לוח בחינות למסלול מנהיגות ומשאבי אנוש סמסטר א'  • א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.


בהצלחה!!!

סוג   מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1009182001   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה**   ד"ר פלייסיג דידה   06/02/2022  09:20  20/03/2022  09:20 
בחינה   1041338901   שיטות מחקר כמותיות   פרופ' מנדל הדס   31/01/2022  09:20  13/03/2022  14:20 
בחינה   1071232001   זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוש   ד"ר בן-שפר גד   27/01/2022  09:20  20/03/2022  14:20 
בחינה   1071232801   "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר   פרופ' יואל דפנה   02/02/2022  09:20  11/03/2022  09:20 
בחינת ביניים   1031180001   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   ד"ר מנדלקרן רונן   24/11/2021  16:00     
בחינת ביניים   1041110201   מבוא לסוציולוגיה   פרופ' מזרחי ניסים   15/11/2021  08:30     
בחינת בית   1031180001   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   ד"ר מנדלקרן רונן   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 18.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 18.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1041110101   מבוא לאנתרופולוגיה   ד"ר קרבאל-טובי מיכל   מועד א : 17/01/2022 בשעה : 15:20 ; תאריך לקיחה 17.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 15:20 ; תאריך לקיחה 24.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1041110201   מבוא לסוציולוגיה   פרופ' מזרחי ניסים   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 11.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 15.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1041261801   אוכלוסייה וחברה   פרופ' ששון יצחק   מועד א : 28/01/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 27/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 27.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1041261901   פוליטיקה ואתנוגרפיה   ד"ר וייס אריקה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 27.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 27.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1041262101   משפט וחברה   ד"ר שיף טליה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 06.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 10.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1041352901   אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"   ד"ר וייס אריקה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 04.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 09.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1051110201   על העבודה   ד"ר קפלן רמי   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 02.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 28/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 27.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1051404001   דיני עבודה   ד"ר לוריא לילך   מועד א : 06/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 06.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 20/03/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 20.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   1085105001   מבוא למדעי התקשורת   פרופ' דור דניאל   מועד א : 23/01/2022 בשעה : 12:50 ; תאריך לקיחה 23.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 12:50 ; תאריך לקיחה 06.03.2022 שעת לקיחה 09:20

עבודה   1031367401   הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי   ד"ר זהבי עמוס   14/02/2022  09:00     
עבודה   1036400201   Theories of International Migration   גב' לוי נטלי   14/02/2022  09:00     
עבודה   1036403201   Global Middle Class   פרופ' ימיני מירי   14/02/2022  09:00     
עבודה   1041110501   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   מר ותד לואי   14/02/2022  09:00     
עבודה   1041229001   תיאוריה באנתרופולוגיה   ד"ר פוראני חאלד   14/02/2022  09:00     
עבודה   1041327801   שיטות מחקר אתנוגרפיות   ד"ר וייס אריקה   14/02/2022  09:00     
עבודה   1041332101   שיטות מחקר איכותיות   ד"ר שיף טליה   14/02/2022  09:00     
עבודה   1041353601   ביג דאטה למדעי החברה   פרופ' ששון יצחק   01/02/2022  09:00     
עבודה   1041359201   הסוציולוגיה של האטמוספירה:משבר האקלים בראי מדעי החברה   פרופ' רבינוביץ דני   14/02/2022  09:00     
עבודה   1041359801   אקטיביזם 2.0   ד"ר קינן עומר   14/02/2022  09:00     
עבודה   1041514101   פרקטיקום במקומות עבודה   ד"ר מיעארי סאמי   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051110301   מיומנויות למידה אקדמיות   ד"ר גלבגיסר דפנה   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051110302   מיומנויות למידה אקדמיות   ד"ר גלבגיסר דפנה   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051330001   סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודה   ד"ר גלבגיסר דפנה   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051341801   בעלי מוגבלויות ושוק העבודה   גב' ליפץ שירן   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051342601   ייצוג עובדים,יחסי עבודה ושינוי חברתי   ד"ר בונדי אסף   30/09/2022  09:00     
עבודה   1051342701   אי-שוויון ואפליה בשוק העבודה   ד"ר מיעארי סאמי   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051401001   התנהגות ארגונית   ד"ר ויסברג איזק   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051446701   מתודה ומחקר בהיסטוריה של עבודה ועסקים   פרופ' דה פריס דוד   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051453801   עבודה ועובדים בראי הקולנוע   פרופ' דה פריס דוד   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051454501   פנסיה ופרישה   ד"ר לוריא לילך   14/02/2022  09:00     
עבודה   1051800101   מודלים של מנהיגות   ד"ר רוזלר נמרוד   14/02/2022  09:00     
עבודה   1085265001   שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים   פרופ' גוטמן נורית   24/07/2022  09:00     
עבודה   1085265101   The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat   ד"ר קמפף רונית   14/02/2022  09:00     
עבודה   1085277601   מיתוג פוליטי בעידן הרשתות החברתיות   מר מנור אילן   14/02/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1036402201   Attitudes Toward Immigrants   פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1041379601   היבטים סוציולוגיים של העדפה מתקנת   פרופ' אלון סיגל   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1041379801   בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי   ד"ר פוראני חאלד   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1041382301   פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפים   ד"ר קרבאל-טובי מיכל   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1041382401   אנתרופולוגיה של המוסר   ד"ר וייס אריקה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1041383001   סוציולוגיה של יזמות וחדשנות   ד"ר מרנץ ארז   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1041455401   סופרים את עצמנו לדעת: כימות וידע חברתי   ד"ר קרבאל-טובי מיכל ,פרופ' ששון יצחק   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1051350601   מגדר ואי שיוויון בשוק העבודה   ד"ר הרצברג אפרת   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1051350901   עבודה ומגדר בארגונים   ד"ר פפרמן טליה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   1051351001   טרם נקבע שם הסמינר   ד"ר מיעארי סאמי   01/05/2022  09:00     

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>