מפגש עם יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין

על עבודת הכנסת ממבט כס היו"ר, עיצוב מדיניות גישור מחלוקות ובניית הסכמות

13 בדצמבר 2018, 10:30 
בניין נפתלי, אולם 003 ע"ש זאב סגל  
מפגש עם יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין

מפגש עם יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין. על עבודת הכנסת ממבט כס היו"ר עיצוב מדיניות, גישור מחלוקות ובניית הסכמות. 

 

מנחה:
מר אופיר פינס

10:15 התכנסות וכיבוד
 

 

10:30 דברי פתיחה וברכות:
פרופ' אייל זיסר
סגן הרקטור
 

10:45 הרצאת יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive