פטורים והשלמות בגין קורסי חובה חופפים - שנה א'

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר ראשון


פטורים והשלמות בגין קורסי חובה חופפים

תלמידי מדע המדינה באופן הלימוד הדו-חוגי חייבים ללמוד 58 ש"ס. תלמידים שלומדים קורסי חובה חופפים בתכנים חייבים לקבל פטור מאחד מהם ולהשלים במסגרת מדע המדינה מכסה של 54 שעות לפחות. מכסת שעות הפטור המרבית בגין החפיפה, היא 4 ש"ס. את יתרת השעות חייבים התלמידים להשלים בקורסי בחירה, פרוסמינרים, סמינר, או במבואות כלל פקולטטיים. 

לנוחיותכם, טבלה עם רשימת הקורסים החופפים וחובות ההשלמה.
 

חוג לימודים נוסף

פטורים מקורסים במדע המדינה

היקף

בש"ס

 פירוט

חייבים בהשלמת קורס/ים נוספים במסגרת מדע המדינה

לימודי עבודה

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הקורס ילמד במסגרת החוג ללימודי  עבודה

השלמת 5 ש"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים/ סמינר או מבואות כלל פקולטטיים

לימודי עבודה

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורסים שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות בחוג ללימודי עבודה

 

סוציולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הקורס ילמד במסגרת החוג לסוציולוגיה

השלמת 5 ש"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים/ סמינר או מבואות כלל פקולטטיים

סוציולוגיה

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורסים: שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר איכותניות בחוג לסוציולוגיה ושיטות מחקר אתנוגרפיות

 
תקשורת מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים 5 הקורס ילמד במסגרת החוג לתקשורת יש להשלים ב-54 ש"ס. ניתן להשלים בהיצע קורסי בחירה / פרוס / סמינר במסגרת ביה"ס למדע המדינה או מתוך מבואות כלל פקולטטיים

פסיכולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

פטור המרה[1]ניתן על סמך הקורסים: סטטיסטיקה א'+ב' לפסיכולוגים

השלמת 5 ש'"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים/ סמינר או במבואות כלל-פקולטטיים

פסיכולוגיה

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורסים: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעית וסטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'

 

כלכלה

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך הקורסים: סטטיסטיקה א'+ב' בכלכלה

השלמת 5 ש'"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים/סמינר או במבואות כלל-פקולטטיים

כלכלה

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורס: מבוא לאקונומטריה בביה"ס לכלכלה 

 

חינוך

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

פטור המרה [1] ניתן על סמך הקורסים: מתודולוגיה מחקרית א'+ב', ניתוח נתונים כמותיים במחקר החינוכי בבית הספר לחינוך

השלמת 5 ש"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים/סמינר או במבואות כלל-פקולטטיים

חינוך

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורסים: מתודולוגיה מחקרית א' +ב', ניתוח נתונים כמותיים במחקר החינוכי בבית הספר לחינוך

 

ניהול

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

פטור המרה[1]ניתן על סמך הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה, וסטטיסטיקה לניהול

השלמת 5 ש"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים/סמינר או במבואות כלל-פקולטטיים

ניהול

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורס: שיטות מחקר אמפירי בחוג לניהול, מבוא לסטטיסטיקה וסטטיסטיקה לניהול 

 

חשבונאות

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה וסטטיסטיקה לניהול

השלמת 5 ש'"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים /סמינר או במבואות כלל-פקולטטיים

חשבונאות

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורסים: שיטות מחקר אמפירי בחוג לניהול, מבוא לסטטיסטיקה וסטטיסטיקה לניהול 

 

גיאוגרפיה 

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

פטור המרה[1] ניתן על סמך הקורס: סטטיסטיקה לגיאוגרפים

השלמת 5 ש"ס נוספות בקורסי בחירה/פרוסמינרים/סמינר או במבואות כלל-פקולטטיים

גיאוגרפיה

שיטות מחקר

4

הפטור ניתן על סמך הקורסים: שיטות מחקר כמותיות + שיטות מחקר איכותניות

 

מדעים מדויקים

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה ומבוא להסתברות או הקורס הסתברות וסטטיסטיקה

 

משפטים

מחשבה מדינית בת זמננו

3

הפטור ניתן על סמך הקורס: פוליטיקה, כלכלה וחברה

השלמת 3 ש"ס בקורס בחירה במדע המדינה

 
 

תלמידים שלמדו סטטיסטיקה בחוגי לימוד אחרים מתבקשים לפנות למזכירות הפקולטה (חדר 311 בניין נפתלי) לבירור קבלת פטור מהקורס.


[1] פטור המרה הוא פטור שמחייב השלמת שעות.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>