נוהל הנחיית עבודת גמר לתואר שני ושיפוטה

בתום שנת הלימודים הראשונה, עם החלטת התלמיד לעבור למסלול מחקרי, הוא יגיש, באמצעות המזכירות, בקשה לאישורה של ועדת תלמידי המחקר בחוג.

במעמד הפניה לוועדה, התלמיד יציג שם של חבר סגל שהסכים להנחות אותו בכתיבת העבודה. המנחה יתבקש לאשר בכתב את הסכמתו לקראת הדיון בוועדה.

מזכירות החוג תעביר את פנייתו של התלמיד לוועדת תלמידי המחקר, יחד עם בדיקתה לגבי התאמתו (עמידה/ אי עמידה בתנאי הקבלה) למסלול המחקרי.

אם הוועדה לא תאשר את קבלתו של התלמיד למסלול המחקרי על בסיס אי עמידתו בתנאי הקבלה, התהליך יסתיים בהודעה בכתב לתלמיד על החלטת הוועדה.

אם תאושר קבלת התלמיד למסלול מחקרי, ההחלטה תועבר בכתב למנחה שהסכים להנחותו ומאותו הרגע המשך הטיפול וההנחיה, יהיו באחריותו המלאה של המנחה.

 

 1. מנחי עבודת תזה
  כמנחים ראשיים יוכלו לשמש רק חברי סגל מאוניברסיטת תל אביב, מדרגת מרצה ומעלה.
  באישור יו"ר ועדת הוראה יחידתית, ניתן לשלב כמנחה ראשי גם חבר סגל שפרש לגמלאות.
  באישור יו"ר ועדת הוראה יחידתית ויו"ר ועדה אוניברסיטאית לתואר שני, ניתן לשלב כמנחה משני, חבר סגל אקדמי בכיר מאוניברסיטה אחרת או ממוסד מחקר בארץ או בחו"ל.

 

 1. תהליך ההנחיה בתהליך ההנחיה ישתתף מנחה ראשי אחד ובמידת הצורך ניתן לצרף מנחה נוסף.
  על המנחה ליידע את מזכירות החוג/התכנית, באמצעות טופס שנקבע לכך, מי המנחה/ים, מהו מעמדם האקדמי ואת נושא העבודה, מיד עם קבלת החלטה בנדון.
  לא יאוחר מסוף הסמסטר השלישי ללימודים, יגיש התלמיד לוועדת המחקר של החוג/התכנית, הצעת מחקר מאושרת על ידי המנחים.
  **יש ליידע את התלמיד לפנות לוועדת האתיקה האוניברסיטאית לאישור ההיבטים האתיים של העבודה, במידת הצורך.

 

 1. שיפוט
  בנוסף למנחה/ים של עבודת התזה ישתתף בתהליך השיפוט, חבר סגל אקדמי בדרגת מרצה ומעלה מאוניברסיטת ת"א (שאינו חבר סגל בחוג/בתכנית) או מאוניברסיטה אחרת ובלבד שהינו מומחה בתחום המחקר של עבודת התזה ושלא נטל חלק בתהליך ההנחיה.
  תהליך השיפוט יכלול שני שלבים:
 • לאחר שמנחה/י העבודה יאשרו את טיוטת העבודה (בסוף הסמסטר הרביעי ללימודים), תועבר העבודה לקריאה ולהערות השופט. תגובה להערות אלה תשולב בנוסח המוגמר של העבודה.
  משך שיפוט העבודה הינו, עד חודש למנחים ועד חודשיים לשופט.
 • לאחר שהמנחים יאשרו את הנוסח המוגמר של העבודה (לא יאוחר מסוף חופשת הקיץ שלאחר הסמסטר הרביעי), תתקיים הגנה על עבודת התזה שבה ישתתפו המנחים, השופט והסטודנט.
  הסטודנט יציג את עיקרי העבודה, המתודולוגיה, תרומתה המדעית וישיב על שאלות.

 

 1. מתן ציון לעבודת גמר
 • יינתן ציון נפרד על ידי המנחה/ים והשופט, על העבודה הכתובה ועל הגנת התזה. יערך ממוצע של כל הציונים לכל מרכיב (העבודה הכתובה וההגנה על התזה).
 • 70% מהציון הסופי של עבודת הגמר, יורכב משקלול הציונים על העבודה הכתובה ו 30% מהציון הסופי יורכב משקלול הציונים על הגנת התזה.
 • הציונים יינתנו על גבי טופס מיוחד, במעמד ההגנה על עבודת התזה, אולם ימסרו לסטודנט באמצעות מזכירות החוג/ התכנית תוך 48 שעות.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>