תואר שני

 

החוג ללימודי עבודה

לאתר החוג

תואר שני
ראש החוג: פרופ' יצחק הברפלד
יועצת החוג: ד"ר לילך לוריא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive