מערכת שעות

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
 • יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 1071.4784.01 מבוא לסטטיסטיקה בייסיאנית שיעור ג 16:00 18:00 206 נפתלי גב' בלבן הללי
  מר מזור מתן
  המגמה הפסיכוביולוגית
  שנה א'- שיעורי חובה
  א' 0103.0004.01 שימוש אתי בחיות מעבדה** שיעור ד"ר הרלב מיקי
 • חובה למי שעבודת המ.א. שלו בבעלי חיים
 • א' 1071.4480.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א' שיעור ג 08:30 10:00 214 שרת פרופ' מינץ מתתיהו
  ב' 1071.4880.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שיעור ג 08:30 10:00 214 שרת ד"ר ברק שגב
  אב 1071.4644.01 קולוקוויום א'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים שיעור ב 14:00 16:00 214 שרת פרופ' וינר אינה
  א' 0455.1512.01 מבוא לביולוגיה א' שיעור ה 14:00 16:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  א' 0455.1512.01 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 12:00 14:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  א' 0455.1512.02 מבוא לביולוגיה א' שיעור ב 16:00 18:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  א' 0455.1512.02 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 16:00 18:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  ב' 1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה שיעור ג 10:00 12:00 108 נפתלי ד"ר ברק שגב
  שנה ב'- שיעורי חובה
  ב' 1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה שיעור ג 10:00 12:00 108 נפתלי ד"ר ברק שגב
  א' 0455.2237.01 מבוא לנוירוביולוגיה שיעור ב 08:00 10:00 005 בריטניה פרופ' אשרי אורי
  פרופ' שטיין ראובן
  אב 1071.4840.01 קולוקוויום ב'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים ב 14:00 16:00
  ב' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור א 08:00 10:00 002 שרמן מר תבור עידו
  א' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור א 16:00 19:00 002 שרמן מר תבור עידו
  ב' 1500.2006.01 מבנה המוח - מעבדה מעבדה ה 12:00 14:00 מר תבור עידו
  א' 1500.2006.01 מבנה המוח - מעבדה מעבדה ה 14:00 16:00 מר תבור עידו
  שיעורי בחירה**
 • יש לקחת 4 ש"ס מהקורסים ברשימה
 • א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור א 09:00 12:00 003 שרמן פרופ' אסף יניב
  ב' 1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה שיעור ב 10:00 12:00 003 זאב סגל נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4346.02 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 18:00 20:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
  ב' 1071.4346.03 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 16:00 18:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
  ב' 1071.4781.01 MATLAB-המשך** שיעור ה 08:00 12:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
 • יינתן פעם בשבועיים
 • ב' 1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם שיעור ג 12:00 14:00 419 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** שיעור ה 12:00 14:00 מ005 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
 • דרוש ידע מוקדם בMRI מיפוי ותפקוד מוח האדם
 • ב' 1071.4765.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות- מעבדה* מעבדה ב 12:00 14:00 מ005 נפתלי מר תבור עידו
  מר מזור מתן
 • דרוש ידע מוקדם במיפוי המוח ודימות מוחי וב- MATLAB
 • א' 1071.4836.01 תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים שיעור ה 08:00 10:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
  א' 0491.3225.01 ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 002 שרמן מר כהן רוני
  א' 1501.1005.01 מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית שיעור ג 10:00 13:00 101 - אולם טרובוביץ ד"ר בלינדר פבלו
  ד"ר יובל ניר
  ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם שיעור א 10:00 12:00 214 שרת ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4834.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם** מעבדה ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4834.02 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם- תרגיל** מעבדה ב 16:00 18:00 מ005 נפתלי מר עמית רועי
 • דרוש ידע מוקדם ב-MATLAB
 • אב 1071.4833.01 קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה** שיעור א 12:00 14:00 422 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
 • ניתן אחת לשבועיים. דרישת קדם שיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה
 • ב' 1501.1008.01 הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 פרופ' אשרי אורי
  מר מישר שחוח
  א' 0164.1100.01 ביוכימיה שיעור ג 10:00 13:00 ד"ר שניצר אדית
  א' 0164.1100.01 ביוכימיה שיעור ה 08:00 12:00 ד"ר שניצר אדית
  אב 1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** שיעור א 14:00 16:00 214 שרת ד"ר צנזור ניצן
 • הקורס יינתן פעם בשבועיים
 • א' 1501.1015.01 הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט שיעור א 14:00 17:00 106 רוזנברג
  ב' 1501.1016.01 הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט שיעור א 14:00 17:00 101 - אולם טרובוביץ
  סמינרים אמפיריים**
 • יש לבחור סמינר אחד במהלך הלימודים
 • אב 1071.4540.01 השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות סמינר פרופ' בן-אליהו שמגר
  א' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ה 12:00 14:00 421 נפתלי ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ד"ר ברק שגב
  א' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר ד 14:00 16:00 421 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ב 10:00 12:00 422 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  א' 1071.4815.01 נוירומודלוציה עצמונית סמינר ב 08:30 10:00 214 שרת פרופ' הנדלר תלמה
  ב' 1071.4815.01 נוירומודלוציה עצמונית סמינר פרופ' הנדלר תלמה
  א' 1071.4829.01 יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות סמינר ג 16:00 18:00 109 שרת פרופ' מינץ מתתיהו
  א' 1071.4829.01 יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות סמינר ד 12:00 14:00 109 שרת פרופ' מינץ מתתיהו
  א' 1071.4831.01 זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים ייצוג דינמי של זיכרון- מפתח סמינר ה 12:00 14:00 308 ספריה מדה"ח ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים ייצוג דינמי של זיכרון- מפתח סמינר ד"ר צנזור ניצן
  א' 1071.4179.01 מודלים של סכיזופרניה בבעלי חיים סמינר ב 16:00 18:00 214 שרת פרופ' וינר אינה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף