• ראשי
 • בית הספר למדעי הפסיכולוגיה מערכת שעות

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
  ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
  שנה א'-שיעורי חובה
  א' 1071.1005.01 הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה הד' גב איה שטיניג מסיקה
  ב' 1071.1005.02 הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה הד' לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה גב איה שטיניג מסיקה
  א' 1071.1102.01 מבוא למדעי הפסיכולוגיה שיעור ה 08:30 10:00 פרופ' יובל גלית
  א' 1071.1104.01 שעות ניסוי לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
  א' 1071.1116.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' שיעור ב 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר לוריא רועי
  א' 1071.1116.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' שיעור ב 10:15 11:45 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר לוריא רועי
  א' 1071.1116.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 205 נפתלי גב' טאוב קרן
  א' 1071.1116.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 16:00 18:00 109 דן-דוד מר עמרם רן
  א' 1071.1116.30 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 109 דן-דוד מר ברוסובנסקי מיכאל
  א' 1071.1116.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 109 דן-דוד מר ברוסובנסקי מיכאל
 • קב' תרגיל 30 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.07 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 109 דן-דוד גב' שמס יעל
  א' 1071.1116.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 109 דן-דוד גב' שיר ירדן
  א' 1071.1116.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 109 דן-דוד גב' שיר ירדן
  א' 1071.1116.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 105 נפתלי מר קוריסקי אורי
  א' 1071.1116.31 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 109 דן-דוד מר עמרם רן
 • קב' תרגיל 31 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.32 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 105 נפתלי מר קוריסקי אורי
 • קב' תרגיל 32 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 14:00 16:00 109 דן-דוד גב' שמס יעל
  א' 1071.1116.33 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 205 נפתלי גב' טאוב קרן
 • קב' תרגיל 33 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.34 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 16:00 18:00 103 נפתלי גב' בלבן הללי
 • קב' תרגיל 34 מיועדת לתלמידי מדעי המוח
 • א' 1071.1116.16 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 105 נפתלי גב' בלבן הללי
  א' 1071.1116.17 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 205 נפתלי גב' טאוב קרן
  ב' 1071.1117.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור א 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.1117.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור ב 08:30 10:00 001 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.1117.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 208 נפתלי גב' טאוב קרן
  ב' 1071.1117.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 208 נפתלי גב' טאוב קרן
  ב' 1071.1117.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 16:00 18:00 205 נפתלי גב' בלבן הללי
  ב' 1071.1117.30 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 205 נפתלי גב' בלבן הללי
 • קב' תרגיל30 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.31 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 208 נפתלי גב' שיר ירדן
 • קב' תרגיל 31 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 208 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
  ב' 1071.1117.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 204 נפתלי מר קוריסקי אורי
  ב' 1071.1117.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 204 נפתלי מר קוריסקי אורי
  ב' 1071.1117.32 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 204 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
 • קב' תרגיל 32 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.12 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 10:00 12:00 109 דן-דוד גב' שמס יעל
  ב' 1071.1117.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 109 דן-דוד גב' שמס יעל
  ב' 1071.1117.33 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 101 נפתלי מר עמרם רן
 • קב' תרגיל 33 מיועדת לתלמידי מדעי המוח
 • ב' 1071.1117.15 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 14:00 16:00 109 דן-דוד גב' שיר ירדן
  ב' 1071.1117.16 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 16:00 18:00 109 דן-דוד מר עמרם רן
  ב' 1071.1117.17 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 105 נפתלי גב' טאוב קרן
  ב' 1071.1117.18 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 109 דן-דוד מר ברוסובנסקי מיכאל
  א' 1071.1121.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שיעור ד 08:30 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.1122.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שיעור א 10:00 12:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' בן-אליהו שמגר
  ב' 1071.1123.01 מבוא לתורות האישיות שיעור ד 16:00 18:00 223 (אולם ברגר) גילמן גב' אורן אלה
  ב' 1071.1123.02 מבוא לתורות האישיות שיעור ב 14:00 16:00 001 נפתלי גב' אורן אלה
  ב' 1071.2904.01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית שיעור ג 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר ליעד מודריק
  ב' 1071.2904.02 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית שיעור ג 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר ליעד מודריק
  שנה ב'-שיעורי חובה
  א' 1071.2103.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה שיעור ד 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' בר ענן יואב
 • תרגיל רשות יתקיים במהלך הסמסטר בשעה 12:00 בתאריכים הבאים:
 • ב' 1071.2109.01 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל פרופ' ברק שגב
  ב' 1071.2109.02 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 08:30 10:00 105 נפתלי גב' אביצור אליענה
  ב' 1071.2109.03 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 10:00 12:00 105 נפתלי גב' אביצור אליענה
  ב' 1071.2109.04 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 08:30 10:00 105 נפתלי גב בן-יהודה רותם
  ב' 1071.2109.05 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00 105 נפתלי גב' שפיר רוני
 • קב' 05 - מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.06 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 08:30 10:00 105 נפתלי גב' וסקביץ' אנה
  ב' 1071.2109.07 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 12:00 14:00 105 נפתלי גב' כחלון רותם
  ב' 1071.2109.09 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 10:00 12:00 105 נפתלי מר שדות סורגין יוסי
 • קב' 09 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.10 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 10:00 12:00 106 נפתלי מר שדות סורגין יוסי
 • קב' 10 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.11 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ה 08:30 10:00 105 נפתלי גב' גולצקר קורל
  ב' 1071.2109.12 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00 106 נפתלי גב' הדר ברית
 • קב' 12 מיועדת לתלמדיי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.13 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ה 10:00 12:00 205 נפתלי גב' גולצקר קורל
  ב' 1071.2109.14 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ה 12:00 14:00 053 שאפל גב' רחמים נופר
  א' 1071.2114.01 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' גושן גוטשטין י
  א' 1071.2114.02 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 16:00 18:00 אולם זאב סגל פרופ' גושן גוטשטין י
 • קבוצות תרגיל:
 • א' 1071.2114.03 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי מר צבעוני אלון
  א' 1071.2114.04 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 12:00 14:00 318 נפתלי מר צבעוני אלון
  א' 1071.2114.05 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 14:00 16:00 מ005 נפתלי גב' נחמיאס משכית
 • קב' 05 מיועדת לתלמידי מדעי מח בלבד
 • א' 1071.2114.06 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 16:00 18:00 318 נפתלי גב' נחמיאס משכית
  א' 1071.2114.07 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 16:00 18:00 318 נפתלי גב לוי אדוה
 • קב' 07 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.08 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 12:00 14:00 מ005 נפתלי גב' אביצור אליענה
  א' 1071.2114.09 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי גב' אביצור אליענה
  א' 1071.2114.10 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 16:00 18:00 318 נפתלי מר טל נועם
  א' 1071.2114.11 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי מר גליקמן משה
  א' 1071.2114.12 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי מר גליקמן משה
  א' 1071.2114.13 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 14:00 16:00 318 נפתלי גב לוי אדוה
 • קב' 13 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.14 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 12:00 14:00 315 נפתלי גב קינן ספיר
  א' 1071.2815.01 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 08:30 10:00 001 נפתלי פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.2815.02 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 10:00 12:00 001 נפתלי פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.2907.01 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ה 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.2907.02 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ה 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.2909.01 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 12:00 14:00 001 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.2909.02 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 10:00 12:00 001 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  שנה ג'- שיעורי חובה
  א' 1071.2911.01 למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי שיעור ג 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' יואל דפנה
  גב קינן ספיר
  א' 1071.3109.01 מבוא לפסיכופתולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר לזרוב עמית
  ב' 1071.2816.01 פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי שיעור ד 10:00 12:00 001 נפתלי ד"ר שנבל נורית
  ב' 1071.2816.02 פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי שיעור ד 16:00 18:00 206 נפתלי ד"ר שנבל נורית
  סמינרים אמפיריים
  א' 1071.3609.01 התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים סמינר ב 12:30 14:00 419 נפתלי ד"ר שור ספיר אריית
  פרופ' קופרמן-עומר חיים
  ב' 1071.3609.01 התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים ב 12:30 14:00 420 נפתלי ד"ר שור ספיר אריית
  פרופ' קופרמן-עומר חיים
 • תנאי הכרחי להשתתפות בסמינר הוא השתתפות בהכשרה מקדימה
 • בתאריכים
 • א' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית סמינר ב 18:00 20:00 214 שרת פרופ' בן-אליהו שמגר
  ב' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית פרופ' בן-אליהו שמגר
  א' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית סמינר ב 14:00 16:00 205 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? סמינר ה 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' יובל גלית
  ב' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? פרופ' יובל גלית
  א' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ה 12:00 14:00 420 נפתלי פרופ' ברק שגב
  ב' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול פרופ' ברק שגב
 • ניתן להירשם כקורס בחירה לסמ' א' בלבד , המטלה תהיה רפראט .
 • א' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר ד 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.3662.01 תיקון יחסים חברתיים סמינר ה 14:00 18:00 015 שאפל ד"ר שנבל נורית
  א' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ה 12:00 14:00 426 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ד"ר צנזור ניצן
  א' 1071.5900.01 עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוני סמינר ה 12:00 14:00 109 דן-דוד ד"ר ליעד מודריק
  ב' 1071.5900.01 עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוני סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר ליעד מודריק
  א' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר ה 12:00 14:00 208 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.3660.01 ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולת סמינר ג 10:00 12:00 421 נפתלי פרופ' בר ענן יואב
  ב' 1071.3660.01 ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולת סמינר פרופ' בר ענן יואב
  א' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות סמינר א 14:00 16:00 205 נפתלי ד"ר ברק בועז
  ב' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות ד"ר ברק בועז
  א' 1071.3659.01 עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשר סמינר ד 12:00 14:00 107 נפתלי ד"ר ישורון יערה
  ב' 1071.3659.01 עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשר ד"ר ישורון יערה
  א' 1071.5614.01 ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריה סמינר ב 16:00 18:00 420 נפתלי פרופ' הנדלר תלמה
  ב' 1071.5614.01 ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריה סמינר פרופ' הנדלר תלמה
  א' 1071.4832.01 להיות במקום הנכון בזמן הנכון: תהליכיםקשביים בתפיסת זמן ומרחב סמינר ה 12:00 14:00 308 ספריה מדה"ח ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4832.01 להיות במקום הנכון בזמן הנכון: תהליכיםקשביים בתפיסת זמן ומרחב סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  א' 1071.3621.01 מרחק פסיכולוגי סמינר ה 08:30 10:00 421 נפתלי פרופ' ליברמן נירה
  ב' 1071.3621.01 מרחק פסיכולוגי סמינר פרופ' ליברמן נירה
  א' 1071.4691.01 הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקר סמינר ה 12:00 14:00 152 שרת פרופ' דר ראובן
  ב' 1071.4691.01 הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקר סמינר פרופ' דר ראובן
  א' 1071.3627.01 פסיכואנליזה ומעורבות חברתית סמינר ה 12:00 14:00 207 נפתלי פרופ' הדר אורי
  ב' 1071.3627.01 פסיכואנליזה ומעורבות חברתית סמינר פרופ' הדר אורי
  שיעורי בחירה
  ב' 1071.2341.01 שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיה** שיעור ב 10:00 12:00 001 נפתלי פרופ' דר ראובן
  ד"ר שור ספיר אריית
  ד"ר ראובן אורנה
 • דרישת קדם: מבוא לפסיכופתולוגיה
 • א' 1071.2340.01 הבסיס הנוירוביולוגי של הפרעות התנהגות חברתית שיעור א 14:00 16:00 205 נפתלי ד"ר ברק בועז
 • לתלמידי שנה ג'
 • א' 1071.2331.01 מוטיבציה וקבלת החלטות** שיעור ד 12:00 14:00 201 נפתלי פרופ' ליברמן נירה
 • לתלמידי שנה ב' ו-ג'
 • ב' 1071.1124.02 תאוריות אישיות- עבודה יישומית** שיעור ב 12:00 14:00 108 נפתלי גב' סגל אדוה
 • לתלמידי שנה ב' ו ג'
 • ב' 1071.3144.01 The Quest for Meaning and Human Nature in Modernity** שיעור ב 10:00 12:00 אולם זאב סגל פרופ' שטרנגר קרלו
 • לתלמידי שנה ג'
 • א' 1071.2320.01 זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוש שיעור ג 12:00 14:00 210 נפתלי ד"ר בן-שפר גד
  ב' 1071.2335.01 צורות של מוות נפשי שיעור ג 12:00 14:00 110 נפתלי ד"ר בן-שפר גד
 • דרישת קדם:מבוא לתורת האישיות
 • ב' 1071.3111.01 מבחנים והערכה** שיעור ד 08:30 10:00 101 נפתלי ד"ר גוטמן עידית
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • ב' 1071.2905.01 פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן שיעור ג 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר גוטמן עידית
  א' 1071.2339.01 בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדר שיעור א 14:00 16:00 201 נפתלי מר צבעוני אלון
 • דרישת קדם- שיטות מחקר
 • א' 1071.2334.01 פסיכולוגיה של הספורט שיעור ד 14:00 16:00 101 נפתלי פרופ' לידור רון
  ב' 1071.3234.11 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 109 דן-דוד גב' פנחסי בתיה
  ב' 1071.3234.12 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 421 נפתלי גב' פנחסי בתיה
  ב' 1071.3234.13 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 007 שאפל גב' פנחסי בתיה
  ב' 1071.3234.14 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 012 שאפל גב' פנחסי בתיה
  ב' 1071.3234.15 יחסים בינאישיים בקבוצה** שיעור ב 16:00 18:00 012 שאפל גב' פנחסי בתיה
 • בקבוצה זו תתקיים תצפית
 • א' 1071.2306.01 מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון שיעור ד 18:00 20:00 110 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 1071.4839.01 נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול** שיעור ה 12:00 14:00 013 שאפל פרופ' ברק שגב
 • לתלמידי שנה ג' בלבד
 • א' 1071.2336.01 למה קשה לחשוב? היבטים קוגניטיביים לעיבוד מידע** שיעור א 14:00 16:00 420 נפתלי ד"ר לוריא רועי
  לתלמידי שנים ב, ג שלמדו סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' ו-ב'
  א' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** שיעור ג 12:00 14:00 101 נפתלי פרופ' יואל דפנה
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'/ זהה לקורס "ורוד - זה צבע של בנות?"
 • ב' 1071.2330.01 "כחול זה צבע של בנים?"- תרגיל** תרגיל ג 10:00 12:00 112 אדלר שרת פרופ' יואל דפנה
 • תרגיל רשות , הרישום לתרגיל במזכירות ב"ס בלבד
 • ב' 1071.2908.01 פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות שיעור ד 18:00 20:00 201 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.2342.01 מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיבית** שיעור א 12:00 14:00 101 נפתלי גב מימון נטע
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'
 • ב' 1071.2343.01 מדעי המוח החברתיים** שיעור ד 10:00 12:00 004 נפתלי ד"ר ישורון יערה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • א' 1071.4482.01 הקונפליקט היהודי ערבי שיעור ד 09:00 12:00 008 שאפל פרופ' קלר יחיאל
  ב' 1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה שיעור ה 12:00 14:00 205 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  אב 1071.2324.01 סדנת מחקר סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • א' 1071.2350.01 סדנת מחקר- המשך** סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג' שביצעו סדנת מחקר
 • אב 1071.2326.01 סדנת מחקר מורחבת סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • אב 1071.3108.01 לימודי שדה - מרכזת פרופ' מישל סלואן** מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס פרופ' סלואן מישל
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • נובה/ אוניברסיטה בעם
 • ב' 1110.1104.01 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור א 14:00 16:00 152 שאפל גב' פנחסי בתיה
  ב' 1110.1104.11 יחסים בינאישיים בקבוצה** שיעור ב 16:00 18:00 008 שאפל
  א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר אפי זיו
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר מירי רוזמרין
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן פרופ' דפנה הקר
  ב' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** שיעור ג 18:00 20:00 277 גילמן ד"ר משעלי יעל
  ב' 0607.5402.01 חיות בסרט שיעור ד 16:00 18:00 281 גילמן ד"ר רוני הלפרן
  א' 1071.2337.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה שיעור ג 14:00 16:00 106 נפתלי מר גליקמן משה
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • א' 1071.2338.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה תרגיל ג 16:00 18:00 מ005 נפתלי מר גליקמן משה
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
 • דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
 • א' 0721.4116.01 נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה שו"ת ד 12:00 14:00 410 שרת פרופ פרידמן נעמה
  א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ה 14:00 16:00 ד"ר שרייבמן-שריר לימור
  אב 0680.1001.01 הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות שיעור ד 14:00 16:00 282 גילמן ד"ר מיכל ארבל
  אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור א 18:00 20:00 103 טרובוביץ גב' שטרן קרין
  גב' קפצון עדי
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • לימודי שדה /נובה
 • אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive