מערכת שעות

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
שנת הלימודים תשפב 2021-22
שנה א' - אשכול מבואות
א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
א' 1041.1102.02 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 10:00 12:00 205 נפתלי גב' וננסיה דבורה
א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 10:00 12:00 207 נפתלי גב' בורוכוביץ יעל
א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 14:00 16:00 207 נפתלי גב' בורוכוביץ יעל
א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ג 14:00 16:00 206 נפתלי גב' זלצברג ענת
א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ד 12:00 14:00 106 נפתלי מר טננבאום אופיר
א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה שיעור ב 12:30 14:00 001 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ב 14:00 16:00 208 נפתלי גב' ברונשטיין אלונה
א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ב 14:00 16:00 205 נפתלי גב' וורציזר עפרון דרה
א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ב 14:00 16:00 206 נפתלי מר שכטר אוריאל
א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ג 16:00 18:00 207 נפתלי מר שכטר אוריאל
א' 1041.1101.06 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ד 14:00 16:00 208 נפתלי מר טננבאום אופיר
א' 1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה שיעור ה 10:00 13:00 201 נפתלי מר ותד לואי
א' 1041.1105.02 מקורות היסטוריים ואינלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 09:00 10:00 105 נפתלי גב' רגב עתליה
א' 1041.1105.03 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 09:00 10:00 108 נפתלי גב' זלצברג ענת
א' 1041.1105.04 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 105 נפתלי גב' זלצברג ענת
א' 1041.1105.05 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 106 נפתלי גב' רגב עתליה
א' 1041.1105.06 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ג 09:00 10:00 206 נפתלי גב' זלצברג ענת
ב' 1041.1108.01 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו** שיעור ב 11:00 14:00 001 נפתלי ד"ר קפלן רמי
ב' 1041.1108.02 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו תרגיל ב 10:00 11:00 206 נפתלי גב' זלצברג ענת
ב' 1041.1108.03 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו תרגיל ב 14:00 15:00 206 נפתלי גב' זלצברג ענת
ב' 1041.1108.04 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו תרגיל ב 14:00 15:00 205 נפתלי גב' רגב עתליה
ב' 1041.1108.05 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו תרגיל ד 09:00 10:00 106 נפתלי מר טננבאום אופיר
ב' 1041.1106.01 יסודות הכתיבה האקדמית ג 09:00 10:00 101 נפתלי גב' גליקליך קרן
אשכול קורסי שיטות מחקר - שנה א'
ב' 1041.2209.01 יסודות המחקר החברתי שיעור ד 10:00 12:00 201 נפתלי פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור א 11:00 14:00 101 נפתלי ד"ר ביתן (טליתמן) מיכל
ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 10:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 315 נפתלי מר חורב שילה
ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי מר חורב שילה
ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
ב' 1009.1555.10 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
אשכול קורסי שיטות מחקר - שנה ב'
א' 1041.3321.01 שיטות מחקר איכותיות שו"ת ד 12:00 14:00 201 נפתלי ד"ר שיף טליה
א' 1041.3278.01 שיטות מחקר אתנוגרפיות שו"ת ד 14:00 16:00 201 נפתלי ד"ר וייס אריקה
א' 1041.3389.01 שיטות מחקר כמותיות שיעור ב 10:00 12:00 110 נפתלי פרופ' מנדל הדס
א' 1041.3389.02 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 318 נפתלי מר וקנין חי
א' 1041.3389.03 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 315 נפתלי גב' יופה דנה
א' 1041.3389.04 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 מ005 נפתלי מר קוטנר אייל
א' 1041.3389.05 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 14:00 16:00 318 נפתלי מר קוטנר אייל
א' 1041.3389.07 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 14:00 16:00 315 נפתלי גב' יופה דנה
ב' 1041.3389.06 שיטות מחקר כמותיות שיעור א 12:00 14:00 210 נפתלי פרופ' מנדל הדס
ב' 1041.3389.08 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 318 נפתלי מר וקנין חי
ב' 1041.3389.09 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 315 נפתלי גב' יופה דנה
ב' 1041.3389.10 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 302 א ספריה מדה"ח גב' קולר שיר
ב' 1041.3389.11 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ג 11:00 13:00 מ005 נפתלי מר וקנין חי
ב' 1041.3389.12 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ג 14:00 16:00 315 נפתלי גב' יופה דנה
ב' 1041.3389.13 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ג 14:00 16:00 302 א ספריה מדה"ח מר וקנין חי
אשכול קורסי תיאוריות
א' 1041.2290.01 תיאוריה באנתרופולוגיה שו"ת ה 12:00 14:00 001 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
ב' 1041.1107.01 ריבוד ואי שוויון שיעור ד 12:00 13:30 101 נפתלי פרופ' אלון סיגל
ב' 1041.1107.02 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 13:45 14:45 206 נפתלי גב' ליפשיץ גל
ב' 1041.1107.03 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 13:45 14:45 205 נפתלי מר טננבאום אופיר
ב' 1041.1107.04 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 13:45 14:45 107 נפתלי גב' גרייף מאי
ב' 1041.1107.05 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 15:00 16:00 206 נפתלי גב' ליפשיץ גל
ב' 1041.1107.06 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 15:00 16:00 107 נפתלי מר טננבאום אופיר
ב' 1041.1107.07 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 15:00 16:00 205 נפתלי גב' גרייף מאי
אשכול קורסי תשתית
א' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה שו"ת ג 16:00 19:00 110 נפתלי ד"ר ששון יצחק
א' 1041.2621.01 משפט וחברה שו"ת א 12:00 15:00 110 נפתלי ד"ר שיף טליה
א' 1041.2619.01 Politics and Ethnography שו"ת ד 16:00 18:30 110 נפתלי ד"ר וייס אריקה
ב' 1041.2620.01 דת ואתנוגרפיה שו"ת ג 16:00 19:00 206 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
ב' 1041.2611.01 מגדר וחברה שו"ת ה 09:00 12:00 אולם זאב סגל ד"ר דונת אורנה
ב' 1041.2614.01 רפואה וחברה שו"ת א 16:00 18:30 201 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** שיעור ד 14:00 17:00 101 נפתלי ד"ר הרפז יוסי
 • קורס חובה שנה ג' לתלמידים שהחלו בתש"ף
 • קורסי חובה לתלמידי שנה ג' (החלו בתש"ף)
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** שיעור ד 14:00 17:00 101 נפתלי ד"ר הרפז יוסי
  אשכול קורסי בחירה
  קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
  א' 1041.3529.01 אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" שו"ת ה 16:00 18:30 204 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  א' 1041.3598.01 אקטיביזם 2.0 שו"ת ד 16:00 19:00 208 נפתלי ד"ר קינן עומר
  א' 1041.3536.01 ביג דאטה למדעי החברה** שיעור ב 12:00 14:00 108 נפתלי ד"ר ששון יצחק
  א' 1041.3536.02 ביג דאטה למדעי החברה מעבדה ב 14:00 15:00 מ005 נפתלי ד"ר ששון יצחק
  א' 1041.3536.03 ביג דאטה למדעי החברה מעבדה ב 15:00 16:00 מ005 נפתלי ד"ר ששון יצחק
 • הקורס מיועד לתלמידי שנה ג'
 • א' 1041.3592.01 הסוציולוגיה של האטמוספירה:משבר האקלים בראי מדעי החברה שו"ת א 15:00 18:00 103 נפתלי פרופ' רבינוביץ דני
  ב' 1041.3539.01 אנתרופולוגיה של אדם-חיה-צמח שו"ת ב 09:30 12:00 208 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 13:00 16:00 203 נפתלי ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  ב' 1041.3594.01 מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחה שו"ת ה 12:00 14:30 204 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ב' 1041.3599.01 סוציולוגיה כלכלית שו"ת ד 09:00 12:00 103 נפתלי ד"ר מרנץ ארז
  ב' 1041.3500.01 קפיטליזם, חברה וסביבה שו"ת ד 17:00 19:30 108 נפתלי ד"ר קפלן רמי
  ב' 1051.3421.01 Issues in Labor and Globalization שיעור ד 12:00 15:00 108 נפתלי ד"ר קפלן רמי
  ב' 1041.3597.01 Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canon שו"ת ה 16:00 18:30 204 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  קורסי בחירה מחוגים אחרים**
 • תלמידים שהחלו בשנה"ל תשפ"א יכולים ללמוד עד 7 ש"ס
 • מקורסי בחירה מחוץ לחוג
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 16:00 18:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
  א' 1031.3674.01 הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי שיעור ג 15:00 18:00 105 נפתלי ד"ר זהבי עמוס
  א' 1071.2328.01 ורוד זה צבע של בנות?** שיעור ג 10:00 12:00 201 נפתלי פרופ' יואל דפנה
  א' 1411.7650.01 זכויות אדם בישראל - היבטים מעשיים של פסקי דין מכוננים שיעור א 18:00 20:00 102 - אולם מירון טרובוביץ עו"ד אברהם-ויס שרון
 • הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' בלבד
 • א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית שיעור א 16:00 18:00 326 גילמן ד"ר וייסמן כרמל
  א' 0662.1035.01 ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית שיעור ד 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר תומר ששונקין עפרון
  א' 1051.3426.01 ייצוג עובדים,יחסי עבודה ושינוי חברתי שיעור ב 16:00 18:00 108 נפתלי ד"ר בונדי אסף
  ב' 1051.3426.01 ייצוג עובדים, יחסי עבודה ושינוי חברתי שיעור ב 16:00 18:00 108 נפתלי ד"ר בונדי אסף
  א' 1085.2776.01 מיתוג פוליטי בעידן הרשתות החברתיות שיעור ג 13:00 15:00 מר מנור אילן
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור א 16:00 18:00 ד"ר כהן רוית
  א' 1051.4538.01 עבודה ועובדים בראי הקולנוע שיעור ה 16:00 18:00 001 נפתלי פרופ' דה פריס דוד
  א' 1051.4538.01 עבודה ועובדים בראי הקולנוע שיעור ה 18:00 20:00 103 נפתלי פרופ' דה פריס דוד
  א' 0662.1965.01 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים שיעור ד 16:00 18:00 326 גילמן ד"ר עופר נורדהיימר נור
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן פרופ' דפנה הקר
  א' 0662.2634.01 תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר אפרים דוידי
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה שיעור ב 10:00 12:00 280 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
  א' 1036.4032.01 Global Middle Class שיעור ב 14:00 17:00 פרופ' ימיני מירי
  א' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 10:00 12:00 ד"ר קמפף רונית
  ב' 0662.2637.01 ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול שיעור ב 16:00 18:00 278 גילמן ד"ר פפרמן טליה
  ב' 1051.3424.01 ארגוני עובדים בעידן התקשורתי החדש שיעור ג 15:00 18:00 208 נפתלי מר וולמן אורי
  מר ואזנה דני
  ב' 0662.2247.01 כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי שיעור ג 16:00 18:00 282 גילמן ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל שיעור ב 18:00 20:00 ד"ר סימה זלצברג
  ב' 1085.2777.01 יחסים רומנטיים בקרב צעירים/ות בעידן האינטרנט שיעור ה 10:00 12:00 ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ב 16:00 18:00 ד"ר כהן רוית
  ב' 1085.2778.01 מרושתים: ביג דאטה שיעור ד 16:00 18:00 208 נפתלי ד"ר קמפף רונית
  ב' 0662.2638.01 ניהול אנשים בארגון- יסודות בהתנהגות ארגונית שיעור ג 10:00 12:00 277 גילמן ד"ר תובל עתליה
  ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן ד"ר יובל גוז'נסקי
  ב' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte שיעור ד 09:00 12:00 107 נפתלי ד"ר זומר אודי
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism שו"ת ב 18:00 20:00 103 נפתלי גב' רותם מיכל
  פרופ' אבולוף אוריאל
 • הקורס מורכב משעתיים פרונטליות אחת לשבועיים ומשעתיים
 • מקוונות. סה"כ 4 ש"ס
 • ב' 1085.2775.01 Interface, Data, Labour: Making the Digital שיעור א 14:00 16:00 ד"ר גקר אלכס
  קורסים כלל פקולטטים**
 • ייחשב במסגרת קורסי בחירה מחוץ לחוג לתלמידים מתשפ"א בלבד
 • א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** שו"ת ד 08:00 10:00 110 נפתלי ד"ר פלייסיג דידה
 • הקורס מורכב משעתיים פרונטליות ושעתיים מקוונות סה"כ 4 ש"ס
 • ב' 1009.1840.01 שיטת המשפט הישראלי שו"ת ג 10:00 14:00 208 נפתלי פרופ' מידני אסף
  אשכול מחקר - סמינרים
  סמינרים שנתיים
  א' 1041.3824.01 אנתרופולוגיה של המוסר סמינר ד 12:00 14:00 422 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  ב' 1041.3824.01 אנתרופולוגיה של המוסר סמינר ב 16:00 18:00 422 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  א' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 12:00 14:00 421 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  ב' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 10:00 12:00 421 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
  אב 1041.3830.01 סוציולוגיה של יזמות וחדשנות סמינר א 10:00 12:00 421 נפתלי ד"ר מרנץ ארז
  א' 1041.3823.01 מדינה בקריסה: היבטים אתנוגרפיים סמינר ב 10:00 12:00 425 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ב' 1041.3823.01 מדינה בקריסה: היבטים אתנוגרפיים סמינר ה 16:00 18:00 425 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  סמינרים סמסטריאלים
  א' 1041.3796.01 היבטים סוציולוגיים של העדפה מתקנת סמינר ג 15:00 19:00 314 נפתלי פרופ' אלון סיגל
  א' 1041.4554.01 סופרים את עצמנו לדעת: כימות וידע חברתי סמינר ב 16:00 20:00 420 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ד"ר ששון יצחק
  א' 1036.4022.01 Public Attitudes Towards Immigration and Immigrants סמינר ב 10:00 14:00 פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי סמינר ב 12:00 16:00 203 נפתלי פרופ' קלב אלכסנדרה
  ב' 1041.3829.01 הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערבי סמינר ב 16:00 20:00 314 נפתלי פרופ' רבינוביץ דני
  ב' 1041.3822.01 עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות סמינר א 12:00 16:00 425 נפתלי פרופ' קמפ אדריאנה
  ב' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית סמינר ב 12:00 16:00 425 נפתלי פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  ב' 1036.4022.02 Public Attitudes Towards Immigration and Immigrants סמינר ב 14:00 18:00 פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  ב' 1036.4031.01 Citizenship as Status, Practice and Identity סמינר ה 15:00 19:00 ד"ר הרפז יוסי
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>