• ראשי
 • חובות הלימודים

  החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
  תואר שלישי


   

  תלמיד מחקר שלב א'

  1. השלמת קורסים בהיקף של 8-9  ש"ס הכוללים את הקורסים הבאים: יש לסיים כל קורס בציון 85 לפחות.
  • הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20[1]
  • קורס מתודולוגי שייקבע, בהתאמה אישית, ע"י ועדת הדוקטורט.
  • סדנת דוקטורנטים. יש להשתתף בסדנה עם מועד הקבלה כתלמיד/ת מחקר שלב א' ועד למועד אישור הצעת המחקר ע"י רשויות האוניברסיטה. מניין שעות הסדנה הוא 2 ש"ס.
  • קורס נוסף בן 2-3 ש"ס, שיש לו זיקה לתחום המחקר. יש לקבל  אישור מוועדת הדוקטורנטים לקורס זה. 
    
  1. הליך הנחיה: תלמידי המחקר יעבדו על פי "נוהל ועדה מלווה". לכל תלמיד/ה תהיה ועדה מלווה אשר תכלול את המנחה/ים ושני חברים/ות נוספים. אחד מחברי הוועדה המלווה יהיה מחוץ לחוג. פרטים נוספים ניתן למצוא בתקנון תלמידי מחקר של הפקולטה.
    
  2. מבחן כשירות: המטרה הכללית של מבחן הכשירות היא לבדוק את הידיעות של התלמידים בתחום ידע מוגדר בו הם מתכוונים להתמחות. התלמידים יגדירו עם שניים ממורי החוג תחום התמחות ורשימת קריאה המורכבת מהספרות העיקרית בתחום (היקף הקריאות יהיה כמקובל בקורס שנתי). המורים, שישמשו גם כבוחנים של בחינת הכשירות, ייבחרו על ידי התלמיד, ויאושרו על ידי ועדת הדוקטורט. התלמידים יקבלו מבחן בית אותו יצטרכו להגיש תוך 48 שעות. המבחן ייבדק על ידי שני הבוחנים וציון עובר במבחן זה ייחשב כעמידה במבחן הכשירות. פרטים מלאים בנוהל בחינת הכשירות.
    

  3. על התלמידים להציג את הצעת המחקר במסגרת סדנת הדוקטורנטים בנוכחות מנחה/מנחי העבודה.
  4. משך הזמן לסיום שלב א' הוא שלושה סמסטרים. עד סוף הסמסטר השלישי בתכנית אמורים התלמידים להשלים את מכסת השעות לתואר, להתקשר עם חבר/ת סגל שי/תסכים לשמש כמנחה, להשלים את הרכב הוועדה המלווה בהתאם להמלצת המנחה, להכין הצעת מחקר שתהווה את הבסיס לעבודת הדוקטורט, לעמוד בבחינת הכשירות ולהציג את ההצעה במסגרת סדנת הדוקטורנטים.
   הארכת משך הזמן לסיום שלב א' בסמסטר אחד בלבד אפשרית בכפוף לאישור ועדת תלמידי המחקר החוגית.


  תלמיד מחקר שלב ב'

  עם אישור הצעת המחקר ועמידה בבחינת הכשירות יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מחקר שלב ב', בכפוף לאישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

   

  חובות תלמיד שלב ב':

  1. סדנה ב"הערכת מאמרים מדעיים: תיאוריה ופרקטיקה"
   הסדנה תוקדש להבנת רזי ההערכה האקדמית וסקירת מאמרים מדעיים מסוגים שונים, ומיועדת לסייע לתלמידי דוקטורט למלא את הדרישה של סקירה אקדמית יסודית באיכות גבוהה ובמתכונת של שיפוט אקדמי לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". המסמך יהיה באיכות גבוהה ויעמוד בקריטריונים והסטנדרטים לשיפוט אקדמי.
   הסדנה תשמש אכסניה שבה יוכלו התלמידים בשלב ב' ללמוד את המלאכה. במפגשים הראשוניים תוצגנה סקירות לדוגמה, ויושם דגש על הקריטריונים שהופכים סקירה אחת למוצלחת ואחרת לפחות. הנושאים שיידונו בסדנה יכללו: הריגורוסיות של המבנה האנליטי, איכות החומרים האמפיריים, הריקוד המשותף בין התיאוריה והחומרים האמפיריים, איכות הכתיבה, ומפת המקורות של התחום. בסדנה יתבקשו התלמידים להציג סקירות לכתבי יד בהכנה (ולא בדיעבד) ויקבלו הערות מן התלמידים האחרים וממנחי הסדנה.
   ​על התלמידים/תלמידות ללמוד את הסדנה פעמיים במהלך לימודי שלב ב'.
    
  2. קורס כתיבה אקדמית באנגלית.
   חובה בשלב ב' בלימודים.  לתלמידי שנה שנייה בשלב א' יתאפשר ללמוד את הקורס, על בסיס מקום פנוי.
    
  3. התלמיד יגיש לוועדה המלווה דו"ח ביניים כתוב, שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של העבודה או הבעיות שעלו במהלך ביצועה. דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנתיים לאחר אישור ההצעה. הוועדה המלווה תאשר את הדו"ח אשר יועבר לוועדה היחידתית באמצעות מזכירות החוג. ללא קשר לדו"ח הביניים הנ"ל, התלמידים יגישו למזכירות החוג אחת לשנה דו"ח התקדמות שיאושר על ידי המנחה. הדו"חות יועברו לוועדה הפקולטטית.

   

  עבודת הדוקטורט תיכתב בשפה העברית או האנגלית. העבודה תכלול תקציר בשתי השפות בהיקף של עד 5% מהיקף העבודה. 

   הנחיות להגשת עבודת דוקטורט.


  תלמיד המחקר בכל שלבי הלימודים חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנאות המחקר, ובכל פעילות אקדמית אחרת שמתקיימת בחוג.

   

  _________________________
  [1] לא יתקיים בשנה"ל תשפ"א.

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive