סדנה בריבוד ואי שוויון- ?Difficult People: Who Is Perceived to Be Demanding in Personal Networks and Why Are They There

ד"ר שירה עופר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

21 בדצמבר 2017, 14:00 - 16:00 
הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, חדר 615 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive