תיאור הקורסים

מסלול לחקר חברה דיגיטלית
תואר ראשון דו חוגי (תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)

 


קורסי חובה

1085.1050.01 מבוא למדעי התקשורת
הקורס יציג בפני התלמידים את המפה הכוללת של מדעי התקשורת, ויעסוק בהבנת החוקיות הכללית של תקשורת אנושית – מהבעות פנים ושפה ועד רשתות חברתיות - כפי שהיא באה לידי ביטוי בתצורות התקשורת השונות. הקורס יאורגן על בסיס רשת של מושגי מפתח תיאורטיים: מוען, נמען, קהל, מסר, משמעות, מסגור, הקשר, פרשנות, סמנטיקה ופרגמטיקה, רעש, רשת, קהילה, חברה, כיווניות, סובייקטיביות ואינטר-סובייקטיביות, אמת ושקר, סטטוס חברתי, זהות חברתית, כוח, השפעה, רציונליות, שתיקה, חופש ביטוי, תעמולה, ועוד.

 

 1085.1054.01 יסודות בחברת הרשת
טכנולוגיות מידע ותקשורת ממשיכות להתפתח, לעצב ולהשפיע על פעילותינו החברתית, הכלכלית, הפוליטית והתרבותית. בקורס זה נבחן את עקרונות היסוד של התיאוריות הקשורות בתחום המדיה החדשים. נכיר את גישת הדטרמיניזם הטכנולוגי והחברתי, ונדגים כיצד אלו הופכים לחלק בלתי נפרד מהשיח והמחשבה המודרנית. נבחן את ההיבטים ההיסטוריים של הקשר מידע וכוח, ואת התהליכים העכשווי וההשפעות של טכנולוגיות תקשורת על חיי היומיום. החלק הראשון של הסמסטר יוקדש להכרות עם תיאוריות תקשורת רלוונטיות. הוא יעסוק בהיבטים ההיסטוריים של הקשר מידע-כוח, וכיצד אלו הובלו לתהליכים העכשוויים המעצבים את עולמנו. בחלקו השני נבחן כיצד תחומים שונים בחיינו משתנים יחד עם השינויים הטכנולוגיים. בין היתר ידונו נושאים כגון הפער הדיגיטלי, ילידים דיגיטליים ומהגרים דיגיטליים, פוליטיקה וכלכלה פוליטית באינטרנט, חדשות מקוונות ואפקט הבועה, תוכן גולשים והמרחב הציבורי, רשתות חברתיות ותקשורת בין-אישית, חיפושי מידע ומונופולים של ידע, דיפוזיה של ממים, חכמת ההמון, משחקים התמכרות ופורנוגרפיה, כמו גם היבטים של פרטיות, זהות, ביטחון לאומי וקניין רוחני בעידן הדיגיטלי.

 

1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה
הקורס סוקר גישות בסיסיות לשפה האנושית ולקשר שלה לחברה ולפוליטיקה. בחלקו הראשון של הקורס נלמד מושגים ושאלות יסוד בחקר השפה, מתוך מסורות שונות בבלשנות, בפילוסופיה ובחקר הספרות. נסקור תשובות שונות לשאלות בסיסיות: מהי שפה, כיצד היא נושאת משמעות, כיצד היא משמשת בתקשורת אנושית, כיצד היא קשורה לפעולה אנושית. בהמשך הקורס נלמד תיאוריות ומושגים המאירים על הקשרים בין שפה למציאות פוליטית וחברתית. נלמד כיצד שפה קשורה ליחסי כוח, כיצד היא מבנה תפיסות מציאות, כיצד סדר חברתי ופוליטי משוקע בשפה. נלמד על שימושים מיוחדים בשפה כגון שפת הדיבור והומור, וכן על שפות במדיה שונים.

 

1085.1063.01 סדנת כתיבה יצירתית
ברגע שהוא נוטל ליד עט או מקלדת, עיתונאי לוקח על עצמו אחריות לספר לקוראים שלו סיפור מקיף, מדויק וכתוב היטב. הוא משרת עקרונות גדולים של חופש, דמוקרטיה ואת זכות הציבור לדעת, באמצעות חוכמת רחוב בלשית, סקרנות, חוש ריח לסיפורים טובים והיכולת לבסס ולספר אותם. כתיבה היא שריר שצריך לאמן וזה מה שנעשה בסדנה, באמצעות תרגולים בשיעור ועבודות בית. הכישורים הללו ישרתו את הסטודנטים בכל פעם שייטלו ליד עט או מקלדת,  כעיתונאים., אנשי אסטרטגיה ופירסום.
סדנה נלמד מה הופך אירוע לסיפור עיתונאי, איך מזהים אותו, איך עובדת מערכת עיתונאית, כיצד הופכים רעיון קטן לסיפור גדול באמצעות תחקירי רקע ועומק, טכניקות כתיבה, ואיך מתאימים אותו סיפור לפלטפורמות השונות – מהדורה מודפסת, אתר ומדיה חברתית.


1085.6201.01  משילות אינטרנט ומשילות אלגוריתמית
מי שולט במרחב המקוון? מי קובע מה מותר ומה אסור לומר ברשתות חברתיות? את מי ולאיזה מטרות משמש המידע עלינו? מה הם העקרונות הטכנולוגיים-חברתיים שמאחורי מנגונני הבינה המלאכותית האמונים על המלצות התכנים במדיה החברתית? בשיעור נפענח ביחד את מערך הקשרים שבין מודלים עיסקיים, חוקים, יחסי כוח, ערכים וטכנולוגיה היוצרים יחדיו את העולם המקוון שבו אנחנו חיים ופועלים. נעקוב אחרי התפתחויות היסטוריות ועכשוויות שהפכו את האינטרנט למה שהוא היום וננתח מודלים חלופיים המתפתחים בימים אלו ומציעים אפשרויות חדשות לניהול מידע, מדיה ויחסים חברתיים בעולם המקוון.

 

1085.6202.01 סדנה יישומית - ממחקר למוצר
במסגרת הסדנה הסטודנטים יישמו את הידע שרכשו במהלך התואר וייעבדו בשיתוף פעולה עם עמותות חברתיות כדי לבנות פתרונות יישומיים, וינהלו תהליך מחקר UX, ניתוח נתונים, ותכנון פיתוח. הסטודנטים יעבדו בצוותים. כל קבוצה תבחר לעצמה פרויקט מבין האפשרויות השונות שיוצגו לסטודנטים בתחילת הקורס. על הקבוצות יהיה לבצע תהליך אפיון, עיצוב ואסטרטגיה של האפליקציה מבוסס ניתוח נתונים, מתוך מטרה לגבש אבטיפוס של האפליקציה כפרויקט סיום של הקורס.1085.6001.01 פייתון עבור תקשורת
בקורס זה הסטודנטים ילמדו כיצד להשתמש בשפת התכנות פייתון על מנת לתקשר את הנתונים שברשותם לציבור הרחב. הקורס מיועד לסטודנטים ללא רקע מוקדם בפייתון או בשפות תכנות אחרות. הקורס יכסה את אבני היסוד של תכנות כולל משתנים (lists, dictionaries, tuples, expressions, strings and regular expressions), תנאים, לולאות, פונקציות ומחלקות. בנוסף, יוצגו בקורס חבילות פייתון רלוונטיות כולל NumPy, SciPy, Pandas, and Matplotlib.1085.6002.01 פייתון לתקשורת – מתקדם
כהמשך לקורס "פייתון עבור תקשורת", מטרת הקורס הינה הקניית כלים אפליקטיביים לעבודה באמצעות שפת התכנות פייתון. הקורס יכלול עבודה עם נתונים באופן טבלאי, תכנות סטטיסטי, ניתוח שפה טבעית, מבוא ללמידת מכונה (Machine learning) ועוד.

 

1085.6003.01 מבוא לחוויית משתמש וממשק אדם-מחשב
בקורס זה נכיר את הגורמים המשפיעים על חווית המשתמש (User Experience), על שמישות ממשקים (Usability), וכן על תהליך התכנון, ואפשרויות ההערכה והמדידה שלהם.
תלמידים ילמדו תאוריה וכן יתנסו בפועל ביישום עקרונות ובעיצוב של ממשק אדם-מחשב (Human-Computer Interaction, HCI).
בקורס נסקור מודלים שונים להערכת ממשקים, מושגים מרכזיים בתחום (כגון mental models, affordances, metaphors, universal usability), ונכיר דוגמאות קלאסיות לממשקים מוצלחים ופחות מוצלחים. .כמו כן מתייחס לטכנולוגיות שונות ולייחוד של החוויה בכל אחת מהן.

 

1085.6200.01 כלכלת רשת 
דאטה הם ׳המטבע׳ החדש שמפעיל את הרשת, ׳הדלק׳ שמניע אותה ו׳השמן׳ שמטפח אותה. המטפורות שונות אבל הן מבטאות הכרה בתפקיד המרכזי של דאטה להתפתחותה של האינטרנט ולשלל  פעילויות המבוססות עליה. הקורס יציע מבט ביקורתי על מספר שינויים מרכזיים המאפינים כלכלה מבוססת דאטה – בעיקר זו הנובעת מהתפתחותן של טכנולוגיות  לאיסוף, שימור וניתוח נתונים אישים -  ויבחן את השפעתם של שינוים אלו על יחידים ועל קבוצות. שאלות מרכזיות שיעלו בקורס קשורות לתרומתם של טכנולוגיות לאיסוף, שימור וניתוח מידע אישי להתפתחותם של שווקי מוצרי המידע, להיווצרותם של שחקנים חדשים בשוקים הללו ולכינונן של יחסי כוחות חדשים בין יצרנים של מוצרי מידע ובין הצרכנים של מוצרים אלו.

 

1085.1051.01 קו נקודה רשת
הקורס דן בהיסטוריה של אמצעי התקשורת לאורך ההיסטוריה האנושית. הוא משלב דיון בתנאים בהם התפתחו טכנולוגיות תקשורת עם  בחינת ההשלכות הפוליטיות, חברתיות וכלכליות של השימושים שנעשו בהם. מטרות הקורס: למקם מדיה מרכזיים על ציר היסטורי, לזהות את המאבקים ושיתופי הפעולה שהובילו להתפתחותו של מדיום מסוים בזירה פוליטית, כלכלית ותרבותית, להבין כי התפתחות מדיום היא תוצר של מאבקים ושיתופי פעולה בין המשתמשים בו: מעצבים, ממנים, פוליטיקאים ומשתמשי קצה.

 

1085.2203.01תורות ההשפעה
בממוצע ישראלים מבלים כארבע שעות מול הטלוויזיה וכמעט מחמישית מיומם מחוברים לרשת. מה ההשלכות של התנהגות זו? בעוד רבים מניחים כי לתקשורת כוח עצום, אחרים טוענים כי כוחה זניח. מי צודק? והאם ניתן ליישב תפיסות אלה?  הקורס יעסוק במסורת המחקר של השפעות תקשורת עלינו ציבור צרכני תקשורת. נדון בשאלות כגון: כיצד התקשורת משפיעה על הדרך בה אנו חושבים? מקבלים ‪החלטות? מעצבים עמדות? כיצד ההשפעה הזו מתרחשת ומתי? ועל מי משפיעה התקשורת יותר?

 

1085.2204.01מפת התקשורת בישראל
הקורס מפת התקשורת בישראל מספק הכרות עם מפת התקשורת בישראל, על השחקנים המרכזיים בה והכוחות המעצבים אותה. נסקור תהליכים היסטוריים בהתפתחות מפת תקשורת ההמונים בישראל (עיתונות מודפסת, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט) תוך התייחסות לנעשה בעולם. בהמשך נתמקד בניתוח ביקורתי של מפת התקשורת העכשווית ויחסי הגומלין שבין מוסדות התקשורת למעגלי כוח אחרים בחברה. יושם דגש על הבנת האינטראקציה שבין הזירה הפוליטית, המגזר הפרטי, גופי הפיקוח על התקשורת וארגוני העובדים בתעשיות התרבות בעיצוב מפת התקשורת בישראל. נתייחס לשאלות הנוגעות לכינון זהות לאומית אל מול מגמות של גלובליזציה ומעבר לכלכלה נאו-ליברלית. במהלך השיעורים ידונו סוגיות כגון ריכוזיות, קשרי הון שלטון ותקשורת, חופש הביטוי, מעמד העיתונאים והעיתונאיות בישראל, לחצים מסחריים ופרסום סמוי וכן גלובליזציה של שוק הטלוויזיה.


1085.2205.01תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום...
הקורס עוסק במאפיינים העיקריים של תקשורת חזותית עכשווית. הסטודנטים ילמדו משגי מפתח, כלים אנליטיים, מודלים ותיאוריות לניתוח טקסטים חזותיים בהקשרים שונים (פוליטיקה, שיווק, תרבות פופולארית ועוד) הקורס ישפר את מיומנויות הניתוח הביקורתי ואת ההבנה של ההיבטים השונים המעורבים בפרשנות של עולם הדימויים החזותיים (ציור, צילום, טלוויזיה, קולנוע, אינטרנט ומדיה חברתיים), בז׳אנרים שונים (פרסומת, קליפ, סרט דוקומנטרי, סרט עלילתי ותוכניות טלוויזיה שונות).

 

1085.6203.01 Data- סדנה יישומית - ממחקר למוצר
 במסגרת הסדנה הסטודנטים יישמו את הידע שרכשו במהלך התואר וייעבדו בשיתוף פעולה עם עמותות חברתיות כדי לבנות פתרונות יישומיים, ניתוח נתונים, ותכנון פיתוח. הסטודנטים יעבדו בצוותים. כל קבוצה תבחר לעצמה פרויקט מבין האפשרויות השונות שיוצגו לסטודנטים בתחילת הקורס. על הקבוצות יהיה לבצע תהליך אפיון, עיצוב ואסטרטגיה של האפליקציה מבוסס ניתוח נתונים, ויעבדו יחד עם צוות המחקר משתמשים\ מתוך מטרה לגבש אבטיפוס של האפליקציה כפרויקט סיום של הקורס.

 

קורסי בחירה

1085.4441.01 הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורת
בקורס יוצגו עיקריה של תיאוריה חדשה של השפה, תיאוריה המבקשת לתאר את השפה כמערכת חברתית המאפשרת לדובריה להתגבר (במידות משתנות) על הפערים החווייתיים ביניהם, ולתקשר ביניהם חוויות בלי לחוות אותן ביחד – באמצעות הדרכת הדמיון. הקורס יעסוק במבנה של המערכת החברתית הייחודית הזו, בתכונותיה ובמגבלותיה, בהיסטוריה ובאבולוציה שלה – ובתפקידה המורכב ככלי שינוי חברתי, קוגניטיבי ותודעתי.

 

1085.4309.01 גישות וכלים לחקר האינטרנט  
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים היכרות נרחבת עם גישות ושיטות המחקר הנפוצות בקרב חוקרי האינטרנט. דגש יינתן לשינויים החלים במחקר האיכותני והכמותני המסורתי (כגון בחירת מדגמים, תצפיות, סקרים וראיונות) בעקבות השימוש באינטרנט. כמו כן יוצגו לתלמידים שיטות מחקר חדשות המבוססות על טכנולוגיות מקוונות כגון ניתוחי תוכן אוטומטי וכריית מידע. בין הנושאים שיידונו: שימושים מתקדמים במנועי חיפוש, ויקיפדיה ככלי מחקר, רשתות חברתיות, שימוש בכלי מחקר מקוונים וסוגיות אתיות בחקר האינטרנט.  במסגרת הסמינר הסטודנטים ידרשו לבצע מחקר מעשי הכולל משימות חיפוש מורכבות, בניית שאלונים מקוונים, ניתוח מידע מקוון והצגתו באמצעים ויזואליים שונים.

 

1085.2653.01 מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכונים (קורס בחירה – קורס משלב עשיה חברתית)
השימוש בשרותי רשת כמו מנועי חיפוש, רשתות חברתיות מקוונות אפליקציות, נשיאה של מכשירי מעקב כמו טלפון חכם ומוצרים לבישים, ונוכחות בסביבות חכמות – עיר חכמה, בית חכם, כתה חכמה, כרוכות בחשיפה שיטתית של מידע אישי וויתור על השליטה במידע ובשימושים השונים שנעשים בו. המודל העסקי של גופים רבים – מסחריים וציבוריים – מתבסס היום על איסוף מידע אישי, שמירתו, עיבודו ומכירתו. להתפתחויות אלו השפעה על שלל זירות חברתיות: הם מאפשרות יעילות שלטונית, שיפור שירותי בריאות, ניהול יעיל של מנגנוני צריכה, שיפור תקשורת בינאישית וחברתית. מנגד, התמורות הללו  טומנות בחובן פגיעה חסרת תקדים באוטונומיה של הפרט ויוצרות מנגנונים חדשים של שיטור חברתי והסחרת הפרט.
הקורס יעסוק בשאלות מרכזיות הנוגעות להתפתחותן של טכנולוגיות לאיסוף וניתוח מידע אישי: מי הם השולטים במידע האישי? מהם השימושים הנעשים בו? מי הם המרוויחים הגדולים? מי  הם המפסידים? האם נוצרות אפשרויות חדשות של דיכוי וניצול והאם נפתחים ערוצים חדשים לשגשוג, רווחה ושיתופי פעולה?
​הקורס משלב למידה אקדמית לצד עשייה חברתית בסוגיות הקשורות להתפתחותו של שוק המידע האישי. סטודנטים שירשמו לקורס יתנסו במיזם חברתי (הדרכה, מיפגן חברתי, פעולות שיווק חברתי) בהיקף של 25-30 שעות. 

 

1085.2651.01 דור הרשת: ממשחקי מחשב לאפליקציות סלולריות - קורס באנגלית
נקודת המוצא של הקורס היא המונח שטבע מארק פרנסקי בשנת 2001 – "ילידים דיגיטליים". המונח מתייחס לצעירים שנולדו אחרי 1980 כשטכנולוגיות חברתיות הופיעו לראשונה ברשת. המונח הזה מתייחס למי שגדלים בסביבה דיגיטלית של אתרי רשתות חברתיות, בלוגים, נגני מוסיקה, משחקי מחשב ועולמות וירטואליים. לכן הם תופשים את העולם הדיגיטלי כחלק בלתי נפרד מחייהם ודוברים את השפה הדיגיטלית בצורה שוטפת ורהוטה. הקורס מתמקד בילידים דיגיטליים בגילאי העשרים (אתם...), אך יתייחס גם לילידים דיגיטליים צעירים יותר לצורך השוואה. הוא יחשוף את הסטודנטים לנעשה בתחום של ילידים דיגיטליים באקדמיה ובתעשייה בארץ ובעולם כדי לאפשר להם ללמוד על ההיבט התאורטי והפרקטי של התחום. הקורס יתייחס לסוגיות מרכזיות בחייהם של צעירים בסביבה דיגיטלית (למשל, פרטיות, למידה, פיראטיות, מולטיטסקינג ועוד) מזווית תאורטית, אמפירית ויישומית תוך ניתוח של טקסטים דיגיטליים שממחישים אותן (למשל, משחקי מחשב, אפליקציות סלולריות, סרטוני רשת, אתרי רשתות חברתיות ועוד).
הקורס מועבר באנגלית, אך את המטלות ניתן להגיש בעברית או באנגלית.

 

1085.2650.01 שיווק חברתי לקידום  נושאים חברתיים: כיצד לרתום חשיבה שיווקית לטובת הציבור
זהו קורס המשלב עשייה עם לימודים עיוניים ועוסק בשיווק חברתי. השיווק החברתי הוא  גישה אסטרטגית רב-תחומית שהשימוש בה מיועד לקדם נושאי חברה, בריאות או סביבה על ידי ארגונים ללא מטרת רווח כלכלי.  הגישה מבוססת על עקרונות השואבים מתחום השיווק המסחרי (אבל ישנם הבדלים משמעותיים בין השיווק החברתי למסחרי) ועל תיאוריות ומודלים של שינוי התנהגות והשפעה ברמת הפרט והחברה. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו כיצד מפתחים תכנית של שיווק חברתי ויעסקו בפיתוח אלמנטים שיווקיים או קמפיין עבור ארגון ללא מטרת רווח כלכלי. לשם כך, הסטודנטים ילמדו לפתח וליישם מחקר מקדים לזהות ולאפיין חסמים ותמורות כבסיס לפיתוח רעיונות קריאטיביים ותכנית שיווקית. כיוון שמדובר בקורס שנתי שחלקו יישומי, לא ייערכו מפגשים כיתתיים בכל שבוע. תכנית הקורס תכלול הרצאות אורחים ומעורבות של אנשי מקצוע מתחום הפרסום. בחלקו היישומי של הקורס הסטודנטים ישתלבו בארגוני החברה האזרחית, יפתחו תכנית של שיווק חברתי ואלמנטים תקשורתיים (כגון, סרטונים, אירועים שיווקיים, כרזות, תכנים לרשתות חברתיות, משחקים ועוד) המתבססים על המסגרת של שיווק חברתי לקידום נושא חברתי. החלק היישומי ייערך בהיקף של כ- 40 שעות פעילות.  1085.2645.01 סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטינאי במערב     
הקורס יעסוק בניתוח השוואתי של סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיתונות בארצות המערב, בעיקר בארה''ב ובאנגליה. נוסיף דוגמאות ממדינות אחרות לפי היכולות הלשוניות של המשתתפים בסמינר. בזמן שהתקשורת הישראלית נוטה לטעון שהתקשורת הזרה באופן כללי, עוינת לישראל, נראה שסיקור הסכסוך, שמערב מרכיבים טעונים כגון יהדות ואיסלאם, יהודים וערבים במזרח התיכון ובעולם, הוא משתנה, נזיל, ושונה ממדינה למדינה.

 

1085.2647.01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת
הקורס יעסוק בשאלת מאפייניו וייחודיותו של הקהל הנשי הצעיר כקהל הצורך ויוצר תרבות  בעידן של 'ווב 2.0'. נפתח בהבנה לגבי חשיבות המדיה והתרבות הפופולארית בהבניית זהות (ובכלל זה גם זהות מגדרית). נמשיך בהתפתחות השיח על צעירות ונערות במדיה ובתרבות הפופולארית במערב, תוך התייחסות לייצוגים שכיחים ומקובלים שלהן. נבחן סוגיות של גוף, מיניות והתבגרות נשית. כחלק מכך ייבחן הדיון הפמיניסטי העֵר בשאלת התפקיד שממלאים הייצוגים האלו והגיבורות הללו בבניית זהותן של נערות וצעירות ועל ציפיות חברתיות ביחס אליהן.
בהמשך נתוודע לאופני והנאות צפייה של קהל הצעירות ונתמקד בתרומת לימודי נערות (Girls' studies)להכרות עם קהל זה. כחלק מכך, נעסוק גם במקומן הייחודי של צעירות הן כצרכניות והן כיצרניות תרבות בסביבה התרבותית-טכנולוגית העשירה שמאפשרת ווב 2.0.
עבודות הסיכום יתמקדו בדרכי הפרשנות של צעירות ישראליות ביחס לתכני מדיה שונים ודימויי הנשיות הצעירה שהם מציגים, או בניתוח טקסטים שיצרו בעצמן.
 

1085.2066.01 התמחות בחברות טכנולוגיה דיגיטלית   
במסגרת הסדנה יפתחו הסטודנטים פרויקט אישי בתחום של טכנולוגיה דיגיטלית תוך כדי התנסות בחברות העוסקות בהיבטים שונים של התחום כמו משחקי מחשב, עולמות וירטואליים, שיווק דיגיטלי, אתרי רשתות חברתיות, למידה, חדשות וחיפוש מידע. על הסטודנטים להגיש בקורס את הפרויקט ולהציגו במסגרת הכיתתית.

 

 

סדנאות מחקר

1085.6108.01 סדנה בניתוח טקסטואלי רישתי 
אחד האתגרים הגדולים ביותר כיום הוא עומס המידע. אנו נדרשים כל הזמן להבין ולארגן את המידע שמתקבל במדיה החברתיים, בחדשות "האמיתיות" ו "המזוייפות", בתעשיית הפרסום, או בתוצאות החיפוש שקיבלנו. במקרים רבים המידע שאנו נחשפים אליו נועד לקדם אינטרסים גלויים או נסתרים. בסדנת מחקר זו נלמד שיטה חדשה לניתוח תוכן - ניתוח טקסטואלי רשתי – בכדי לזהות הטיות פוליטיות ומסחריות בטקסט. לצורך כך נכיר את מושגי המפתח הקשורים לתיאוריית הרשת, והיישומים שלה בפוליטיקה, החברה, הכלכלה, הטכנולוגיה והתרבות. במהלך הסדנה נלמד לעבוד עם כלים שונים לניתוח רשתות כדי לזהות את הנושאים העיקריים בטקסט ואת הטיותיו. במסגרת הסדנה יפתחו הסטודנטים פרויקטים אישיים לניתוח רשתות טקסטואליות במגוון רחב של תחומים.

 

1085.6106.01 סדנת מחקר: מנתונים לרעיונות. שימוש בכלים אנליטיים ליצירת תובנות. 
שינויים טכנולוגיים וחברתיים שהביאו לעליית עידן נתוני העתק (ביג דאטה big data) לא פסחו גם על חברות וארגונים. כיום, יותר ויותר מודלים עסקיים מבוססים על שימוש בנתונים על מנת לייצר תובנות מחקריות ושיווקיות. מטרת הסדנה היא להכיר לסטודנטים את עולם המונחים, הכלים, וההיגיון המחקרי שנמצאים בבסיסם של תהליכים אלה. הסדנה תקיף את כל שלבי העבודה החל מהיכרות עם הנתונים, ניתוחם  (predictive analytics ) ועד השלב החשוב ביותר – היכולת ליצר תובנות ולהציגם באמצעות כלים ויזואליים ((visualization and infographics .   

 

1085.6105.01 סדנת מחקר: מחקר בשיווק
על מנת להצליח בפעילות שיווקית, חשוב להבין את הסביבה בה פועלים ואת הצרכים, הרצונות וההעדפות של קהלי היעד הפוטנציאליים. במסגרת קורס זה נסקור עקרונות יסוד בתחום השיווק על מנת להבין כיצד בונים אסטרטגיה שיווקית אפקטיבית. על בסיס הבנה זו, נלמד כיצד לבצע מחקר שיווקי על שלביו השונים: זיהוי נושאים למחקר, בחירת שיטות מחקר מתאימות, וכלים מחקר איכותניים וכמותניים אשר יאפשרו לנו להפיק נתונים ולהסיק מסקנות אופרטיביות.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive