תואר שלישי

החוג ללימודי עבודה

לאתר החוג

תואר שלישי
ראש החוג: פרופ' גיא מונדלק
​יו"ר ועדת דוקטורנטים חוגית: פרופ' גדעון קונדה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive