תואר שני

המסלול המחקרי מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם בסמסטר א' תשע"ט, החל מתש"ף (2019-20)  יחלו תלמידים ללמוד במסלול העיוני (ללא תזה) בלבד

 

החוג ללימודי עבודה

לאתר החוג

תואר שני
ראש החוג: פרופ' גיא מונדלק
יועץ החוג: ד"ר סאמי מיעארי

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive