סדנה באנתרופולוגיה- בגימטריה בקעה שווה גן עדן: על ג'נטריפיקציה והגירת יהודים מארצות המערב בשכונה בירושלים

ד"ר הילה צבן

Department of Sociology, University of Warwick

14 בדצמבר 2017, 14:00 - 16:00 
הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, חדר 615 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive