החוג למדע המדינה תואר ראשון

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
החוג למדע המדינה
סמסטר א'
שנה א'- קורסי חובה
א' 1031.1100.01 כתיבה ומחקר במדע המדינה שיעור ד 10:00 13:00 001 נפתלי דר יקטר אלון
א' 1031.1100.02 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ד 13:00 14:00 205 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
א' 1031.1100.03 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ד 14:00 15:00 205 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
א' 1031.1100.04 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ד 13:00 14:00 105 נפתלי גב' שמש לירון
א' 1031.1100.05 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ד 14:00 15:00 105 נפתלי גב' שמש לירון
א' 1031.1100.06 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ד 13:00 14:00 421 נפתלי גב' טלקר לירון
א' 1031.1100.07 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ג 10:00 11:00 206 נפתלי גב' טלקר לירון
א' 1031.1100.30 כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 13:00 14:00 106 נפתלי מר בן דוד גב יהודה
א' 1031.1100.31 כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 14:00 15:00 106 נפתלי מר בן דוד גב יהודה
א' 1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל שיעור ב 10:00 13:00 001 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
א' 1031.1002.02 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 13:00 14:00 105 נפתלי גב' גולדנברג אלה
א' 1031.1002.03 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 14:00 15:00 105 נפתלי גב' גולדנברג אלה
א' 1031.1002.04 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ה 12:00 13:00 108 נפתלי מר וליד שנאן
א' 1031.1002.05 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ה 13:00 14:00 108 נפתלי מר וליד שנאן
א' 1031.1002.30 פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 13:00 14:00 104 נפתלי מר פרנקו עידן
א' 1031.1002.31 פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 14:00 15:00 104 נפתלי מר פרנקו עידן
א' 1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית שיעור א 14:00 17:00 201 נפתלי ד"ר להט גולן
א' 1031.1400.02 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ב 18:00 19:00 106 נפתלי גב' רותם מיכל
א' 1031.1400.03 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ב 19:00 20:00 106 נפתלי גב' רותם מיכל
א' 1031.1400.04 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל א 17:00 18:00 105 נפתלי גב' לנדאו נעה
א' 1031.1400.05 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל א 18:00 19:00 105 נפתלי גב' לנדאו נעה
א' 1031.1800.01 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 ד"ר מנדלקרן רונן
א' 1031.1800.02 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 10:00 11:00 106 נפתלי מר אשר אור
א' 1031.1800.03 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 11:00 12:00 106 נפתלי מר אשר אור
א' 1031.1800.04 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 13:00 14:00 107 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
א' 1031.1800.05 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 14:00 15:00 107 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
א' 1031.1900.01 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה שיעור ג 17:00 20:00 201 נפתלי ד"ר נבון עמנואל
א' 1031.1900.02 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ה 14:00 15:00 106 נפתלי גב' אביאל שיר
א' 1031.1900.03 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ה 15:00 16:00 106 נפתלי גב' אביאל שיר
א' 1031.1900.04 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ב 09:00 10:00 104 נפתלי מר פרנקו עידן
א' 1031.1900.05 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ד 09:00 10:00 110 נפתלי מר פרנקו עידן
שנה ב'- קורסי חובה
א' 1031.2102.01 שיטות מחקר שיעור ב 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר שפר ליאור
א' 1031.2102.02 שיטות מחקר תרגיל ב 16:00 18:00 106 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
א' 1031.2102.03 שיטות מחקר תרגיל ג 16:00 18:00 205 נפתלי גב' בורקובסקי עמית
א' 1031.2102.04 שיטות מחקר תרגיל ב 08:00 10:00 107 נפתלי גב' פיורנטינו דניאל
א' 1031.2102.05 שיטות מחקר תרגיל ב 16:00 18:00 107 נפתלי גב' פיורנטינו דניאל
א' 1031.2102.06 שיטות מחקר תרגיל ה 10:00 12:00 104 נפתלי גב' ריבלין אנגרט נעמה
א' 1031.2102.07 שיטות מחקר תרגיל ה 12:00 14:00 104 נפתלי גב' ריבלין אנגרט נעמה
א' 1031.2105.01 מחשבה מדינית בת זמננו שיעור א 12:00 14:00 201 נפתלי ד"ר להט גולן
א' 1031.2105.02 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל א 14:00 15:00 108 נפתלי מר שמר יפתח
א' 1031.2105.03 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל א 15:00 16:00 108 נפתלי מר שמר יפתח
א' 1031.2105.04 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 10:00 11:00 105 נפתלי גב' סטרוגנו בר
א' 1031.2105.05 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ג 11:00 12:00 105 נפתלי גב' סטרוגנו בר
א' 1031.2106.01 פוליטיקה השוואתית שיעור א 10:00 12:00 201 נפתלי ד"ר קלאובר יבגני
א' 1031.2106.02 פוליטיקה השוואתית תרגיל א 09:00 10:00 108 נפתלי גב' אביאל שיר
א' 1031.2106.03 פוליטיקה השוואתית תרגיל א 12:00 13:00 108 נפתלי גב' אביאל שיר
א' 1031.2106.04 פוליטיקה השוואתית תרגיל א 09:00 10:00 103 נפתלי מר פרנקו עידן
א' 1031.2106.05 פוליטיקה השוואתית תרגיל ד 10:00 11:00 105 נפתלי מר פרנקו עידן
א' 1031.2108.01 אסטרטגיה בעידן המודרני שיעור ב 10:00 12:00 210 נפתלי פרופ' גת עזר
א' 1031.2108.02 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 14:00 15:00 103 נפתלי גב' אביאל שיר
א' 1031.2108.03 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 15:00 16:00 103 נפתלי גב' אביאל שיר
א' 1031.2108.04 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ב 14:00 15:00 אולם זאב סגל מר פלדמן דורון
א' 1031.2108.05 אסטרטגיה בעידו המודרני תרגיל ב 15:00 16:00 אולם זאב סגל מר פלדמן דורון
פרוסמינרים
א' 1031.3870.01 ישראל ואתגרי הלאומיות, הריבונות והאזרחות פרו"ס ד 12:00 14:00 505 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
א' 1031.3852.01 שפה ופוליטיקה פרו"ס א 16:00 18:00 425 נפתלי ד"ר חוברס איל
א' 1031.3857.01 איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכוי פרו"ס ג 09:00 11:00 419 נפתלי ד"ר זומר אודי
שנה ג' - קורסי חובה
אב 1031.3103.01 פרוייקט שטח שנתי פרויקט ה 10:00 12:00 108 נפתלי ד"ר קלאובר יבגני
קורס בחירה שנתי
אב 1031.3978.01 התמחות מעשית: עובדים בתחום יחסי ישראל והאיחוד האירופי שיעור ה 16:00 18:00 204 נפתלי ד"ר שיאון מאיה
 • הרישום לקורס מותנה ברישום לקורס מבוא לאיחוד האירופי 1099.7
 • קורסי בחירה
  א' 1031.3674.01 הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי שיעור ג 15:00 18:00 210 נפתלי ד"ר זהבי עמוס
  א' 1031.3686.01 הפוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות שיעור ב 11:00 14:00 203 נפתלי ד"ר שומר יעל
  א' 1031.3839.01 פוליטיקה וטכנולוגיה שיעור ג 09:00 12:00 208 נפתלי פרופ' מתניה אביתר
  א' 1031.3918.01 הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים שיעור ג 13:00 16:00 106 נפתלי ד"ר שדה טל
  א' 1031.3981.01 Political Violence שיעור ד 10:00 13:00 107 נפתלי ד"ר ברסלבסקי מרג'ורי
  א' 1031.3969.01 אריסטו הולך לקולנוע שיעור ד 13:00 16:00 207 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
  א' 1031.4484.01 חילון, חילוניות ופוסט חילוניות סמינר ד 10:00 13:00 205 נפתלי ד"ר קופר ג'ולי
 • ייחשב כקורס בחירה בתואר הראשון
 • א' 1031.4497.01 הפוליטיקה של משבר האירו סמינר ג 16:00 19:00 425 נפתלי ד"ר שדה טל
 • יחשב בתואר הראשון כקורס בחירה
 • א' 1031.4659.01 מדע, טכנולוגיה ורפואה בראי מדע-המדינה סמינר א 10:00 13:00 422 נפתלי פרופ' קוצ'ין מיכאל
 • ייחשב בתואר הראשון כקורס בחירה
 • א' 1099.7000.01 מבוא לאיחוד האירופי שיעור ה 18:00 20:00 204 נפתלי ד"ר שיאון מאיה
 • הרישום לקורס מותנה ברישום לקורס התמחות מעשית1031.3978.01
 • סמינרים סמסטר א'
  א' 1031.3817.01 מחשבה פוליטית בישראל סמינר ד 16:00 20:00 422 נפתלי ד"ר חוברס איל
  א' 1031.3922.01 טרור ומוסר ציבורי סמינר ה 16:00 20:00 106 נפתלי פרופ' מייזלס תמר
  א' 1031.3951.01 הרתעה ביחסים הבין-לאומיים סמינר ב 09:00 13:00 420 נפתלי ד"ר לופוביץ אמיר
  א' 1031.3958.01 משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית סמינר ג 11:00 15:00 419 נפתלי ד"ר זומר אודי
  א' 1031.3972.01 הפוליטיקה של אי-שיוויון ומדיניות רווחה סמינר א 13:00 17:00 105 נפתלי דר יקטר אלון
  א' 1031.3973.01 יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורות סמינר ה 12:00 16:00 505 נפתלי ד"ר קופר ג'ולי
  א' 1031.3974.01 מבוא לפסיכולוגיה פוליטית סמינר ג 10:00 14:00 422 נפתלי ד"ר שפר ליאור
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>