• ראשי
 • החוג למדע המדינה תואר ראשון

  סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
  החוג למדע המדינה
  סמסטר ב'
  שנה א' - קורסי חובה
  ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור א 11:00 14:00 גב' ביתן (טליתמן) מיכל
  ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 10:00 גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 מר בן דוד גלעד
  ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 מר בן דוד גלעד
  ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.14 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 גב' ארז גל
  ב' 1031.1100.08 כתיבה ומחקר במדע המדינה שיעור א 14:00 17:00 101 נפתלי דר יקטר אלון
  ב' 1031.1100.09 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל א 09:00 10:00 204 נפתלי גב' קוחול נועם
  ב' 1031.1100.10 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל א 10:00 11:00 204 נפתלי גב' קוחול נועם
  ב' 1031.1100.11 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל א 17:00 18:00 210 נפתלי מר רובינשטיין ערן
  ב' 1031.1100.12 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל א 18:00 19:00 210 נפתלי מר רובינשטיין ערן
  ב' 1031.1002.06 פוליטיקה ומשטר בישראל שיעור ב 11:00 14:00 201 נפתלי ד"ר שומר יעל
  ב' 1031.1002.07 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 14:00 15:00 210 נפתלי מר פרנקו עידן
  ב' 1031.1002.08 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 15:00 16:00 210 נפתלי מר פרנקו עידן
  ב' 1031.1002.09 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 14:00 15:00 204 נפתלי גב' שמש לירון
  ב' 1031.1002.11 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ד 09:00 10:00 204 נפתלי מר פרנקו עידן
  ב' 1031.1400.06 מבוא למחשבה פוליטית שיעור ב 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר להט גולן
  ב' 1031.1400.07 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ב 19:00 20:00 110 נפתלי מר בראל יותם
  ב' 1031.1400.08 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ג 19:00 20:00 110 נפתלי מר בראל יותם
  ב' 1031.1400.09 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל א 17:00 18:00 110 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  ב' 1031.1400.10 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל א 18:00 19:00 110 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  ב' 1031.1800.06 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 201 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  ב' 1031.1800.07 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 14:00 15:00 204 נפתלי מר בראל יותם
  ב' 1031.1800.08 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 15:00 16:00 204 נפתלי מר בראל יותם
  ב' 1031.1800.09 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 10:00 11:00 103 נפתלי מר אשר אור
  ב' 1031.1800.10 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 11:00 12:00 103 נפתלי מר אשר אור
  ב' 1031.1900.06 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה שיעור ג 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר נבון עמנואל
  ב' 1031.1900.07 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל א 09:00 10:00 101 נפתלי גב' קורן משי
  ב' 1031.1900.08 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל א 10:00 11:00 101 נפתלי גב' קורן משי
  ב' 1031.1900.09 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ה 14:00 15:00 210 נפתלי גב' אביאל שיר
  ב' 1031.1900.10 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ה 15:00 16:00 210 נפתלי גב' אביאל שיר
  שנה ב' - קורסי חובה
  ב' 1031.2103.01 כלכלה פוליטית שיעור ד 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר שדה טל
  ב' 1031.2103.02 כלכלה פוליטית תרגיל ד 14:00 16:00 103 נפתלי מר זהבי דניאל
  ב' 1031.2103.03 כלכלה פוליטית תרגיל ד 16:00 18:00 103 נפתלי מר זהבי דניאל
  ב' 1031.2103.04 כלכלה פוליטית תרגיל ד 14:00 16:00 203 נפתלי גב' בן יאיר עמית
  ב' 1031.2103.05 כלכלה פוליטית תרגיל ד 16:00 18:00 108 נפתלי גב' בן יאיר עמית
  ב' 1031.2103.06 כלכלה פוליטית תרגיל ד 14:00 16:00 208 נפתלי מר רובינשטיין ערן
  ב' 1031.2103.07 כלכלה פוליטית תרגיל ד 16:00 18:00 204 נפתלי מר רובינשטיין ערן
  ב' 1031.2105.07 מחשבה מדינית בת זמננו שיעור ג 14:00 16:00 פרופ' מייזלס תמר
  ב' 1031.2105.08 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 12:00 13:00 208 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  ב' 1031.2105.09 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 13:00 14:00 208 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  ב' 1031.2105.11 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ב 09:00 10:00 104 נפתלי מר פרנקו עידן
  ב' 1031.2106.06 פוליטיקה השוואתית שיעור ג 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' שיין יוסף
  ב' 1031.2106.07 פוליטיקה השוואתית תרגיל ד 08:00 09:00 104 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  ב' 1031.2106.08 פוליטיקה השוואתית תרגיל ד 09:00 10:00 104 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  ב' 1031.2106.09 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 12:00 13:00 108 נפתלי מר פרנקו עידן
  ב' 1031.2106.10 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 13:00 14:00 108 נפתלי מר פרנקו עידן
  ב' 1031.2106.30 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 12:00 13:00 104 נפתלי מר רול יונתן
  ב' 1031.2106.31 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 13:00 14:00 104 נפתלי מר רול יונתן
  ב' 1031.2108.06 אסטרטגיה בעידן המודרני שיעור ב 10:00 12:00 110 נפתלי פרופ' גת עזר
  ב' 1031.2108.07 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 14:00 15:00 108 נפתלי גב' אביאל שיר
  ב' 1031.2108.08 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 15:00 16:00 108 נפתלי גב' אביאל שיר
  ב' 1031.2108.30 אסטרטגיה בעידן המודרני לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ג 14:00 15:00 108 נפתלי גב' רביב שיר
  ב' 1031.2108.31 אסטרטגיה בעידן המודרני לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ג 15:00 16:00 108 נפתלי גב' רביב שיר
  פרוסמינרים
  ב' 1031.3217.01 עיונים במקאבלי פרו"ס ב 12:00 14:00 אולם זאב סגל פרופ' גת עזר
  ב' 1031.3863.01 המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט פרו"ס ב 12:00 14:00 108 נפתלי פרופ' לרנר חנה
  ב' 1031.3870.01 ישראל ואתגרי הלאומיות, הריבונות והאזרחות פרו"ס ד 12:00 14:00 108 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
  ב' 1031.3929.01 המאה הישראלית פרו"ס ג 16:00 18:00 107 נפתלי פרופ' שיין יוסף
  ב' 1031.3933.01 American Pollitical Thought פרו"ס ב 12:00 14:00 425 נפתלי ד"ר קופר ג'ולי
  ב' 1031.3939.01 סוגיות בביטחון הלאומי של ישראל פרו"ס ב 12:00 14:00 204 נפתלי פרופ' מתניה אביתר
  שנה ג' - קורסי חובה
  ב' 1031.3102.01 מדיניות ומדינאות מעשית שיעור ב 14:00 16:00 ד"ר קלאובר יבגני
  ב' 1031.3100.01 התנהגות פוליטית בישראל שיעור ב 12:00 14:00 ד"ר מנדלקרן רונן
  קורסי בחירה
  ב' 1031.3699.01 "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל שיעור ב 09:00 12:00 ד"ר חוברס איל
  ב' 1031.3674.01 הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי שיעור ג 15:00 18:00 205 נפתלי ד"ר זהבי עמוס
  ב' 1031.3687.01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים שיעור ב 09:00 12:00 ד"ר זומר אודי
  ב' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית שיעור ג 16:00 19:00 421 נפתלי ד"ר קופר ג'ולי
  ב' 1031.3821.01 אירופה במשבר שיעור ד 18:00 21:00 ד"ר שדה טל
  ב' 1031.3977.01 זמנים של משבר - סוגיות במחשבה ביקורתית עכשווית שיעור ה 12:00 15:00 ד"ר פלג רונית
  ב' 1031.3969.01 אריסטו הולך לקולנוע שיעור ד 09:00 12:00 פרופ' קוצ'ין מיכאל
  ב' 1031.3979.01 שמאל, ימין ומחלוקות על מדיניות כלכלית-חברתית שיעור ד 09:00 12:00 פרופ' מרגלית יותם
  ייחשב כקורס בחירה
  ב' 1031.4546.01 רטוריקה סמינר א 09:00 12:00 פרופ' קוצ'ין מיכאל
 • קורס בחירה בתואר הראשון
 • ב' 1031.4582.01 המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העול סמינר ה 17:00 20:00 210 נפתלי פרופ' גת עזר
 • *ייחשב כקורס בחירה בתואר הראשון
 • ב' 1031.4658.01 בין סטוקסנט לקורונה: האם תאור' היחב"ל** סמינר ב 09:00 12:00 ד"ר לופוביץ אמיר
 • דרישת קדם: מבוא ליחסים בינלאומיים
 • ב' 1031.4661.01 קפיטליזם ודמוקרטיה סמינר ב 18:00 21:00 ד"ר מנדלקרן רונן
 • יחשב כקורס בחירה לתואר ראשון מיועד לתלמידים שלמדו כלכלה פו
 • ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 13:00 16:00 ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  סמינרים סמסטר ב'
  ב' 1031.3958.01 משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית סמינר ג 10:00 14:00 ד"ר זומר אודי
  ב' 1031.3975.01 מאימפריה למשטר צבאי: פרקים במחשבה פוליטית על השתלטות סמינר ד 12:00 16:00 422 נפתלי ד"ר חוברס איל
  ב' 1031.3965.01 אתגרים חברתיים ומדיניות סמינר ג 10:00 14:00 205 נפתלי ד"ר זהבי עמוס
  ב' 1031.3842.01 דת ומדינה סמינר ד 08:00 12:00 107 נפתלי פרופ' לרנר חנה
  ב' 1031.3970.01 השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולן סמינר ד 12:00 16:00 פרופ' קוצ'ין מיכאל
  ב' 1031.3974.01 מבוא לפסיכולוגיה פוליטית סמינר א 12:00 16:00 107 נפתלי ד"ר שפר ליאור
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive