בית הספר למדעי הפסיכולוגיה מערכת שעות

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
שנה א'-שיעורי חובה
א' 1071.1005.01 הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה הד'
ב' 1071.1005.02 הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה הד'
א' 1071.1102.01 מבוא למדעי הפסיכולוגיה שיעור ה 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' יובל גלית
א' 1009.1881.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' שיעור ד 10:00 12:00 010 בר-שירה פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו
א' 1009.1881.02 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' שיעור ה 10:00 12:00 010 בר-שירה ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי
א' 1009.1881.03 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ב 12:00 13:00 204 נפתלי מר הוד תמיר
א' 1009.1881.04 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ב 13:00 14:00 204 נפתלי גב' לנציאנו הדס
א' 1009.1881.05 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ג 12:00 13:00 204 נפתלי גב' נבו עדי
א' 1009.1881.06 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ג 13:00 14:00 204 נפתלי גב' נבו עדי
א' 1009.1881.07 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ג 14:00 15:00 204 נפתלי מר בכור רן
א' 1009.1881.08 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ד 12:00 13:00 004 נפתלי מר נולר ברוך
א' 1009.1881.09 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ד 12:00 13:00 103 נפתלי מר הוד תמיר
א' 1009.1881.10 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ד 14:00 15:00 004 נפתלי גב' לנציאנו הדס
א' 1009.1881.11 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ד 14:00 15:00 103 נפתלי גב' עובד אור
א' 1009.1881.12 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ה 12:00 13:00 004 נפתלי מר נולר ברוך
א' 1009.1881.13 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ה 12:00 13:00 204 נפתלי מר בכור רן
א' 1009.1881.14 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' תרגיל ה 13:00 14:00 204 נפתלי מר בכור רן
ב' 1009.1882.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' שיעור ד 10:00 12:00 210 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו
ב' 1009.1882.02 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' שיעור ה 10:00 12:00 010 בר-שירה ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי
ב' 1009.1882.03 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 12:00 13:00 204 נפתלי מר הוד תמיר
ב' 1009.1882.04 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 12:00 13:00 004 נפתלי גב' עובד אור
ב' 1009.1882.05 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 16:00 17:00 204 נפתלי גב' נבו עדי
ב' 1009.1882.06 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 17:00 18:00 204 נפתלי גב' נבו עדי
ב' 1009.1882.07 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 10:00 11:00 204 נפתלי מר בכור רן
ב' 1009.1882.08 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 11:00 12:00 204 נפתלי מר בכור רן
ב' 1009.1882.09 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 14:00 15:00 204 נפתלי גב' לנציאנו הדס
ב' 1009.1882.10 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 15:00 16:00 204 נפתלי גב' לנציאנו הדס
ב' 1009.1882.11 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ד 12:00 13:00 204 נפתלי מר נולר ברוך
ב' 1009.1882.12 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ד 12:00 13:00 108 נפתלי מר הוד תמיר
ב' 1009.1882.13 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ה 12:00 13:00 108 נפתלי מר בכור רן
ב' 1009.1882.14 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ה 13:00 14:00 108 נפתלי מר נולר ברוך
א' 1071.1104.01 שעות ניסוי
א' 1071.1116.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' שיעור ב 08:30 10:00 001 נפתלי ד"ר לוריא רועי
א' 1071.1116.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' שיעור ב 10:15 11:45 001 נפתלי ד"ר לוריא רועי
 • קבוצות תרגיל - מומלץ להירשם לאותו מתרגל בשני הסמסטרים.
 • א' 1071.1116.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 104 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
  א' 1071.1116.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 112 דן-דוד גב' בלבן הללי
  א' 1071.1116.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 16:00 18:00 112 דן-דוד גב' בלבן הללי
 • קב' תרגיל 05 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.06 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 206 נפתלי מר אמבר רון
  א' 1071.1116.07 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 206 נפתלי מר קוריסקי אורי
  א' 1071.1116.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 109 דן-דוד מר ריקון איתי
  א' 1071.1116.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 109 דן-דוד מר ריקון איתי
 • קב' תרגיל 09 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 206 נפתלי מר אמבר רון
 • קב' תרגיל 10 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.11 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 10:00 12:00 109 דן-דוד גב' חדד קרן
  א' 1071.1116.12 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 109 דן-דוד גב' חדד קרן
 • קב' תרגיל 12 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 14:00 16:00 109 דן-דוד מר קוריסקי אורי
  א' 1071.1116.14 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 106 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
  ב' 1071.1117.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור ב 14:00 16:00 201 נפתלי ד"ר ביבי אורי
  ב' 1071.1117.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור ב 16:00 18:00 201 נפתלי ד"ר ביבי אורי
 • קבוצות תרגיל - מומלץ להירשם לאותו מתרגל בשני הסמסטרים
 • ב' 1071.1117.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 206 נפתלי גב' בלבן הללי
 • קב' תרגיל 03 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 206 נפתלי גב' בלבן הללי
  ב' 1071.1117.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 206 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
 • קב' תרגיל 05 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.06 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 206 נפתלי מר ריקון איתי
 • קב' תרגיל 06מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.07 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 206 נפתלי מר ריקון איתי
  ב' 1071.1117.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 112 דן-דוד מר קוריסקי אורי
  ב' 1071.1117.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 206 נפתלי גב' חדד קרן
  ב' 1071.1117.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 112 דן-דוד מר קוריסקי אורי
  ב' 1071.1117.11 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 10:00 12:00 206 נפתלי גב' חדד קרן
 • קב' תרגיל 11 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.12 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 10:00 12:00 207 נפתלי מר אמבר רון
  ב' 1071.1117.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 207 נפתלי מר אמבר רון
  ב' 1071.1117.14 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 104 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
  א' 1071.1121.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שיעור ד 08:30 10:00 201 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.1122.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שיעור ה 08:30 10:00 010 בר-שירה גב' אלבלדה נועה
  ב' 1071.1122.02 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שיעור א 12:00 14:00 103 נפתלי מר מצנר פנחס
 • קב' שיעור 02 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.1123.01 מבוא לתורות האישיות שיעור ד 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר שפס גל
  ב' 1071.2904.01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית שיעור ג 08:30 10:00 101 נפתלי ד"ר מודריק ליעד
  ב' 1071.2904.02 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית שיעור ג 12:00 14:00 003 זאב סגל נפתלי ד"ר מודריק ליעד
  שנה ב'-שיעורי חובה
  א' 1071.2103.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה שיעור ד 10:00 12:00 201 נפתלי ד"ר ברק שגב
 • תרגיל רשות יתקיים במהלך הסמסטר בשעה 12:00 בתאריכים הבאים:
 • 7.12.16, 21.12.16, 30.11.16, 4.1.17, 11.1.17, 18.1.17, 25.
 • ב' 1071.2109.01 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.2109.02 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 08:30 10:00 105 נפתלי מר מצנר פנחס
  ב' 1071.2109.03 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 10:00 12:00 105 נפתלי מר מצנר פנחס
  ב' 1071.2109.04 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 08:30 10:00 105 נפתלי מר אבן חן אורן
  ב' 1071.2109.05 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00 105 נפתלי גב' הדר ברית
 • קב' 05 - מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.06 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 08:30 10:00 105 נפתלי מר בנבנישתי עמית
  ב' 1071.2109.07 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 12:00 14:00 109 דן-דוד גב' אלון אילה
  ב' 1071.2109.08 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 14:00 16:00 106 נפתלי גב' אלון אילה
  ב' 1071.2109.09 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 10:00 12:00 105 נפתלי מר בנבנישתי עמית
 • קב' 09 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.10 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ב 10:00 12:00 105 נפתלי גב' גולצקר קורל
 • קב' 10 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.11 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ה 08:30 10:00 105 נפתלי מר אבן חן אורן
  ב' 1071.2109.12 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ב 14:00 16:00 108 נפתלי גב' גולצקר קורל
 • קב' 12 מיועדת לתלמדיי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.01 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 10:00 12:00 003 זאב סגל נפתלי מר צבעוני אלון
  מר גליקמן משה
  א' 1071.2114.02 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 14:00 16:00 001 נפתלי מר צבעוני אלון
  מר גליקמן משה
 • קבוצות תרגיל:
 • א' 1071.2114.03 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גב' נחמיאס משכית
  א' 1071.2114.04 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 12:00 14:00 318 נפתלי גב' נחמיאס משכית
  א' 1071.2114.05 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי מר טל נועם
 • קב' 05 מיועדת לתלמידי מדעי מח בלבד
 • א' 1071.2114.06 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 16:00 18:00 318 נפתלי מר גליקמן משה
 • קב' 06 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.07 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי מר שרמן אייל
 • קב' 07 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.08 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי מר שרמן אייל
  א' 1071.2114.09 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ב 16:00 18:00 318 נפתלי מר צבעוני אלון
  א' 1071.2114.10 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 10:00 12:00 מ005 נפתלי מר גליקמן משה
  א' 1071.2114.11 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי מר שרמן אייל
  א' 1071.2114.12 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 14:00 16:00 318 נפתלי מר טל נועם
  א' 1071.2114.13 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 16:00 18:00 318 נפתלי מר צבעוני אלון
 • קב' 13 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2815.01 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 08:30 10:00 003 זאב סגל נפתלי פרופ' ליברמן נירה
  פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.2815.02 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 10:00 12:00 003 זאב סגל נפתלי פרופ' ליברמן נירה
  פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.2907.01 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ג 12:00 14:00 101 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.2907.02 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ה 12:00 14:00 101 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.2909.01 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.2909.02 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  שנה ג'- שיעורי חובה
  א' 1071.2911.01 למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי שיעור ג 08:15 09:45 110 נפתלי פרופ' יואל דפנה
  א' 1071.3109.01 מבוא לפסיכופתולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר בן-שפר גד
  ב' 1071.2816.01 פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי שיעור ד 16:00 18:00 103 נפתלי ד"ר שנבל נורית
  סמינרים אמפיריים
  א' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית סמינר ב 18:00 20:00 214 שרת פרופ' בן-אליהו שמגר
  ב' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית סמינר פרופ' בן-אליהו שמגר
  א' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית סמינר ב 14:00 16:00 108 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית סמינר פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? סמינר ה 14:00 16:00 421 נפתלי פרופ' יובל גלית
  ב' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? סמינר פרופ' יובל גלית
  א' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ה 12:00 14:00 421 נפתלי ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ד"ר ברק שגב
 • ניתן להירשם כקורס בחירה לסמ' א' בלבד , המטלה תהיה רפראט .
 • א' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר ד 14:00 16:00 421 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.3646.01 ויסות רגשות סמינר ד 08:30 10:00 421 נפתלי ד"ר שפס גל
  ב' 1071.3646.01 ויסות רגשות סמינר ד"ר שפס גל
  א' 1071.3657.01 השפעה של החפצה מינית על גברים ונשים סמינר ה 14:00 18:00 ד"ר שנבל נורית
  א' 1071.3706.01 התפתחות חברתית של ילדים סמינר ה 10:00 12:00 314 נפתלי פרופ' קרניול רחל
  ב' 1071.3706.01 התפתחות חברתית של ילדים סמינר פרופ' קרניול רחל
  א' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ב 10:00 12:00 422 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  א' 1071.4831.01 זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים ייצוג דינמי של זיכרון- מפתח סמינר ה 12:00 14:00 308 ספריה מדה"ח ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים ייצוג דינמי של זיכרון- מפתח סמינר ד"ר צנזור ניצן
  א' 1071.4179.01 מודלים של סכיזופרניה בבעלי חיים סמינר ב 16:00 18:00 214 שרת פרופ' וינר אינה
  ב' 1071.4179.01 מודלים של סכיזופרניה בבעלי חיים סמינר פרופ' וינר אינה
  א' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ה 12:00 14:00 422 נפתלי ד"ר מודריק ליעד
  ב' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ד"ר מודריק ליעד
  א' 1071.3637.01 חזקים- חלשים, חלשים - חזקים: היבטים פסיכולוגיים חברתיים של ה סמינר ב 14:00 16:00 203 נפתלי פרופ' קלר יחיאל
  ב' 1071.3637.01 חזקים- חלשים, חלשים - חזקים: היבטים פסיכולוגיים חברתיים של ה סמינר פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.3621.01 מרחק פסיכולוגי סמינר א 08:30 10:00 419 נפתלי פרופ' ליברמן נירה
  ב' 1071.3621.01 מרחק פסיכולוגי סמינר פרופ' ליברמן נירה
  א' 1071.4815.01 נוירומודלוציה עצמונית סמינר ב 08:30 10:00 214 שרת פרופ' הנדלר תלמה
  ב' 1071.4815.01 נוירומודלוציה עצמונית סמינר פרופ' הנדלר תלמה
  א' 1071.4691.01 קוגניציה, מטא-קוגניציה ו- OCD סמינר ה 12:00 14:00 225 ב שרת פרופ' דר ראובן
  ב' 1071.4691.01 קוגניציה, מטא-קוגניציה ו- OCD סמינר פרופ' דר ראובן
  א' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר ד 14:00 16:00 206 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות סמינר ה 12:00 14:00 222א' שרת פרופ' סלואן מישל
  ב' 1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות סמינר פרופ' סלואן מישל
  אב 1071.3640.01 היבטים משפטיים של הזיכרון האנושי סמינר ד 14:00 16:00 426 נפתלי עו"ד גרונר ליאת
  אב 0659.2468.01 לאחר מות האל, שאלת המשמעות במאה ה- 20 סמינר ה 10:00 12:00 211 דן-דוד פרופ' שטרנגר קרלו
  שיעורי בחירה
  ב' 1071.1124.01 תאוריות אישיות- עבודה יישומית שיעור פרופ' בר חיים יאיר
  א' 1071.1124.02 תאוריות אישיות- עבודה יישומית** שיעור ב 12:00 14:00 108 נפתלי גב' מעוז קרן
  ב' 1071.1124.03 תאוריות אישיות עבודה יישומית ** שיעור ב 12:00 14:00 103 נפתלי גב' לינצקי מריאן
  ב' 1071.1124.04 תאוריות אישיות- עבודה יישומית** שיעור ג 12:00 14:00 108 נפתלי גב' סגל אדוה
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'
 • ב' 1071.4768.01 שחמט וקוגניציה שיעור א 16:00 18:00 106 נפתלי מר ביטנסקי איגור
 • לתלמידי שנים ב' + ג'
 • א' 1071.2336.01 למה קשה לחשוב? הבטים קוגניטיבים לעיבוד מידע שיעור א 14:00 16:00 105 נפתלי ד"ר לוריא רועי
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'
 • ב' 1071.2335.01 צורות של מוות נפשי שיעור ג 12:00 14:00 103 נפתלי ד"ר בן-שפר גד
 • דרישת קדם:מבוא לתורת האישיות
 • ב' 1071.3111.01 מבחנים והערכה** שיעור ד 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר גוטמן עידית
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • ב' 1071.2339.01 בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדר שיעור א 10:00 12:00 107 נפתלי מר צבעוני אלון
  א' 1071.2334.01 פסיכולוגיה של הספורט שיעור ד 14:00 16:00 110 נפתלי פרופ' לידור רון
  ב' 1071.3234.11 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 124 שאפל
  ב' 1071.3234.12 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 007 שאפל
  ב' 1071.3234.13 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 422 נפתלי
  ב' 1071.3234.14 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 009 שאפל
  ב' 1071.3234.15 יחסים בינאישיים בקבוצה** שיעור ב 16:00 18:00 012 שאפל גב' פנחסי בתיה
 • בקבוצה זו תתקיים תצפית
 • ב' 1110.1104.06 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 121 שאפל
  ב' 1110.1104.08 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 123 שאפל
  ב' 1110.1104.12 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ב 16:00 18:00 008 שאפל גב' פנחסי בתיה
 • בקבוצה זו תתקיים תצפית
 • א' 1071.2306.01 מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון שיעור ד 18:00 20:00 201 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר שיעור ג 12:00 14:00 001 רוזנברג ד"ר אפי זיו
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים שיעור ה 08:00 10:00 001 ווב ד"ר מירי רוזמרין
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב פרופ' דפנה הקר
  ב' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** שיעור ג 18:00 20:00 278 גילמן ד"ר משעלי יעל
  ב' 0608.4202.01 ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר סמינר ד 16:00 20:00 212 רוזנברג ד"ר מיכל שפירא
 • הקורס ייחשב כקורס בחירה, יש להגיש רפראט
 • ב' 0607.5414.01 לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדר שיעור ד 14:00 16:00 205 רוזנברג ד"ר זק אדית
  ב' 0607.5402.01 חיות בסרט שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב ד"ר רוני הלפרן
  א' 1071.4748.01 קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים שיעור ד 16:00 18:00 214 שרת פרופ' אושר מריוס
 • מומלץ למי שלומד כלכלה במקביל , דורש חישובים מתמטיים
 • א' 0680.3116.01 פסיכואנליזה מיגדר וספרות - תיאוריות ופרשנויות שיעור ה 12:00 14:00 282 גילמן ד"ר דנה אולמרט
  ב' 1071.3707.01 מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות** שיעור ג 14:00 16:00 פרופ' שילה שושנה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • א' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** שיעור ג 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' יואל דפנה
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'/ זהה לקורס "כחול - זה צבע של בנים?"
 • א' 1071.2330.01 "כחול זה צבע של בנים?"- תרגיל** תרגיל ד 08:30 10:00 111 שרת פרופ' יואל דפנה
 • תרגיל רשות , הרישום לתרגיל במזכירות ב"ס בלבד
 • ב' 1071.2908.01 פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות שיעור ד 18:00 20:00 101 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.4749.01 פילוסופיה של תהליכים מנטליים שיעור ד 16:00 18:00 214 שרת פרופ' אושר מריוס
 • מומלץ למי שלומד פילוסופיה במקביל, דורש קריאת מאמרים באנגל
 • א' 1071.2337.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה שיעור ג 14:00 16:00 106 נפתלי פרופ' אושר מריוס
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • א' 1071.2338.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה תרגיל ג 16:00 18:00 מ005 נפתלי מר גליקמן משה
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה שיעור ה 12:00 14:00 204 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  א' 1071.4482.01 הקונפליקט היהודי ערבי שיעור ד 09:00 12:00 012 שאפל פרופ' קלר יחיאל
  א' 0662.1103.01 הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות שיעור ג 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר גדי אלון
  א' 0662.1013.01 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד שיעור ג 14:00 18:00 307 גילמן פרופ' יעל דר
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
  ב' 0721.2002.01 חלק ב: תהליכי התפתחות חברתית ורגשית בקרב ילדים שו"ת ג 08:00 10:00 328 שרת פרופ' אליגון-לוין מיכל
 • דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
 • ב' 0721.4116.01 נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה שו"ת ד 14:00 16:00 410 שרת פרופ פרידמן נעמה
  א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ה 14:00 16:00 ד"ר שרייבמן-שריר לימור
  אב 1071.2324.01 סדנת מחקר שיעור
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • אב 1071.3108 לימודי שדה - מרכזת פרופ' מישל סלואן** פרופ' סלואן מישל
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • נובה/ אוניברסיטה בעם
 • אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור ד 18:00 20:00 305 טרובוביץ גב' שטרן קרין
  גב' אמונה ליאור
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • לימודי שדה /נובה
 • א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות שיעור ב 14:00 16:00 001 ווב דר' איה מלצר-אשר
  א' 0627.1120.01 פונטיקה שיעור ד 12:00 14:00 001 ווב ד"ר אוון גרי כהן
  א' 0627.1120.01 פונטיקה שיעור ב 12:00 14:00 001 ווב ד"ר אוון גרי כהן
  ב' 0627.1060.01 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח שיעור ד 10:00 12:00 001 רוזנברג דר' איה מלצר-אשר
 • דרישת קדם:מבוא לבלשנות
 • א' 0627.2130.01 תחביר מתחילים שיעור ג 12:00 14:00 001 ווב פרופ' טל סילוני
  א' 0627.2130.01 תחביר מתחילים שיעור ה 12:00 14:00 001 ווב פרופ' טל סילוני
 • דרישת קדם: יסודות הבלשנות התיאורטית
 • ב' 0627.1022.01 פונולוגיה מתחילים שיעור ד 12:00 14:00 001 ווב ד"ר אוון גרי כהן
  ב' 0627.1022.01 פונולוגיה מתחילים שיעור ב 12:00 14:00 001 ווב ד"ר אוון גרי כהן
 • דרישות קדם: מבוא לבלשנות + פוניטקה
 • ב' 0627.1142.01 מבוא לסמנטיקה שיעור ג 12:00 14:00 001 ווב ד"ר נירית קדמון
  ב' 0627.1142.01 מבוא לסמנטיקה שיעור ה 10:00 12:00 001 רוזנברג ד"ר נירית קדמון
 • דרישות קדם: פנולוגיה למתחילים +תחביר למתחילים + סטטיסטיקה
 • ב' 0627.4077.01 נוירובלשנות: שפה ומוח שיעור א 18:00 20:00 103 רוזנברג ד"ר עינת שיטרית
 • תחביר למתחילים + פונולוגיה למתחילים
 • מבוא לסמנטיקה+ פונולוגיה למתחילים+ תחביר למתחילים
 • א' 0627.2189.01 מבוא לפרגמטיקה שיעור ג 16:00 18:00 103 ווב פרופ' מירה אריאל
 • מבוא לבלשנות
 • אב 0688.4014.01 היבטים קוגניטיביים של שיח סמינר ד 16:00 18:00 211 דן-דוד ד"ר אורנה פלג
 • בסיום הקורס יוגש רפראט
 • אב 0688.4016.01 שפה ומוח סמינר ד 14:00 16:00 497 גילמן ד"ר אורנה פלג
 • הקורס ייחשב בקורס בחירה , יש להגיש רפראט
 • אב 0688.4524.01 יסודות הפסיכו-בלשנות סמינר ב 14:00 16:00 211 רוזנברג ד"ר אורנה פלג
 • הקורס ייחשב כקורס בחירה , יש להגיש רפראט
 • א' 1221.7001.01 ייעוץ עסקי / ניהולי באירגונים חברתיים (פרויקט נובה) פרויקט ה 18:00 21:00 409 רקנאטי ד"ר אבו ענבל
 • הקורס יוכר כ- 4 ש"ס בפסיכולוגיה
 • תלמיד שבוחר ללמוד בקורס אינו רשאי ללמוד את הקורסים:
 • לימודי שדה / אוניברסיטה בעם
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף