מערכת שעות סמסטר א'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
שנת הלימודים תשע"ט 2018-9
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1041.1100.01 הדרכה במאגרי מידע שיעור
א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 101 נפתלי ד"ר הרפז יוסי
א' 1041.1102.02 מבוא לסוציולוגיה שיעור ד 14:00 16:00 110 נפתלי ד"ר הרפז יוסי
א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 10:00 12:00 203 נפתלי מר לאור יוסף
א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 10:00 12:00 107 נפתלי גב' ליפשיץ גל
א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ג 12:00 14:00 105 נפתלי מר לאור יוסף
א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ד 12:00 14:00 206 נפתלי מר ברנד יואב
א' 1041.1102.07 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ד 16:00 18:00 206 נפתלי מר ברנד יואב
א' 1041.1102.08 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ד 16:00 18:00 205 נפתלי גב' ליפשיץ גל
א' 1041.1102.09 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ה 08:30 10:00 105 נפתלי מר תבל עופר
א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה שיעור ב 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה שיעור ב 14:00 16:00 101 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ב 14:00 16:00 204 נפתלי מר בורשטין יותם
א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ב 16:00 18:00 204 נפתלי מר בורשטין יותם
א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ג 14:00 16:00 207 נפתלי גב' פת שמיר עלמה
א' 1041.1101.06 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ג 16:00 18:00 207 נפתלי גב' פת שמיר עלמה
א' 1041.1101.07 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ד 08:30 10:00 108 נפתלי גב' מילשטיין אופיר
א' 1041.1101.08 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ד 12:00 14:00 110 נפתלי גב' מילשטיין אופיר
א' 1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה שיעור ה 10:00 13:00 201 נפתלי פרופ' שנהב יהודה
א' 1041.1105.02 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ד 10:00 11:00 208 נפתלי גב' גדבאן נדידה
א' 1041.1105.03 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ד 11:00 12:00 208 נפתלי גב' גדבאן נדידה
א' 1041.1105.04 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 107 נפתלי גב' אבני אלינור
א' 1041.1105.05 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 105 נפתלי גב' כץ עלמה
א' 1041.1105.06 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 14:00 15:00 107 נפתלי גב' אבני אלינור
א' 1041.1105.07 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 14:00 15:00 105 נפתלי גב' כץ עלמה
קורסי תשתית
א' 1041.2608.01 ארגונים וחברה שו"ת א 10:00 13:00 101 נפתלי פרופ' קלב אלכסנדרה
א' 1041.2619.01 פוליטיקה ואתנוגרפיה שו"ת ג 10:00 13:00 204 נפתלי ד"ר וייס אריקה
א' 1041.2614.01 רפואה וחברה שו"ת ג 14:30 17:00 101 נפתלי גב' שחר ליאור
שנה ב' - קורסי חובה
א' 1041.2191.01 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות שיעור א 14:00 17:00 003 זאב סגל נפתלי פרופ' קמפ אדריאנה
א' 1041.2191.02 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 13:00 14:00 105 נפתלי מר מרשי אמיר
א' 1041.2191.03 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 13:00 14:00 205 נפתלי שטנדל מעין
א' 1041.2191.04 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 17:00 18:00 105 נפתלי מר מרשי אמיר
א' 1041.2191.05 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 17:00 18:00 205 נפתלי שטנדל מעין
יש להירשם בנפרד גם לשיעור וגם לתרגיל בש.מ. איכותיות
א' 1085.2202.01 שיטות מחקר איכותניות בתקשורת שיעור ה 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר בודנה סנדרין
א' 1041.3333.01 תרגיל בשיטות מחקר איכותניות תרגיל ה 08:30 10:00 107 נפתלי גב' מילשטיין אופיר
א' 1041.3333.02 תרגיל בשיטות מחקר איכותניות תרגיל ה 10:00 12:00 107 נפתלי גב' מילשטיין אופיר
א' 1041.3333.03 תרגיל בשיטות מחקר איכותניות תרגיל ה 14:00 16:00 425 נפתלי גב' זיסק ניצן
א' 1041.3389.01 שיטות מחקר כמותיות שיעור ב 10:00 12:00 110 נפתלי פרופ' מנדל הדס
א' 1041.3389.02 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 318 נפתלי גב' ספורטס שרון
א' 1041.3389.03 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 מ005 נפתלי מר שומרון ארז
א' 1041.3389.04 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 14:00 16:00 מ005 נפתלי גב' ספורטס שרון
שנה ג' - קורס חובה
א' 1041.3100.01 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו שיעור ד 14:00 17:00 201 נפתלי ד"ר קפלן דנה
א' 1041.3100.02 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 13:00 14:00 103 נפתלי גב' סדצקי יערה
א' 1041.3100.03 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 13:00 14:00 105 נפתלי מר רול יואב
א' 1041.3100.04 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 17:00 18:00 110 נפתלי גב' סדצקי יערה
א' 1041.3100.05 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 17:00 18:00 208 נפתלי מר רול יואב
קורסי בחירה
קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
א' 1041.3529.01 אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" שו"ת ב 09:00 12:00 204 נפתלי ד"ר וייס אריקה
א' 1041.3536.01 ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת שו"ת ב 14:00 17:00 422 נפתלי ד"ר ששון יצחק
א' 1041.3592.01 הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברה שו"ת א 13:00 16:00 104 נפתלי פרופ' רבינוביץ דני
קורסי חוגים אחרים**
א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 14:00 17:00 106 נפתלי פרופ' לוין אפשטיין נח
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר מירי רוזמרין
א' 1085.3138.01 עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטלי שיעור ב 12:00 14:00 208 נפתלי ד"ר שגב אלעד
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן פרופ' דפנה הקר
א' 1031.3797.01 קפיטליזם ודמוקרטיה שיעור ד 11:00 14:00 207 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • סמינרים סמסטריאלים
  א' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית סמינר ג 15:00 19:00 420 נפתלי פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  א' 1041.3823.01 פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפיים סמינר ב 16:00 20:00 421 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  סמינרים שנתיים
  א' 1041.3824.01 אנתרופולוגיה של המוסר סמינר ג 13:00 14:30 203 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  ב' 1041.3824.01 אנתרופולוגיה של המוסר סמינר ה 16:00 18:00 205 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  א' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 12:00 14:00 426 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  ב' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 10:00 12:00 422 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  סמינרים מחוגים אחרים**
  א' 1036.4024.01 Topics in Citizenship: Migration, Ethnicity, Commodification סמינר ה 09:00 11:00 422 נפתלי ד"ר הרפז יוסי
  ב' 1036.4027.01 Topics in Citizenship: Migration, Ethnicity, Commodification סמינר ה 09:00 11:00 314 נפתלי ד"ר הרפז יוסי
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף