פרופ' ז'רום בורדון

חוג לתקשורת סגל אקדמי בכיר
פרופ' ז'רום בורדון
טלפון פנימי: 03-6406736
טלפון נוסף: 03-6406032
פקס: 03-6406032
משרד: נפתלי, 709

General Information

Born in Australia in 1957 from French parents, I studied history (PhD), law (BA), semiotics (MA) and political sciences in Paris. I taught French for two years in Nairobi, Kenya, in 1980-2. I worked for ten years as a researcher at the Institut National de l'Audiovisuel in Paris, before joining Tel Aviv University in 1996. 
 

Research

My research interests: global history of television, theory of media genres, collective memory and media, representations of the public/audience, and coverage of the Israeli-Palestinian conflict in the Western media. I also wrote some historical documentaries for television.

 

 

 

 

Awards and Prizes

 

SOME ARTICLES IN ENGLISH

Bourdon, J. (in press). Controversial cartoons in the coverage of Israel-Palestine (with S. Boudana). International Journal of Press/Politics. (Impact factor: 1761)

Bourdon, J. (2015). Detextualizing. How to write a history of audiences. European Journal of Communication 30(1): 7-21. (Impact factor 1000).

Bourdon, J. (2015). Outrageous, inescapable? Historical analogies in the coverage of the Israeli-Palestinian conflict. Discourse & Communication 9(4) (Impact factor: 0,595).

Bourdon, J. (2015) Strange strangers. The Jerusalem correspondents in the network of nations. Journalism 16(3):  (Impact factor: 1241).

Bourdon, J. (2015). The state, televison audience measurement, and globalization: the politics of ratings in Israeli television (with N. Ribke). Media, Culture and Society. (Impact factor: 1139).  

Bourdon, J. (2015). Ratings as politics. The  State and Television Audience Measurement. An International Comparison (with C. Méadel). The International Journal of Communication. (Impact factor: 0,786).

Bourdon, J. (2015). Transnational activism, from new to mainstream media. The case of the Israeli adoptees from Brazil (with N. Ribke). New Media and Society. (Impact factor: 2052).

Bourdon, J (2012). L'interdisciplinarité n'existe pas. Questions de Communication 19: 155-170.

Bourdon J. (with A. Ben Amos) (2012). Old Heroes in a New Medium. Israeli Collective Memory and the show "This is Your Life". Jewish Social Studies 17-3: 156-182.

Bourdon, J. (with C. Méadel) (2013). Rational Wizards. Audience interpreters in French televisionVIEW. The European Journal of Television History and Culture 2/4: 68-78.

Bourdon, J. (with C. Méadel). (2011). Inside Television Audience Measurement: Deconstructing the Ratings Machine. Media, Culture and Society 33-5: 791-801 (Impact factor: 1139).

Bourdon, J. (2012). Representing the Israeli-Palestinian conflict. A historical review and some research questions. Bulletin of the French Research Center, Jerusalem.

Bourdon, J. (2012). The two faces of censorship in Israel, in Books and ideas, 19 January.

Bourdon, J., Kligler-Vilenchik, N. (2011). Together, Nevertheless. Television Memories in Mainstream Jewish Israel.European Journal of Communication, 26-1: 1-15

Bourdon, J. (2008). Self-Despotism? Reality Television and the new subject of politics. Framework. The journal of cinema and media, 49-1, 2008.

Bourdon, J. (2007). Unhappy engineers of the European soul. The EBU and the woes of pan-european television. The International Communication Gazette 69(3), 263-281.

Bourdon, J. (2004). Is Television a Global Medium ? A Historical View. In T. Oren and P. Petro (Eds). Global Currents : Media and Technology Now. Piscataway, New Jersey, Rutgers University Press, pp. 93-113

Bourdon, J. (2004). Old and new ghosts. Public service and the popular, a history. European Journal of Cultural Studies, Vol 7(3), 283-304.

Bourdon, J. (2003). Some sense of time? Remembering Television. History and Memory,15/2, 5-35.

Bourdon, J. (2000). Live television is still alive. On live television as an unfulfilled promise. Media, Culture and Society, 22:5, 2000 (reprint in R. Allen, A. Hill, 2004, The Television Studies Reader, Routledge).

Bourdon, J. (1994). Alone in the desert of fifty millions viewers: audience ratings in French Television. Media, Culture and Society. Vol 16, 1994.

Bourdon, J. (1994). Foreigners on prime time. Is television xenophobic? In C. Frachon, M. Vargaftig (Eds ). European Televisions and Immigration. London, John Libbey, pp. 22-34

Bourdon, J. (1992). Television and Political Memory. Media, Culture and Society, Vol. 14, 541-560.

 

SOME ARTICLES IN FRENCH 

Bourdon, J. (2013). Pour un engagement séquentiel et cosmopoliteArgumentation et analyse du discours 11.

Bourdon, J. (2013). Le service public en Europe: Histoire d’une idéalisation© Les Enjeux de l’information et de la communication | http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux | pp. 14-27

Bourdon, J., Schafer, V. (2012). Histoire de l'Internet/Internet dans l'histoire. Présentation du numéro spécial du Temps des Médias, 1/18.

Bourdon, J. (2007). "Qui a tué Mohammed Al Dura?" Ou de la mise en doute électronique d'un fait journalistique. Hermes 47, 89-98.

Bourdon, J. (2004). Shakespeare, Dallas et le Commissaire. Une histoire de la fiction télévisée à la télévision française. Le Temps des Médias, 2, 176-196.

Bourdon, J. (2004). La triple invention. Comment faire l'histoire du public. Le Temps des Médias, 3, 12-25.

Bourdon, J. (2001). Genres télévisuels et emprunts culturels. Sur l'invisible américanisation des télévisions européennes. Réseaux, 117, 209-236.

Bourdon, J. (1997). Le direct, une politique de la voix. La télévision comme promesse inaccomplie. Réseaux, 81, 61-78.

Bourdon, J. (1993). Les réalisateurs de télévision : le déclin d'un groupe professionnel. Sociologie du travail, 4, 61-78.

Bourdon, J. (1993). Télévision et symbolique politique. Hermès, 11-12, 191-212.

Bourdon, J. (1992). Les journalistes, une identité professionnelle à éclipses. Politix, 19, 56-67.

Bourdon, J. (1990) Film ou Vidéo? Sur la pérennité d'une controverse technique. Technique et Culture 16, 161-182 (Reprint in Anthologie raisonnée de Technique et Culture, Editions de la MSH, 2010).

 

BOOKS

 

Bourdon, J., Méadel, C (eds.) (2014). Measuring Television Audience Worldwide. Deconstructing the Ratings Machine. London: Palgrave.

Bourdon, J. (2011). Du service public à la télé-réalité. Une histoire culturelle des télévisions européennes 1950-2010. Paris, INA. Italian Translation: Milano, Vita e Pensiero, 2015..

Bourdon, J. (2010). Le récit impossible. Le conflit israélo-palestinien et les médias, Paris, De Boeck/INA.

Bourdon, J. (2000). Introduction aux médias. Paris, Montchrestien (translations in Italian and Portuguese).

Bourdon, J. (1994). Haute Fidélité. Pouvoir et télévision, 1935-1994. Paris, Seuil.

Bourdon, J., Méadel, C. (1994). Les écrans de Méditerranée. Histoire d'une télévision régionale. Marseille: Jeanne Laffitte et INA, 1994 (lien avec texte complet).

Bourdon, J. (1990). Histoire de la télévision sous de Gaulle. Paris: Anthropos and INA
updated edition published in 2014 by Presses des Mines, Paris. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive