מערכת שעות

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
א' 1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** שיעור ד 10:00 12:00 420 נפתלי פרופ' יואל דפנה
 • לתלמידי שנה ב'
 • א' 1071.4499.01 פרקטיקום שנה ב' חברתית ג 16:00 18:30
  ב' 1071.4784.01 מבוא לסטטיסטיקה בייסיאנית שיעור ג 16:00 18:00 206 נפתלי גב' בלבן הללי
  מר מזור מתן
  המגמה הקוגניטיבית
  שיעורי חובה - יש לקחת את כל שיעורי החובה בשנה א'
  ב' 1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה שיעור ב 10:00 12:00 003 זאב סגל נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4346.02 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 18:00 20:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
  ב' 1071.4346.03 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 16:00 18:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
  א' 1071.4836.01 תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים שיעור ה 08:00 10:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
  א' 1071.4705.01 קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזכרון א'** שיעור ב 12:00 14:00 426 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  א' 1071.4390.01 תפיסה וקשב א'** שיעור ה 14:00 16:00 419 נפתלי פרופ' צאל יהושע
 • יש לבחור קורס אחד מבין השניים כקורס חובה- מומלץ לקחת את ה
 • א' 1071.4775.01 זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכית שיעור ד 12:00 14:00 421 נפתלי ד"ר לוריא רועי
  א' 1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח שיעור ד 10:00 12:00 214 שרת פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.4933.01 אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים שיעור ה 10:00 12:00 106 נפתלי ד"ר מודריק ליעד
  א' 1071.5519.01 זיכרון אנושי א'** שיעור פרופ' גושן גוטשטין י
 • הקורס לא יינתן בתשע"ז. יהיה חובה לתלמידי שנה ב' בתשע"ח
 • א' 1071.4762.01 קולוקוויום- א'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00 527 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4762.01 קולוקוויום- א'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00 527 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
 • לתלמידי שנה א'
 • א' 1071.4783.01 קולוויום -ב'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00
  ב' 1071.4783.01 קולוויום -ב'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00
 • לתלמידי שנה ב'
 • סמינר מחקר
  א' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר ד 14:00 16:00 206 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.4758.01 זיכרון עבודה סמינר ד 14:00 16:00 214 שרת ד"ר לוריא רועי
  ב' 1071.4758.01 זיכרון עבודה סמינר ד"ר לוריא רועי
  א' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ה 12:00 14:00 422 נפתלי ד"ר מודריק ליעד
  ב' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ד"ר מודריק ליעד
  שיעורי בחירה**
 • ניתן לקחת שעורי בחירה מחוץ למגמה רק באישור ראש המגמה
 • ניתן להמיר 2 קורסי בחירה בסמינר אמפירי נוסף
 • א' 1071.4748.01 קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים שיעור ד 16:00 18:00 214 שרת פרופ' אושר מריוס
  ב' 1071.4747.01 מודלים חישוביים בתהליכים קוגניטיביים** שיעור א 13:00 15:00 426 נפתלי פרופ' אושר מריוס
 • דרוש ידע מוקדם בתכנות MATLAB או שווה ערך
 • ב' 1071.4749.01 פילוסופיה של תהליכים מנטליים שיעור ד 16:00 18:00 214 שרת פרופ' אושר מריוס
  ב' 1071.4760.01 נושאים מתקדמים בקבלת החלטות: מפרדוקסים ועד neuroeconomics** שיעור ה 14:00 16:00 205 נפתלי פרופ' אושר מריוס
 • למי שלמד קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיבי
 • א' 1071.4705.01 קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזכרון א'** שיעור ב 12:00 14:00 426 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  ב' 1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה שיעור ה 12:00 14:00 204 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  ב' 1071.4782.01 מגמות חדשות בחקר קשב ומודעות שיעור ד 14:00 16:00 105 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  אב 1071.4779.01 היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודה שיעור א 12:00 14:00 ד"ר לוריא רועי
  א' 1071.4390.01 תפיסה וקשב א'** שיעור ה 14:00 16:00 419 נפתלי פרופ' צאל יהושע
  ב' 1071.4773.01 חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית שיעור א 14:00 16:00 105 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 1071.4772.01 פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות שיעור א 16:00 18:00 205 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור א 09:00 12:00 003 שרמן פרופ' אסף יניב
  ב' 1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם שיעור ג 12:00 14:00 419 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** שיעור ה 12:00 14:00 מ005 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.4765.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות- מעבדה* מעבדה ב 12:00 14:00 מ005 נפתלי מר תבור עידו
  מר מזור מתן
 • דרוש ידע מוקדם ב- MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם
 • ב' 1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם שיעור א 10:00 12:00 214 שרת ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4834.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם** מעבדה ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4834.02 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם- תרגיל** מעבדה ב 16:00 18:00 מ005 נפתלי מר עמית רועי
 • דרוש ידע ב- MATLAB
 • אב 1071.4833.01 קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה** שיעור א 12:00 14:00 422 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
 • יינתן אחת לשבועיים. דרישת קדם שיטות מחקר באלקטרופיזיולוג
 • ב' 1071.4768.01 שחמט וקוגניציה שיעור א 16:00 18:00 106 נפתלי מר ביטנסקי איגור
  א' 1071.4831.01 זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים ייצוג דינמי של זיכרון- מפתח סמינר ה 12:00 14:00 308 ספריה מדה"ח ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים ייצוג דינמי של זיכרון- מפתח סמינר ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4981.01 אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם שיעור ה 10:00 12:00 419 נפתלי פרופ' שילה שושנה
  ב' 1071.4838.01 נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות שיעור א 12:00 14:00 פרופ' מוכמל רועי
  אב 1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** שיעור א 14:00 16:00 214 שרת ד"ר צנזור ניצן
 • הקורס יינתן פעם בשבועיים
 • א' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר ד 14:00 16:00 421 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ב 10:00 12:00 422 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  א' 1071.4815.01 נוירומודלוציה עצמונית סמינר ב 08:30 10:00 214 שרת פרופ' הנדלר תלמה
  ב' 1071.4815.01 נוירומודלוציה עצמונית סמינר פרופ' הנדלר תלמה
  ב' 1071.4781.01 MATLAB-המשך** שיעור ה 08:00 12:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף