סדנה באנתרופולוגיה- ג'נטריפיקציה טרנס-לאומית:על ציונות וניאוליברליזם בארץ הקודש

ד"ר הילה צבן

המחלקה לסוציולוגיה, University of Warwick

14 בדצמבר 2017, 14:00 - 16:00 
הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, חדר 615 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive