• ראשי
 • החוג למדע המדינה תואר ראשון

  סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
  החוג למדע המדינה
  סמסטר א'
  שנה א'- קורסי חובה
  א' 1031.1100.01 כתיבה ומחקר במדע המדינה שיעור ד 10:00 13:00 101 נפתלי דר יקטר אלון
  א' 1031.1100.02 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ג 09:00 10:00 105 נפתלי גב' גוזלן עדי
  א' 1031.1100.03 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ג 10:00 11:00 105 נפתלי גב' גוזלן עדי
  א' 1031.1100.04 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ג 08:00 09:00 105 נפתלי גב' בן יאיר עמית
  א' 1031.1100.05 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל ג 09:00 10:00 106 נפתלי גב' בן יאיר עמית
  א' 1031.1100.06 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל א 12:00 13:00 105 נפתלי גב' טרגר קלרטה
  א' 1031.1100.07 כתיבה ומחקר במדע המדינה תרגיל א 13:00 14:00 105 נפתלי גב' טרגר קלרטה
  א' 1031.1100.30 כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 13:00 14:00 201 נפתלי מר רובינשטיין ערן
  א' 1031.1100.31 כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 14:00 15:00 210 נפתלי מר רובינשטיין ערן
  א' 1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל שיעור ב 10:00 13:00 201 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
  א' 1031.1002.02 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 13:00 14:00 208 נפתלי גב' משולם גילי
  א' 1031.1002.03 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 14:00 15:00 208 נפתלי גב' משולם גילי
  א' 1031.1002.04 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 09:00 10:00 103 נפתלי מר פרנקו עידן
  א' 1031.1002.05 פוליטיקה ומשטר בישראל תרגיל ב 13:00 14:00 108 נפתלי מר פרנקו עידן
  א' 1031.1002.30 פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 13:00 14:00 110 נפתלי מר זהבי דניאל
  א' 1031.1002.31 פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד תרגיל ב 14:00 15:00 110 נפתלי מר זהבי דניאל
  א' 1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית שיעור א 14:00 17:00 110 נפתלי פרופ' מייזלס תמר
  א' 1031.1400.02 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ג 13:00 14:00 425 נפתלי מר זהבי דניאל
  א' 1031.1400.03 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל ג 14:00 15:00 425 נפתלי מר זהבי דניאל
  א' 1031.1400.04 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל א 17:00 18:00 425 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  א' 1031.1400.05 מבוא למחשבה פוליטית תרגיל א 18:00 19:00 425 נפתלי מר חזוני הדר אחיעד
  א' 1031.1800.01 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  א' 1031.1800.02 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 15:00 16:00 206 נפתלי מר אשר אור
  א' 1031.1800.03 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 16:00 17:00 206 נפתלי מר אשר אור
  א' 1031.1800.04 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 14:00 15:00 206 נפתלי מר בראל יותם
  א' 1031.1800.05 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 15:00 16:00 206 נפתלי מר בראל יותם
  א' 1031.1900.01 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה שיעור ג 17:00 20:00 201 נפתלי ד"ר נבון עמנואל
  א' 1031.1900.02 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל א 10:00 11:00 105 נפתלי גב' רביב שיר
  א' 1031.1900.03 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל א 11:00 12:00 105 נפתלי גב' רביב שיר
  א' 1031.1900.04 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ב 15:00 16:00 מר פרנקו עידן
  א' 1031.1900.05 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה תרגיל ג 16:00 17:00 105 נפתלי מר פרנקו עידן
  שנה ב'- קורסי חובה
  א' 1031.2102.01 שיטות מחקר שיעור ב 12:00 14:00 ד"ר שפר ליאור
  א' 1031.2102.02 שיטות מחקר תרגיל ד 10:00 12:00 גב' ביבי אפרת
  א' 1031.2102.03 שיטות מחקר תרגיל ד 14:00 16:00 גב' ביבי אפרת
  א' 1031.2102.04 שיטות מחקר תרגיל ד 14:00 16:00 מר רובינשטיין ערן
  א' 1031.2102.05 שיטות מחקר תרגיל ד 16:00 18:00 מר רובינשטיין ערן
  א' 1031.2102.06 שיטות מחקר תרגיל ב 14:00 16:00 גב' ריבלין אנגרט נעמה
  א' 1031.2102.07 שיטות מחקר תרגיל ג 12:00 14:00 גב' ריבלין אנגרט נעמה
  א' 1031.2105.01 מחשבה מדינית בת זמננו שיעור א 12:00 14:00 ד"ר להט גולן
  א' 1031.2105.02 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ב 18:00 19:00 גב' רותם מיכל
  א' 1031.2105.04 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ב 19:00 20:00 גב' רותם מיכל
  א' 1031.2105.05 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ב 16:00 17:00 מר חזוני הדר אחיעד
  א' 1031.2105.06 מחשבה מדינית בת זמננו תרגיל ב 17:00 18:00 מר חזוני הדר אחיעד
  א' 1031.2106.01 פוליטיקה השוואתית שיעור א 10:00 12:00 ד"ר קלאובר יבגני
  א' 1031.2106.02 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 16:00 17:00 גב' גוזלן עדי
  א' 1031.2106.03 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 11:00 12:00 גב' גוזלן עדי
  א' 1031.2106.04 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 14:00 15:00 מר רול יונתן
  א' 1031.2106.05 פוליטיקה השוואתית תרגיל ג 15:00 16:00 מר רול יונתן
  א' 1031.2108.01 אסטרטגיה בעידן המודרני שיעור ב 10:00 12:00 פרופ' גת עזר
  א' 1031.2108.02 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל א 14:00 15:00 גב' אביאל שיר
  א' 1031.2108.03 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל א 15:00 16:00 גב' אביאל שיר
  א' 1031.2108.04 אסטרטגיה בעידן המודרני תרגיל ג 14:00 15:00 מר פלדמן דורון
  א' 1031.2108.05 אסטרטגיה בעידו המודרני תרגיל ג 15:00 16:00 מר פלדמן דורון
  פרוסמינרים
  א' 1031.3852.01 שפה ופוליטיקה פרו"ס א 16:00 18:00 505 נפתלי ד"ר חוברס איל
  א' 1031.3857.01 איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכוי פרו"ס ד 12:00 14:00 ד"ר זומר אודי
  א' 1031.3931.01 הזכות לפרטיות פרו"ס א 17:00 19:00 פרופ' מייזלס תמר
  שנה ג' - קורסי חובה
  אב 1031.3103.01 פרוייקט שטח שנתי פרויקט ה 10:00 12:00 106 נפתלי ד"ר קלאובר יבגני
  קורס בחירה שנתי
  א' 1031.3978.01 התמחות מעשית: עובדים בתחום יחסי ישראל והאיחוד האירופי שיעור ה 16:00 18:00 ד"ר שיאון מאיה
  ב' 1031.3978.01 התמחות מעשית: עובדים בתחום יחסי ישראל והאיחוד האירופי שיעור ה 16:00 18:00 203 נפתלי ד"ר שיאון מאיה
 • הקבלה לקורס מותנית ברישום במקביל לקורס מבוא לאיחוד האירופי
 • קורסי בחירה
  א' 1031.3793.01 תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן? שיעור ב 18:00 21:00 ד"ר לופוביץ אמיר
  א' 1031.3839.01 פוליטיקה וטכנולוגיה שיעור ד 13:00 16:00 פרופ' מתניה אביתר
  א' 1031.3841.01 מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 שיעור ד 16:00 19:00 פרופ' קוצ'ין מיכאל
  א' 1031.3918.01 הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים שיעור ג 13:00 16:00 ד"ר שדה טל
  א' 1031.3824.01 הישראליזציה של היהדות שיעור ג 13:00 16:00 פרופ' שיין יוסף
  א' 1031.4497.01 הפוליטיקה של משבר האירו סמינר ג 16:00 19:00 ד"ר שדה טל
 • יחשב בתואר הראשון כקורס בחירה
 • א' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte שיעור ה 12:00 15:00 ד"ר זומר אודי
  א' 1031.4659.01 מדע, טכנולוגיה ורפואה בראי מדע-המדינה סמינר ד 13:00 16:00 פרופ' קוצ'ין מיכאל
 • ייחשב בתואר הראשון כקורס בחירה
 • ייחשב בתואר הראשון כקורס בחירה
 • א' 1031.4708.01 גישות בחקר התיאוריה הפוליטית סמינר ג 16:00 19:00 ד"ר קופר ג'ולי
 • ייחשב כקורס בחירה
 • א' 1099.7000.01 מבוא לאיחוד האירופי** שיעור ה 18:00 20:00 208 נפתלי ד"ר שיאון מאיה
  סמינרים סמסטר א'
  א' 1031.3691.01 מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלווי סמינר ב 10:00 14:00 ד"ר שומר יעל
  א' 1031.3817.01 מחשבה פוליטית בישראל סמינר ד 16:00 20:00 505 נפתלי ד"ר חוברס איל
  א' 1031.3922.01 טרור ומוסר ציבורי סמינר ה 15:00 19:00 פרופ' מייזלס תמר
  א' 1031.3951.01 הרתעה ביחסים הבין-לאומיים סמינר ב 09:00 13:00 ד"ר לופוביץ אמיר
  א' 1031.3953.01 פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי? סמינר ד 09:00 13:00 ד"ר שומר יעל
  א' 1031.3972.01 הפוליטיקה של אי-שיוויון ומדיניות רווחה סמינר א 13:00 17:00 דר יקטר אלון
  א' 1031.3973.01 יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורות סמינר ג 09:00 13:00 ד"ר קופר ג'ולי
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive