סמינר מחלקתי- Intergenerational Life Course Income Trajectories and Mobility: A Gendered Pattern of Association

Prof. Xi Song

Department of  Sociology, University of Chicago

15 במרץ 2018, 14:00 - 16:00 
הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, חדר 527 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive