החוג למדע המדינה תואר ראשון

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
ב' 1031.1110.02 הדרכה במאגרי מידע הד'
ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 09:45 318 נפתלי גב' גפטר לי
ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גב' גפטר לי
ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי גב' גפטר לי
ב' 1009.1555.05 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:30 10:00 318 נפתלי גב' קופל אביטל
ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 08:00 10:00 318 נפתלי מר בריל ברק
ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 10:00 12:00 318 נפתלי מר בריל ברק
ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי מר פישר אייל
ב' 1009.1555.10 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 14:00 16:00 318 נפתלי מר פישר אייל
ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ד 13:00 16:00 201 נפתלי גב מיכל בן נוח טליטמן
ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 10:00 12:00 318 נפתלי גב' קופל אביטל
ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 12:00 14:00 318 נפתלי גב' קופל אביטל
ב' 1009.1555.14 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ב 12:00 14:00 318 נפתלי מר חרובי יותם
ב' 1009.1555.15 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ב 14:00 16:00 318 נפתלי מר חרובי יותם
ב' 1031.1002.08 פוליטיקה ומשטר בישראל שיעור ב 11:00 14:00 101 נפתלי ד"ר שומר יעל
ב' 1031.1002.09 פוליטיקה ומשטר בישראל** תרגיל ב 14:00 15:00 208 נפתלי גב' גני נועה
 • קבוצה 09 לתלמידי פכ"מ בלבד
 • ב' 1031.1002.10 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 15:00 16:00 208 נפתלי גב' גני נועה
  ב' 1031.1002.11 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 14:00 15:00 204 נפתלי גב' שובל טליה
  ב' 1031.1002.12 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 15:00 16:00 205 נפתלי גב' פינגר דסברג רעות
  ב' 1031.1002.13 פוליטיקה ומשטר בישראל** תרגיל ב 14:00 15:00 205 נפתלי גב' פינגר דסברג רעות
 • קבוצה 13 לתלמידי פכ"מ בלבד
 • ב' 1031.1400.07 מבוא למחשבה פוליטית שיעור ב 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר להט גולן
  ב' 1031.1400.08 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל א 15:00 16:00 207 נפתלי גב' אליאשווילי מייזי
  ב' 1031.1400.09 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ג 10:00 11:00 205 נפתלי גב' גני נועה
  ב' 1031.1400.10 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ג 11:00 12:00 205 נפתלי גב' גני נועה
  ב' 1031.1800.06 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 110 נפתלי ד"ר אופק חנה
  ב' 1031.1800.07 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית תרגיל א 08:00 09:00 106 נפתלי גב' פורמן רבינוביץ עליזה
  ב' 1031.1800.08 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית תרגיל א 09:00 10:00 106 נפתלי גב' פורמן רבינוביץ עליזה
  ב' 1031.1800.09 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית תרגיל א 14:00 15:00 106 נפתלי גב' ז'וקובסקי סופיה
  ב' 1031.1800.10 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית תרגיל א 15:00 16:00 106 נפתלי גב' ז'וקובסקי סופיה
  ב' 1031.1900.08 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה שיעור ג 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר אבולוף אוריאל
  ב' 1031.1900.09 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ד 12:00 13:00 105 נפתלי גב' ברעם גיל
  ב' 1031.1900.10 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ד 13:00 14:00 105 נפתלי גב' ברעם גיל
  ב' 1031.1900.11 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ד 09:00 10:00 107 נפתלי גב' עובד אור
  ב' 1031.1900.12 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ג 19:00 20:00 004 נפתלי גב' שובל טליה
  ב' 1031.1900.13 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ב 19:00 20:00 105 נפתלי גב' עובד אור
  ב' 1009.1882.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' שיעור ד 10:00 12:00 210 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
  פרופ' שטרנגר קרלו
  ב' 1009.1882.02 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' שיעור ה 10:00 12:00 010 בר-שירה ד"ר בועז חגי
  ד"ר פוסמניק שי
  ב' 1009.1882.03 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 12:00 13:00 204 נפתלי מר הוד תמיר
  ב' 1009.1882.04 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 12:00 13:00 004 נפתלי גב' עובד אור
  ב' 1009.1882.05 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 16:00 17:00 204 נפתלי גב' נבו עדי
  ב' 1009.1882.06 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ב 17:00 18:00 204 נפתלי גב' נבו עדי
  ב' 1009.1882.07 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 10:00 11:00 204 נפתלי מר בכור רן
  ב' 1009.1882.08 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 11:00 12:00 204 נפתלי מר בכור רן
  ב' 1009.1882.09 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 14:00 15:00 204 נפתלי גב' לנציאנו הדס
  ב' 1009.1882.10 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ג 15:00 16:00 204 נפתלי גב' לנציאנו הדס
  ב' 1009.1882.11 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ד 12:00 13:00 204 נפתלי מר נולר ברוך
  ב' 1009.1882.12 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ד 12:00 13:00 108 נפתלי מר הוד תמיר
  ב' 1009.1882.13 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ה 12:00 13:00 108 נפתלי מר בכור רן
  ב' 1009.1882.14 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' תרגיל ה 13:00 14:00 108 נפתלי מר נולר ברוך
  שנה ב' - קורסי חובה
  ב' 1031.2102.01 שיטות מחקר(עודכן 5.9.16) שיעור ד 10:00 11:30 201 נפתלי ד"ר שומר יעל
  ב' 1031.2102.02 שיטות מחקר תרגיל ד 15:00 17:00 315 נפתלי מר צוקר דניאל
  ב' 1031.2102.03 שיטות מחקר תרגיל ד 15:00 17:00 מ005 נפתלי מר סולודוך עומר
  ב' 1031.2102.04 שיטות מחקר תרגיל ד 17:00 19:00 מ005 נפתלי מר סולודוך עומר
  ב' 1031.2102.05 שיטות מחקר תרגיל ד 17:00 19:00 315 נפתלי מר צוקר דניאל
  ב' 1031.2102.06 שיטות מחקר תרגיל א 08:00 10:00 מ005 נפתלי מר גנאל יוסף
  ב' 1031.2102.07 שיטות מחקר תרגיל א 10:00 12:00 מ005 נפתלי מר גנאל יוסף
  ב' 1031.2105.09 מחשבה מדינית בת זמננו שיעור ג 14:00 16:00 210 נפתלי פרופ' מייזלס תמר
  ב' 1031.2105.10 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 13:00 14:00 106 נפתלי מר בוהדנה מאור
  ב' 1031.2105.11 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 18:00 19:00 205 נפתלי מר בוהדנה מאור
  ב' 1031.2106.06 פוליטיקה השוואתית שיעור ג 10:00 12:00 001 נפתלי פרופ' שיין יוסף
  ב' 1031.2106.07 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 08:00 09:00 106 נפתלי מר פלדמן דורון
  ב' 1031.2106.08 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 09:00 10:00 106 נפתלי מר פלדמן דורון
  ב' 1031.2106.09 פוליטיקה השוואתית תרגיל ב 09:00 10:00 105 נפתלי גב' לנציאנו הדס
  ב' 1031.2106.10 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 09:00 10:00 208 נפתלי גב' לנציאנו הדס
  ב' 1031.2108.07 אסטרטגיה בעידן המודרני שיעור ב 10:00 12:00 210 נפתלי פרופ' גת עזר
  ב' 1031.2108.08 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 14:00 15:00 206 נפתלי מר פלדמן דורון
  ב' 1031.2108.09 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 14:00 15:00 207 נפתלי מר פדלון תומר
  ב' 1031.2108.10 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ג 12:00 13:00 205 נפתלי מר פדלון תומר
  ב' 1031.2108.11 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 09:00 10:00 207 נפתלי גב' פריד שרה
  פרוסמינרים
  ב' 1031.3217.01 עיונים במקאבלי פרו"ס ב 12:00 14:00 203 נפתלי פרופ' גת עזר
  ב' 1031.3900.02 אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21: כלכלה גלובלית רב-תרבותיות וצדק פרו"ס ד 12:00 14:00 פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
  ב' 1031.3862.01 דעת קהל סקרים ופוליטיקה פרו"ס ג 16:00 18:00 422 נפתלי פרופ' שמיר מיכל
  ב' 1031.3863.01 סוגיות במשפט ופוליטיקה פרו"ס ד 12:00 14:00 419 נפתלי ד"ר לרנר חנה
  שנה ג' - קורסי חובה
  ב' 1031.3102.01 מדיניות ומדינאות מעשית שיעור ב 14:00 16:00 001 נפתלי ד"ר קלאובר יבגני
  ב' 1031.3100.01 התנהגות פוליטית בישראל שיעור ב 12:00 14:00 001 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  קורסי בחירה
  ב' 1031.3552.01 המחשבה הפוליטית בציונות שיעור ד 09:00 12:00 205 נפתלי ד"ר חוברס איל
  ב' 1031.3679.01 מדיניות החוץ של ישראל שיעור ה 14:00 17:00 103 נפתלי ד"ר נבון עמנואל
  ב' 1031.3686.01 פוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות שיעור ד 12:00 15:00 205 נפתלי ד"ר שומר יעל
  ב' 1031.4480.01 המחשבה הביקורתית במבט מודרני ופוסטמודרני סמינר ד 16:00 19:00 419 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
 • ייחשב כקורס בחירה בתואר הראשון
 • ב' 1031.3699.01 "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל שיעור ה 12:00 15:00 505 נפתלי ד"ר חוברס איל
  ב' 1031.3794.01 אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרני שיעור ד 15:00 18:00 208 נפתלי פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
  ב' 1031.3795.01 הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט שיעור ג 16:00 19:00 103 נפתלי מר פדלון תומר
  ב' 1031.4546.01 רטוריקה סמינר א 12:00 15:00 425 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
 • ייחשב כקורס בחירה
 • ב' 1031.4474.01 הבנת הגנרלים של סטלין, היטלר ומובארכ: במשטרים אוטוריטריים סמינר ב 18:00 21:00 425 נפתלי ד"ר הוניג אור
 • ייחשב כקורס בחירה
 • ב' 1031.3798.01 "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל שיעור ב 09:00 12:00 204 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  ב' 1031.3850.01 צבא שיש לו מדינה? יחסי צבא מדינה וביטחון לאומי במאה ה-20 שיעור ב 08:00 11:00 206 נפתלי ד"ר הוניג אור
  ב' 1031.4491.01 חכמה ופוליטיקה סמינר ג 09:00 12:00 314 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
 • ייחשב כקורס בחירה
 • סמינרים סמסטר ב'
  ב' 1031.3858.01 יחסים בין-לאומיים במרחב הקיברנטי סמינר ב 10:00 12:00 422 נפתלי ד"ר לופוביץ אמיר
  ב' 1031.3858.01 יחסים בין-לאומיים במרחב הקיברנטי סמינר ג 10:00 12:00 422 נפתלי ד"ר לופוביץ אמיר
  ב' 1031.3923.02 פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש: עבר והווה סמינר ג 12:00 16:00 203 נפתלי פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
  ב' 1031.3922.02 טרור ומוסר ציבורי סמינר א 15:00 19:00 425 נפתלי פרופ' מייזלס תמר
  ב' 1031.3959.01 ימין, שמאל ומדיניות כלכלית-חברתית סמינר ד 09:00 13:00 421 נפתלי פרופ' מרגלית יותם
  ב' 1031.4341.01 יחסי המינים במחשבה המדינית: מגדר, ז'אנר ספרותי, ושלטון יצוגי סמינר ג 12:00 16:00 314 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
  ב' 1031.3842.01 דת ומדינה סמינר ד 08:00 12:00 419 נפתלי ד"ר לרנר חנה
  ב' 1031.3962.01 האוניברסיטה והסטודנט: אמת, פוליטיקה, וידע בעידן הזה סמינר ב 08:00 12:00 426 נפתלי ד"ר חוברס איל
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive