מערכת שעות מסלול לחקר חברה דיגיטלית החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
קורסים מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
שנה א' - קורסי חובה
א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
א' 1041.1102.30 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ה 13:00 15:00 107 נפתלי גב' וננסיה דבורה
א' 1041.1102.31 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ה 13:00 15:00 106 נפתלי גב' וננסיה דבורה
א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה שיעור ב 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
א' 1041.1101.30 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ג 10:00 12:00 206 נפתלי מר שכטר אוריאל
א' 1041.1101.31 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ד 08:30 10:00 205 נפתלי גב' חאג' יחיא אלאא
א' 1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה שיעור ה 10:00 13:00 201 נפתלי מר ותד לואי
א' 1041.1105.30 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 15:00 16:00 205 נפתלי גב' סארג'י מרח
א' 1041.1105.31 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 15:00 16:00 206 נפתלי גב' קדם אלונה
ב' 1041.2209.01 יסודות המחקר החברתי שיעור ד 10:00 12:00 010 בר-שירה פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
ב' 1041.1106.01 יסודות הכתיבה האקדמית ג 09:00 10:00 101 נפתלי פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
גב' גליקליך קרן
ב' 1041.1108.01 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו** שיעור ב 11:00 14:00 010 בר-שירה ד"ר קפלן רמי
ב' 1041.1108.30 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו תרגיל א 14:00 15:00 110 נפתלי גב' רגב עתליה
ב' 1041.1108.31 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו תרגיל ה 14:00 15:00 101 נפתלי מר זלצר זוביידה אוהד
ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור א 11:00 14:00 גב' ביתן (טליתמן) מיכל
ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 גב' עמית יפה
ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 גב' ארז גל
ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 גב' זסלבסקי אינה
ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 מר בן דוד גלעד
שנה ב' - קורסי חובה
א' 1041.3389.01 שיטות מחקר כמותיות שיעור ב 10:00 12:00 פרופ' מנדל הדס
א' 1041.3389.02 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 מר וקנין חי
א' 1041.3389.03 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 גב' יופה דנה
א' 1041.3389.04 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 גב' כץ אלה
א' 1041.3389.05 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 מר קוטנר אייל
א' 1041.3321.01 שיטות מחקר איכותניות שיעור ד 12:00 14:00 ד"ר בייקוביץ אביטל
א' 1041.3321.03 שיטות מחקר איכותניות תרגיל ד 14:00 16:00 גב' אילת שבט
א' 1041.3321.04 שיטות מחקר איכותניות תרגיל ד 14:00 16:00 גב' רגב עתליה
א' 1041.2290.01 תיאוריה באנתרופולוגיה** שו"ת ה 12:00 14:00 ד"ר פוראני חאלד
א' 1041.3593.01 אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה שו"ת ב 14:00 16:00 ד"ר בן אלול אלעד
ב' 1041.1108.01 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו** שיעור ב 11:00 14:00 010 בר-שירה ד"ר קפלן רמי
ב' 1041.1108.32 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו תרגיל ה 16:00 17:00 210 נפתלי גב' זלצברג ענת
 • לתלמידי שנה ב': קורס זה יחליף את הקורסים תיאוריות
 • סוציולוגיות קלאסיות (שנה ב') ובנות זמננו ( בשנה ג'). השעו
 • החסרות יושלמו מתוך קורסי תשתית ובחירה בהיקף 4 ש"ס
 • ב' 1041.3389.06 שיטות מחקר כמותיות שיעור א 12:00 14:00 101 נפתלי פרופ' מנדל הדס
  ב' 1041.3389.07 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 318 נפתלי מר וקנין חי
  ב' 1041.3389.08 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 315 נפתלי גב' יופה דנה
  ב' 1041.3389.09 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 302 א ספריה מדה"ח מר קוטנר אייל
  שנה ג' - קורסי חובה
  א' 1041.3100.01 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו שיעור ד 14:00 17:00 ד"ר שרון סמדר
  א' 1041.3100.02 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 12:00 13:00 גב' שמש לירון
  א' 1041.3100.03 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 13:00 14:00 גב' ציון רותם
  א' 1041.3100.04 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 17:00 18:00 גב' ציון רותם
  א' 1041.3100.05 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 17:00 18:00 גב' שמש לירון
  ב' 1041.3536.01 ביג דאטה למדעי החברה שו"ת ג 10:00 13:00 ד"ר ששון יצחק
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** שיעור ד 14:00 17:00 ד"ר הרפז יוסי
  שנים ב' ג'
  אשכול קורסי תשתית
  א' 1041.2608.01 ארגונים וחברה שו"ת א 12:00 15:00 פרופ' קלב אלכסנדרה
  א' 1041.2620.01 דת ואתנוגרפיה שו"ת ד 16:00 19:00 ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ב' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה שו"ת ג 16:00 19:00 ד"ר ששון יצחק
  ב' 1041.2619.01 פוליטיקה ואתנוגרפיה שו"ת ה 12:00 14:30 103 נפתלי ד"ר וייס אריקה
  ב' 1041.2614.01 רפואה וחברה שו"ת א 16:00 18:30 פרופ' מזרחי ניסים
  אשכול קורסי בחירה
  קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
  א' 1041.3529.01 אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" שו"ת ב 16:00 18:30 ד"ר וייס אריקה
  א' 1041.3598.01 אקטיביזם 2.0 שו"ת ג 09:00 12:00 ד"ר קינן עומר
  א' 1041.3594.01 מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחה שו"ת ה 16:00 19:00 ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ב' 1041.3597.01 Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canon שו"ת ב 16:00 18:30 ד"ר פוראני חאלד
  ב' 1041.3592.01 הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברה שו"ת ב 09:00 12:00 פרופ' רבינוביץ דני
  ב' 1041.3596.01 חברה ותרבות ביפן שו"ת ג 16:00 19:00 פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  ב' 1041.3590.01 מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה שו"ת ד 09:00 12:00 ד"ר הרפז יוסי
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 13:00 16:00 ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  קורסי בחירה מחוגים אחרים**
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 14:00 17:00 103 נפתלי ד"ר הרשקוביץ עדי
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה שיעור א 18:00 20:00 ד"ר פוריאן רונית
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 16:00 18:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן פרופ' דפנה הקר
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה שיעור ב 10:00 12:00 282 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
  ב' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 12:00 14:00 103 נפתלי ד"ר קמפף רונית
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism שו"ת ג 16:00 18:00 גב' רותם מיכל
  פרופ' אבולוף אוריאל
 • הקורס מורכב משעתיים פרונטליות אחת לשבועיים ומשעתיים
 • מקוונות. סה"כ 4 ש"ס
 • ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל שיעור ג 18:00 20:00 ד"ר סימה זלצברג
  ב' 1051.3414.01 גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהות שיעור ה 13:30 16:00 ד"ר בייקוביץ אביטל
  ב' 0662.2119.01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה שיעור ג 18:00 20:00 281 גילמן ד"ר גלית ולנר
  ב' 0662.2125.01 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט שיעור ג 16:00 18:00 279 גילמן ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי שיעור א 12:00 14:00 326 גילמן ד"ר וייסמן כרמל
  שנה ג'
  אשכול מחקר - סמינרים
  סמינרים שנתיים
  א' 1041.3824.01 אנתרופולוגיה של המוסר סמינר ה 12:00 14:00 ד"ר וייס אריקה
  ב' 1041.3824.01 אנתרופולוגיה של המוסר סמינר ה 16:00 18:00 ד"ר וייס אריקה
  א' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר פוראני חאלד
  ב' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 12:00 14:00 ד"ר פוראני חאלד
  אב 0621.3390.01 היסטוריה ואנתרופולוגיה: לחפור בהווה סמינר ד 12:00 14:00 497 גילמן פרופ' גדי אלגזי
  ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  א' 1041.3830.01 סוציולוגיה של יזמות וחדשנות סמינר ד 10:00 12:00 ד"ר מרנץ ארז
  ב' 1041.3830.01 סוציולוגיה של יזמות וחדשנות סמינר ד 12:00 14:00 ד"ר מרנץ ארז
  סמינרים סמסטריאלים
  א' 1041.3796.01 היבטים סוציולוגיים של העדפה מתקנת סמינר א 11:00 15:00 פרופ' אלון סיגל
  א' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית סמינר ב 12:00 16:00 פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  א' 1036.4022.01 Attitudes Toward Immigrants סמינר ב 13:00 17:00 204 טרובוביץ פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
  ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי סמינר ב 12:00 16:00 פרופ' קלב אלכסנדרה
  ב' 1041.3829.01 הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערבי סמינר א 16:00 19:30 פרופ' רבינוביץ דני
  ב' 1041.4554.01 סופרים את עצמנו לדעת: כימות וידע חברתי סמינר ה 16:00 20:00 ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ד"ר ששון יצחק
  ב' 1041.3822.01 עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות סמינר א 12:00 16:00 פרופ' קמפ אדריאנה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive