החוג למדע המדינה תואר ראשון

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
החוג למדע המדינה
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור א 11:00 14:00 101 נפתלי ד"ר ביתן (טליתמן) מיכל
ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 10:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 315 נפתלי מר חורב שילה
ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי מר חורב שילה
ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
ב' 1009.1555.10 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
ב' 1031.1100.08 כתיבה ומחקר במדע המדינה שיעור א 14:00 17:00 210 נפתלי דר יקטר אלון
ב' 1031.1100.10 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ג 15:00 16:00 105 נפתלי מר בן דוד גב יהודה
ב' 1031.1100.11 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל א 17:00 18:00 104 נפתלי גב' שמש לירון
ב' 1031.1002.06 פוליטיקה ומשטר בישראל שיעור ב 11:00 14:00 001 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
ב' 1031.1002.07 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 14:00 15:00 105 נפתלי מר פרנקו עידן
ב' 1031.1002.08 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 15:00 16:00 105 נפתלי מר פרנקו עידן
ב' 1031.1002.09 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ה 12:00 13:00 206 נפתלי גב' גולדנברג אלה
ב' 1031.1400.06 מבוא למחשבה פוליטית שיעור ב 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר להט גולן
ב' 1031.1400.07 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ה 10:00 11:00 206 נפתלי גב' לנדאו נעה
ב' 1031.1400.08 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ה 11:00 12:00 206 נפתלי גב' לנדאו נעה
ב' 1031.1400.09 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ה 14:00 15:00 206 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
ב' 1031.1400.10 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ה 15:00 16:00 206 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
ב' 1031.1400.40 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ה 18:45 19:45 ד"ר להט גולן
גב' סטרוגנו בר
ב' 1031.1800.06 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 201 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
ב' 1031.1800.07 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 12:00 13:00 105 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
ב' 1031.1800.08 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 13:00 14:00 105 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
ב' 1031.1800.09 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 10:00 11:00 105 נפתלי מר אשר אור
ב' 1031.1800.10 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 11:00 12:00 105 נפתלי מר אשר אור
ב' 1031.1900.06 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה שיעור ג 16:00 19:00 001 נפתלי ד"ר נבון עמנואל
ב' 1031.1900.07 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ב 14:00 15:00 107 נפתלי מר יעקב טל
ב' 1031.1900.08 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ב 15:00 16:00 107 נפתלי מר יעקב טל
ב' 1031.1900.09 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ה 09:00 10:00 103 נפתלי מר בן דוד גב יהודה
ב' 1031.1900.10 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ה 10:00 11:00 103 נפתלי מר בן דוד גב יהודה
שנה ב' - קורסי חובה
ב' 1031.2103.01 כלכלה פוליטית שיעור ד 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר שדה טל
ב' 1031.2103.02 כלכלה פוליטית תרגיל ב 14:00 16:00 103 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
ב' 1031.2103.03 כלכלה פוליטית תרגיל ד 14:00 16:00 201 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
ב' 1031.2103.04 כלכלה פוליטית תרגיל ב 14:00 16:00 208 נפתלי מר מלובצקי אבירם
ב' 1031.2103.05 כלכלה פוליטית תרגיל ה 10:00 12:00 204 נפתלי מר מלובצקי אבירם
ב' 1031.2103.06 כלכלה פוליטית תרגיל א 12:00 14:00 204 נפתלי גב' גבאי עינב
ב' 1031.2103.07 כלכלה פוליטית תרגיל א 14:00 16:00 204 נפתלי גב' גבאי עינב
ב' 1031.2105.06 מחשבה מדינית בת זמננו שיעור ג 14:00 16:00 001 נפתלי פרופ' מייזלס תמר
ב' 1031.2105.07 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 16:00 17:00 105 נפתלי מר שמר יפתח
ב' 1031.2105.08 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 17:00 18:00 105 נפתלי מר שמר יפתח
ב' 1031.2105.09 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ב 09:00 10:00 205 נפתלי מר פרנקו עידן
ב' 1031.2105.10 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ד 09:00 10:00 205 נפתלי מר פרנקו עידן
ב' 1031.2106.06 פוליטיקה השוואתית שיעור ג 10:00 12:00 201 נפתלי פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
ב' 1031.2106.07 פוליטיקה השוואתית תרגיל א 16:00 17:00 205 נפתלי מר וליד שנאן
ב' 1031.2106.08 פוליטיקה השוואתית תרגיל א 17:00 18:00 205 נפתלי מר וליד שנאן
ב' 1031.2106.09 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 12:00 13:00 208 נפתלי מר וליד שנאן
ב' 1031.2106.10 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 13:00 14:00 208 נפתלי מר וליד שנאן
ב' 1031.2106.30 פוליטיקה השוואתית לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ג 13:00 14:00 104 נפתלי מר פרנקו עידן
ב' 1031.2106.31 פוליטיקה השוואתית לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ג 14:00 15:00 104 נפתלי מר פרנקו עידן
ב' 1031.2108.06 אסטרטגיה בעידן המודרני שיעור ב 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' גת עזר
ב' 1031.2108.07 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 16:00 17:00 208 נפתלי גב' אביאל שיר
ב' 1031.2108.08 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 17:00 18:00 208 נפתלי גב' אביאל שיר
ב' 1031.2108.30 אסטרטגיה בעידן המודרני לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 12:00 13:00 108 נפתלי גב' פיורנטינו דניאל
ב' 1031.2108.31 אסטרטגיה בעידן המודרני לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 13:00 14:00 108 נפתלי גב' פיורנטינו דניאל
פרוסמינרים
ב' 1031.3857.02 איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכוי פרו"ס א 10:00 12:00 107 נפתלי ד"ר זומר אודי
ב' 1031.3871.01 דילמות עכשוויות פרו"ס ד 12:00 14:00 425 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
ב' 1031.3217.01 עיונים במקאבלי פרו"ס ב 12:00 14:00 004 נפתלי פרופ' גת עזר
ב' 1031.3863.01 המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט פרו"ס ב 12:00 14:00 103 נפתלי פרופ' לרנר חנה
ב' 1031.3933.01 American Pollitical Thought פרו"ס ב 12:00 14:00 106 נפתלי ד"ר קופר ג'ולי
ב' 1031.3939.01 סוגיות בביטחון הלאומי של ישראל פרו"ס ב 12:00 14:00 107 נפתלי פרופ' מתניה אביתר
ב' 1031.3795.01 פוליטיקה וספורט פרו"ס ד 12:00 14:00 204 נפתלי ד"ר פדלון תומר
שנה ג' - קורסי חובה
ב' 1031.3102.01 מדיניות ומדינאות מעשית שיעור ב 14:00 16:00 101 נפתלי ד"ר קלאובר יבגני
ב' 1031.3100.01 התנהגות פוליטית בישראל שיעור ב 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
קורסי בחירה
ב' 1031.3699.01 "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל שיעור ב 09:00 12:00 420 נפתלי ד"ר חוברס איל
ב' 1031.3687.01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים שיעור ב 09:00 12:00 104 נפתלי ד"ר זומר אודי
ב' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte שיעור ד 09:00 12:00 107 נפתלי ד"ר זומר אודי
ב' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית שיעור ג 14:00 17:00 314 נפתלי ד"ר קופר ג'ולי
ב' 1031.3821.01 אירופה במשבר שיעור ב 18:00 21:00 104 נפתלי ד"ר שדה טל
ב' 1031.3977.01 זמנים של משבר - סוגיות במחשבה ביקורתית עכשווית שיעור ג 14:00 17:00 108 נפתלי ד"ר פלג רונית
ב' 1031.3979.01 שמאל, ימין ומחלוקות על מדיניות כלכלית-חברתית שיעור ד 09:00 12:00 419 נפתלי פרופ' מרגלית יותם
ב' 1031.3980.01 ציונות ופוליטיקה בינלאומית, 1862-1953 שיעור א 13:00 16:00 104 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
ב' 1031.3982.01 Power, Prosperity, and Violence: The Political Economy of De שיעור ב 18:00 21:00 103 נפתלי ד"ר בלן פבלו
ב' 1031.4546.01 רטוריקה סמינר א 09:00 12:00 425 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
ב' 1031.4582.01 המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העול סמינר ה 16:00 19:00 110 נפתלי פרופ' גת עזר
 • *ייחשב כקורס בחירה בתואר הראשון
 • ב' 1031.4658.01 בין סטוקסנט לקורונה: האם תאור' היחב"ל** סמינר ב 09:00 12:00 422 נפתלי ד"ר לופוביץ אמיר
 • דרישת קדם: מבוא ליחסים בינלאומיים
 • ב' 1031.4660.01 הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית של כתיבת חוקות שיעור ד 09:00 12:00 421 נפתלי פרופ' לרנר חנה
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 13:00 16:00 103 נפתלי ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  סמינרים סמסטר ב'
  ב' 1031.3922.02 טרור ומוסר ציבורי סמינר ד 16:00 20:00 425 נפתלי פרופ' מייזלס תמר
  ב' 1031.3975.01 מאימפריה למשטר צבאי: פרקים במחשבה פוליטית על השתלטות סמינר ד 12:00 16:00 505 נפתלי ד"ר חוברס איל
  ב' 1031.3965.01 אתגרים חברתיים ומדיניות סמינר ג 10:00 14:00 419 נפתלי ד"ר זהבי עמוס
  ב' 1031.3970.01 השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולן סמינר ד 12:00 16:00 105 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
  ב' 1031.3974.02 מבוא לפסיכולוגיה פוליטית סמינר ג 10:00 14:00 108 נפתלי ד"ר שפר ליאור
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>