רישום לקורסי אנגלית לתלמידי כל הפקולטות סמסטר ב' תשע"ח

היחידה ללימודי שפות
רישום לקורסי אנגלית לתלמידי כל הפקולטות
סמסטר ב' תשע"ח

רמה

זכאים לרישום

מחיר בש"ח

סדרי רישום

 

חתך פסיכומטרי

פקולטה

תלמידים

חיצוניים

 

בסיסי 1 (לפי דרישה)

בסיסי 2 (יתקיים בקיץ בלבד)

94-85

99-95

כל הפקולטות

יפורסם

4,084

בתאריכים: 11-12.2.2018

בבניין ווב חדר 205

בשעות: 09:00-13:00

התשלום: בכרטיס אשראי.

 

מתקדמים א'

119-100

כל הפקולטות

יפורסם

2,042

בתאריכים: 11-12.2.2018

בשעות: 08:00-22:00.

באמצעות אתר האינטרנט:

https://www.ims.tau.ac.il

 

בפונקציה: מידע אישי לתלמיד

 

בעת הרישום יש להקיש

מס' זהות וסיסמה.

 

מתקדמים ב'

133-120

- " -

כלול בשכר לימוד

 

 

 

2,042

- " -

 

רישום מאוחר, שינויים וביטולים לקורסי אנגלית, בזמן הרישום באינטרנט, ייעשה אך ורק באינטרנט. לאחר מכן, באמצעות מזכירות היחידה, בתאריכים: 14.2.18 עד 8.3.18 (על בסיס מקום פנוי), בבניין ווב קומה ב' חדר 205, שעות: 9:00-13:00 . יש לבטל קורס באמצעות טופס ביטול שנמצא ליד תיבת השירות של היחידה בבניין "ווב" מול חדר 205.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive