זוכי הצטיינות רקטור בהוראה לשנת תשע"ז

עובדי הפקולטה למדעי החברה ותלמידיה
​מברכים את חברי הסגל שזכו בהצטיינות רקטור בהוראה לשנת תשע"ז


סגל בכיר

פרופ' ליאו ליידרמן - ביה"ס לכלכלה
ד"ר ליעד מודריק דנן - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ד"ר כרמית כץ - ביה"ס לעבודה סוציאלית


סגל זוטר

גב' תמר לוי בונה - ביה"ס לכלכלה
מר מיכאל ברוסובנסקי - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ד"ר ליאור שחר - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות,
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה


בהצטיינות דקאן בהוראה לשנה"ל תשע"ז

מר תמיר אשמן - ביה"ס לעבודה סוציאלית
ד"ר יוסי בולס - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות,
החוג למדיניות ציבורית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive