הנחיות לבחינת כשירות תלמידי מחקר שלב א'

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
תואר שלישי


 

 

 

בחינת הכשירות לתלמידי מחקר תבוסס על ביבליוגרפיה של קורס תשתית, שתבנה על ידי הסטודנט/ית, ותוערך על ידי שתי/שני בוחנות/בוחנים מן החוג והינה אחד מתנאי המעבר לשלב ב'. הבחינה תועבר לתלמיד/ה באחד משלושת המועדים הקבועים במשך השנה האקדמית:  ביום שני האחרון של חודש פברואר,  ביום שני האחרון של חודש יוני, וביום שני האחרון של חודש אוקטובר. התלמיד/ה יי/תדרש להגישה לבוחנים/ות עם עותק למזכירות החוג 72 שעות לאחר קבלתה.

 

      להלן ההנחיות להכנת בחינת הכשירות:

 1. על הנבחן/ת לחבר ביבליוגרפיה בהיקף של קורס תשתית. הביבליוגרפיה תכסה תחום דעת בסוציולוגיה, ותכלול הן את ספרות התשתית בתחום, והן את תחום ההתעניינות המיוחד של התלמיד/ה (לדוגמא: סוציולוגיה של העיר עם דגש על הגירה ומגדר; סוציולוגיה של ריבוד, עם דגש על העברות הון בין דוריות; סוציולוגיה של ארגונים, בפרספקטיבה היסטורית). הרשימה הביבליוגרפית תכלול כחמישים פריטים ותיכתב בהתאם לאופני הציטוט הנהוגים במדעי החברה (למשל, בכתב העת סוציולוגיה ישראלית).
 2. יש להקפיד שלא תהיה חפיפה העולה על חמישים אחוז בין הסילבוס של הצעת המחקר והסילבוס של בחינת  הכשירות.
 3. הנבחן/ת י/תיזום וי/תקבל את הסכמתם של שני אנשי סגל מן החוג לשמש בוחנים של בחינת הכשירות. במקרה ומתעורר קושי במציאת בוחנים, על הנבחן/ת ליידע את ועדת הדוקטורט אשר תסייע בתהליך.
 4. הנבחן/ת י/תערוך תיקונים ברשימה הביבליוגרפית על פי הערות הבוחנים. הבוחנים יאשרו את הרשימה תוך הקפדה על היקפה ועל איזון הולם בין מחקרי תשתית לבין עבודות המזוהות עם תת-תחום ספציפי. שמות הבוחנים יחד עם הרשימה המאושרת יועברו על ידי הנבחן/ת לאישור ועדת הדוקטורט של החוג באמצעות מזכירות החוג, לפחות  4 שבועות לפני מועד הבחינה.
  בדרך כלל ועדת הדוקטורט לא מתערבת בתכני הביבליוגרפיה, שאושרה על ידי שני אנשי הסגל.
 5. לאחר אישור הרשימה על ידי ועדת הדוקטורט, יועבר עותק מן הבחינה ע"י אחד/ת מן הבוחנים/ות לידיעת ועדת הדוקטורט, באמצעות מזכירת החוג. מזכירת החוג תשלח את שאלון הבחינה לסטודנט/ית.
 6. שאלון הבחינה יימסר לתלמיד/ת המחקר במועד הבחינה והוא/היא י/תחזירה לבוחנים לאחר 72 שעות, עם עותק למזכירות החוג. השאלון יכלול שלוש שאלות מסה, מהן י/תצטרך לבחור הסטודנט/ית שתיים. התשובות לא תעלינה על חמישה עמודים בסה"כ, עם רווח של שורה וחצי.
 7. כל אחד/ת משני הבוחנים/ות יעבירו – למזכירות החוג -- בתוך שבועיים, חוות דעת על הבחינה וציון: עבר/נכשל.
  חוות הדעת יועברו במלואן אל התלמיד/ה על ידי מזכירות החוג.
 8. נוהל זה חל על כל התלמידים/ות שהחלו לימודיהם/ן בתכנית הדוקטורט משנה"ל תשע"ג.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>