פרופ' נסים [נסים מזרחי] מזרחי

סגל אקדמי בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ראש מכון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סגל אקדמי בכיר
פרופ' נסים [נסים מזרחי] מזרחי
טלפון פנימי: 03-6408797
פקס: 03-6409215
משרד: נפתלי, 628

תקציר

 

פרופ' ניסים מזרחי כיהן כראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב בשנים 2013–2016. סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת מישיגן, אן ארבור, בחסות קרן פולברייט, ואת לימודי הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרווארד. תחומי המחקר שלו כוללים את הסוציולוגיה של הדעת, הרפואה והתרבות, גבולות חברתיים, זהות, מוסר וצדק חברתי, מודרניות וליברליזם, לימודי אתניות וסטיגמה ותיאוריה חברתית.

פרופ' מזרחי זכה בפרסים ובמענקים רבים, ביניהם פרס קליפורד גירץ לשנת 2008 עבור המאמר הטוב ביותר בסוציולוגיה של התרבות מטעם האגודה הסוציולוגית האמריקנית; פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית עבור המאמר הטוב ביותר לשנת 2012; ופרס מצטיין רקטור אוניברסיטת תל אביב בהוראה לשנת 2011.

הוא שימש כעורך אורח בגיליון מיוחד של כתב העת  Ethnic and Racial Studiesבשיתוף עם פרופ’ מישל למונט מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת הרווארד.

בשנים האחרונות מחקריו של פרופ' מזרחי עוסקים במשבר הליברליזם, אתגר הטורד את מנוחתן של רבות מן הדמוקרטיות הליברליות בנות זמננו. במחקרים אלה הוא בוחן את הליברליזם כ"תרבות בפעולה" שמתכוננת מתוך מפגש בין עקרונות ושחקנים ליברלים לבין שחקנים ועולמות משמעות לא-ליברליים. עבודתו זכתה לסיקור בעיתונות הישראלית והעולמית ועוררה הד ציבורי רחב.

Short Bio

Prof. Nissim Mizrachi, is the former chair of the Department of Sociology and Anthropology (2013-2016), Tel Aviv University. His research areas include the sociology of knowledge, medicine and culture, social boundaries, identity, morality and social justice, modernity and liberalism, ethnic studies and stigma, and social theory

תחומי מחקר

סוציולוגיה של הדעת, סוציולוגיה של התרבות וסוציולוגיה המדע והרפואה, אתניות, סוציולוגיה של אי שוויון ליברליזם וזכויות אדם.

Publications


Books and Edited Volumes  

 

Books

 

Mizrachi, N. Beyond Suspicion: The Moral Clash Between Rootedness and Progressive Liberalism in Israel (forthcoming), Berkeley: University of California Press.

 

Lamont, M., Moraes Silva, G., Guetzkow, J., Welburn, J. Mizrachi, N., Herzog, H., and Reis, E. (2016). Getting Respect: Dealing with Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel, Princeton: Princeton University Press.

 

Edited Volumes

 

Mizrachi, N. (Ed) (forthcoming, 2022). Transcending the Liberal Grammar of Critical Sociology: The Theoretical Turn in Israeli Sociology. Special Issue, The American Sociologist.

 

Mizrachi, N. (Ed.) The Post-liberal Turn in the Social and Human Sciences. N. Mizrachi Sadeh K. (Eds.),  Jerusalem: The Van Leer Jerusalem Institute and HaKibbutz HaMeuchad.

 

Mizrachi, N. and Mautner, M. (Eds.) (2016). Resisting Liberalism in Israel—the Case of Marginalized Mizrahim. Special Issue, Israel Studies Review.

 

Ziv, N., Mor, S., Eichengreen, A., Mizrachi, N., and Kanter, A. (Eds.) (2016). Disability Studies Reader. Jerusalem: HaKibbutz HaMeuchad and the Van Leer Jerusalem Institute.

 

Mizrachi, N., Yonah, Y., and Feniger, Y. (Eds.) (2013). The Practice of Difference in Israeli Education, A View from Below. Jerusalem: HaKibbutz HaMeuchad and the Van Leer Jerusalem Institute [Hebrew].

 

Lamont, M. and Mizrachi, N. (Eds.) (2012). Responses to Stigmatization in Comparative Perspectives, Special Issue, Ethnic and Racial Studies 35(3). Reprinted in book form: Lamont, M. and Mizrachi, N. (Eds.) (2013). Responses to Stigmatization in Comparative Perspective. London and New York: Routledge.

 

 

Articles in Refereed Journals

 

Mizrachi, N. (forthcoming). “Transcending the Liberal Grammar of Critical Sociology: The Theoretical Turn in Israeli Sociology”. The American  Sociologist.  Not ranked yet for 2023.

 

Mizrachi, N. (2022). “Between ‘Group’ and ‘Groupness’: What is the Mizrahi Stance in Mizrahi Critical Legal Studies”.  Law and Government in Israel Mishpat Umimshalמשפט וממשל  (23) 3:37-57. [Hebrew]  (בין ‘קבוצה’ ל’קבוצתיות’: מבט מחודש על העמדה ה’מזרחית’ בביקורת המזרחית של המשפט).

 

Jacobs, J. and Mizrachi, N. (2020). “International Representation in US Social-Science Journals”. American Sociologist. 52: 215-239.

 

Mizrachi, N. and Weiss, E. (2020). “’We do not want to assimilate!’: Rethinking the Role of Group Boundaries in Peace Initiatives between Muslims and Jews in Israel and in the West Bank”. . 7(2):172-197.

 

Mautner, O. and Mizrachi, N. (2020). “When Buddhist Vipassanā Travels to Jewish West Bank Settlements: Openness without Cosmopolitanism”. Ethnic and Racial Studies, 43(7): 1227-1245.

 

Weiss, E. and Mizrachi, N. (2019). “A Time for Peace: Divergent Temporalities in Jewish-Palestinian Peace Initiatives”. HAU: Journal of Ethnographic Theory 9(3): 565-578.

 

Mizrachi, N. (2017). “Wither Israeli Sociology? From a Sociology of Suspicion to a Sociology of Meaning”. Megamot מגמות , 51(2): 69-114. [Hebrew]

(הסוציולוגיה הישראלית לאן? מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות)

https://info2011.szold.org.il/PDF-Articles/megamot/100942.pdf

 

Guetzkow, J., Mizrachi, N. and Herzog, H. (2017). “Race, Ethnicity, and National Belonging.” Rejoinder. Ethnic and Racial Studies, 40(8): 1294-1297.

 

Mizrachi, N., & Mautner, M. (2016). Resisting liberalism in Israel—The case of marginalized Mizrahim. Israel Studies Review, 31(1), 1–5.

 

Mizrachi, N. (2016). “Sociology in the Garden: Beyond the Liberal Grammar of Contemporary Sociology”. Israel Studies Review, 31(1): 36-65. This journal was not ranked in JCR 2016.

 

Mizrachi, N. (2014). “Translating Disability in a Muslim Community: A Case of Modular Translation”. Culture Medicine and Psychiatry, 38(2), 133-159.

 

Mizrachi, N. (2012). “Beyond the Garden and the Jungle: On the Social Limits of Human Rights Discourse in Israel”. Maasei Mishpat מעשי משפט , 4, 51-74 [Hebrew](מעבר לגן ולג’ונגל: על גבולותיו החברתיים של שיח זכויות האדם בישראל).

Winner of the Louis Guttman Prize for Best Article, 2013, awarded by the Israeli Sociological Society.

 

Lamont, M., and Mizrachi, N. (2012). “Ordinary People Doing Extraordinary Things: Responses to Stigmatization in Comparative Perspective”. Ethnic and Racial Studies, 35(3): 365-381.

 

Mizrachi, N. (2012). “On the Mismatch between Multicultural Education and its Subjects in the Field”. British Journal of Sociology of Education, 33(2): 185-201.

 

Mizrachi, N. and Herzog, H. (2012). “Participatory Destigmatization Strategies among Palestinian Citizens of Israel, Ethiopian Jews and Mizrahi Jews in Israel.” Ethnic and Racial Studies, 35(3): 418-435.

 

Mizrachi, N. and Zawdu, A. (2012). “Between Global Racial and Bounded Identity: Choice of Destigmatization Strategies among Ethiopian Jews in Israel”. Ethnic and Racial Studies, 35(3): 436-452.

 

Mizrachi, N. (2009). “A Commentary on ‘Towards an Ethnography of Silence’ by Carol Kidron”. Current Anthropology, 50, 21-22.

 

Mizrachi, N. (2009). “The Rejection of Sociology in Israeli Pedagogy”. Alpayim אלפיים: Journal for Contemporary Thought and Literature, 34, 42-64[ Hebrew](‘לא רוצים סוציולוגיה’: פדגוגיה ללא חברה בשדה החינוך בישראל). Reprinted in T. Rapoport and A. Kahane, (Eds.) (2012), Social Order and Informal Codes. Pp. 317-342. Tel Aviv: Resling.

 

Mizrachi, N., Goodman, Y., and Feniger, Y. (2009). “‘I Don’t Want to See It’: Decoupling Ethnicity from Social Structure in Jewish Israeli High Schools”. Ethnic and Racial Studies, 32, 1203-1225.

 

Goodman, Y., and Mizrachi, N. (2008). “’The Holocaust Does Not Belong to European Jews Alone’: The Differential Use of Memory Techniques in Israeli High Schools”. American Ethnologist, 35, 95-114.

 

Mizrachi, N. (2008). “Special-Needs Soldiers in Israel: Another View”. Letter. Psychiatric Services, 59, 329.

 

Mizrachi, N., Drori, I., and Anspach, R. (2007). “Repertoires of Trust: The Practice of Trust in a Multinational Organization Amid Political Conflict.” American Sociological Review, 72, 143-165.

 

Winner, the Geertz Prize for Best Article in Cultural Sociology, 2008, awarded by the American Sociological Association.

 

Anspach, R. and Mizrachi, N. (2006). “The Field Worker’s Fields: Ethnographic Knowledge in Medical Sociology” Sociology of Health and Illness, 28, 713-731.Reprinted in Raymond G. De Vries, Kristina Orfali, Leigh Turner, and Charles Bosk (Eds.) (2007). The View from Here: Bioethics and the Social Sciences. Pp. 48-66.  Oxford, UK: Blackwell. 

 

Mizrachi, N. and Shuval, J. (2005). “Between Formal and Enacted Policy: Changing the Contour of Boundaries” Social Science and Medicine, 60, 1649-1660.

 

Mizrachi, N., Shuval, J., and Gross, S. (2005). “Boundary at Work: Alternative Medicine in Biomedical Settings”. Sociology of Health and Illness, 27, 20-43.

 

Mizrachi, N. (2004). “‘From Badness to Sickness’: The Role of Ethnopsychology in Shaping Ethnic Hierarchies in Israel”. Social Identities,10(2): 219-243.

 

Shuval, J., and Mizrachi, N. (2004). “Changing Boundaries: Modes of Co-existence of Alternative and Bio-Medicine”. Qualitative Health Research,14(5): 675-690. This journal was not ranked in JCR 2004. This journal was not ranked in JCR 2004. 

 

Shuval, J., Mizrachi, N., and Smetannikov, E. (2002). “Entering the Well-Guarded Fortress: Alternative Practitioners in Hospital Settings”. Social Science and Medicine, 55(10): 1745-1755.

 

Mizrachi, N. (2002). “Epistemology and Legitimacy in the Production of Anorexia Nervosa in Psychosomatic Medicine, 1939-1979”. Sociology of Health & Illness, 24(4); 462-490.

 

Mizrachi, N. (2001). “When the Hospital Becomes Home: Visibility, Knowledge and Power at Nila”. The Journal of Contemporary Ethnography, 30(2): 240-268. 

 

Mizrachi, N. (2001). “From Causation to Correlation: The Story of Psychosomatic Medicine, 1939-1979”.  Culture, Medicine, and Psychiatry, 25(3): 317-343.

 

Mizrachi, N. (2001). “The Relevance of Success: The Dualistic Trap; A Response to Gary Belkin”. Culture, Medicine and Psychiatry, 25(3): 351-352.

 

 

Peer-Reviewed Book Chapters and Book Reviews

 

Mizrachi, N. “Introduction — Beyond the Liberal Grammar: Three Moments of Critique”. In Mizrachi, N and Sadeh K. (Eds.), The Post-liberal Turn in the Social and Human Sciences. המפנה הפוסט-ליברלי בחקר החברה והרוח בישראל Jerusalem: The Van Leer Jerusalem Institute and HaKibbutz HaMeuchad (Hebrew) (in progress).

 

Mizrachi, N. (2016). “On the Social Boundaries of the Critical Discourse on Disability” In N. Ziv, S. Mor, A. Eichengreen, N. Mizrachi, and A. Kanter (Eds.), Disability Studies Reader. Jerusalem: HaKibbutz HaMeuchad and the Van Leer Jerusalem Institute. (Hebrew).

 

Goodman, Y. and Mizrachi, N. (2013). “National Memory and the Channeling of Civil Status: Ethno-Class Variations in the Inculcation of National Memory in Israeli High Schools” [based on Goodman and Mizrachi, 2008] In N. Mizrachi, Y. Yonah, and Y. Feniger (Eds.), The Practice of Difference in Israeli Education, A View from Below. Jerusalem: HaKibbutz HaMeuchad and the Van Leer Jerusalem Institute. (Hebrew).

 

Mizrachi, N., Goodman, Y., and Feniger, Y. (2013). “They’re Freaks but We’re ‘Arsim'”: Negation of Ethnicity and Class in the Perception of Tracking in Israeli High Schools.” In N. Mizrachi, Y. Yonah, and Y. Feniger (Eds.), The Practice of Difference in Israeli Education, A View from Below [based on Mizrachi et al., 2009]. Jerusalem: HaKibbutz HaMeuchad and the Van Leer Jerusalem Institute. (Hebrew).

 

Mizrachi, N., Yonah, Y., and Feniger, Y. (2013). “Introduction.” In N. Mizrachi, Y. Yonah, and Y. Feniger (Eds.), The Practice of Difference in Israeli Education, A View from Below. Jerusalem: HaKibbutz HaMeuchad and the Van Leer Jerusalem Institute. (Hebrew).

 

Mizrachi, N. (2012). “‘We Own the Truth’: Boundary Making during Biomedical and Alternative Encounters”. In J. T. Shuval and E. Averbuch (Eds.), Alternative and Bio-Medicine in Israel: Boundaries and Bridges. Pp. 92-108. Brighton, MA: Academic Studies Press.

 

Mizrachi, N. (1999). Book Review: Shokeid, M. and Deshen, S., “The Generation of Transition: Continuity and Change among North African Immigrants in Israel”. Israeli Sociology, 2(1).

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף