרתק המסייע להבנה של תהליכים קוגניטיביים רבים, לא רק אלו הנוגעים למערכת הראייה. בסמינר מחקר זה התלמידים יקבלו מבוא לשימוש בתנועות עיניים ככלי בחקר המח והמערכת הקוגניטיבית. תלמידי הסמינר ישולבו במחקר חדשני במעבדה לאלקטרופיזיולוגיה (EEG) ותנועות עיניים. המחקרים שבהם ישולבו התלמידים עוסקים בתחומים מגוונים של התחום כולל: קשב, קריאה ותפיסת תנועה.

 

1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
בני אדם מומחים בלמידה ע"י התבוננות וחיקוי של אחרים. בסמינריון זה נעסוק במנגנונים המוחיים התומכים בהתנהגות זו ובקשר בינם לבין הבנת האחר.

 

1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם
למוח שלנו יש יכולת מרשימה לעבור שינויים פלסטיים המאפשרים שיפור הדרגתי בביצועים של מטלות תפיסתיות ומוטוריות נרכשות, תוך יצירת זיכרונות ארוכי-טווח. בסמינר זה נדון במחקרים שמטרתם להבין את הקשר בין יצירת זיכרונות אלו, עדכונם, והדרך בה הם מיוצגים במוח, לבין למידה פרוצדורלית. בנוסף, נדון גם בהשלכות הקליניות של מחקרים אלו.1071.4838.01 נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות
בקורס זה נעסוק במנגנונים העצביים שמעורבים בכוונה (intention), בתכנון (planning), והוצאה לפועל (execution) של פעולות רצוניות. נדון במאמרים עדכניים העוסקים בפיתוח ושימוש של שיטות מתקדמות (בעיקר fMRI, EEG) על מנת לבחון מנגנונים אלה.
הקורס מיועד לתלמידים העוסקים בנושאים אלה. הרשמה באישור המרצה.

 

1071.4768.01 שחמט וקוגניציה
משחק השחמט מספק מצע אידיאלי לחקירה של מגוון תהליכים קוגניטיביים. אלה כוללים מיומנות ומומחיות, קבלת החלטות, זיכרון, עיבוד אינפורמציה, תכונות אישיות, ותהליכים לא מודעים. במהלך הקורס יידונו בהרחבה כל אחד מנושאים אלה תוך סקירת הספרות הרלוונטית בצומת של שחמט וקוגניציה. יוקדש מקום גם לסקירה של השורשים ההיסטוריים, התרבותיים והספרותיים של משחק השחמט והתפתחותו.

 

1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם
הקורס יתמקד במנגנונים המוחיים של למידה וזיכרון בבני-אדם, במגוון סוגים (תפיסתי, מוטורי, דקלרטיבי). נדון בספרות עדכנית בנושא, והסטודנטים ייחשפו למערכי מחקר עדכניים בתחום, המערבים פסיכופיזיקה, fMRI, EEG, פרמקולוגיה, וגרייה מוחית לא פולשנית.
​דרישות: קריאה ודיון של ספרות עדכנית (מיוצגת מטה), הצגה בכיתה.


1071.4981.01 אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם
הקורס יציג עקרונות אתיים ונהלים מקצועיים למחקר פסיכולוגי עם בני אדם. הנושאים שיידונו בקורס יכללו: מחקרי מעבדה לעומת מחקרי שדה; שימוש בהטעיית נבדקים במחקר; גיוס נבדקים למחקר; הסכמה מדעת; בטחון מידע פרטי וסודיות; סוגיות אתיות במחקר באינטרנט; ביצוע מחקר בקרב אוכלוסיות פגיעות; אתיקה בדיווח תוצאות מחקר; ניגודי עניינים פוטנציאליים; סוגיות של קניין רוחני.


1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם
​המערכת המוטורית בבעלי חיים (ובבני אדם בפרט) מאפשרת אינטראקציה עם הסביבה ועל ידי כך הגדלה של סיכויי השרידות (בריחה מטורף, אכילה, וכו'). בקורס זה נלמד על המבנה האנטומי והפונקציונאלי של קליפת המח המוטורית באדם ועל סינדרומים ייחודיים הנובעים מפגיעה באזורים אלה.


1071.5800.01 זיכרון אנושי ועיבוד פרצופים בהקשר של מדע בסיסי ומדע יישומי
במשך 30 השנים האחרונות, נחקרו היסודות התיאורטיים של מבחני היכר (old/new recognition). בערוץ מקביל, נערך מחקר מקיף אודות מסדרי זיהוי משטרתיים.  המחקר שעלה משני הערוצים לא תמיד הניב תוצאות מתכנסות.  מיד שבוע ייבחר מאמר אשר ייקרא על –ידי כלל התלמידים ויוצג על-ידי תלמיד אחד. נדון בתרומה התיאורטית והיישומית של המאמר.  על הדרך נעמוד על הבדלים מהותיים בין משתנים תלויים שונים אשר כולם בודקים לכאורה "דיוק". ולמד לבחור את המשתנה הנכון על פי מטרת המחקר והנחות החוקר. תנאי קדם לקורס הינו "זיכרון אנושי א".
מטלת סיום הקורס:  כתיבת הצעת מחקר.
מהי מכסת התלמידים בקורס?
​הקורס פתוח לכל תלמיד אשר בעבר בהצלחה את הקורס "זיכרון אנושי א". מקסימום 15 תלמידים.  מעבר לכך- זקוק לאישור על-ידי המרצה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף