מורים מן החוץ - תכנית המוסמך במדיניות ציבורית

ד"ר יוסי בולס

ד"ר חיים וייצמן

ד"ר חדווה וינרסקי

השופט בדימוס, אבי זמיר

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' אבי כרמלי

ד"ר תמר לרנטל

ד"ר יורם עידה

מר אופיר פינס-פז

מר משה שליסל

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive