מלגות

מלגות, מענקי מחקר ופרסים הרלוונטיים לסטודנטים שלומדים בפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, כגון: מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, מלגות לחיילים בודדים, סיוע כלכלי, מענקי מחקר לחוקרים.

מלגות, מענקי מחקר ופרסים בפקולטה למדעי החברה
הרחב הכל
תכנית חילופי סטודנטים ומלגות לשהות מחקר של שנה או סמסטר בביה"ס הגבוה למדעי המדינה בפריז Sciences-Po לשנת 2018-2017

 הסטודנטים שייבחרו להשתתף בתכנית זו ייהנו, כל אחד מהם, בנוסף לפטור משכר .Sciences-Po- אחד ב לימוד בפריז, ממלגת קיום בסך 10,000 אירו לשנה או 5,000 אירו לסמסטר באדיבות אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב בצרפת.     פרטים

מלגות לתלמידי ותלמידות תואר שני

הקרן למלגות על שם פרופ' יונתן שפירא

קול קורא  להגשת מועמדות למלגות לתלמידי ותלמידות תואר שני

בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

 
הקרן תעניק השנה:

מלגות לתלמידי/ות תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

רשאים/יות להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות בעלי הצעה לתזה מאושרת ע"י מנחה/ים, עד שנה שנייה ללימודיהם/ן (כולל).

גובה המלגה עד 15,000 ₪.

 

הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל,  בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

 

להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל dganitw@tauex.tau.ac.il את המסמכים הבאים:

הצעת מחקר בת כ-5 עמודים מאושרת בחתימת המנחה/ים.

קורות חיים ופירוט של קרנות ומלגות אחרות (במידה ויש) המשתתפות במימון המחקר.

גיליון ציונים.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 11.6.17.

ההרשמה הסתיימה

מלגת מחקר על-שם גד יעקבי ז"ל

***קול קורא***

מלגת מחקר על-שם גד יעקבי ז"ל

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב יעניק מלגות ע"ש גד יעקבי ז"ל, שהיה שר בממשלות ישראל ושגריר ישראל באו"ם,לתלמידים הלומדים בביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים ובתכנית ללימודי דיפלומטיה .

המלגות יוענקו לעבודות מצטיינות בתחומים הבאים:
ציונות, ממשל ומדינת ישראל
 יחסי החוץ של ישראל והמערכת הבינלאומית

מטרת המלגות היא לעודד חוקרים צעירים בתחומי מורשתו של גד יעקבי ז"ל. 
גובה המלגות המקסימאלי הוא 10,000 ₪ .
על המועמדים להגיש את עבודותיהם לשיפוט עד תאריך ה- 12 במרץ 20177. המועמד/ים הזוכה/ים יציגו את עבודתם באירוע לזכרו של גד יעקבי ז"ל.
 יש להגיש: קורות חיים, גיליון ציונים מהתואר הראשון והשני, עבודה סמינריונית מצטיינת (או עבודה אחרת) בנושאים הקשורים למלגה ומכתב המלצה ממנחה העבודה.

את הבקשות יש להפנות לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, בדוא"ל: limorra@tauex.tau.ac.il בציון: "הגשת מועמדות למלגה ע"ש גד יעקבי ז"ל".

*אין התחייבות להענקת מלגה אם לא תימצא עבודה ראויה.

מועד אחרון להגשת הבקשות: 12.3.2017

ההרשמה הסתיימה

קול קורא למלגת בתר-דוקטור

הקרן למלגות על-שם פרופ' יונתן שפירא

קול קורא למלגת בתר-דוקטור

 

הקרן מודיעה על מלגת בתר-דוקטור לשנת הלימודים תשע"ח בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

המלגה מיועדת לבעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטאות אחרות בלבד, שזכה/זכתה בתואר במהלך  3 השנים האחרונות. רשאים/יות להגיש מועמדות גם מי שי/תציג אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
הזוכה במלגה ת/יהיה חייב/ת בנוכחות בחוג residence) ) במהלך שנת המלגה.

גובה המלגה כ- 68,000 ₪.

הקרן נותנת עדיפות לפניות בתחומי המחקר של פרופ' יונתן שפירא ז"ל, בהם סוציולוגיה פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן  מעודדת פניות גם ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 1.3.17.

 

להגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל    dganitw@tauex.tau.ac.il

את המסמכים הבאים:

הצעה לפרויקט המחקר (5-6 עמודים ברווח כפול).

קורות חיים.                                       

עותק של עבודת הדוקטורט או פרקים מתוך העבודה.

אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.

שני מכתבי המלצה בלבד אשר יישלחו על ידי הממליצים/ות  ישירות לכתובת הדוא"ל: dganitw@tauex.tau.ac.il

מלגות ע"ש פרופ' זאב סגל ז"ל - לסטודנטים מצטיינים של החוג למדיניות ציבורית

פרופ' זאב סגל ז"ל

אנו שמחים להודיע כי על פתיחת מסורת חדשה של הענקת מלגות ע"ש פרופ' זאב סגל ז"ל, ממקימי החוג למדיניות ציבורית, וממייסדי התוכנית לתואר שני במדיניות ציבורית למנהלים וראש התכנית הראשון.

המלגות יוענקו לתלמידים מצטיינים של החוג למדיניות ציבורית ותוכנית המנהלים ויזכו למימון תואם (מצ'ינג) של האוניברסיטה.

בסוף שנת הלימודים תשע"ו יוענקו 4 מלגות בסך 4,000 ש"ח כל אחת לתלמידים המצטיינים משני המסלולים שקיבלו את ממוצע הציונים הגבוה ביותר.

החל משנת הלימודים תשע"ז יוענקו 2 מלגות בגובה שכר לימוד שנתי מלא לתלמידים אשר יצטרפו לחוג עם הציונים הגבוהים ביותר בתואר הראשון.

החוג יבחר את מקבלי המלגות בהתאם להישגיהם ואין צורך בהגשת בקשה.


 

מלגת מצמיחים

מלגה לסטודנטים שלומדים במדעי הרוח והחברה

תפקיד :

מתמחה בתחום המחקר ופיתוח התוכןסיוע בעריכת תוכן בנושאים

הקשורים להתמודדות עם אלימותתוך שימוש בחומרים מתוך ספרות תיאורטית רלוונטית.

סיוע בגיבוש חומרים לכדי פעילויות חוויתיותצפייה בסדנאות ועריכתן במסגרת אוגדן

למנחיםסיוע בעריכת ספר פעילויות המרכז.

תחומי לימוד: מדעי החברה ומדעי הרוח.

 

דרישות: יכולת ניתוח והפשטהיכולת ניסוח גבוהה בכתביצירתיותיוזמהידיעת אנגלית

)ו/או גרמניתיתרון.

היקף הפעילות: 150 שעות שנתיות, עבור מלגה בסך 5,000 ₪

מקום פעילות: לילנבלום 22 תל אביב.

 

על הארגון:

מרכז מצמיחיםעד לאחרונה מרכז אס או אס אלימותהוקם בשנת 2004 לשם פיתוח

ויישום אסטרטגיות וכלים מקצועיים ייחודיים להתמודדות הפרט והקבוצה עם אלימות.

בימים אלה זכתה העמותה בפרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים בתחום הפחתת אלימות

בחברה הישראלית.

לצד תרגול הכלים המעשייםפועל המרכז להקניית מיומנויות חברתיות רגשיותשיאפשרו -

לתלמידים להתמודד כיחידים וכקבוצה עם דינאמיקות שליליות ולקדם אקלים חברתי חיובי.

במקבילחותר המרכז להשגת שינויי מדיניות והכשרת אנשי חינוך.

במהלך השנים האחרונותזכה המרכז לעבוד עם למעלה מ- 18,000 תלמידים וכאלף מורים.

המרכז פועל בהצלחה עם בתי ספר יסודייםחטיבות ביניים ותיכוניםמבתי הספר באזורים

מבוססי ועד לבתי ספר ייעודיים לנוער בסיכוןמצפון הארץ ועד דרומה.

פעילות המרכז מתבססת על משאבים מישראל ומחו"ל ועל שותפויות עם ארגונים בחברה

האזרחיתעם אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל וגופים נוספים.

 

לפרטים:

טלפון: 03-6407659 | מייל:  chevrati2@student.co.il | בניין מיטשל, חדר 114

ההרשמה הסתיימה

פרס מכון מינץ

שנה יחולק לראשונה ע"י מכון בוריס מינץ פרס בסך 100,000$ לחוקר/ת אשר הקדישו את מחקרם לאחר מהאתגרים בהם עוסק המכון:  בטחון מזון, אנרגיה מתחדשת, יישוב סכסוכים וצמצום פערים.

הפרס יוענק בחודש מאי הקרוב במסגרת אירועי חבר הנאמנים.

להגשה עד 31.01.2017

קישור לקול הקורא

ההרשמה הסתיימה

Research in France! Scholarship Program for Young Israelis willing to do research in France

 

 

 

 

 

Young Israeli scientists, willing to do research, may qualify for a Fellowship from the French Government. The “Chateaubriand” 2017-2018 fellowships call for proposals are open now!

The research will be performed at a French University, a School of Engineering or a Public Laboratory. Any field of research is relevant, such as Exact and Life Sciences, Medicine, Humanities and Social Sciences. ​  Details


 

ההרשמה הסתיימה

מלגה ופרס מטעם קרן ע"ש האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל לשנת תשע"ז

מלגה ופרס  מטעם קרן ע"ש האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל
לשנת תשע"ז 2017
לעודד פעילות ציבורית במוסדות המדינה והציבור, בכלל זה בקהילת הביטחון והמודיעין, ברוח מורשתו של האלוף חופי ז"ל.

מלגת לימודים תוענק  לסטודנטים  העונים לקריטריונים הבאים:
1.    עדיפות למי ששירת בקהילת המודיעין. 
2.    לומד/ת לתואר שני או שלישי
3.    למי שעבודת המחקר שלו (תזה או דוקטורט) תעסוק בנושאי ניהול ומנהיגות בארגונים ציבוריים (עבר הווה עתיד) באחד מתחומי לימוד: מדעי המדינה, מדיניות ציבורית, כלכלה, משפטים, צבא וביטחון, היסטוריה,  סוציולוגיה, פסיכולוגיה, וניהול. 
4.    ממוצע ציונים גבוה

פרס  מיוחד יוענק לאחד מכל מי שעונה לקריטריונים הבאים:
1.    כתב או פרסם עבודה המפגינה גישה חדשנית, יצירתית, וטומנת בחובה פוטנציאל להשפעה על  
            תחום הידע ו/או למודל עבודה יעיל עבור אנשי מקצוע ומקבלי החלטות, בשנתיים האחרונות.
2.    עדיפות למי ששירת בקהילת המודיעין

כל בקשה המוגשת לקרן תכלול:
1.    פרטי המבקש (ראה נספח מצורף).
2.    פרטים על המוסד האקדמי, החוג ושנת הלימוד.
3.    מקום השירות הצבאי ואורך השירות.
4.    תפקיד והישגים בשירות הצבאי.
5.    הצהרה על קבלת מלגה ממקום אחר.
6.    מסמכים רלבנטיים שונים, כפי שמפורט בנספח המצורף.
בקשות יש לשלוח עד לתאריך 21.12.2016,
אל: ועדת השופטים - קרן חקה כתובת: ת.ד. 3555, רמת השרון 47134,  המרכז למורשת המודיעין (מל"מ),  טל. 03-5497019

המלגה והפרס יוענקו בטקס השנתי שיתקיים ב-21 בפברואר 2017, באוניברסיטת חיפה.

לטופס הבקשה יש לצרף המסמכים הבאים:
1.    אישור לימודים במוסד האקדמי הרלבנטי, באחד מהחוגים המצוינים בתקנון.
2.    לתואר שני או שלשי - פירוט הצעת המחקר/תזה בנושאים שפורטו לעיל
3.     לתואר שני או שלישי - המלצת מרצה מהמוסד האקדמי על הסטודנט  
4.    לקבלת הפרס – שליחת העבודה/מאמר שעליה מבוקש הפרס
5.    צילום תעודת זהות כולל ספח.
6.    תמונת פספורט.
7.    מסמך המוכיח אם התקבלה מלגה נוספת וסכומה.
8.    ניתן לצרף, בנוסף, כל מסמך רלבנטי אחר, כגון: המלצות נוספות, תעודות הצטיינות מהצבא ומהאקדמיה, מסמכים המעידים על התנדבות בקהילה וכד'. 

9.    נא לשלוח החומר בשני עותקים. החומר לא יוחזר לשולח.

את הבקשות למלגה או לפרס  יש להגיש בכתב ולשלוח
אל המרכז למורשת המודיעין  ועדת השופטים - קרן חקה   
לכתובת   ת.ד. 3555, רמת השרון 47134,

עד ה-21 בדצמבר 2016

קול קורא קרן חקה 2017

ההרשמה הסתיימה

מלגות לסטודנטים - תלמידי מחקר
 

קול קורא
 

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום מציע מלגות לציון זכרה של תמי שטינמץ ז"ל לתלמידי התארים השני והשלישי הלומדים באחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ. המלגות נועדו לעודד חוקרים בראשית דרכם, להתמקד בתנאים ובתהליכים המובילים לפתרון סכסוכים ולכינונו של שלום יציב במזרח התיכון ובאזורים אחרים בעולם.

קשת הנושאים למחקר שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר, תיאורטי או אמפירי, שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר מעימות לשלום - מנקודת מבט פוליטית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

לשנת הלימודים תשע"ז (2016/2017) מוצעות המלגות הבאות:
מלגה לעידוד עבודת גמר לתואר מוסמך - 5,000 ש"ח.
מלגה לעידוד עבודת דוקטור - 10,000 ש"ח.

להלן המתכונת להגשת בקשה למלגה:

.א. מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי להלן אותו יש להגיש כדף פתיחה

ב. בקשה למלגה הכוללת:
1. תקציר העבודה (עד 5 עמודים).

2. אישור נושא העבודה על-ידי החוג / המחלקה/ הוועדה לתארים מתקדמים.

3. שתי המלצות, אחת ממנחה העבודה (הממליץ/ממליצה יכולים להעביר המכתב גם ישירות אל משרדנו - tscpeace@post.tau.ac.il ואנו נדאג לצרפו לחומר)

4. קורות חיים.

הערה: אין באפשרותנו לדון בבקשה כל עוד ההצעה לעבודה לא אושרה על-ידי הרשויות האוניברסיטאיות המתאימות.

את הבקשות למלגה על-פי המתכונת הנ"ל יש להעביר באופן הבא:

 עותק אחד מטופס הבקשה בצרוף כל המסמכים המפורטים בסעיף ב', יש לשלוח באמצעות אתר המרכז להלן. (לאחר מילוי ומשלוח הבקשה באתר תתקבל לתיבת המייל של הפונה הודעת אישור אשר מכילה בתוכה את הטופס כשהוא בר הדפסה)
 עשרה עותקים מסודרים בסטים של טופס הבקשה אותו יש להגיש כדף פתיחה, בצרוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' יש להעביר בדואר עד ל-15 בדצמבר 2016, למרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, 69978.

 

 

לבירורים ו/או שאלות בנוגע למלגות אפשר לפנות למזכירות המרכז, 
e-mail: tscpeace@post.tau.ac.il.

 

טופס בקשה למלגה

 

ההרשמה הסתיימה

מענקי מחקר לחוקרים

קול קורא
 

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום הוא גוף בין-תחומי, משותף לפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח ולמשפטים באוניברסיטת תל-אביב. מטרתו לקדם את המחקר והחשיבה השיטתית בנושאים הקשורים בפתרון סכסוכים בדרכי שלום. במסגרת זו, מבקש המרכז לעודד מחקרים שעניינם תהליכים המובילים לכינונו של שלום בר קיימא, הן במזרח התיכון הן באזורים אחרים בעולם. קשת הנושאים שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר תיאורטי או אמפירי שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר לשלום, מנקודת מבט פוליטית, היסטורית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

בשנת הלימודים תשע"ז (2016/2017) יממן המרכז 3 מחקרים בגובה (עד) 25,000 ₪ כל אחד, שייבחרו מתוך כל הצעות המחקר שיוגשו לעיון הוועדה האקדמית. מענק מחקר אחד הינו על שם רון פונדק ז"ל.

הקריטריונים למימון הם: הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום עיסוקו של המרכז, איכות המחקר המוצע, גובה התקציב המבוקש ומשך הזמן הדרוש לביצוע. ניתן להציע מחקרים הבודקים מקרים ספציפיים, מחקרים השוואתיים או מחקרים העוסקים בסוגיות תיאורטיות ומתודיות עקרוניות.

לעיון הוועדה יוגשו רק הצעות של חוקרים באחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ. מרכז תמי שטינמץ אינו משלם תקורה ושכר לחוקרים ראשיים. כמו כן, אין המרכז מממן רכישת ציוד (מחשבים וכדומה).

להלן המתכונת להגשת הצעות מחקר:
א. מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי להלן, אותו יש להגיש כדף פתיחה.
ב. מבנה הצעת המחקר:
1. שם המחקר המוצע.
2. תיאור תמציתי של המחקר, כולל מטרת המחקר ותרומתו המשוערת.
3. רקע תיאורטי קצר בתחום בו משתבץ המחקר המוצע (כולל ביבליוגרפיה ראשונית רלוונטית).
4. שיטות המחקר.
5. לו"ז משוער .
6. פירוט התקציב המבוקש (כולל פירוט מדויק של מקורות מימון אחרים).
7. קורות חיים ורשימת פרסומים.

יש להקפיד שהיקף הסעיפים 1-4 לא יעלה על חמישה עמודים מודפסים ברווח כפול.

את הצעות המחקר על-פי המתכונת הנ"ל , יש להעביר באופן הבא:
• עותק אחד מטופס הבקשה בצרוף עותק אלקטרוני של הצעת המחקר וקורות החיים יש לשלוח באמצעות אתר המרכז (http://peace.tau.ac.il/index.php/call/research-grants).
• עשרה עותקים של טופס הבקשה אותו יש להגיש כדף פתיחה, בצרוף 10 עותקים מהצעת המחקר וקורות החיים מסודרים בסטים יש להעביר בדואר עד ל-15 בדצמבר 2016, למרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, 69978.

שאלות הנוגעות להצעות המחקר אפשר להפנות אל ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ  בדואל: tscpeace@post.tau.ac.il

 

טופס בקשה למענק

ההרשמה הסתיימה

מלגות ומענקי מחקר בנושא מניעת סכסוכים, מחקרם ויישובם -

קול קורא להצעות למלגות ומענקי מחקר בנושא מניעת סכסוכים, מחקרם ויישובם לשנת תשע"ז 

 

מכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב הוקם מתוך הכרה בחשיבות מציאתם של פתרונות מדיניות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בוערים. פרטים נוספים על פעילות המכון אפשר למצוא באתר המכון בכתובת: http://www.bmiglobalsolutions.org

במטרה לעודד מחקר בתחום מניעת סכסוכים, מחקרם ויישובם ולתמוך במחקרים יישומיים בהקשר גלובאלי בתחומים אלה, התוכנית ליישוב סכסוכים ולגישור ע"ש אוונס ומכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים שמחים להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר לתמיכה בחוקרים ותלמידי מחקר העוסקים בתחום זה.

פירוט התמיכות המוצעות

 • מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי
 • מענקי מחקר לחוקרים

סכום המלגות ומענקי המחקר שיוענקו ייקבע בהתאם לתקציב הקיים ולמספר הבקשות שיימצאו ראויות.

קריטריונים להערכה

 • מצוינות אקדמית של הבקשה ושל המועמד
 • הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום של צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים
 • עדיפות תינתן למחקרים יישומיים בעלי הקשר גלובאלי

פורמט להגשת הבקשות ומסמכים נדרשים

 1. שפת הגשה: אנגלית
 2. אורך ההצעה לא יעלה על 3 עמודים
 3. הצעת מחקר בדגש יישומי וגלובאלי
 4. פרטי המבקש/ת וקורות חיים
 5. לחוקרים: גובה התמיכה המבוקשת
 6. לתלמידי מחקר:
 • אישור זכאות לתואר קודם (ראשון או שני, לפי העניין) וגיליון ציונים
 • שני מכתבי המלצה (אחד מהם מאת מנחה המחקר המיועד)

מועד הגשה

כל הבקשות יוגשו עד 4.12.16 בדוא"ל בלבד לכתובת: bminstitute@tauex.tau.ac.il, לכתובת זו ניתן לפנות לשאלות והבהרות. כל המסמכים הרלוונטיים יוגשו כקובץ סרוק אחד.

 

חברי הוועדה האקדמית

פרופ' איתי סנד, ראש ביה"ס ללימודי החברה וראש החוג למדיניות ציבורית; פרופ' גילה מנחם, ראש תוכנית המוסמך במדיניות ציבורית למנהלים; פרופ' אפי יער, ראש התוכנית ליישוב סכסוכים וגישור.

ההרשמה הסתיימה

מלגות ומענקי מחקר בנושא צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים

קול קורא להצעות למלגות ומענקי מחקר בנושא צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים לשנת תשע"ז 

 

מכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב הוקם מתוך הכרה בחשיבות מציאתם של פתרונות מדיניות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים בוערים. פרטים נוספים על פעילות המכון אפשר למצוא באתר המכון בכתובת: http://www.bmiglobalsolutions.org

במטרה לעודד מחקר בתחום צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים ולתמוך במחקרים יישומיים בהקשר גלובאלי בתחומים אלה, מכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים שמח להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר לתמיכה בחוקרים ותלמידי מחקר העוסקים בתחום זה.

 

פירוט התמיכות המוצעות

 • מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי
 • מענקי מחקר לחוקרים

סכום המלגות ומענקי המחקר שיוענקו ייקבע בהתאם לתקציב הקיים ולמספר הבקשות שיימצאו ראויות.

קריטריונים להערכה

 • מצוינות אקדמית של הבקשה ושל המועמד
 • הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום של צמצום פערים, אי-שוויון וחקר מעמד הביניים
 • עדיפות תינתן למחקרים יישומיים בעלי הקשר גלובאלי

פורמט להגשת הבקשות ומסמכים נדרשים

 1. שפת הגשה: אנגלית
 2. אורך ההצעה לא יעלה על 3 עמודים
 3. הצעת מחקר בדגש יישומי וגלובאלי
 4. פרטי המבקש/ת וקורות חיים
 5. לחוקרים: גובה התמיכה המבוקשת
 6. לתלמידי מחקר:
 • אישור זכאות לתואר קודם (ראשון או שני, לפי העניין) וגיליון ציונים
 • שני מכתבי המלצה (אחד מהם מאת מנחה המחקר המיועד)

מועד הגשה

כל הבקשות יוגשו עד 4.12.16 בדוא"ל בלבד לכתובת: bminstitute@tauex.tau.ac.il, לכתובת זו ניתן לפנות לשאלות והבהרות. כל המסמכים הרלוונטיים יוגשו כקובץ סרוק אחד.

 

חברי הוועדה האקדמית

פרופ' איתי סנד, ראש ביה"ס ללימודי החברה וראש החוג למדיניות ציבורית; פרופ' גילה מנחם, ראש תוכנית המוסמך במדיניות ציבורית למנהלים; פרופ' חיה שטייר, החוג ללימודי עבודה והחוג לסוציולוגיה.

ההרשמה הסתיימה

מלגות סיוע כלכלי

יכול להיות שאתם יכולים להשיג סיוע כלכלי שיעזור לכם לשלם את שכר הלימוד. ריכזנו עבורכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על מה זו מלגה ואיך אתם יכולים להשיג כזו.

 

החל מה 1.7 ניתן להגיש בקשות למלגות לשנת הלימודים הקרובה.

 

מה זו בכלל מלגה?  

מלגה היא עבור שכר הלימוד שאתם משלמים לאוניברסיטה. המלגות מתחילות מגובה של 10% משכר הלימוד השנתי, ויכולות להגיע עד מימון מלא של שכר הלימוד. מטרת המלגה היא להקל על סטודנטים שמצבם הכלכלי נמצא ראוי לסיוע. המלגה לא תפתור את כל הבעיות הכלכליות. אין היא, אלא תוספת למאמצי הסטודנט. 

בטופס זה נסביר כיצד להגיש בקשה למלגה אותה מעניקה האוניברסיטה. מלגות אלו ניתנות על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. ישנן עוד מלגות, הניתנות על ידי גופים אחרים כגון קרנות ותרומות. פירוט למלגות אלו ניתן למצוא בלינקים הבאים באתר שלנו:

בנוסף קיימות מלגות מיוחדות שבחלקם עליכם להגיש ,בנוסף לטופס הבקשה לסיוע כלכלי של דקאנט הסטודנטים ,גם בקשה ישירות לקרן .

לצערנו, לא כל מי שמגיש בקשה למלגה דרך האוניברסיטה נמצא זכאי לקבלת סיוע מסוג זה. לכן, אנו ממליצים לכם בחום לבדוק גם את הרשימות המפורטות בלינקים אלו של מלגות חיצוניות ומלגות מיוחדות, ולהגיש דרכן בקשה במקביל לבקשתכם למלגה מהאוניברסיטה. אל תחכו לקבל תשובה שלילית! הגישו את הבקשות במקביל. על סטודנט המקבל מלגה מגורם חיצוני לדווח על כך למדור מלגות. 

שימו לב: גם סטודנט עובד יכול להיות זכאי למלגה! הכנסות מעבודה אינן פוגעות בסיכוייכם, לפעמים אפילו להפך. לכן, כדאי לדווח על כך במקום המתאים בטופסי הבקשה.

 

איך מגישים בקשה למלגה מהאוניברסיטה?

בקשה לסיוע כלכלי ממלאים דרך מידע אישי לתלמיד 

אנא הקפידו למלא את כל הפרטים. תצטרכו למלא נתונים כגון : הכנסותיכם והכנסות ההורים ובני/בנות הזוג, שירות צבאי/לאומי ועוד. 

אחרי מילוי הטופס המקוון, תקבלו הנחיות אילו אישורים נוספים עליכם לספק. 

 

שימו לב לפירוט האישורים!

את כל האישורים שמבקשים מכם עליכם לשלוח בדואר: המדור לסיוע כלכלי, בניין מיטשל, אוניברסיטת ת"א,רמת אביב, ת"א 6997801 
או להביא אלינו אל מדור המלגות בדקאנט הסטודנטים,  בניין מיטשל, חדר 201 או לת.ד שליד חדר 201
את האישורים יש לספק תוך שבוע ממילוי הטופס המקוון
.
 
 
מתי ממלאים בקשות למלגות?
תקופת הגשת הבקשות היא 1-31 ליולי
מועד ב' נמשך עד 31.8
לאחר מכן, יכולים להגיש בקשות רק תלמידים חדשים - עד תחילת שנת הלימודים.
 
תשובות לגבי המלגות ניתנות לכל הפונים בחודש דצמבר. המלגות מועברות ישירות לחשבון שכר לימוד של הסטודנטים הזכאים .
 
 
בכל שנה, אליכם להגיש בקשה למלגה עבור שנת הלימודים הקרובה. גם אם קיבלתם בעבר מלגה, עליכם להגיש בקשה מחדש בכל שנה, ובכל שנה זכאותכם נבדקת מחדש.
 
 
גם אם לא תמצאו זכאים למלגה, יש עוד דרכים לקבל סיוע כלכלי.

 

יש לכם עוד שאלות? לנו יש תשובות! הכנסו ללינק "שאלות נפוצות" בנושא מלגות

מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס

עמותת עצו”מ (עבודות צדקה ומשפט) (ע.ר.) מודיעה בזאת על מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס. רשאים להגיש בקשות למלגה סטודנטים/יות אזרחי/ות ישראל בני/בנות 21 עד 30 שנים, אשר ילמדו בשנת הלימודים תשע”ו בתוכנית מלאה שבה לומדים נשים וגברים יחד, במוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג ו/או ללימודי תעודה במוסד מוכר. מקבלי המלגה יידרשו להתנדב לפחות שבע שעות שבועיות בעמותת עצו”מ (www.ATZUM.org) ו/או במקום  אשר יאושר על ידי עצו”מ מראש.

שבע מלגות על סך של 8,000 עד 12,000 ש”ח כל אחת תחולקנה למועמדים מתאימים (עצו”מ שומרת על זכותה שלא לחלק את כל המלגות). עדיפות תינתן למועמדים אשר יציגו מחוייבות קודמת למחוייבות חברתית, פעילות קהילתית והפרות זכויות אדם, אשר השלימו שירות צבאי ו/או אזרחי, ואשר זקוקים לתמיכה כלכלית על מנת להשלים את לימודיהם.

 English

لعرض الموقع مترجم للغة العربية يرجى الضغط على الرابط التالي.

להגשת המלגה יש:

 1. למלא טופס אינטרנטי;
 2. להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת agnscholarship.atzum@gmail.com את המסמכים הבאים:
  • קורות חיים מפורטים;
  • הצהרה אישית לגבי מחוייבות המועמד/ת ללימודים האקדמיים/הכשרה מקצועית ולעזרה הדדית, פעילות קהילתית ו/או הפרות זכויות אדם;
  • תיאור של החוויה הכי קשה או מתגמלת שעברת (מקסימום 600 מילים);
 3. שתי המלצות מאנשים שיכולים להעיד על יכולו/ה האקדמית/מקצועית/מחוייבות חברתית של המועמד/ת. על הממליצים לשלוח את ההמלצות ישירות לכתובת agnscholarship.atzum@gmail.com
 4. פירוט לגבי המצב הכלכלי של המועמד/ת, לרבות הכנסות, חסכונות, והוצאות;

הבקשות לתמיכה ישקלו רק לאחר קבלת כל המידע האמור לעיל ובתנאי שהמידע יתקבל במלואו עד ליום 1.6.2017.

לתשומת לבכם/ן:

 • יש להגיש את הבקשות והמסמכים הנלווים בעברית או באנגלית בלבד;
 • מועמד/ת אשר קיבל/ה עזרה בהכנת הבקשה (למעט מכתבי ההמלצה) מתבקש/ת להצהיר על כך;
 • מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לראיון אישי;
 • סודיות מלאה מובטחת לגבי כל המידע שיועבר לעצו”מ במסדרת הבקשה;
 • מועמדים/ות מוזמנים/ות להגיש מועמדות ללא חשש מאפליה על רקע מין, מגדר, נטייה מינית, דת, שייכות לאומית ו/או אתנית.

ההרשמה הסתיימה

בעבור הנצחת זכרם של: נשיא המדינה יצחק נבו ן ז"ל וראש הממשלה משה שרת ז"ל

פרס ראש הממשלה ופרס נשיא המדינה לשנת תשע"ז - 2017

המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה מזמינה אתכם להגיש מועמדות לפרס כדלהלן:
1. פרס בנושא הקשור בהנצחת דמותו או בתחום פעולתו של נשיא המדינה יצחק נבון ז"ל.
2. פרס בנושא הקשור בהנצחת דמותו או בתחום פעולתו של ראש הממשלה משה שרת ז"ל.
הפרסים יוענקו ע"י נשיא המדינה וראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי המרכזי המשותף להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה,
ביום א' בניסן התשע"ז, יום שלישי, 28 במרץ 2017.

יוענקו שני פרסים - בגובה 50,000 ש״ח, כ״א.
ועדת השופטים רשאית לחלק כל פרס בין שני זוכים.
הפרסים יוענקו על עבודות או יצירות בתחום המחקר או האומנות ו/או על פעילות בתחום החינוך, החברה או הכלכלה, הקשורות קשר ישיר והדוק לדמותו, להגותו או לפועלו של אחד מן האישים המונצחים.
רשאים להגיש מועמדות לקבלת הפרס: חוקרים, תלמידים, יוצרים ואישים נוספים שהם אזרחי ישראל בלבד וכן תאגידים הרשומים בישראל.
לקבלת דף הנחיות כלליות וטפסים להגשת הצעות ניתן לפנות לגב' נופך שרגאי בטלפון: 02-6705606 או בכתובת: nofechs@pmo.gov.il או באתר של המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה http://www.gdoley-hauma.org.il 
עבודות וטפסים מלאים יש לשלוח בדואר רשום אל המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, משרד ראש הממשלה, קפלן 3, הקריה ירושלים 9195017 ,
התאריך עודכן וניתן להגיש עד ט' בשבט התשע"ז, יום ראשון, 5 בפברואר 2017.
העבודות לא יוחזרו לשולחים, אלא באישור מיוחד של יו"ר ועדת הפרס.
לאחר הטקס יימסרו כל העבודות לגנזך המדינה.

להלן טופס הגשת מועמדות להורדה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive