מערכת שעות החוג ללימודי עבודה

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
קורסים מהחוג ללימודי עבודה
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1051.1102.01 על העבודה שיעור ג 10:00 13:00 201 נפתלי ד"ר פפרמן טליה
א' 1051.4010.01 התנהגות ארגונית שיעור א 11:00 15:00 אולם זאב סגל ד"ר ויסברג איזק
א' 1051.4010.02 התנהגות ארגונית תרגיל א 09:00 10:00 103 נפתלי גב' ליפץ שירן
א' 1051.4010.03 התנהגות ארגונית תרגיל א 10:00 11:00 103 נפתלי גב' ליפץ שירן
א' 1051.4010.04 התנהגות ארגונית תרגיל א 15:00 16:00 103 נפתלי גב' ליפץ שירן
א' 1051.1103.01 מיומנויות למידה אקדמיות שו"ת ה 14:00 15:00 201 נפתלי ד"ר גלבגיסר דפנה
א' 1051.1103.02 מיומנויות למידה אקדמיות שו"ת ה 15:00 16:00 201 נפתלי ד"ר גלבגיסר דפנה
שנה ב' - קורסי חובה
א' 1051.2001.01 שיטות מחקר איכותניות שיעור ד 08:30 10:00 ד"ר בייקוביץ אביטל
א' 1051.2001.02 שיטות מחקר איכותניות תרגיל ד 10:00 12:00 גב' סמיונוב-טל קרן
א' 1051.2001.03 שיטות מחקר איכותניות תרגיל ד 12:00 14:00 גב' סמיונוב-טל קרן
א' 1051.2001.04 שיטות מחקר איכותניות תרגיל א 08:30 10:00 גב' סמיונוב-טל קרן
א' 1051.4040.01 דיני עבודה שיעור ג 13:00 16:00 ד"ר לוריא לילך
א' 1051.4040.02 דיני עבודה תרגיל ג 12:00 13:00 גב' סמיונוב-טל קרן
א' 1051.4040.03 דיני עבודה תרגיל ג 16:00 17:00 גב' סמיונוב-טל קרן
שנה ג'-קורסי חובה
א' 1051.8001.01 מודלים של מנהיגות שיעור ג 11:30 14:00 ד"ר רוזלר נמרוד
א' 1051.3300.01 סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודה שיעור ד 09:00 12:00 ד"ר גלבגיסר דפנה
שנה ג' - סמינרים
א' 1051.4431.01 שביתות בהיסטוריה סמינר ג 14:00 18:00 פרופ' דה פריס דוד
א' 1051.3506.01 מגדר ואי שיוויון בשוק העבודה סמינר א 11:00 15:00 ד"ר הרצברג אפרת
א' 1051.3507.01 סוגיות בשוק העבודה והרווחה בישראל בצל הקורונה סמינר ב 11:00 15:00 ד"ר מיעארי סאמי
א' 1051.3423.01 שילוב והדרה של החברה הערבית בשוק העבודה שיעור ב 15:30 18:30 ד"ר מיעארי סאמי
א' 1051.3418.01 בעלי מוגבלויות ושוק העבודה שיעור ג 08:45 11:15 גב' ליפץ שירן
א' 1051.4545.01 פנסיה ופרישה שיעור ד 12:00 15:00 ד"ר לוריא לילך
קורסי בחירה מחוץ לחוג (**עד 3 ש"ס במהלך התואר)
א' 1031.1800.01 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
א' 1031.1800.04 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 14:00 15:00 206 נפתלי מר בראל יותם
א' 1031.1800.05 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 15:00 16:00 206 נפתלי מר בראל יותם
א' 1071.2320.01 זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוש שיעור ה 14:00 16:00 ד"ר בן-שפר גד
ב' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר שיעור ג 10:00 12:00 פרופ' יואל דפנה
א' 0687.2530.01 מאה שנים למפלגה הקומוניסטית בסין:הצלחות, מפלות, התאמות והסתג שיעור ב 12:00 14:00 מקוון - ד"ר יואל קורנרייך
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן פרופ' דפנה הקר
א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** שו"ת ד 08:00 10:00 אולם זאב סגל ד"ר פלייסיג דידה
 • הקורס 'מבוא לפסיכולוגיה' אינו מיועד לתלמידי ביה"ס לפסיכולו
 • קורס בחירה בשפה האנגלית**
 • א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 14:00 17:00 103 נפתלי ד"ר הרשקוביץ עדי
  קורסים מהחוג ללימודי עבודה
  סמסטר ב'
  שנה א' - קורסי חובה
  ב' 1051.4009.01 שוק העבודה שיעור ג 16:00 19:00 201 נפתלי ד"ר מיעארי סאמי
  ב' 1051.4009.02 שוק העבודה תרגיל ג 11:00 12:00 201 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  ב' 1051.4009.03 שוק העבודה תרגיל ג 15:00 16:00 201 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  ב' 1051.4009.04 שוק העבודה תרגיל ג 19:00 20:00 201 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור א 11:00 14:00 גב' ביתן (טליתמן) מיכל
  ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 10:00 גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 מר בן דוד גלעד
  ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 מר בן דוד גלעד
  ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.14 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 גב' ארז גל
  ב' 1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה שיעור ב 14:00 16:00 010 בר-שירה פרופ' דור דניאל
  ב' 1085.1055.30 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 17:15 18:00 201 נפתלי גב' חציר נועה
  ב' 1085.1055.29 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 17:15 18:00 204 נפתלי מר שנער עופר
  שנה ב'- קורסי חובה
  ב' 1051.2100.01 מבוא ליחסי עבודה שיעור א 09:00 12:00 אולם זאב סגל ד"ר לוריא לילך
  ב' 1051.4030.01 ניהול משאבי אנוש שו"ת א 16:00 20:00 אולם זאב סגל ד"ר הרצברג אפרת
  שנה ג'- קורס חובה
  ב' 1051.8002.01 מנהיגות ושינוי ארגוני סדנה ד 17:00 20:00 208 נפתלי ד"ר ויסברג איזק
  שנה ג'- סמינרים
  ב' 1051.3505.01 אי שוויון במקצועות טכנולוגיים סמינר ה 09:00 13:00 ד"ר גלבגיסר דפנה
  ב' 1051.3502.01 עבודה ורווחה במאה ה-21 סמינר ג 12:00 15:00 ד"ר לוריא לילך
  שנה ג' - קורסי בחירה
  ב' 1051.3420.01 שוקולד ויהלומים: מיקרו-היסטוריה של תעשיות שיעור ד 09:00 12:00 פרופ' דה פריס דוד
  ב' 1051.3414.01 גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהות שיעור ה 13:30 16:00 ד"ר בייקוביץ אביטל
  ב' 1051.3416.01 הון חברתי, רשתות חברתיות ושוק העבודה שיעור ג 09:00 12:00 ד"ר גלבגיסר דפנה
  ב' 1051.3424.01 ארגוני עובדים בעידן התקשורתי החדש שיעור ג 15:00 18:00 מר וולמן אורי
  מר ואזנה דני
 • קורס מקוון**
 • ב' 1051.3422.01 צעדים ראשונים בפייתון שו"ת ב 14:00 16:00 מר גפט צבי גרגורי
 • קורס בחירה בשפה האנגלית**
 • ב' 1051.3421.01 Issues in Labor and Globalization שיעור ד 12:00 15:00 ד"ר קפלן רמי
  קורסי בחירה מחוץ לחוג (**עד 3ש"ס במהלך התואר**)
  ב' 1009.1840.01 שיטת המשפט הישראלי שו"ת ג 10:00 14:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ שופט זמיר אבי
  ב' 1031.1800.06 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 201 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  ב' 1031.1800.08 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 15:00 16:00 204 נפתלי מר בראל יותם
  ב' 1031.1800.09 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ד 10:00 11:00 103 נפתלי מר אשר אור
  ב' 1031.3687.01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים שיעור ב 09:00 12:00 ד"ר זומר אודי
  ב' 1031.3699.01 "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל שיעור ב 09:00 12:00 ד"ר חוברס איל
  ב' 0687.2166.01 עולם העבודה ביפן הגלובאלית שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן ד"ר בייקוביץ אביטל
  ב' 1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית שיעור ה 12:00 14:00 210 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  ב' 0662.2125.01 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט שיעור ג 16:00 18:00 279 גילמן ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ב' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה שיעור א 16:00 18:00 307 גילמן ד"ר סמדר וינטר
  ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי שיעור ג 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר פפרמן טליה
  ב' 1031.2103.01 כלכלה פוליטית שיעור ד 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר שדה טל
  ב' 1031.2103.03 כלכלה פוליטית תרגיל ד 16:00 18:00 103 נפתלי מר זהבי דניאל
  ב' 1031.2103.04 כלכלה פוליטית תרגיל ד 14:00 16:00 203 נפתלי גב' בן יאיר עמית
 • קורסי בחירה מחוץ לחוג בשפה האנגלית**
 • ב' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 12:00 14:00 103 נפתלי ד"ר קמפף רונית
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism שו"ת ג 16:00 18:00 גב' רותם מיכל
  פרופ' אבולוף אוריאל
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive