סמינר מחלקתי- Refuge Beyond Reach: How Rich Democracies Repel Asylum Seekers

Prof. David FitzGerald

Department of Sociology, UC San Diego

28 בדצמבר 2017, 14:00 - 16:00 
הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, חדר 527 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive