תואר שני  • א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.


בהצלחה!!!

סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   10314116   מבחן פטור בסטטיסטיקה   א'   מדע המדינה II   30/09/2021  10:00     
עבודה סמינריונית   10824176   סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי**   א'   הגירה/חקר סכסוכים/מ. ציבורית   31/12/2021  09:00     
בחינה   10317777   בחינת גמר   א'   מדע המדינה II   05/01/2022  09:00     
בחינה   10824015   יסודות הכלכלה   א'   מ. ציבורית   11/01/2022  14:00  27/02/2022  14:20 
בחינה   10826411   יסודות הכלכלה   א'   מ. ציבורית   11/01/2022  14:00  27/02/2022  14:20 
בחינה   10356007   משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים   א'   לימודי דיפלומטיה   12/01/2022  09:00  13/02/2022  09:20 
בחינת בית   10714593   טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים   א'   פסי.תואר2   מועד א : 12/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 09.02.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 13.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10114111   תאוריה מיקרו כלכלית   א'   כלכלה   13/01/2022  14:00  17/02/2022  14:20 
בחינה   10314105   סטטסטיקה למתקדמים   א'   מדע המדינה II   13/01/2022  09:00  14/02/2022  09:20 
בחינת בית   10516404   נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים א'   א'   לימודי עבודה   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 13.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 10.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10924001   Sustainable development: The Big Picture   א'   הגירה   13/01/2022  14:00  17/02/2022  14:20 
בחינת בית   10114422   אי שוויון כלכלי   א'   כלכלה   מועד א : 16/01/2022 בשעה : 17:20 ; תאריך לקיחה 16.01.2022 שעת לקיחה 14:20

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 17:20 ; תאריך לקיחה 16.02.2022 שעת לקיחה 14:20

בחינה   10204002   A New Age of Strategic Thinking   א'   סייבר - פוליטיקה   17/01/2022  14:20  14/02/2022  14:20 
בחינה   10527777   בחינת גמר   א'   לימודי ביטחון   17/01/2022  09:20     
בחינה   10824018   כלכלה ציבורית   א'   מ. ציבורית   18/01/2022  14:20  20/02/2022  14:20 
בחינת בית   10524016   לוחמת הגרילה והמאבק בה בעת החדשה המאוחרת   א'   לימודי ביטחון   מועד א : 19/01/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 16.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 23/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 20.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10114107   תאוריה מאקרו כלכלית א'   א'   כלכלה   20/01/2022  14:20  24/02/2022  14:20 
בחינת בית   10516427   Organizational processes B-Globalization and Labor   א'   לימודי עבודה   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 14:20 ; תאריך לקיחה 19.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 25/02/2022 בשעה : 14:20 ; תאריך לקיחה 23.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10714737   חקר התודעה: התנהגות ומוח**   א'   פסי.תואר1/פסי.תואר2   21/01/2022  09:20  20/02/2022  14:20 
בחינת בית   10824046   משפט חוקתי-מנהלי ואתיקה ציבורית   א'   מ. ציבורית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 11:20 ; תאריך לקיחה 21.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 11:20 ; תאריך לקיחה 18.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10824053   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מ. ציבורית   23/01/2022  14:20  13/03/2022  14:20 
בחינה   10524133   המערכת הבינלאומית   א'   לימודי ביטחון   24/01/2022  14:20  06/03/2022  14:20 
בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   א'   כלכלה   מועד א : 26/01/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 19.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 02/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 23.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   א'   מדע המדינה II   מועד א : 26/01/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 19.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 02/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 23.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10714775   זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכית   א'   פסי.תואר2   26/01/2022  09:20  27/02/2022  14:20 
בחינה   10114202   אקונומטריקה א'   א'   כלכלה   27/01/2022  14:20  04/03/2022  09:20 
בחינה   10826415   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מ. ציבורית   30/01/2022  09:20  27/03/2022  14:20 
עבודה   10413536   ביג דאטה למדעי החברה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/פסי.תואר2/סוציולוגיה   01/02/2022  09:00     
בחינת בית   10314482   מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית   א'   מדע המדינה II   מועד א : 02/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 02.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 17:20 ; תאריך לקיחה 06.03.2022 שעת לקיחה 14:20

בחינה   10520010   סוגיות בלימודים אסטרטגיים   א'   לימודי ביטחון   02/02/2022  09:20  18/03/2022  09:20 
עבודה   10204000   The Age of Technology   א'   סייבר - פוליטיקה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10204004   Elections, Representation and Government in the Cyber Era   א'   סייבר - פוליטיקה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10314100   גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   א'   מדע המדינה II   14/02/2022  09:00     
עבודה   10314117   גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר   א'   מדע המדינה II   14/02/2022  09:00     
עבודה   10314481   סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה II   14/02/2022  09:00     
עבודה   10314486   מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלית   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10356002   מבוא למשא ומתן   א'   לימודי דיפלומטיה/מ. ציבורית   14/02/2022  09:00     
עבודה   10356009   מבוא לדיפלומטיה   א'   לימודי דיפלומטיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10364001   Qualitative Research Methods   א'   הגירה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10364002   Theories of International Migration   א'   הגירה//תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10364019   Quantitative Research Methods   א'   הגירה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10364023   Comparative Migration and Citizenship Regimes   א'   הגירה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10364032   Global Middle Class   א'   הגירה//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10413598   אקטיביזם 2.0   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10414111   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטית   א'   סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10414223   לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפית   א'   סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10414225   תכנון מחקר ארגוני בעידן הדיגיטאלי**   א'   פסי.תואר2/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10414263   תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון   א'   פסי.תואר2/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10414297   תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיות   א'   פסי.תואר2/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10516401   קורס נושאי:סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש א'   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
בחינת ביניים   10516402   שיטות מחקר- מיומנויות מחקר במשאבי אנוש א'   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10516403   נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש א'   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10516405   פרקטיקום - מיומנויות ניהול   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10516406   תיאוריה ארגונית א'-קבלת החלטות ותהליכי למידה   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10516416   תיאוריה ארגונית ב'- גיוון תעסוקתי   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10516666   בחינת גמר   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10524127   טכנולוגיה, צבא וביטחון   א'   לימודי ביטחון   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714279   פסיכופתולוגיה התפתחותית   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714346   שיטות מחקר וסטטיסטיקה   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714480   שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714482   הקונפליקט הערבי יהודי   א'   פסי.תואר1/פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714568   מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמית   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714748   Decision-Making: Theories,Models and Cognitive Processes   א'   פסי.תואר1/פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714772   פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10714836   תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10715600   אבחון והערכה-1   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10715602   מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10716104   ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט חברתי אוטומטי   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10716105   כיצד הפילטרים הסובייקטיביים משפיעים על ייצוג מוחי של סיטואצי   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10716502   היבטים מערכתיים ומשפחתיים בטיפול בילדים   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10718702   תכנות ואיסוף נתונים בשפת פייתון   א'   פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10824161   סדנת מנהיגות   א'   מ. ציבורית   14/02/2022  09:00     
עבודה   10824171   מודלים של מנהיגות   א'   מ. ציבורית   14/02/2022  09:00     
עבודה   10826412   ניהול מערכות מורכבות   א'   מ. ציבורית   14/02/2022  09:00     
עבודה   10854101   תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורת   א'   תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10854203   שיטות מחקר איכותניות   א'   תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10854303   מידע וכוח: חברה וטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי   א'   תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10854441   הדרכת הדימיון:השפה כטכנולוגיית תקשורת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10854700   רובו ג'ורנליזם   א'   תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10856003   מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשב   א'   חברה דיגיטלית   14/02/2022  09:00     
עבודה   10924003   Society and Sustainable Development   א'   הגירה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10924012   Farming, farmers and environment   א'   הגירה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10114421   יישומי למידת מכונה במחקר כלכלי**   א'   כלכלה   17/02/2022  09:00     
עבודה   10114423   מיקרו כלכלה יישומית   א'   כלכלה   17/02/2022  09:00     
עבודה   10114620   נושאים בהיסטוריה כלכלית   א'   כלכלה   17/02/2022  09:00     
עבודה   10114686   החלטות בתנאי אי ודאות   א'   כלכלה   17/02/2022  09:00     
בחינת בית   10357777   בחינת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה   מועד א : 17/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 17.01.2022 שעת לקיחה 09:20

עבודה   10414277   תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה   א'   סוציולוגיה   17/02/2022  09:00     
עבודה   10824135   סוגיות בתכנון עירוני**   א'   מ. ציבורית   13/03/2022  09:00     
בחינה   10114101   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'   ב'   כלכלה   25/03/2022  09:00  13/05/2022  09:00 
עבודה   10114568   Population and Economic Growth   ב'   כלכלה   31/03/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10204001   The Evolution of Cyber Threat   א'   סייבר - פוליטיקה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10204006   Introduction to Cyber Technologies   א'   סייבר - פוליטיקה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10314484   חילון, חילוניות ופוסט חילוניות   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10314497   הפוליטיקה של משבר האירו   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10314499   דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהם   א'   מדע המדינה II   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10314659   מדע, טכנולוגיה ורפואה בראי מדע-המדינה   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10314661   קפיטליזם ודמוקרטיה   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/סוציולוגיה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10315554   ניתוח מחקר אמפירי   א'   מדע המדינה II   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10354016   משברים בינלאומיים   א'   לימודי דיפלומטיה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10364022   Attitudes Toward Immigrants   א'   הגירה/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414554   סופרים את עצמנו לדעת: כימות וידע חברתי   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524134   בינה מלאכותית ויישומיה לביטחון   א'   לימודי ביטחון   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524135   בין האוקיינוס הארקטי למזרח הים התיכון: רוסיה במשקפיים ישראלי   א'   לימודי ביטחון   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524137   הכח האווירי - מבצעים, מלחמות ורעיונות   א'   לימודי ביטחון   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524140   סמינר במחקר ובמדיניות צבאיים א'   א'   לימודי ביטחון   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714827   מנגנונים נוירוביולוגייםוהתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול   א'   פסי.תואר2   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824100   סדנת תזה - חובה במסלול מחקרי - שיעור מקוון   א'   מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824157   מדיניות מרחבית ופוליטקה עירונית   א'   מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824166   חשיבה אסטרטגית   א'   מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824172   מדיניות דיור   א'   מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824181   משטרי רווחה בארץ ובעולם   א'   מדע המדינה II/מ. ציבורית/סוציולוגיה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824182   פיתוח בר קיימא**   א'   חקר סכסוכים/מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824184   התחדשות עירונית   א'   מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824205   פיתוח וקיימות - הניסיון הישראלי והאתגר הגלובלי   א'   מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824208   מדיניות ציבורית התנהגותית   א'   מ. ציבורית   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10924000   Elective seminar: Challenges and Opportunities of Sustainabl   א'   הגירה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10924006   Mandatory Seminar: Project Design and Implementation   א'   הגירה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10924011   Technology for Sustainable Development   א'   הגירה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10924017   Sustainable Development and Regime Type   א'   הגירה/סוציולוגיה   01/05/2022  09:00     
בחינה   10317777   בחינת גמר   ב'   מדע המדינה II   11/05/2022  09:00     
בחינת בית   10114694   סחר חוץ והשפעה חיצונית   ב'   כלכלה   מועד א : 31/05/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 29.05.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 28/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 26.06.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10114104   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב   ב'   כלכלה   13/06/2022  14:00  20/07/2022  14:00 
בחינה   10824188   שיטות מחקר והערכת מדיניות   ב'   מ. ציבורית   13/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
בחינה   10520025   שיטות מחקר   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II   14/06/2022  09:00  20/07/2022  09:00 
בחינה   10714823   הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות*   ב'   פסי.תואר2   14/06/2022  09:00  19/07/2022  14:00 
בחינה   10516407   קורס נושאי: נושאים נבחרים בשוק העבודה   ב'   לימודי עבודה   16/06/2022  09:00  21/07/2022  14:00 
בחינה   10824199   מדיניות כלכלית בישראל   ב'   מ. ציבורית   16/06/2022  14:00  21/07/2022  09:00 
בחינה   10824038   כלכלה עבודה ומדיניות   ב'   מ. ציבורית   19/06/2022  14:00  24/07/2022  09:00 
בחינה   10826438   כלכלה עבודה ומדיניות   ב'   מ. ציבורית   19/06/2022  14:00  24/07/2022  09:00 
בחינה   10527777   בחינת גמר   ב'   לימודי ביטחון   20/06/2022  09:00     
בחינה   10714880   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית   ב'   פסי.תואר2   20/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
בחינת בית   10204005   The Cyber International System   ב'   סייבר - פוליטיקה   מועד א : 21/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 14.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 26/07/2022 בשעה : 14:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2022 שעת לקיחה 14:00

בחינה   10314479   כלכלה פוליטית בינלאומית   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   21/06/2022  09:00  27/07/2022  09:00 
בחינת בית   10516412   קורס נושאי:סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש ב': יחסי עבודה ו   ב'   לימודי עבודה   מועד א : 23/06/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 23.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 28/07/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 28.07.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10924008   Quantitative Research Methods and Program Evaluation   ב'   הגירה   23/06/2022  14:00  21/07/2022  14:00 
בחינה   10524025   מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיות**   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון   24/06/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
בחינה   10824196   רגולציה של חדשנות טכנולוגית   ב'   מ. ציבורית   24/06/2022  09:00  31/07/2022  09:00 
עבודה   10114721   Labor Markets with Search Frictions   ב'   כלכלה   26/06/2022  09:00     
בחינה   10714769   קשב: התנהגות ומוח**   ב'   פסי.תואר2   26/06/2022  14:00  02/08/2022  14:00 
בחינה   10524133   המערכת הבינלאומית   ב'   לימודי דיפלומטיה   28/06/2022  14:00  04/08/2022  09:00 
בחינה   10314582   המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העול   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה   30/06/2022  09:00  11/08/2022  09:00 
בחינה   10114117   תיאוריה מאקרו כלכלית ב'   ב'   כלכלה   04/07/2022  14:00  08/08/2022  14:00 
בחינה   10516400   שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   04/07/2022  14:00  17/08/2022  09:00 
בחינת בית   10413539   אנתרופולוגיה של אדם-חיה-צמח   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 07/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 30.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 03.08.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   10826417   ניהול אסטרטגי - בחירה מרוכז   ק   מ. ציבורית   מועד א : 10/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 06.07.2022 שעת לקיחה 16:00

מועד ב : 31/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 27.07.2022 שעת לקיחה 16:00

בחינת בית   10114386   כלכלה פוליטית   ב'   כלכלה   מועד א : 12/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 11.07.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 17.08.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   10413599   סוציולוגיה כלכלית   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   מועד א : 12/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 07.07.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 10.08.2022 שעת לקיחה 09:00

עבודה   10715519   זיכרון אנושי א'   ב'   פסי.תואר2   17/07/2022  09:00     
בחינת בית   10357777   בחינת גמר   ב'   לימודי דיפלומטיה   מועד א : 20/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 20.06.2022 שעת לקיחה 09:00

עבודה   10204008   Israel Cyber Eco-System   אב   סייבר - פוליטיקה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10314109   שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   ב'   מדע המדינה II   24/07/2022  09:00     
עבודה   10314112   תקשורת פוליטית   ב'   מדע המדינה II   24/07/2022  09:00     
עבודה   10314483   מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית   ב'   מדע המדינה II   24/07/2022  09:00     
עבודה   10314487   עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10315557   מחקר אמפירי לא-כמותני במדע המדינה   ב'   מדע המדינה II   24/07/2022  09:00     
עבודה   10354040   מדיניות החוץ של ישראל   ב'   לימודי דיפלומטיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10356010   עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטות   ב'   לימודי דיפלומטיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10364023   Comparative Migration and Citizenship Regimes   ב'   הגירה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10364028   Theories of Identity in the Context of Migration   ב'   הגירה/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10413597   Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canon   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10414224   דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות   ב'   פסי.תואר2/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10414258   מודלים היררכיים וניתוח מחקר אורך   ב'   סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10414293   הערכת פרוייקטים   ב'   פסי.תואר2/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10414296   תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחית   ב'   סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10414298   תיאוריות למתקדמים: What's Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויות   ב'   סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10415005   הערכת מאמרים מדעיים: תיאוריה ופרקטיקה - לתלמידי שלב ב'   ב'   סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10415142   היבטים יישומיים במנהיגות ומשאבי אנוש   ב'   מנהיגות משאבי אנוש   24/07/2022  09:00     
עבודה   10516402   שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנוש   אב   לימודי עבודה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10516417   חברה,פוליטיקה וכלכלה בישראל ב': מבט היסטורי על פלשתינה המנדט   ב'   לימודי עבודה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10516418   נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש ב'-עבודה וטכנולוגיה   ב'   לימודי עבודה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10516426   חברה, פוליטיקה וכלכלה בישראל ב'- משפט וארגונים   ב'   לימודי עבודה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10516666   בחינת גמר   ב'   לימודי עבודה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10714543   להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועית   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10714617   אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10714773   חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10714779   היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודה**   אב   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10714781   MATLAB-המשך   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10714877   פסיכותרפיה דינאמית   אב   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10714929   אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10715615   מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10715616   פסיכופתולוגיה פנומנולוגית   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10715800   ממדע בסיסי למדע יישומי: זיכרון במסדר זיהוי   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10715941   מיינדפולנס: המהפיכה השקטה   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10718703   מדעי הנתונים למדעי הפסיכולוגיה   ב'   כלכלה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10718703   מדעי הנתונים למדעי הפסיכולוגיה   ב'   פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10824200   להיות עני ב-2020 מבט לעוני בעיניים 2021   ב'   מ. ציבורית   24/07/2022  09:00     
עבודה   10824209   ניהול תקשורת אפקטיבית - היבטים פסיכולוגיים   ב'   מ. ציבורית   24/07/2022  09:00     
עבודה   10824210   מדיניות רגולטורית במגזר הציבורי - בחירה, 4 ש"ס כולל התמחות   אב   מ. ציבורית   24/07/2022  09:00     
עבודה   10826413   היבטים חברתיים של מדיניות   ב'   מ. ציבורית   24/07/2022  09:00     
עבודה   10826416   הערכת פרויקטים ציבוריים ושיטות מחקר   ב'   מ. ציבורית   24/07/2022  09:00     
עבודה   10854102   תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכות   ב'   תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה   10854430   תקשורת ובריאות   ב'   תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה   10854701   ניתוח רשתות   ב'   תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה   10854702   תכנון סקרים וניסויים   ב'   תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10856003   מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשב   ב'   חברה דיגיטלית   24/07/2022  09:00     
עבודה   10924002   Guiding the Process of Change   ב'   הגירה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10114700   עיצוב מכניזמים   ב'   כלכלה   08/08/2022  09:00     
עבודה   10114715   Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatio   ב'   כלכלה   08/08/2022  09:00     
בחינה   10516413   תהליכים ארגוניים א'-גישות ומושגי יסוד בפיתוח ובייעוץ ארגוני   ק   לימודי עבודה   18/08/2022  14:00  15/09/2022  09:00 
בחינה   10114605   שיטות מתמטיות בכלכלה   ק   כלכלה   29/08/2022  14:00  18/10/2022  14:00 
עבודה   10114218   אקונומטריקה 2   ב'   כלכלה   01/09/2022  09:00     
בחינה   10207777   Final Exam   ק   סייבר - פוליטיקה   02/09/2022  09:00     
בחינה   10826420   כלכלה ציבורית   ק   מ. ציבורית   08/09/2022  09:00  29/09/2022  09:00 
עבודה סמינריונית   10204003   The Politics of Big Data: In Theory and Practice-   ב'   סייבר - פוליטיקה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10204007   Cyber Security Law and Policy   ב'   סייבר - פוליטיקה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10204009   A.I in the Cyber Era   ב'   סייבר - פוליטיקה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10314546   רטוריקה   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10314658   בין סטוקסנט לקורונה: האם תאור' היחב"ל**   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10354019   השחקנים האסטרטגיים: ארה"ב, רוסיה וסין בזירה הבינלאומית מאז 1   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10364009   Migration and Civil Society Workshop   אב   הגירה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10364022   Attitudes Toward Immigrants   ב'   הגירה/מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10364031   Citizenship as Status, Practice and Identity   ב'   הגירה/מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414480   כתיבה, ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית באנתרופולוגיה   ב'   סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414526   פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתי   אב   סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414551   קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאייר   אב   סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414552   עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקה   ב'   סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414555   סמינר מחקר:סוגיות בריבוד ואי שוויון   ב'   סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414560   פרקטיקום: אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית   אב   סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414562   פרקטיקום: אי שוויון וצדק חלוקתי   אב   סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10516423   הסיפור הניהולי - קונפליקטים ודילמות של מנהלים   ב'   לימודי עבודה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10516424   תרבות ארגונית   ב'   לימודי עבודה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10516425   שביתות בהיסטוריה   ב'   לימודי עבודה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524129   המודיעין - אתגרים והזדמנויות בעידן של תמורות ושינויים   ב'   לימודי ביטחון   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524130   בין אתאטורק לארדואן: טורקיה כמעצמה אזורית   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524139   נב"ק, עוצמה וכפייה במערכת הגלובאלית   ב'   לימודי ביטחון   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10524141   סמינר במחקר ובמדיניות צבאיים ב'   ב'   לימודי ביטחון   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713644   מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714431   בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714540   השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714691   קוגניציה מטא קוגניציה ו- OCD   אב   פסי.תואר1/פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714758   זיכרון עבודה   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714770   מודעות וקשב   אב   פסי.תואר1/פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714831   מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם   אב   פסי.תואר1/פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714832   מוח קוגניציה ותנועות עיניים   אב   פסי.תואר1/פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10714878   ויסות רגשות ושליטה עצמית   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10715609   ויסות רגשי ושליטה עצמית   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10715610   חרדה והפרעות חרדה   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10715704   ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10716503   ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות-ב'   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10716504   ספק וקושי בגישה למצביםפנימיים בהפרעה אובססיסית קומפולסיבית   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10718000   הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתית   ב'   פסי.תואר1/פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10718705   פסיכופתולוגיה חישובית לחקר בהתנהגות אבנורמלית ב'   אב   פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824100   סדנת תזה   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824115   מדיניות כלכלית   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824133   שינוי ושיפור באירגונים   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824140   קיימות חיובית-היבטים חיוביים במדיניות סביבה   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824169   תקצוב במגזר הציבורי   ב'   חקר סכסוכים/מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824189   שלטון מקומי ועירוניות   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824201   החברה החרדית בישראל   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824202   סמינר מחקרי על עוני   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824204   אסטרטגיות ברגולציית סיכונים: בריאות, צרכנות וסביבה   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10824206   היבטים פסיכולוגיים - ביני לבין העולם   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10826418   סמינר פרקטיקום מיזמים חברתיים   ב'   מ. ציבורית   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10854425   אבולוציה של תקשורת אנושית   ב'   תקשורת   18/09/2022  09:00     
עבודה   10364017   Forced Migration and the Humanitarian System   ק   הגירה   30/09/2022  09:00     
עבודה   10364020   European Politics and Migration   ק   הגירה   30/09/2022  09:00     
עבודה   10364026   Legal and Ethical Perspectives on Refugees   ק   הגירה   30/09/2022  09:00     
עבודה   10516419   נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים ב': ניהול משא ומתן כבסיס   ק   לימודי עבודה   30/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10204010   Politics and Society in a Cyber World   ק   סייבר - פוליטיקה   30/10/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10204012   Foreign Policy and Geopolitics in A Cyber Age   ק   סייבר - פוליטיקה   30/10/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10516414   סדנה בתהליכים קבוצתיים   ק   לימודי עבודה   30/10/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10826419   סמינר פרקטיקום מיזמים חברתיים   ק   מ. ציבורית   30/10/2022  09:00     
עבודה   10516666   בחינת גמר   ק   לימודי עבודה   04/12/2022  09:00     

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>