• ראשי
 • בית הספר למדעי הפסיכולוגיה מערכת שעות

  סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
  ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
  שנה א'-שיעורי חובה
  א' 1071.1102.01 מבוא למדעי הפסיכולוגיה שיעור ה 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' יובל גלית
  א' 1071.1104.01 שעות ניסוי לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
  א' 1071.1116.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' שיעור ב 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר דני הלמן
  א' 1071.1116.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'** שיעור ב 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר דני הלמן
 • מומלץ לבחור באותו מספר מתרגל בשני הסמסטרים
 • א' 1071.1116.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 110 נפתלי גב' שן נועה
  א' 1071.1116.30 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 201 נפתלי מר נבון אריאל
  א' 1071.1116.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 110 נפתלי גב' שיר ירדן
  א' 1071.1116.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 110 נפתלי גב' שמס יעל
  א' 1071.1116.06 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 201 נפתלי גב' טאוב קרן
  א' 1071.1116.07 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 101 נפתלי מר אודאי רועי
  א' 1071.1116.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 101 נפתלי גב' שיר ירדן
  א' 1071.1116.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 101 נפתלי גב' שמס יעל
  א' 1071.1116.31 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 201 נפתלי גב' שיר ירדן
  א' 1071.1116.32 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 201 נפתלי גב' שן נועה
  א' 1071.1116.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 110 נפתלי גב' שן נועה
  א' 1071.1116.11 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 110 נפתלי גב' טאוב קרן
  א' 1071.1116.12 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 201 נפתלי גב' שמס יעל
  א' 1071.1116.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 110 נפתלי גב' טאוב קרן
  א' 1071.1116.14 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 201 נפתלי מר אודאי רועי
  ב' 1071.1117.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור א 08:30 10:00 010 בר-שירה פרופ' יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.1117.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור ב 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.1117.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 208 נפתלי
  ב' 1071.1117.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 208 נפתלי
  ב' 1071.1117.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 205 נפתלי
  ב' 1071.1117.06 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 205 נפתלי
  ב' 1071.1117.31 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 208 נפתלי
  ב' 1071.1117.07 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 208 נפתלי
  ב' 1071.1117.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 204 נפתלי
  ב' 1071.1117.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 204 נפתלי
  ב' 1071.1117.32 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 204 נפתלי
  ב' 1071.1117.30 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 10:00 12:00 109 דן-דוד
  ב' 1071.1117.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 14:00 16:00 206 נפתלי
  ב' 1071.1117.11 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 109 דן-דוד
  ב' 1071.1117.12 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 109 דן-דוד
  ב' 1071.1117.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 109 דן-דוד
  ב' 1071.1117.14 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 105 נפתלי
  א' 1071.1121.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שיעור ד 08:30 10:00 010 בר-שירה פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.1122.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שיעור א 10:00 12:00 010 בר-שירה פרופ' בן-אליהו שמגר
  ב' 1071.1123.01 מבוא לתורות האישיות שיעור ד 16:00 18:00 010 בר-שירה פרופ' שפס גל
  ב' 1071.2904.01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית שיעור ג 08:30 10:00 010 בר-שירה ד"ר ליעד מודריק
  שנה ב'-שיעורי חובה
  א' 1071.2103.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה** שיעור ד 10:00 12:00 010 בר-שירה פרופ' בר ענן יואב
 • דרישות קדם: סטטיסטיקה א'
 • ב' 1071.2109.01 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' בר ענן יואב
  ב' 1071.2109.02 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 08:30 10:00 105 נפתלי
  ב' 1071.2109.03 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 10:00 12:00 105 נפתלי
  ב' 1071.2109.04 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 08:30 10:00 105 נפתלי
  ב' 1071.2109.05 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00 105 נפתלי
  ב' 1071.2109.06 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 08:30 10:00 105 נפתלי
  ב' 1071.2109.07 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00
  ב' 1071.2109.08 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 14:00 16:00 110 נפתלי
  ב' 1071.2109.09 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 10:00 12:00 105 נפתלי
  ב' 1071.2109.10 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 10:00 12:00 106 נפתלי
  ב' 1071.2109.11 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 12:00 14:00 214 שרת
  ב' 1071.2109.12 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00 106 נפתלי
  ב' 1071.2109.13 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ה 10:00 12:00 205 נפתלי
  ב' 1071.2109.14 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ה 12:00 14:00 205 נפתלי
  ב' 1071.2109.15 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 08:30 10:00 106 נפתלי
  ב' 1071.2109.16 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ב 12:00 14:00
  א' 1071.2114.01 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 10:00 12:00 פרופ' גושן גוטשטין י
  א' 1071.2114.02 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 16:00 18:00 פרופ' גושן גוטשטין י
 • קבוצות תרגיל:
 • א' 1071.2114.03 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 08:00 10:00 גב' אביצור אליענה
  א' 1071.2114.04 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 10:00 12:00 גב' אביצור אליענה
  א' 1071.2114.05 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 16:00 18:00 419 נפתלי גב לוי אדוה
  א' 1071.2114.06 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 14:00 16:00 421 נפתלי גב קינן ספיר
  א' 1071.2114.07 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 16:00 18:00 421 נפתלי גב קינן ספיר
  א' 1071.2114.08 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 10:00 12:00 419 נפתלי גב לוי אדוה
  א' 1071.2114.09 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 12:00 14:00 420 נפתלי גב' שוהם אדוה
  א' 1071.2114.10 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 14:00 16:00 420 נפתלי גב שבת מאיה
  א' 1071.2114.11 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 16:00 18:00 421 נפתלי מר ירון אלון
  א' 1071.2114.12 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 10:00 12:00 422 נפתלי גב' גור אריה ענבל
  א' 1071.2114.13 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 12:00 14:00 422 נפתלי גב' גור אריה ענבל
  א' 1071.2114.14 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 16:00 18:00 420 נפתלי גב שבת מאיה
  א' 1071.2114.15 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 14:00 16:00 422 נפתלי גב' סאסי מור
  א' 1071.2114.16 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 10:00 12:00 422 נפתלי גב' סאסי מור
  א' 1071.2815.01 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 08:00 10:00 פרופ' ליברמן נירה
  ד"ר ישורון יערה
  א' 1071.2815.02 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 10:00 12:00 פרופ' ליברמן נירה
  ד"ר ישורון יערה
  א' 1071.2907.01 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ג 12:00 14:00 פרופ' לוריא רועי
  א' 1071.2907.02 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ה 10:00 12:00 פרופ' לוריא רועי
  ב' 1071.2909.01 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 10:00 12:00 001 נפתלי פרופ' צנזור ניצן
  ב' 1071.2909.02 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 12:00 14:00 001 נפתלי פרופ' צנזור ניצן
  שנה ג'- שיעורי חובה
  א' 1071.2911.01 למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי שיעור א 10:00 12:00 פרופ' ברק שגב
  א' 1071.3109.01 מבוא לפסיכופתולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 ד"ר לזרוב עמית
  ב' 1071.2816.01 פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי שיעור ד 16:00 18:00 001 נפתלי ד"ר בן דוד יאיר
  ב' 1071.3663.01 מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיה שיעור ב 10:00 12:00 001 נפתלי ד"ר אורן אלה
  סמינרים אמפיריים
  א' 1071.3609.01 התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים** סמינר ה 10:00 12:00 ד"ר שור ספיר אירית
  ב' 1071.3609.01 התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים** סמינר ה 10:00 12:00 ד"ר שור ספיר אירית
 • תנאי הכרחי להשתתפות בסמינר הוא השתתפות בהכשרה מקדימה
 • בתאריכים 15/10/20, 16/10/20, 30/10/20
 • א' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית סמינר ג 18:00 20:00 פרופ' בן-אליהו שמגר
  ב' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' בן-אליהו שמגר
  א' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית סמינר ב 16:00 18:00 פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? סמינר ה 14:00 16:00 פרופ' יובל גלית
  ב' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' יובל גלית
  א' 1071.3667.01 נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול** סמינר א 12:00 14:00 פרופ' ברק שגב
  ב' 1071.3667.01 נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול** לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' ברק שגב
 • העבודה הסופית בסמינר היא עבודה תיאורטית
 • א' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ה 12:00 14:00 פרופ' צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר פרופ' צנזור ניצן
  אב 1071.3671.01 ניהול סטרס: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה סמינר ב 18:00 20:00 מר ריקון איתי
  א' 1071.5900.01 עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוני סמינר ה 12:00 14:00 ד"ר ליעד מודריק
  ב' 1071.5900.01 עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוני סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר ליעד מודריק
  א' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר ה 12:00 14:00 פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.3660.01 ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולת סמינר ג 16:00 18:00 פרופ' בר ענן יואב
  ב' 1071.3660.01 ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולת סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' בר ענן יואב
  א' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות** סמינר א 14:00 16:00 ד"ר ברק בועז
  ב' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות** לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר ברק בועז
 • דרישת קדם:קורס בגנטיקה (ניתן ללמוד במקביל לסמינר)
 • א' 1071.3659.01 עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשר סמינר ד 12:00 14:00 ד"ר ישורון יערה
  ב' 1071.3659.01 עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר ישורון יערה
  ב' 1071.3621.01 מרחק פסיכולוגי סמינר ה 08:30 12:00 ד"ר רם הדר
  א' 1071.4691.01 קוגניציה מטא-קוגניציה ו-OCD סמינר ה 14:00 16:00 314 נפתלי פרופ' דר ראובן
  ב' 1071.4691.01 קוגניציה מטא-קוגניציה ו-OCD סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' דר ראובן
  ב' 1071.8000.01 הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתית סמינר ד 10:00 14:00 ד"ר בן עמי ברטל ענבל
  א' 1071.4776.01 מנגנוני קבלת החלטות (תפיסתית,אינטואיטיבית-אפקטיבית) והבדלים סמינר ה 12:00 14:00 פרופ' אושר מריוס
  ב' 1071.4776.01 מנגנוני קבלת החלטות (תפיסתית,אינטואיטיבית-אפקטיבית) והבדלים סמינר פרופ' אושר מריוס
 • למי שלוקח במקביל את הקורס Decision-Making: Theories,Model
 • מי שלא יכול לקחת במקביל את הקורס בקבלת החלטות צריך לפנות ל
 • א' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר א 12:00 14:00 פרופ' יובל-גרינברג שלומית
  שיעורי בחירה
  א' 1071.3673.01 מנגנונים עצביים של בקרת תנועה** שיעור ד 14:00 16:00 פרופ' מוכמל רועי
 • לתלמידי שנה ג'
 • ב' 1071.3670.01 The Science of Happiness** שיעור א 12:00 14:00 ד"ר בן עמי ברטל ענבל
 • הקורס מקוון. יינתנו שני שיעורים פרונטליים. לתלמידי שנה ב+
 • א' 1071.2341.01 שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיה** שיעור ב 14:00 16:00 פרופ' דר ראובן
  ד"ר שור ספיר אירית
  ד"ר ראובן אורנה
 • דרישה מקבילה: לימוד הקורס פסיכופתולוגיה
 • א' 1071.2320.01 זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוש שיעור ה 14:00 16:00 ד"ר בן-שפר גד
  ב' 1071.2335.01 צורות של מוות נפשי שיעור ג 10:00 12:00 ד"ר בן-שפר גד
 • דרישת קדם:שנים ב+ ג**
 • ב' 1071.3111.01 מבחנים והערכה** שיעור ד 08:30 10:00 ד"ר גוטמן עידית
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • ב' 1071.2905.01 פסיכולוגיה של בגרות וזיקנה שיעור ג 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר גוטמן עידית
 • דרישת קדם: מבוא לפסיכולוגיה**
 • א' 1071.2334.01 פסיכולוגיה של הספורט** שיעור ד 14:00 16:00 פרופ' לידור רון
 • דרישת קדם- מבוא לפסיכולוגיה**
 • א' 1071.1124.01 תאוריות אישיות- עבודה יישומית** שיעור ד 12:00 14:00 גב' ארד גל
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'
 • ב' 1071.3234.11 יחסים בינאישיים בקבוצה* שיעור ד 14:00 16:00 109 דן-דוד
  ב' 1071.3234.12 יחסים בינאישיים בקבוצה* שיעור ד 14:00 16:00 314 נפתלי
  ב' 1071.3234.13 יחסים בינאישיים בקבוצה* שיעור ד 14:00 16:00 007 שאפל
  ב' 1071.3234.14 יחסים בינאישיים בקבוצה* שיעור ד 14:00 16:00 012 שאפל
  ב' 1071.3234.15 יחסים בינאישיים בקבוצה** שיעור ב 16:00 18:00 008 שאפל
 • בקבוצה 15 תתקיים תצפית
 • ב' 1071.3234.16 יחסים בינאישיים בקבוצה** שיעור ב 16:00 18:00 012 שאפל
 • בקבוצה 16 תתקיים תצפית
 • * כל הקבוצות של הקורס "יחסים בינאישיים בקבוצה" יתקיימו בקמפו
  א' 1071.2306.01 מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון** שיעור ד 18:00 20:00 פרופ' קרייטלר שולמית
 • דרישת קדם- מבוא לפסיכולוגיה
 • ב' 1071.2336.01 למה קשה לחשוב? היבטים קוגניטיביים לעיבוד מידע** שיעור ד 12:00 14:00 314 נפתלי פרופ' לוריא רועי
 • לתלמידי שנים ב, ג שלמדו סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' ו-ב'
 • ב' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר שיעור ג 10:00 12:00 פרופ' יואל דפנה
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'/ זהה לקורס "ורוד, זה צבע של בנות?"
 • ב' 1071.2330.01 "כחול זה צבע של בנים?"- תרגיל** תרגיל ג 12:00 14:00 פרופ' יואל דפנה
 • תרגיל רשות , הרישום לתרגיל במזכירות ב"ס בלבד
 • ב' 1071.2908.01 פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות** שיעור ד 18:00 20:00 201 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • א' 1071.2342.01 מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיבית** שיעור ב 12:00 14:00 גב מימון נטע
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'
 • ב' 1071.2343.01 מדעי המוח החברתיים** שיעור ד 10:00 12:00 201 נפתלי ד"ר ישורון יערה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • א' 1071.4482.01 הקונפליקט הערבי יהודי שיעור ד 12:00 15:00 204 נפתלי פרופ' בר ענן יואב
 • לרישום יש לקבל את אישור המרצה בכתב. הרישום ידני במזכ
 • א' 1071.4482.02 הקונפליקט הערבי יהודי- תרגיל** תרגיל פרופ' בר ענן יואב
 • לנרשמיםלקורס הקונפליקט הערבי יהודי חובת השתתפות בתרגיל
 • ב' 1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית שיעור ה 12:00 14:00 203 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  ב' 1071.3674.01 הפיל שבחדר: תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט** שיעור ב 12:00 14:00 ד"ר קדן סמיר
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • ב' 1071.3685.01 תודעה קשב וזכרון עבודה** שיעור ה 10:00 12:00 פרופ' לאמי דומיניק
 • מיועד לתלמידי שנים ב' ו-ג' במסלול חקר התודעה
 • א' 1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח** שיעור ד 10:00 12:00 פרופ' לאמי דומיניק
 • לתלמידי שנה ג' במסלול חקר התודעה
 • אב 1071.2324.01 סדנת מחקר סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • אב 1071.2324.02 סדנת מחקר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' יואל דפנה
  פרופ' הקר דפנה
  א' 1071.2350.01 סדנת מחקר- המשך** סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג' שביצעו סדנת מחקר
 • אב 1071.2326.01 סדנת מחקר מורחבת** סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'
 • אב 1071.2351.01 סדנת מחקר סמינריונית** סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • אב 1071.3108.01 לימודי שדה - מרכזת פרופ' מישל סלואן** מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס פרופ' סלואן מישל
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • נובה/ אוניברסיטה בעם
 • אב 1071.3108.02 לימודי שדה- ביה"ח נס ציונה תרגיל א 13:50 14:50 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.03 לימודי שדה - ביה"ח נס ציונה תרגיל ה 09:00 10:00
  אב 1071.3108.04 לימודי שדה- הארבעה תרגיל א 08:30 10:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.05 לימודי שדה- הארבעה תרגיל ד 12:30 14:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.06 לימודי שדה- גני שקד חולון** תרגיל א 09:00 13:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
 • הדרכה אחת לשבועיים
 • אב 1071.3108.07 לימודי שדה- גני שקד חולון** תרגיל ד 09:00 13:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.08 לימודי שדה- תל השומר תרגיל ב 12:30 14:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.09 לימודי שדה - גני תקשורת רמת חן תרגיל ג 14:00 15:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.10 לימודי שדה- המרפאה ביפו תרגיל א 09:30 12:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.11 לימודי שדה- איכילוב מבוגרים תרגיל ג 11:00 12:30 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.12 לימודי שדה- איכילוב מבוגרים תרגיל ג 11:00 12:30 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.13 לימודי שדה- איכילוב ילדים תרגיל ב 09:00 10:30 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.14 לימודי שדה- בריאות הנפש חולון תרגיל א 09:15 10:45 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
  אב 1071.3108.15 לימודי שדה- מרפאה לב השרון תרגיל ג 09:00 10:30
  אב 1071.3108.16 לימודי שדה- שלוותה תרגיל
  ב' 1071.3661.01 פסיכולוגיה בודהיסטית שיעור ה 10:00 12:00 ד"ר אורן אלה
 • דרישות קדם: מבוא לפסיכולוגיה
 • ב' 1071.3664.01 פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנטליים** שיעור ד 14:00 16:00 422 נפתלי פרופ' אושר מריוס
 • לשנים ב' ו- ג' (לתלמידי חקר התודעה) באישור המרצה
 • ב' 1071.3665.01 פסיכולוגיה של שיווי משקל פיזי** שיעור ה 12:00 14:00 105 נפתלי פרופ' מינץ מתתיהו
 • לשנים ב' ו- ג'
 • א' 1071.9902.01 בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים** שיעור א 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר ליעד מודריק
 • לתלמידי מסלול חקר התודעה והקוגניציה. (רישום דרך המזכירות)
 • ב' 1071.3669.01 קריאה, כתיבה והצגה של מחקר מדעי בפסיכולוגיה** שיעור ה 14:00 16:00 314 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • א' 1071.4748.01 Decision-Making: Theories,Models and Cognitive Processes שיעור ב 16:00 18:00 פרופ' אושר מריוס
 • לתלמידי שנה ג'. מומלץ למי שלומד כלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה
 • א' 0455.2807.01 התנהגות בע"ח שיעור ה 14:00 17:00 פרופ' שרף ינון
  פרופ' יובל יוסי
  ד"ר בן עמי ברטל ענבל
 • דרישות קדם: מבוא לפסיכולוגיה ופיזיולוגית א + ב. נחשב לקורס
 • קורסי בחירה המאושרים מחוץ לבית הספר לפסיכולוגיה**
 • הרישום על בסיס מקום פנוי (ניתן לקחת עד 8 ש"ס)
 • אין הכרה בקורס לימוד שפה זרה כקורס בחירה בפסיכולוגיה
 • ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism שו"ת ג 16:00 18:00 אולם זאב סגל גב' רותם מיכל
  פרופ' אבולוף אוריאל
  ב' 1110.1104.01 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 015 שאפל
  א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר שיעור ג 12:00 14:00 מקוון - ד"ר אפי זיו
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר מירי רוזמרין
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן פרופ' דפנה הקר
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית שיעור ה 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר טל דקל
  א' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי שיעור ג 18:00 20:00 מקוון - ד"ר משעלי יעל
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט שיעור ה 10:00 12:00 001 ווב ד"ר רוני הלפרן
  א' 1071.2337.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה שיעור ג 14:00 16:00 205 נפתלי פרופ' אושר מריוס
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • א' 1071.2338.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה תרגיל ג 16:00 18:00 פרופ' אושר מריוס
  א' 1071.2338.02 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה תרגיל ב 10:00 12:00
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה שיעור ב 10:00 12:00 282 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
 • דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
 • א' 0662.1013.01 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד שיעור ג 14:00 18:00 280 גילמן ד"ר רימה שיכמנטר
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי שיעור א 12:00 14:00 282 גילמן ד"ר וייסמן כרמל
  ב' 0687.2523.01 פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערב שיעור ב 10:00 12:00 277 גילמן ד"ר קרן ארבל
  א' 0723.2022.01 התפתחות זהות בגיל התבגרות שו"ת ה 14:00 16:00 מקוון - ד"ר צורף אסף
  א' 0723.2023.01 תיאוריית המיינד - גילוי העולם הסמוי שו"ת לא יינתן
  א' 0723.2043.01 למידה וקוגניציה שו"ת ד 14:00 16:00 מקוון - ד"ר דותן דרור
  א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ה 14:00 16:00 ד"ר שרייבמן-שריר לימור
  ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד שיעור ג 14:00 16:00 282 גילמן פרופ' אבנר הולצמן
  ב' 0680.3129.01 החוויה הנאראטיבית שיעור ג 10:00 12:00 361 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
  א' 0680.3272.01 הפנטסטי בראי הקוגניציה שיעור ה 14:00 16:00 מקוון - פרופ' ישעיהו שן
  אב 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור א 16:00 18:00 גב' אלדר וטין ענת
  גב' אמונה ליאור
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • לימודי שדה (רק דו-חוגי) /נובה
 • א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי שיעור ב 14:00 16:00 מקוון - פרופ' איה מלצר-אשר
  א' 0627.1120.01 פונטיקה שיעור ד 12:00 14:00 001 ווב ד"ר אוון גרי כהן
  ב' 0627.1060.01 מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה שיעור ד 10:00 12:00 281 גילמן פרופ' איה מלצר-אשר
 • דרישת קדם:מבוא לבלשנות
 • ב' 0627.4077.01 נוירובלשנות: שפה ומוח שיעור ד 14:00 16:00 105 רוזנברג ד"ר עינת שיטרית
  א' 0627.4072.01 רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות שיעור ד 16:00 18:00 מקוון - ד"ר עינת שיטרית
  א' 0680.1302.01 בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה שיעור ג 12:00 14:00 מקוון - פרופ' ישעיהו שן
  א' 0680.3161.01 אתיופיה ודימוייה שיעור ד 14:00 16:00 מקוון - ד"ר רן הכהן
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו ד"ר דובדבני שמוליק
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו ד"ר דובדבני שמוליק
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה שיעור ג 14:00 16:00 מקוון - ד"ר נועה נעמן צאודרר
  א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע שיעור ב 14:00 16:00 מקוון - ד"ר אורי בלקינד
  א' 0618.2200.01 מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה שיעור ה 14:00 16:00 מקוון - ד"ר ענת מטר
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה שיעור ג 12:00 14:00 מקוון - ד"ר ירון סנדרוביץ
  א' 0618.1012.01 מבוא ללוגיקה שיעור א 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן פרופ' אלי דרזנר
  א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
  א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה שיעור ב 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  א' 1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה שיעור ה 10:00 13:00 201 נפתלי מר ותד לואי
  א' 1031.2106.01 פוליטיקה השוואתית שיעור א 10:00 12:00 ד"ר קלאובר יבגני
  א' 1051.4010.01 התנהגות ארגונית שיעור א 11:00 15:00 אולם זאב סגל ד"ר ויסברג איזק
  ב' 1221.3102.01 התנהגות ארגונית מאקרו שיעור א 09:00 12:00 ד"ר לסקי שביט
  א' 1221.3103.01 התנהגות ארגונית מיקרו שיעור ג 11:00 13:30 ד"ר תדמור כרמית
  ב' 1221.4325.01 כלכלה התנהגותית לניהול שיעור ג 12:00 14:00 פרופ' ארד אילה
  א' 0455.3051.01 בקרה אנדוקרינית שיעור ה 08:00 10:00 פרופ' גוטהילף יואב
  א' 0455.3051.01 בקרה אנדוקרינית שיעור ג 08:00 10:00 פרופ' גוטהילף יואב
  ב' 0455.1510.01 ביולוגיה של התא שיעור ב 08:00 09:00 014 בריטניה פרופ' לדרקרמר חררדו
  ד"ר פדלר קראוני ורד
  פרופ' ארליך מרסלו
  ב' 0455.1510.01 ביולוגיה של התא שיעור א 12:00 14:00 014 בריטניה פרופ' לדרקרמר חררדו
  ד"ר פדלר קראוני ורד
  פרופ' ארליך מרסלו
  ב' 0455.2536.01 אבולוציה שיעור ה 16:00 19:00 014 בריטניה פרופ' לוטם ארנון
  א' 0455.3835.01 קוגניציה בבעלי חיים שיעור ד 18:00 20:00 014 בריטניה פרופ' עילם דוד
  ב' 0455.3431.01 גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון שיעור ב 12:00 15:00 002 שרמן פרופ' ברזילי ארי
  א' 0455.3835.01 קוגניציה בבעלי חיים שיעור ד 18:00 20:00 014 בריטניה פרופ' עילם דוד
  א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור א 09:00 12:00 פרופ' אסף יניב
  ד"ר שינברג תום
  ב' 1501.1008.01 הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 מר מישר שחוח
  א' 1501.1005.01 מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית שיעור ד 11:00 14:00 ד"ר בלינדר פבלו
  ד"ר יובל ניר
  פרופ' ברק שגב
  ב' 1501.1023.01 פייתון למדעי המוח שיעור ב 16:00 19:00 009 שרמן ד"ר בלינדר פבלו
  ד"ר צבי ברץ
  ב' 1500.3004.01 מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים שיעור ג 10:00 12:00 001 ווב ד"ר ערן סטרק
  ב' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור א 08:00 10:00 005 בריטניה ד"ר תבור עידו
  א' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור שיעור א 16:00 18:00 005 בריטניה ד"ר תבור עידו
  ב' 1500.2006.01 מבנה המוח-מעבדה מעבדה ה 12:00 14:00 ד"ר תבור עידו
  א' 1500.2006.01 מבנה המוח-מעבדה מעבדה ה 14:00 16:00 ד"ר תבור עידו
  ב' 0116.5946.01 שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים
  א' 0368.1105.01 מבוא מורחב למדעי המחשב שיעור א 14:00 16:00 001 צק פוינט ד''ר רובינשטיין אמיר
  גב' בלס קליינבורט מיכל
  א' 0368.1105.01 מבוא מורחב למדעי המחשב שיעור ד 10:00 12:00 001 צק פוינט ד''ר רובינשטיין אמיר
  גב' בלס קליינבורט מיכל
  א' 0368.3077.01 עיבוד שפה טבעית שיעור ד 09:00 12:00 ד''ר ברנט יהונתן
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive