מערכת שעות

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תואר שני
קורסי חובה
קורסי תיאוריות למתקדמים
א' 1041.4277.01 תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה שו"ת ב 16:00 18:00 105 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
א' 1041.4297.01 תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיות שיעור ג 12:00 14:00 208 נפתלי פרופ' הד דוד
א' 1041.4263.01 תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון שו"ת ג 14:00 16:00 208 נפתלי ד"ר ששון יצחק
ב' 1041.4296.01 תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחית שו"ת ב 10:00 12:00 205 נפתלי ד"ר הרפז יוסי
ב' 1041.4298.01 תיאוריות למתקדמים: What's Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויות שו"ת ב 14:00 16:00 422 נפתלי ד"ר וייס אריקה
קורסי שיטות מחקר
א' 1041.4223.01 לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפית שו"ת ב 14:00 16:00 314 נפתלי פרופ' רבינוביץ דני
א' 1041.4111.01 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטית שו"ת ג 10:00 12:00 314 נפתלי פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
א' 1041.4225.01 תכנון מחקר ארגוני בעידן הדיגיטאלי** שו"ת ב 09:00 12:00 421 נפתלי ד"ר מרנץ ארז
 • תלמידים שלמדו את הקורס 'סוגיות מתודולוגיות
 • בחקר ארגונים' אינם רשאים ללמוד קורס זה
 • ב' 1041.4224.01 דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות שו"ת ב 16:00 18:00 425 נפתלי פרופ' הרצוג חנה
  ב' 1041.4293.01 הערכת פרוייקטים שו"ת ב 12:00 14:00 419 נפתלי ד"ר ארזי טל
  ב' 1041.4258.01 מודלים היררכיים וניתוח מחקר אורך שו"ת ב 14:00 16:00 314 נפתלי ד"ר ששון יצחק
  סדנת תזה לתלמידים במסלול עם תזה**
  א' 1041.4122.01 סדנת תזה: כיצד כותבים הצעת מחקר? סדנה ה 16:00 18:00 203 נפתלי פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  קורסי בחירה מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
  א' 1041.3598.01 אקטיביזם 2.0 שו"ת ד 16:00 19:00 208 נפתלי ד"ר קינן עומר
  א' 1041.3536.01 ביג דאטה למדעי החברה** שיעור ב 12:00 14:00 108 נפתלי ד"ר ששון יצחק
  א' 1041.3536.02 ביג דאטה למדעי החברה מעבדה ב 14:00 15:00 מ005 נפתלי ד"ר ששון יצחק
  א' 1041.3536.03 ביג דאטה למדעי החברה מעבדה ב 15:00 16:00 מ005 נפתלי ד"ר ששון יצחק
  א' 1041.4319.01 Introduction to Structural Equation Modeling שו"ת ב 11:00 16:00 פרופ' Davidov Eldad
  פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
 • הקורס יתקיים בחודש ינואר, ב- 4 מפגשים של 5 שעות כ"א
 • בתאריכים הבאים: 10/1/22 ,17/1/22, 24/1/22, 31/1/22
 • ב' 1041.3539.01 אנתרופולוגיה של אדם-חיה-צמח שו"ת ב 09:30 12:00 208 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  ב' 1041.4320.01 מחשד למשמעות: היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים** סדנה א 18:30 20:00 420 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
 • הרישום יתבצע ע"י מזכירות החוג לאחר קבלת אישור המרצה
 • ב' 1041.3599.01 סוציולוגיה כלכלית שו"ת ד 09:00 12:00 103 נפתלי ד"ר מרנץ ארז
  ב' 1041.3597.01 Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canon שו"ת ה 16:00 18:30 204 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  קורסי בחירה מחוגים אחרים
  א' 0602.6126.01 מבית הילדים אל הבית: מאה שנות ילדות והורות בקיבוץ סמינר ד 12:00 14:00 א317 גילמן פרופ' יעל דר
  א' 1411.7650.01 זכויות אדם בישראל - היבטים מעשיים של פסקי דין מכוננים שיעור א 18:00 20:00 102 - אולם מירון טרובוביץ עו"ד אברהם-ויס שרון
  א' 1085.4303.01 מידע וכוח: חברה וטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי שיעור ה 09:00 12:00 ד"ר שגב אלעד
  א' 1082.4181.01 משטרי רווחה בארץ ובעולם - עיוני סמינר ה 15:00 18:00 207 נפתלי ד"ר זהבי עמוס
  א' 1031.4661.01 קפיטליזם ודמוקרטיה סמינר ד 12:00 15:00 207 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  א' 0607.5405.01 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים סמינר ה 18:00 20:00 211 רוזנברג ד"ר להד כנרת
  א' 1085.2773.01 תקשורת קוסמופוליטית? סיקור מגפות, אקלים, פליטים ואתגרים פלנט שיעור ה 12:00 15:00 פרופ' בורדון ז'רום
  א' 1036.4032.01 Global Middle Class שיעור ב 14:00 17:00 פרופ' ימיני מירי
  א' 1092.4017.01 Sustainable Development and Regime Type סמינר ב 18:00 20:00 107 נפתלי פרופ' וורסטר סטפאן
  א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 09:00 12:00 206 נפתלי גב' לוי נטלי
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית שיעור ג 10:00 12:00 456 גילמן ד"ר פדבה גלעד
  ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל שיעור ה 18:00 20:00 זום - ד"ר משעלי יעל
  ב' 1031.4487.01 עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים שיעור ד 13:00 16:00 203 נפתלי דר יקטר אלון
  ב' 0669.5085.02 רגש, אינטראקציה, זהות סמינר ב 18:00 20:00 א361 גילמן ד"ר רותם לשם
  ב' 1085.4702.01 תכנון סקרים וניסויים שיעור ה 12:00 14:00 ד"ר שהם מירב
  ב' 0607.5101.01 תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה שיעור ה 10:00 12:00 209 רוזנברג פרופ' דפנה הקר
  ב' 1036.4028.01 Theories of Identity in the Context of Migration שיעור ב 09:00 12:00 ד"ר פרשיצקי אנה
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • סמינרים שנתיים**
 • יש ללמוד לפחות סמינר אחד מהחוג (סימול 1041)
 • למעט תלמידי מסלול מחקר וביקורת הנדרשים ללמוד לפחות שני
 • סמינרים מהחוג
 • א' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 12:00 14:00 421 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  ב' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 10:00 12:00 421 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  אב 1041.3830.01 סוציולוגיה של יזמות וחדשנות סמינר א 10:00 12:00 421 נפתלי ד"ר מרנץ ארז
  א' 1041.4552.01 עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקה סמינר א 18:00 20:00 420 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
  ב' 1041.4552.01 עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקה סמינר ה 16:00 17:30 420 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
  א' 1041.3823.01 מדינה בקריסה: היבטים אתנוגרפיים סמינר ב 10:00 12:00 425 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ב' 1041.3823.01 מדינה בקריסה: היבטים אתנוגרפיים סמינר ה 16:00 18:00 425 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  א' 1041.4551.01 קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאייר סמינר ב 10:00 12:00 314 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  ב' 1041.4551.01 קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאייר סמינר ה 12:00 14:00 314 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  א' 1041.4562.01 פרקטיקום: אי שוויון וצדק חלוקתי סמינר ג 16:00 18:00 420 נפתלי פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  ב' 1041.4562.01 פרקטיקום: אי שוויון וצדק חלוקתי סמינר ב 12:00 14:00 420 נפתלי פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  א' 1041.4560.01 פרקטיקום: אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית סמינר ב 10:00 12:00 422 נפתלי פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  ב' 1041.4560.01 פרקטיקום: אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית סמינר ב 16:30 18:30 421 נפתלי פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  א' 1041.4526.01 פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתי סמינר ב 12:00 14:00 314 נפתלי ד"ר מרנץ ארז
  ב' 1041.4526.01 פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתי סמינר ב 16:00 18:00 420 נפתלי פרופ' קלב אלכסנדרה
  אב 1041.4129.01 סמינר מחלקתי ** סמינר ה 14:00 16:00 527 נפתלי ד"ר מרנץ ארז
 • הסמינר המחלקתי והסדנאות אינם נמנים במניין השעות לתואר
 • סמינרים סמסטריאליים**
 • יש ללמוד לפחות סמינר אחד מהחוג (סימול 1041)
 • למעט תלמידי מסלול מחקר וביקורת הנדרשים ללמוד לפחות שני
 • סמינרים מהחוג
 • א' 1041.4554.01 סופרים את עצמנו לדעת: כימות וידע חברתי סמינר ב 16:00 20:00 420 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ד"ר ששון יצחק
  א' 1036.4022.01 Public Attitudes Towards Immigration and Immigrants סמינר ב 10:00 14:00 פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  ב' 1036.4031.01 Citizenship as Status, Practice and Identity סמינר ה 15:00 19:00 ד"ר הרפז יוסי
  ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי סמינר ב 12:00 16:00 203 נפתלי פרופ' קלב אלכסנדרה
  ב' 1041.4480.01 כתיבה, ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית באנתרופולוגיה סמינר א 16:00 20:00 419 נפתלי פרופ' רבינוביץ דני
  ב' 1041.4555.01 עתיד העבודה סמינר ד 15:00 19:00 425 נפתלי פרופ' אלון סיגל
  ב' 1036.4022.02 Public Attitudes Towards Immigration and Immigrants סמינר ב 14:00 18:00 פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  סמינרים מחוגים אחרים**
 • לנרשמים לסמינר שמחוץ לחוג- יש להקפיד להגיש עבודת סמינר
 • א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה סמינר ב 14:00 18:00 211 רוזנברג ד"ר להד כנרת
  ב' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת סמינר ג 14:00 18:00 301 ווב ד"ר תגריד יחיא-יונס
 • סטודנטיות.ם שלא למדו קורס אחד לפחות במגדר
 • יידרשו לקרוא חומר משלים בתחילת הסמינר.
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>