חובות כלליות

 

קורס בשפה האנגלית

החל בשנת הלימודים תשפ"ב נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד שני קורסים אקדמים בשפה האנגלית. תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף כל קורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. 

ההוראה בקורס, המטלות והבחינה יתקיימו בשפה האנגלית. היקף כל קורס 2 ש"ס לפחות. 

ככל שהקורסים באנגלית יהיו קורסי חובה בחוגי התלמיד, על התלמיד ללמוד קורסים אלו במלואם. 

 

תכנית

 

חובת קורסי אנגלית

תלמיד בתכנית דו-חוגית

 

יחויב בשני קורסי אנגלית. התלמיד יוכל לבחור אם ללמוד את הקורסים באנגלית בשני החוגים או רק באחד מהם.

תלמיד הלומד  חוג לאחר תואר (18)  לאחר סיום תואר הראשון

יחויב בקורס תוכן אחד באנגלית (אלא אם תכנית הלימודים במסגרת חוג לאחר תואר כוללת יותר מקורס חובה אחד באנגלית).

תלמיד בתכנית חד-חוגית הלומד במקביל לחוג לאחר תואר, (לדוגמא תלמידי משפטים וחוג נוסף)

יחויב בשני קורסי אנגלית בלבד . התלמיד יוכל לבחור אם ללמוד את הקורסים באנגלית בשני החוגים או רק באחד מהם.

 

תלמיד שנסע לחילופי סטודנטים

בסמכות ועדת הוראה יחידתית להכיר בקורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים כקורס אקדמי באנגלית (ניתן להכיר בקורסים עם ציון חיובי בלבד)

 

 

תכנית "כלים שלובים"

אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד. על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים".
"כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים בתחומים שונים. מטרתה להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולעורר עניין וסקרנות בקרב התלמידים תוך חשיפתם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות:
"
מזרח" = קורסים מתחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).
"מערב" = קורסים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).
על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר (חד-חוגי, מורחב, דו-חוגי, משולב).
מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.

הרישום לקורסי  "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע דרך מערכת בידינג. ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.


סמסטר א': הרישום בבידינג יתבצע בשני מקצים:  
מקצה 1 – 12.9.2021 בשעה 11:00 עד 14.9.2021 בשעה 10:00
מקצה 2 –​ 4.10.2021 בשעה 11:00 עד 6.10.2021 בשעה 10:00


​מ- 10.10.2021 ועד ה- 21.10.2021 ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

סמסטר ב': הרישום יתבצע באותו אופן כמו בסמסטר א'. פרסום המועדים המדויקים יימסר בהמשך. 

מידע על הקורסים המוצעים יפורסם באתר התכנית "כלים שלובים" www.core.tau.ac.il  לקראת סוף חודש יוני.


להלן מכסת הקורסים שכל תלמיד חייב לפי מסלול הלימודים שלו:

הפקולטה למדעי החברה

מסלול

חוג 1

חוג 2

מספר הקורסים

מפקולטות המזרח

מכלל הקורסים לא ממדעי החברה

חד-חוגי

מדעי החברה

 

3

2

1

דו-חוגי

מדעי החברה

מדעי החברה

3

2

1

דו-חוגי

מדעי החברה

פקולטה מהמערב

2

1

1

דו-חוגי

מדעי החברה

פקולטה מהמזרח

פטור

אין

אין

חוג לאחר תואר

מדעי החברה

 

פטור

אין

אין

 

פקולטות מזרח – מדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה, הנדסה.
פקולטות מערב – מדעי החברה, מדעי הרוח, אומנויות, ניהול, משפטים, ביה"ס לחינוך.


​אנגלית

על התלמיד להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו בפקולטה (הכוונה לשנה קלנדרית ולא לשנה אקדמית). תלמיד שלפני קבלתו לפקולטה למדה"ח למד בפקולטה אחרת שבה פרק הזמן להשגת פטור באנגלית עולה על שנת לימודים אחת, חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום הסמסטר השלישי מתחילת לימודיו באוניברסיטה.
יוצאים מכלל זה עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית. (פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי).
הפקולטה ממליצה לתלמידים לעשות מאמצים להשלים את ידיעותיהם באנגלית עוד לפני תחילת לימודיהם בפקולטה.
תלמיד שלמד בעבר באוניברסיטה אחרת חייב לפנות ליחידה לשפות זרות לברור רמתו באנגלית. מי שלמד קורס אנגלית באוניברסיטת ת"א לפני היותו תלמיד בה חייב לפנות ליחידה לשפות זרות כדי להבטיח את דיווח הציון בקורס. 
 מידע על הרישום לקורסי אנגלית 


​עברית

תלמיד בעל תעודת בגרות שאינה ישראלית חייב להיבחן בבחינת מיון בעברית (פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי). עליו להגיע לרמת "פטור" עד תום שנת הלימודים הראשונה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>