מתווה הפקולטה למדעי החברה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

הורדת המתווה בקובץ PDF

 

שנת הלימודים תשפ"ד תיפתח ב-31.12.23 בצל האירועים הקשים שפקדו אותנו, החל בבוקר ה-7 באוקטובר ועדיין ממשיכים להכות בנו. מלחמת "חרבות ברזל" גובה מחירים כבדים, היא משפיעה על כולנו ומשבשת את שגרת חיינו.

אנו נעשה מאמצים ונפעל ככל האפשר על מנת ליצור את התנאים שיאפשרו לכם.ן לצלוח את השנה המאתגרת ולהשלים את שנת הלימודים בהצלחה.

מתווה זה נועד לסייע, להקל ולתמוך בכם.ן לאורך שנת הלימודים תוך התחשבות באתגרים העומדים בפני כולנו בתקופה זו. הוא משלב את ההחלטות האוניברסיטאיות וההרחבות הפקולטתיות ומתייחס לקבוצות הזכאות השונות, לסל ההתאמות ולסיוע האקדמי.

 

עדכון לוח השנה המקוצרת והתאמות בלימודים בעקבות "מלחמת חרבות ברזל"

 

תוכן עניינים

 

המתווה מבחין בין 3 קבוצות אוכלוסייה:

קבוצה 1 – תלמידים ותלמידות ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה-7 באוקטובר ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד.

קבוצה 2– תלמידים ותלמידות שבשל המלחמה שירתו מאז ה-7 באוקטובר במילואים במשך לפחות 21 יום ושירתו פחות מ-7 ימים בשנה"ל תשפ"ד או השתחררו עד לתחילת שנת הלימודים תשפ"ד. בקבוצה זו נמנים גם תלמידים ותלמידות שהם הורים לילדים עד גיל 12 ולהם בן או בת זוג שמשתייך.ת לקבוצה 1.

קבוצה 3 – יתר התלמידים והתלמידות.

 

תלמידים ותלמידות שמצויים במעגלים קרובים לנפגעים.ות בטבח של ה-7 באוקטובר או לנפגעים.ות בלחימה במהלך מלחמת "חרבות ברזל", כאלה שנפצעו ו/או פונו מבתיהם, ואחרים שהם בעלי נסיבות מיוחדות ישויכו ע"י הדקאנט לאחת מהקבוצות הנ"ל.

 

למשרתי.ות סדיר, קבע, אזרחים.ות עובדי.ות צה"ל ומשרתי.ות כוחות הביטחון, כוחות ההצלה, עובדים.ות חיוניים.ות, שנדרשים.ות לעבודה מאומצת במיוחד בתקופה קשה זו, יוקם מנגנון מיוחד לשיוכם.ן לאחת מהקבוצות.

על מנת לייעל ולפשט עבורכם.ן את תהליך הסיווג לקבוצות זכאות ולקבלת ההתאמות, האוניברסיטה והפקולטה מקימות מנגנון מסודר להגשת בקשות שבאמצעותו תוכלו לפנות לנציגים הרלוונטיים שיטפלו בכך. אין צורך לפנות לפקולטות עד שתקבלו הודעה על האופן שבו ניתן להגיש את הבקשות. הודעה הכוללת הנחיות מסודרות בנושא זה תשלח אליכם.ן בטרם תיפתח השנה ונענה לכל פניותיכם.ן.

 

הקלות והתאמות

 

לכלל התלמידות והתלמידים בפקולטה

הסמסטרים קוצרו מ- 13 שבועות ל- 11 והיקף החומר הנלמד צומצם בהתאמה.

מועד ההגשה של סמינרים שהסתיימו בסמסטר ב' תשפ"ג ועבודות תזה  נדחה בינתיים ל-31 בינואר, 2024.

 

תואר ראשון

 

ההתאמה

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

המרה לציון מילולי1,2

ניתן להמיר רק קורסים הנלמדים בסמסטר א' תשפ"ד (לא כולל סמינרים וקורסים שנתיים).

בקשה להמרה ניתן להגיש רק לאחר קבלת ציון מספרי עובר בקורס.   

עד 10 ש״ס מקורסים הנלמדים בסמסטר א'

עד 6 ש״ס מקורסים הנלמדים בסמסטר א׳

אין

זכאות להיבחן בשניים מתוך שלושה מועדים  

במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

לא

אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים

במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

לא

פטורים2,3,4,5

במהלך כל התואר

עד 6 ש״ס מקורסי בחירה לתואר

עד 3 ש״ס מקורסי בחירה לתואר

לא

הגשת עבודות – מועד הגשת עבודות סוף קורס יוארך מ-6 שבועות ל-10 שבועות

במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

כן

אפשרות שלא תיבדק בחינה של מועד שני – תלמידים שבחרו לגשת למועד שני בבחינה יוכלו לסמן על מחברת הבחינה "לא לבדיקה" ואז ציון המועד הראשון של הבחינה יהיה הציון הקובע.  במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

כן

נוכחות בשיעורים

במהלך כל שנת הלימודים

אין חובת נוכחות6

יינתן פטור מחובת נוכחות בהיקף של עד 40% בקורסים בהם יש חובת נוכחות על פי הסילבוס (לא כולל קורסים מעשיים וסמינרים)

יינתן פטור מחובת נוכחות בהיקף של עד 40% בקורסים בהם יש חובת נוכחות על פי הסילבוס (לא כולל קורסים מעשיים וסמינרים)

ביטול רישום לקורסים במשך כל סמסטר א' (בתנאי שהתלמיד.ה לא נבחנ.ה בקורס) ללא תשלום על ביטול מאוחר.

*נבדקת האפשרות לרישום חוזר לקורס.ים בשל כישלון, ללא חיוב.

כן

לא

לא

הערות:

 1. בבקשה להמרת ציון מספרי בציון מילולי, יש לזכור שהציון המספרי נמחק מגיליון הציונים, במקומו מופיע הציון המילולי: "השתתף ומילא חובותיו", ולא ניתן להחזיר את הציון המספרי. במקרים מסוימים מוסדות ללימודי המשך עשויים לתהות מדוע חסרים ציונים מספריים בחלק מהקורסים בגיליון הציונים, ולזקוף זאת לחובת המועמד. ציון מילולי לא משתקלל  בחישוב ממוצע הציונים לתואר, ולא משתקלל בחישוב ממוצע הציונים השנתי לצורך קביעת עמידה בתנאי מעבר משנה לשנה. במקרים שבהם נדרשת עמידה בתנאי מעבר מתכנית לתכנית ניתן יהיה להתעלם מן הציון המספרי רק בקורס אחד .
 2. מועמדות להצטיינות בלימודים מטעם הדקאן/רקטור מתחשבת במכסת השעות שנלמדו (לא כולל פטורים) בשנה החולפת ובציונים. הקורסים שבהם בחר.ה התלמיד.ה להמיר ציונים מספריים בציונים מילוליים (בינאריים) לא יעלה על 25% מתוך מכסת שעות הלימודים שהשלים.ה בסמסטר א'.
 3. מימוש הפטור אינו פוגע בזכאות התלמיד.ה לפטור אחד נוסף של עד 2 ש"ס בשנות הלימוד הבאות או בשנים קודמות (על בסיס מילואים או על פי החוק לעידוד מעורבות סטודנטים.ות בפעילות חברתית וקהילתית). היקף הפטורים המצוין בטבלה הוא המירבי שניתן לקבל על בסיס מילואים וכל פעילות אחרת בשנת הלימודים תשפ"ד.
 4. תלמידי.ות בית הספר לעבודה סוציאלית יפנו למזכירות בית הספר.
 5. ניתן לממש את הפטורים בקורסי בחירה משני חוגי הלימוד או מקורסי החטיבות לתלמידים.ות חד-חוגיים, כולל מ"כלים שלובים" ולא מקורסי תוכן באנגלית. חובה זו נשארה.
 6. על פי חוק המילואים: "מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר, המוסד יאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו..."

 

 

תואר שני  וחוג לאחר תואר

 

ההתאמה

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

המרה לציון מילולי1,2

ניתן להמיר רק קורסי בחירה5 הנלמדים בסמסטר א' תשפ"ד (לא כולל סמינרים וקורסים שנתיים).

בקשה להמרה ניתן להגיש רק לאחר קבלת ציון מספרי עובר בקורס

עד 6 ש״ס מקורסי בחירה הנלמדים בסמסטר א׳ תשפ״ד

עד 6 ש״ס מקורסי בחירה הנלמדים בסמסטר א׳ תשפ״ד

 

לא

זכאות להיבחן בשניים מתוך שלושה מועדים

במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

לא

אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים  

במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

לא

פטורים1,2,3  

במהלך כל התואר

עד 3 ש״ס מקורסי בחירה לתואר

לא

לא

הגשת עבודות - מועד הגשת עבודות סוף קורס יוארך מ-6 שבועות ל-10 שבועות

במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

כן

אפשרות שלא תיבדק בחינה של מועד שני - תלמידים שבחרו לגשת למועד שני בבחינה יוכלו לסמן על מחברת הבחינה "לא לבדיקה". ציון המועד הראשון של הבחינה יהיה הציון הקובע.  במהלך כל שנת הלימודים

כן

כן

כן

נוכחות בשיעורים

במהלך כל שנת הלימודים

אין חובת נוכחות4

יינתן פטור מחובת נוכחות בהיקף של עד 40% בקורסים בהם יש חובת נוכחות על פי הסילבוס (לא כולל קורסים מעשיים וסמינרים)

יינתן פטור מחובת נוכחות בהיקף של עד 40% בקורסים בהם יש חובת נוכחות על פי הסילבוס (לא כולל קורסים מעשיים וסמינרים)

ביטול רישום לקורסים במשך כל סמסטר א' (בתנאי שהתלמיד.ה לא נבחנ.ה בקורס) ללא תשלום על ביטול מאוחר.

*נבדקת האפשרות לרישום חוזר לקורס.ים בשל כישלון, ללא חיוב.

כן

לא

לא

הערות:

1בבקשה להמרת ציון מספרי בציון מילולי, יש לזכור שהציון המספרי נמחק מגיליון הציונים, במקומו מופיע הציון המילולי: "השתתף ומילא חובותיו", ולא ניתן להחזיר את הציון המספרי. במקרים מסוימים מוסדות ללימודי המשך עשויים לתהות מדוע חסרים ציונים מספריים בחלק מהקורסים בגיליון הציונים, ולזקוף זאת לחובת המועמד. ציון מילולי לא משתקלל  בחישוב ממוצע הציונים לתואר, ולא משתקלל בחישוב ממוצע הציונים השנתי לצורך קביעת עמידה בתנאי מעבר משנה לשנה. במקרים שבהם נדרשת עמידה בתנאי מעבר מתכנית לתכנית ניתן יהיה להתעלם מן הציון המספרי רק בקורס אחד .  
               
2
מועמדות להצטיינות בלימודים מטעם הדקאן/רקטור מתחשבת במכסת השעות שנלמדו (לא

כולל פטורים) בשנה החולפת ובציונים. הקורסים שבהם בחר.ה התלמיד.ה להמיר ציונים מספריים בציונים מילוליים (בינאריים) לא יעלה על 25%  מתוך מכסת שעות הלימודים שהשלים.ה בסמסטר א'.

 

3תלמידי.ות בית הספר לעבודה סוציאלית יפנו למזכירות לבית הספר.

 

4בסמינרים ובקורסים מעשיים ייתכן שיידרשו מהתלמידים.ות השלמות.

 

5בחוג לאחר תואר ניתן להמיר כל קורס הנלמד בסמסטר א' תשפ"ד (לא כולל סמינרים וקורסים שנתיים).

 

** מועדי סמסטר קיץ יפורסמו על ידי תוכניות הלימוד הרלבנטיות.

 

 

תמיכה אקדמית

 1. כל ההרצאות והתרגולים יוקלטו ויועלו לאתר הקורס באותו יום או למחרת ויישארו זמינים לכל התלמידים.ות עד לסוף תקופת המבחנים/הגשת מטלות הסיום.
 2. המרצים.ות יונחו להעלות לאתר הקורס חומרי עזר, מצגות וסיכומים שיסייעו ללימוד עצמי.
 3. המרצים.ות והמתרגלים.ות יגדילו את היקף שעות הקבלה.
 4. מעגלי תמיכה אקדמית לתלמידים.ות המשתייכים.ות לקבוצות 1 ו-2 יפורסמו על ידי בתי הספר.

 

 • לתמיכה וסיוע ניתן לפנות באימייל ליועצת הפקולטה, גב' שרון קופרמן yeutzsocial@tauex.tau.ac.il

 

 

אנו מקווים.ות לימים טובים יותר, לחזרתם.ן של החטופים.ות והחיילים.ות בשלום ומאחלים.ות לכם.ן הצלחה רבה בלימודים.

 

מצפים.ות לראותכם.ן בפקולטה,

פרופ' איתי סנד- דקאן הפקולטה

פרופ' אמל ג'מאל- ס. הדקאן לתלמידים והוראה

הסגל האקדמי והסגל המנהלי של הפקולטה למדעי החברה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף