מטרת הלימודים ותנאי קבלה

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 

 

תואר שלישי

 

 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים הינה להכשיר את הדור הבא של החוקרים והמורים בתחומי מדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים. מסלול ההכשרה הינו במתכונת לימודי הדוקטורט באוניברסיטאות המובילות בארה"ב. הוא כולל לימודים מעמיקים בתחומי הליבה של ביה"ס, תוך כדי שיתוף פעולה עם חוקרים בכירים ותלמידי מחקר אחרים בביה"ס, עידוד פרסומים אקדמיים והוראה בביה"ס. תלמידי המחקר נדרשים להקדיש את עיקר זמנם ומרצם לעבודת המחקר ולהשתתף בפעילות האקדמית השוטפת המתקיימת בביה"ס.
משך התכנית 4-5 שנים.


תנאי קבלה
התכנית פתוחה לתלמידים מצטיינים מכל החוגים. התלמידים ייבחרו לאחר תהליך מיון קפדני שיסתמך על הישגיהם האקדמיים.

רשאים להגיש מועמדותם תלמידים מצטיינים העומדים לפחות באחד מהקריטריונים הבאים:

  • בעלי תואר ראשון מכל החוגים בהצטיינות יתרה או בממוצע של 90 ומעלה.
  • בעלי תואר שני מכל החוגים בהצטיינות יתרה (עם ממוצע של 90 ומעלה בקורסים וציון 90 ומעלה בעבודת התזה, אם הוגשה).

מסיימי תואר שני במסלול ללא עבודת תזה יתבקשו לכתוב תזה או מאמר בר-פרסום בהיקף של כ-10,000 מילים כהוכחה לכישוריהם המחקריים לפני קבלתם המלאה לתכנית.

 

הגשת המועמדות
להגשת מועמדות לתואר שלישי יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. גיליון ציונים לתואר בוגר, בציון גמר 90 לפחות
  2. לפונים בעלי תואר מוסמך - גיליון ציונים לתואר מוסמך, בציון 90 לפחות
  3. שתי המלצות אקדמיות המעידות על כישורי מחקר (לתלמידים עם תואר שני ותזה, אחת ההמלצות ממנחה התזה)
  4. קורות חיים
  5. מסמך הצהרת כוונות המפרט את תחומי העניין וכיווני המחקר העתידי (2 עמודים)

התלמידים רשאים לצרף מסמכים המעידים על הישגים אקדמיים יוצאי דופן כגון יכולת פרסום אקדמית.

את המסמכים יש להעביר במייל לסיגל שחר
דוא"ל:  sigals@tauex.tau.ac.il
טלפון : 03-6406586

על המבקשים להירשם לשנה"ל תשפ"א להגיש מועמדות עד לתאריך 1.5.2020.
​הוועדה החוגית לתלמידי התואר השלישי תתכנס לדיון במועמדים. הוועדה החוגית תבחר מספר מועמדים ותעביר את המלצתה לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה. אישור סופי לקבלה לשלב א' יינתן על ידי הוועדה המוסמכת באוניברסיטה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive