תקנות בית הספר

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

תואר ראשון

 

הרחב הכל
מועדי בחינות

 

 1. מוצעים שני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב'. החוג ממליץ לכל התלמידים לגשת למועד א'. (לתשומת לבכם, ישנה סבירות גבוהה שמועדי ב' של הבחינות ייקבעו לזמן חופף לתאריך בחינות של שנים אחרות. יש לקחת זאת בחשבון בתכנון לוח הבחינות).
 2. מועד ב'
  רשאים לגשת למועד ב' מי שלא ניגשו למועד א', מי שנכשלו במועד א', או מי שרוצים לשפר ציון חיובי של מועד א'. בכל מקרה הציון האחרון הוא הציון הקובע.
  תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' כדי לשפר ציון, יירשמו דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".
 3. מועד נוסף בגין שירות מילואים
  תלמידים הזכאים למועד נוסף/מיוחד בגין שירות מילואים יגישו את הבקשה לוועדת ההוראה של הפקולטה.

 

 
 
 
חזרה על קורסים
 1. תלמידים שנכשלו בקורס חובה חייבים לחזור על הקורס בשנה העוקבת.

 2. תלמידים שלומדים שנית קורס חובה המהווה דרישה מוקדמת לקורסים מתקדמים לא יוכלו ללמוד באותה שנה את הקורסים המתקדמים

 3. תלמידים רשאים לחזור על קורס אחד במהלך לימודי התואר הראשון לצורך שיפור ציון חיובי, למעט הקורסים המתודולוגיים: סטטיסטיקה לפסיכולוגים, שיטות מחקר וניתוח שונות ויישומי מחשב.
  תלמיד שמבקש לחזור על קורס מתודולוגי מתבקש להגיש בקשה לוועדת הוראה במידה והפער בין הציון בקורס המתודולוגי גדול מהממוצע של הקורסים אחרים.
  חזרה על קורס מתודולוגי ניתן לעשות רק בשנה העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס.
  על התלמידים להירשם שנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות כפי שיהיו בעת הלימוד החוזר. על פי כללי האוניברסיטה, הציון האחרון הוא הקובע.

נהלי הגשת עבודות למעט עבודות סמינריוניות
 1. עבודות המוטלות במהלך קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה ולא יאוחר מהיום האחרון של הסמסטר בו נערך הקורס.
 2. עבודות סיום קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה אך לא יאוחר מחודש מהיום האחרון לסמסטר בו נערך הקורס.
תנאי הפסקת לימודים אקדמית
 1. תלמידים שקיבלו ציון סופי שלילי בקורס חובה, חזרו על הקורס, וקבלו ציון סופי שלילי גם בפעם השנייה - יופסקו לימודיהם בביה"ס.
 2. סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב להירשם לקורס בשנה העוקבת/להפסיק לימודים.
פטור על סמך קורס חופף

תלמיד שלמד קורסים במוסד אקדמי מוכר יוכל לפנות לבירור קבלת פטור בתנאים הבאים:

 • ציון 85 לפחות
 • סילבוס מפורט של הקורס וגליון ציונים רשמי
 • המלצת מרצה הקורס

ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מזכירות הסטודנטים בפקולטה למדעי החברה.
תלמידים באופן הלימוד הדו-חוגי בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד 20 ש"ס, אינם חייבים בהשלמת שעות בפסיכולוגיה. תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 20 ש"ס חייבים בהשלמת שעות בקורסי בחירה בביה"ס. 
תלמידים באופן החד-חוגי אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד 28 ש"ס אינם חייבים בהשלמות שעות, תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 28 ש"ס חייבים בהשלמת שעות בקורסי בחירה בביה"ס.
תלמידים בתכנית חוג לאחר תואר אשר קיבלו פטור ע"ס קורסים חופפים עד 14 ש"ס אינם חייבים בהשלמות שעות בקורסי בחירה בביה"ס.

 1. תלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בכל הצירופים האפשריים הן בפקולטה למדעי החברה והן מחוצה לה, ילמדו את הקורסים סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב' במסגרת פסיכולוגיה.
 2. תלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובניהול ילמדו בפסיכולוגיה את הקורסים: "סטטיסטיקה לפסיכולוגים", ו"ניתוח שונות ויישומי מחשב". התלמידים יהיו פטורים מהקורסים "סטטיסטיקה לניהול" ו"מבוא לסטטיסטיקה" בחוג לניהול.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף