• ראשי
 • תואר שני  • א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


  בהצלחה!!!

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   10314116   מבחן פטור בסטטיסטיקה   א'   מדע המדינה II   14/10/2020  10:00     
  עבודה   10826412   ניהול מערכות מורכבות   א'   מ. ציבורית   08/12/2020  09:00     
  בחינה   10317777   בחינת גמר   א'   מדע המדינה II   13/01/2021  10:20     
  בחינה   10824199   מדיניות כלכלית בישראל   א'   מ. ציבורית   18/01/2021  09:20  21/02/2021  09:20 
  בחינה   10714737   חקר התודעה: התנהגות ומוח**   א'   פסיכולוגיה   19/01/2021  14:20  18/02/2021  09:20 
  בחינה   10114111   תאוריה מיקרו כלכלית   א'   כלכלה   20/01/2021  14:20  21/02/2021  14:20 
  בחינה   10824053   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מנהיגות משאבי אנוש/מ. ציבורית   21/01/2021  09:20  24/02/2021  09:20 
  בחינה   10924001   Sustainable development: The Big Picture   א'   הגירה   21/01/2021  09:20  25/02/2021  09:20 
  בחינת בית   10516404   נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים א'   א'   לימודי עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 18.01.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 22.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינת בית   10357777   בחינת גמר   א'   לימודי דיפלומטיה   24/01/2021  09:20     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   א'   לימודי ביטחון   25/01/2021  09:20     
  בחינה   10204002   A New Age of Strategic Thinking   א'   סייבר - פוליטיקה   26/01/2021  14:20  02/03/2021  14:20 
  בחינה   10314105   סטטסטיקה למתקדמים   א'   מדע המדינה II   26/01/2021  14:20  24/02/2021  10:20 
  בחינה   10520010   סוגיות בלימודים אסטרטגיים   א'   לימודי ביטחון   26/01/2021  09:20  28/02/2021  09:20 
  בחינה   10824018   כלכלה ציבורית   א'   מ. ציבורית   26/01/2021  14:20  02/03/2021  09:20 
  בחינה   10826411   יסודות הכלכלה   א'   מ. ציבורית   26/01/2021  09:20  23/02/2021  09:20 
  בחינה   10114107   תאוריה מאקרו כלכלית א'   א'   כלכלה   27/01/2021  14:20  28/02/2021  14:20 
  בחינת בית   10844237   היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודה   א'   חקר סכסוכים   מועד א : 29/01/2021 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2021 שעת לקיחה 12:00

  מועד ב : 05/03/2021 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 04.03.2021 שעת לקיחה 12:00

  בחינה   10114422   אי שוויון כלכלי   א'   כלכלה   01/02/2021  14:20  01/03/2021  14:20 
  עבודה   10844232   המשפחה כמערכת-היבטים דינמיים, פוליטיים וחברתיים   א'   חקר סכסוכים   02/02/2021  15:00     
  בחינה   10356007   משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים   א'   לימודי דיפלומטיה   03/02/2021  09:20  12/03/2021  09:20 
  בחינה   10824046   משפט חוקתי ומנהלי   א'   מ. ציבורית   04/02/2021  14:20  25/03/2021  14:20 
  בחינה   10824185   אתיקה ציבורית   א'   מ. ציבורית   04/02/2021  14:20  25/03/2021  14:20 
  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   א'   כלכלה   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 15/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 08.03.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינת בית   10314110   המערכת הבינלאומית   א'   מדע המדינה II   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 15/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 08.03.2021 שעת לקיחה 09:00

  עבודה   10114421   יישומי למידת מכונה במחקר כלכלי   א'   כלכלה   05/02/2021  09:00     
  בחינה   10114202   אקונומטריקה א'   א'   כלכלה   09/02/2021  14:20  09/03/2021  14:20 
  בחינת בית   10314482   מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   מועד א : 09/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 07.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 25/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 22.03.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10714775   זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכית   א'   פסיכולוגיה   10/02/2021  09:20  12/03/2021  09:20 
  בחינה   10824015   יסודות הכלכלה   א'   מ. ציבורית   10/02/2021  09:20  09/04/2021  09:20 
  עבודה   10844009   התערבויות פסיכולוגיות ליישוב סכסוכים בין קבוצות   א'   חקר סכסוכים   16/02/2021  15:00     
  עבודה   10844429   מדינת ישראל והמגזר החרדי - העדפה או אפליה   א'   חקר סכסוכים   18/02/2021  15:00     
  עבודה   10204000   THE AGE OF TECHNOLOGY   א'   סייבר - פוליטיקה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10311111   הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים לתלמידי תואר שני בלבד**   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10314100   גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   א'   מדע המדינה II   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10314117   גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר   א'   מדע המדינה II   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10314481   סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית   א'   מדע המדינה II   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10356002   מבוא למשא ומתן   א'   לימודי דיפלומטיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10356009   מבוא לדיפלומטיה   א'   לימודי דיפלומטיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10364001   Qualitative Research Methods   א'   הגירה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10364002   Theories of International Migration   א'   הגירה//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10364017   Forced Migration and the Humanitarian System   א'   הגירה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10364023   Comparative Migration and Citizenship Regimes   א'   הגירה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10364026   Legal and Ethical Perspectives on Refugees   א'   הגירה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10364032   Global Middle Class   א'   הגירה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10414111   שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטית   א'   סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10414223   לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפית   א'   סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10414277   תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה   א'   סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10414286   תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים   א'   פסיכולוגיה/סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10414296   תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחית   א'   סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10414297   תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיות   א'   פסיכולוגיה/סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10415141   פרקטיקום במקומות עבודה   א'   מנהיגות משאבי אנוש   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10516401   קורס נושאי:סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש א'   א'   לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10516403   נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש א'   א'   לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10516405   פרקטיקום - מיומנויות ניהול   א'   לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10516405   פרקטיקום - מיומנויות ניהול   א'   לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10516406   תיאוריה ארגונית א'-קבלת החלטות ותהליכי למידה   א'   לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10516416   תיאוריה ארגונית ב'- גיוון תעסוקתי   א'   לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10524127   טכנולוגיה, צבא וביטחון   א'   לימודי ביטחון   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714102   במבט על: אבולוציה תרבות ומה שביניהן**   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714279   פסיכופתולוגיה התפתחותית   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714346   שיטות מחקר וסטטיסטיקה   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714410   מבט חדש על שאלות קלסיות בפסיכולוגיה החברתית מפסיכופתולוגיה ו   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714482   הקונפליקט הערבי יהודי   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714617   אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714748   Decision-Making: Theories,Models and Cognitive Processes   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714772   פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714836   תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10715600   אבחון והערכה-1   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10715602   מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10715616   פסיכופתולוגיה פנומנולוגית   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10715941   מיינדפולנס: המהפיכה השקטה   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10716104   ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט חברתי אוטומטי   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10716105   כיצד הפילטרים הסובייקטיביים משפיעים על ייצוג מוחי של סיטואצי   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10824171   מודלים של מנהיגות   א'   מ. ציבורית   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10854101   תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורת   א'   תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10854441   הדרכת הדימיון:השפה כטכנולוגיית תקשורת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10854442   שיווק במדיה חברתית   א'   תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10854449   התנהגות צרכנים: מהקלאסי לדיגיטלי   א'   תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10856201   משילות אינטרנט   א'   חברה דיגיטלית   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10826413   היבטים חברתיים   א'   מ. ציבורית   03/03/2021  09:00     
  עבודה   10114686   החלטות בתנאי אי ודאות   א'   כלכלה   05/03/2021  09:00     
  בחינת בית   10365000   Final Cumulative Assignment   א'   הגירה   מועד א : 25/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 24.03.2021 שעת לקיחה 09:00

  עבודה סמינריונית   10204001   THE EVOLUTION OF CYBER THREAT   א'   סייבר - פוליטיקה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10204003   THE POLITICS OF BIG DATA: IN THEORY AND PRACTICE   א'   סייבר - פוליטיקה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314497   הפוליטיקה של משבר האירו   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314499   דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהם   א'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314659   מדע, טכנולוגיה ורפואה בראי מדע-המדינה   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314708   גישות בחקר התיאוריה הפוליטית   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10315554   ניתוח מחקר אמפירי   א'   מדע המדינה II   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10356059   דיפלומטיה ויישוב סכסוכים בהיסטוריה של העת החדשה   א'   לימודי דיפלומטיה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10364022   Attitudes Toward Immigrants   א'   הגירה/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10364031   Citizenship as Status, Practice and Identity   א'   הגירה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10414482   עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10524134   בינה מלאכותית ויישומיה לביטחון   א'   לימודי ביטחון   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10524135   בין האוקיינוס הארקטי למזרח הים התיכון: רוסיה במשקפיים ישראלי   א'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10524137   הכח האווירי - מבצעים, מלחמות ורעיונות   א'   לימודי ביטחון   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10524139   נב"ק, עוצמה וכפייה במערכת הגלובאלית   א'   לימודי ביטחון   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10714758   זיכרון עבודה   א'   פסיכולוגיה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10715704   ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות   א'   פסיכולוגיה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824133   שינוי ושיפור באירגונים   א'   מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824157   מדיניות מרחבית ופוליטקה עירונית   א'   מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824172   מדיניות דיור   א'   מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824176   סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי**   א'   חקר סכסוכים/מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824179   סמינר בשלטון המרכזי   א'   מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824182   פיתוח בר קיימא**   א'   חקר סכסוכים/מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824184   התחדשות עירונית -   א'   מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824189   שלטון מקומי ועירוניות   א'   מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824203   סמינר מחקרי   א'   מ. ציבורית   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10844234   הסכסוך הישראלי-פלשתיני; היסטוריה, חברה ותרבות   א'   חקר סכסוכים   26/04/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10844424   יישוב סכסוכים ביהדות   א'   חקר סכסוכים   26/04/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10844426   הסכסוך כדרך חיים בישראל: חמישה סכסוכים מרכזיים   א'   חקר סכסוכים   26/04/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10844427   דינאמיקה חיובית ויצירת שינוי אפקטיבי   א'   חקר סכסוכים   26/04/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10854448   דאטה וחברה   א'   תקשורת   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10924006   Mandatory Seminar: Project Design and Implementation   א'   הגירה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10924011   Technology for Sustainable Development   א'   הגירה   26/04/2021  09:00     
  בחינת ביניים   10516402   שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנוש   אב   לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10516402   שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנוש   אב   לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10714877   פסיכותרפיה דינאמית   אב   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10364009   Migration and Civil Society Workshop   אב   הגירה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10414526   פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתי   אב   סוציולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10714540   השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות   אב   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10714879   עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'   אב   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10715609   ויסות רגשי ושליטה עצמית   אב   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10715610   חרדה והפרעות חרדה   אב   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10716503   ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות-ב'   אב   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10716504   ספק וקושי בגישה למצביםפנימיים בהפרעה אובססיסית קומפולסיבית   אב   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10718705   פסיכופתולוגיה חישובית לחקר בהתנהגות אבנורמלית ב'   אב   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10844425   התערבויות לשינוי עמדות בסכסוך עיקש   אב   חקר סכסוכים   12/09/2021  15:00     
  בחינה   10114101   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'   ב'   כלכלה   20/04/2021  14:00  18/05/2021  14:00 
  בחינה   10317777   בחינת גמר   ב'   מדע המדינה II   12/05/2021  10:00     
  עבודה   10845555   עבודה מסכמת   ב'   חקר סכסוכים   מועד א : 01/06/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 06.05.2021 שעת לקיחה 09:20

  בחינה   10114605   שיטות מתמטיות בכלכלה   ב'   כלכלה   20/06/2021  09:00  25/07/2021  09:00 
  בחינה   10520025   שיטות מחקר   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II   22/06/2021  09:00  25/07/2021  09:00 
  בחינה   10824196   רגולציה של חדשנות טכנולוגית   ב'   מ. ציבורית   22/06/2021  14:00  26/07/2021  09:00 
  בחינת בית   10516412   קורס נושאי:סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש ב': יחסי עבודה ו   ב'   לימודי עבודה   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 21.06.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 30/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10924008   Quantitative Research Methods and Program Evaluation   ב'   הגירה   24/06/2021  09:00  25/07/2021  09:00 
  בחינה   10824038   מיקרו כלכלה   ב'   מ. ציבורית   27/06/2021  09:00  01/08/2021  09:00 
  עבודה   10114566   Asset price bubbles and Macroeconomics   ב'   כלכלה   27/06/2021  09:00     
  בחינה   10364028   Theories of Identity in the Context of Migration   ב'   הגירה   28/06/2021  14:00  03/08/2021  09:00 
  בחינה   10714880   שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית   ב'   פסיכולוגיה   28/06/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10714593   טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים   ב'   פסיכולוגיה   מועד א : 29/06/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 29/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 27.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10364019   Quantitative Research Methods   ב'   הגירה   30/06/2021  09:00  02/08/2021  09:00 
  בחינה   10844230   צדק מאחה   ב'   חקר סכסוכים   02/07/2021  09:00  30/07/2021  09:00 
  בחינת בית   10516407   קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודה   ב'   לימודי עבודה   מועד א : 02/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 11.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10714769   קשב: התנהגות ומוח**   ב'   פסיכולוגיה   04/07/2021  14:00  01/08/2021  09:00 
  בחינה   10114117   תיאוריה מאקרו כלכלית ב'   ב'   כלכלה   05/07/2021  14:00  17/08/2021  14:00 
  בחינה   10524133   המערכת הבינלאומית   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון   05/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
  בחינה   10824188   שיטות מחקר והערכת מדיניות   ב'   מ. ציבורית   05/07/2021  09:00  09/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10357777   בחינת גמר   ב'   לימודי דיפלומטיה   05/07/2021  09:00     
  בחינת בית   10314487   עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים   ב'   לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II   מועד א : 06/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 04.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 10/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 08.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10314582   המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העול   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה   08/07/2021  09:00  18/08/2021  09:00 
  בחינה   10524025   מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיות**   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II   08/07/2021  09:00  15/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10714470   בעיות מחקר מדעי של התנהגות אנושית ופתרונן: שאלונים, ניסויים,   ב'   פסיכולוגיה   מועד א : 08/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 06.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 05/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 03.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10516402   שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנוש   ב'   לימודי עבודה   12/07/2021  09:00  19/08/2021  09:00 
  בחינה   10114104   תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב   ב'   כלכלה   13/07/2021  14:00  10/08/2021  14:00 
  בחינה   10714830   מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם**   ב'   פסיכולוגיה   13/07/2021  09:00  16/08/2021  09:00 
  עבודה   10844428   משחקים שיתופיים ולא שיתופיים   ב'   חקר סכסוכים   13/07/2021  15:00     
  עבודה   10844227   מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכים   ב'   חקר סכסוכים   15/07/2021  15:00     
  בחינה   10527777   בחינת גמר   ב'   לימודי ביטחון   22/07/2021  09:00     
  עבודה   10314109   שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמר   ב'   מדע המדינה II   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10314112   תקשורת פוליטית   ב'   מדע המדינה II   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10314483   מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית   ב'   מדע המדינה II   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10354040   מדיניות החוץ של ישראל   ב'   לימודי דיפלומטיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10356010   עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטות   ב'   לימודי דיפלומטיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10364020   European Politics and Migration   ב'   הגירה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10364027   Topics in Citizenship: Migration, Ethnicity, Commodification   ב'   הגירה/מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10414224   דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות   ב'   פסיכולוגיה/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10414225   סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים   ב'   פסיכולוגיה/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10414258   מודלים היררכיים וניתוח מחקר אורך   ב'   סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10414263   תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון   ב'   פסיכולוגיה/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10414293   הערכת פרוייקטים   ב'   פסיכולוגיה/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10414298   תיאוריות למתקדמים: What's Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויות   ב'   סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10415142   היבטים יישומיים במנהיגות ומשאבי אנוש   ב'   מנהיגות משאבי אנוש   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10516415   חברה, פוליטיקה וכלכלה בישראל א': אחריות תאגידית, ממשליות ועב   ב'   לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10516417   חברה,פוליטיקה וכלכלה בישראל ב': מבט היסטורי על פלשתינה המנדט   ב'   לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10516418   נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש ב'-עבודה וטכנולוגיה   ב'   לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10524138   הסביבה האסטרטגית של ישראל - בין תיאוריה לפרקטיקה   ב'   לימודי ביטחון   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10714380   הראיון הקליני   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10714543   להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועית   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10714568   מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמית   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10714773   חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10714781   MATLAB-המשך   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10714929   אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10715519   זיכרון אנושי א'   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10715615   מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10715800   ממדע בסיסי למדע יישומי: זיכרון במסדר זיהוי   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10716501   טיפול פסיכודינמי: מבט מקרוב   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10716502   היבטים מערכתיים ומשפחתיים בטיפול בילדים   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10824135   סוגיות בתכנון עירוני**   ב'   מ. ציבורית   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10824140   קיימות חיובית-היבטים חיוביים במדיניות סביבה   ב'   מ. ציבורית   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10824178   Sustainability and Public Policy   ב'   מ. ציבורית/תקשורת   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10854102   תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכות   ב'   תקשורת   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10854203   שיטות מחקר איכותניות   ב'   תקשורת   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10854316   ייצוא קולנוע: התקבלות הקולנוע הישראלי והפלסטיני בחו"ל   ב'   תקשורת   01/08/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10854303   מידע וכוח: חברה וטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי   ב'   תקשורת   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10844240   מגדר ויישוב סכסוכים   ב'   חקר סכסוכים   03/08/2021  15:00     
  עבודה   10114390   תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותית   ב'   כלכלה   11/08/2021  09:00     
  עבודה   10114567   מודלים בתיאוריה כלכלית:כלכלה ללא מחירים   ב'   כלכלה   11/08/2021  09:00     
  עבודה   10114719   Auctions, Matchings and Contests: Theory and Practice   ב'   כלכלה   11/08/2021  09:00     
  עבודה   10114218   אקונומטריקה 2   ב'   כלכלה   01/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314546   רטוריקה   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314582   המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העול   ב'   לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314658   בין סטוקסנט לקורונה: האם תאור' היחב"ל**   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10314661   קפיטליזם ודמוקרטיה   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10354047   "מלחמה היא גיהנום" - כשאמריקה יוצאת למלחמה   ב'   לימודי דיפלומטיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10414554   סופרים את עצמנו לדעת: כימות וידע חברתי   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10516420   שינוי ארגוני   ב'   לימודי עבודה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10516421   משפט וארגונים   ב'   לימודי עבודה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10516423   הסיפור הניהולי - קונפליקטים ודילמות של מנהלים   ב'   לימודי עבודה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10520124   סוגיות בטרור   ב'   לימודי ביטחון   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10718000   הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתית   ב'   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824161   סדנת מנהיגות   ב'   מ. ציבורית   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824169   תקצוב במגזר הציבורי   ב'   חקר סכסוכים/מ. ציבורית   12/09/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10824181   משטרי רווחה בארץ ובעולם   ב'   מדע המדינה II/מ. ציבורית   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10824192   מדיניות דיור (תכנון) סמינר ישומי   ב'   מ. ציבורית   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10844011   דה-הומניזציה מעודנת ובוטה   ב'   חקר סכסוכים   12/09/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10844204   סכסוכים לאומיים ובינלאומיים   ב'   חקר סכסוכים   12/09/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10844214   המשפחה -סכסוכים במשפחה ויישובם   ב'   חקר סכסוכים   12/09/2021  15:00     
  עבודה סמינריונית   10854425   אבולוציה של תקשורת אנושית   ב'   תקשורת   12/09/2021  09:00     
  בחינת בית   10826417   ניהול אסטרטגי   ק   מ. ציבורית   מועד א : 21/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 11/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  עבודה   10516419   נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים ב': ניהול משא ומתן כבסיס   ק   לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10516422   תהליכים ארגוניים ב': משאבי אנוש גלובאלי, עולם עבודה משתנה   ק   לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  בחינה   10826420   כלכלה ציבורית   ק   מ. ציבורית   14/09/2021  09:00  03/10/2021  09:00 
  בחינה   10516413   תהליכים ארגוניים א'-גישות ומושגי יסוד בפיתוח ובייעוץ ארגוני   ק   לימודי עבודה   01/10/2021  09:00  24/10/2021  09:00 
  עבודה סמינריונית   10516414   סדנה בתהליכים קבוצתיים   ק   לימודי עבודה   28/11/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10924009   Elective Seminar in a Developing Country   ק   הגירה   28/11/2021  09:00     
  עבודה   10516666   בחינת גמר   ק   לימודי עבודה   15/12/2021  09:00     

  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive