תואר ראשון  • א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.


בהצלחה!!!

סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת ביניים   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   כלכלה   15/11/2021  08:30     
בחינת ביניים   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   פסי.תואר1/מנהיגות משאבי אנוש//סוציולוגיה   15/11/2021  08:30     
בחינת ביניים   10311800   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   א'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   24/11/2021  16:00     
בחינת ביניים   10852203   תורות ההשפעה   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   30/11/2021  10:00  28/12/2021  10:00 
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   10/01/2022  09:00  07/02/2022  09:20 
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים   א'   כלכלה   10/01/2022  09:00  07/02/2022  09:20 
בחינה   10712342   מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיבית**   א'   פסי.תואר1   10/01/2022  09:00  10/02/2022  09:20 
בחינת בית   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   כלכלה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 11.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 15.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   פסי.תואר1/מנהיגות משאבי אנוש//סוציולוגיה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 11.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 15.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10413529   אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 04.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 09.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   כלכלה   11/01/2022  09:00  14/02/2022  09:20 
בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   פסי.תואר1   11/01/2022  09:00  14/02/2022  09:20 
בחינה   10113215   Market Design**   א'   כלכלה   12/01/2022  09:00  09/02/2022  09:20 
בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   א'   מדע המדינה   12/01/2022  09:00  11/02/2022  09:20 
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות   א'   כלכלה   13/01/2022  09:00  10/02/2022  14:20 
בחינת בית   10712334   פסיכולוגיה של הספורט**   א'   פסי.תואר1   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 11:00 ; תאריך לקיחה 13.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 11:20 ; תאריך לקיחה 15.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10712306   מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון**   א'   פסי.תואר1   14/01/2022  09:00  25/03/2022  09:20 
בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'   כלכלה   16/01/2022  09:20  13/02/2022  09:20 
בחינה   10312102   שיטות מחקר   א'   מדע המדינה   16/01/2022  09:20  16/02/2022  09:20 
בחינת בית   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   כלכלה   מועד א : 17/01/2022 בשעה : 15:20 ; תאריך לקיחה 17.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 15:20 ; תאריך לקיחה 24.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   פסי.תואר1/מנהיגות משאבי אנוש//סוציולוגיה   מועד א : 17/01/2022 בשעה : 15:20 ; תאריך לקיחה 17.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 15:20 ; תאריך לקיחה 24.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה**   א'   כלכלה   17/01/2022  09:20  17/02/2022  09:20 
בחינה   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה**   א'   פסי.תואר1   17/01/2022  09:20  17/02/2022  09:20 
בחינת בית   10113259   כלכלה כתיאוריה חברתית: ביקורת הכלכלה המדינית   א'   כלכלה   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10311800   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   א'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 18.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 18.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   19/01/2022  09:20  17/02/2022  09:20 
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי   א'   כלכלה   19/01/2022  09:20  18/02/2022  09:20 
בחינה   10113310   International Economics**   א'   כלכלה   19/01/2022  09:20  14/02/2022  09:20 
בחינת בית   10412621   משפט וחברה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 06.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 10.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   פסי.תואר1   20/01/2022  09:20  17/02/2022  09:20 
בחינה   10113161   אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה   א'   כלכלה   21/01/2022  09:20  20/02/2022  09:20 
בחינה   10851052   לחקור תקשורת   א'   תקשורת   21/01/2022  09:20  27/02/2022  09:20 
בחינה   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   כלכלה   23/01/2022  09:20  18/03/2022  09:20 
בחינה   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   פסי.תואר1   23/01/2022  09:20  18/03/2022  09:20 
בחינת בית   10851050   מבוא למדעי התקשורת   א'   חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת   מועד א : 23/01/2022 בשעה : 12:50 ; תאריך לקיחה 23.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 12:50 ; תאריך לקיחה 06.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   24/01/2022  09:20  20/02/2022  09:20 
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה   א'   כלכלה   24/01/2022  09:20  20/02/2022  14:20 
בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   א'   כלכלה   25/01/2022  09:20  13/03/2022  09:20 
בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   א'   כלכלה   25/01/2022  09:20  04/03/2022  09:20 
בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   א'   מדע המדינה   25/01/2022  09:20  04/03/2022  09:20 
בחינת בית   10852204   מפת התקשורת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   מועד א : 25/01/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 25.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 11.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10313981   Political Violence   א'   מדע המדינה   26/01/2022  09:20  04/03/2022  09:20 
בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   27/01/2022  09:20  27/02/2022  09:20 
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח   א'   כלכלה   27/01/2022  09:20  24/02/2022  09:20 
בחינה   10712320   זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוש   א'   פסי.תואר1//לימודי עבודה   27/01/2022  09:20  20/03/2022  14:20 
בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   א'   כלכלה   28/01/2022  09:20  18/03/2022  09:20 
בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   א'   מדע המדינה   28/01/2022  09:20  18/03/2022  09:20 
בחינת בית   10412618   אוכלוסייה וחברה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 28/01/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 27/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 27.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'   כלכלה   30/01/2022  09:20  04/03/2022  09:20 
בחינת בית   10851054   יסודות בחברת הרשת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   מועד א : 30/01/2022 בשעה : 17:50 ; תאריך לקיחה 30.01.2022 שעת לקיחה 14:20

מועד ב : 25/03/2022 בשעה : 12:50 ; תאריך לקיחה 25.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   31/01/2022  09:20  13/03/2022  14:20 
בחינה   10713109   מבוא לפסיכופתולוגיה**   א'   פסי.תואר1   31/01/2022  09:20  13/03/2022  14:20 
עבודה   10413536   ביג דאטה למדעי החברה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/פסי.תואר2/סוציולוגיה   01/02/2022  09:00     
בחינה   10711102   מבוא למדעי הפסיכולוגיה   א'   פסי.תואר1   01/02/2022  09:20  13/03/2022  09:20 
בחינה   10712328   "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר   א'   פסי.תואר1/חטיבה ללימודי מגדר//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה//סוציולוגיה   02/02/2022  09:20  11/03/2022  09:20 
בחינת בית   10412619   פוליטיקה ואתנוגרפיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 27.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 27.02.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10511102   על העבודה   א'   /לימודי עבודה   מועד א : 03/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 02.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 28/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 27.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10312106   פוליטיקה השוואתית   א'   פסי.תואר1/מדע המדינה   מועד א : 04/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 03.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 25/03/2022 בשעה : 17:20 ; תאריך לקיחה 24.03.2022 שעת לקיחה 17:20

בחינת בית   10719902   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים**   א'   פסי.תואר1   מועד א : 04/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 01.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 24/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 21.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה**   א'   כלכלה   06/02/2022  09:20  20/03/2022  09:20 
בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה**   א'   פסי.תואר1//מנהיגות משאבי אנוש/כלל פקולטטי/לימודי עבודה//סוציולוגיה   06/02/2022  09:20  20/03/2022  09:20 
עבודה   10413593   אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה   א'   מנהיגות משאבי אנוש   06/02/2022  09:00     
בחינת בית   10514040   דיני עבודה   א'   /לימודי עבודה   מועד א : 06/02/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 06.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 20/03/2022 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 20.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10711121   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסי.תואר1   06/02/2022  09:20  20/03/2022  09:20 
בחינת בית   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   א'   מדע המדינה   מועד א : 07/02/2022 בשעה : 10:50 ; תאריך לקיחה 07.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 01/04/2022 בשעה : 10:50 ; תאריך לקיחה 01.04.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10712911   למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי**   א'   פסי.תואר1   07/02/2022  09:20  27/03/2022  09:20 
בחינה   10856001   פייתון עבור תקשורת   א'   חברה דיגיטלית   07/02/2022  14:20  27/03/2022  09:20 
בחינת בית   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   א'   כלכלה   מועד א : 08/02/2022 בשעה : 14:20 ; תאריך לקיחה 08.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 14:20 ; תאריך לקיחה 11.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   א'   מדע המדינה   מועד א : 08/02/2022 בשעה : 14:20 ; תאריך לקיחה 08.02.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 14:20 ; תאריך לקיחה 11.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינת בית   10313969   אריסטו הולך לקולנוע   א'   מדע המדינה   מועד א : 08/02/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 25.01.2022 שעת לקיחה 09:20

מועד ב : 30/03/2022 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 16.03.2022 שעת לקיחה 09:20

בחינה   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   כלכלה   08/02/2022  09:20  06/03/2022  09:20 
בחינה   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   פסי.תואר1   08/02/2022  09:20  06/03/2022  09:20 
עבודה   10311100   כתיבה ומחקר במדע המדינה   א'   מדע המדינה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10313674   הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי   א'   /מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/מדע המדינה/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10313686   הפוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10313839   פוליטיקה וטכנולוגיה   א'   מדע המדינה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10313918   הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים   א'   מדע המדינה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10411105   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   א'   /מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10412290   תיאוריה באנתרופולוגיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10413278   שיטות מחקר אתנוגרפיות   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10413321   שיטות מחקר איכותיות   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10413592   הסוציולוגיה של האטמוספירה:משבר האקלים בראי מדעי החברה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10413598   אקטיביזם 2.0   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10415141   פרקטיקום במקומות עבודה   א'   מנהיגות משאבי אנוש   14/02/2022  09:00     
עבודה   10511103   מיומנויות למידה אקדמיות   א'   /לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10512001   שיטות מחקר איכותניות   א'   לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10513300   סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10513418   בעלי מוגבלויות ושוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10513427   אי-שוויון ואפליה בשוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10514010   התנהגות ארגונית   א'   פסי.תואר1//לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10514467   מתודה ומחקר בהיסטוריה של עבודה ועסקים   א'   /לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10514538   עבודה ועובדים בראי הקולנוע   א'   /מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10514545   פנסיה ופרישה   א'   /לימודי עבודה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10518001   מודלים של מנהיגות   א'     14/02/2022  09:00     
עבודה   10712337   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   פסי.תואר1/פסי.תואר2   14/02/2022  09:00     
עבודה   10712341   שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיה**   א'   פסי.תואר1   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852203   תורות ההשפעה   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852651   The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat   א'   חברה דיגיטלית//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852653   מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכונים   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852667   שמועות, פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה בעידן הרשתות החברתיות   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852772   "בוט היא לא מילה גסה":שימוש בבינה מלאכותית בתהליכי תקשורת עם   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852773   תקשורת קוסמופוליטית? סיקור מגפות, אקלים, פליטים ואתגרים פלנט   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852776   מיתוג פוליטי בעידן הרשתות החברתיות   א'   חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852779   ניהול משברים   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10852781   דאטה כתקשורת, תקשורת כדאטה   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10856109   להבין את המשתמשים:מחקרי חוויית משתמש בפיתוח טכנולוגיות תקש   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   14/02/2022  09:00     
עבודה   10856200   כלכלת רשת   א'   חברה דיגיטלית   14/02/2022  09:00     
עבודה   10856201   משילות אינטרנט   א'   חברה דיגיטלית   14/02/2022  09:00     
בחינת ביניים   10311800   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   ב'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   06/04/2022  14:00     
עבודה סמינריונית   10113560   משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113561   נושאים במאקרו כלכלה   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113563   כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113567   כלכלת סייבר   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113568   סמינר במדעי המידע**   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113571   כלכלה, רווחה ומוסר   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113572   מאקרו כלכלה ושוק העבודה   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113574   הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113575   נושאים בכלכלה ארגונית   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113577   כלכלת משפחה   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113578   אי שוויון כלכלי   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113579   סוגיות במימון חברות ומשקי בית   א'   כלכלה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313817   מחשבה פוליטית בישראל   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313852   שפה ופוליטיקה   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313857   איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכוי   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313870   ישראל ואתגרי הלאומיות, הריבונות והאזרחות   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313922   טרור ומוסר ציבורי   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313951   הרתעה ביחסים הבין-לאומיים   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313958   משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית   א'   ארה"ב/מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313972   הפוליטיקה של אי-שיוויון ומדיניות רווחה   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313973   יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורות   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313974   מבוא לפסיכולוגיה פוליטית   א'   מדע המדינה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413796   היבטים סוציולוגיים של העדפה מתקנת   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10513506   מגדר ואי שיוויון בשוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10513509   עבודה ומגדר בארגונים   א'   /לימודי עבודה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10513510   טרם נקבע שם הסמינר   א'   /לימודי עבודה   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10852774   תשתיות ופלטפורמות - נראות ונחיצות בחברה דיגיטלית   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10853132   מאחורי הכותרות   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10853143   בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקית   א'   תקשורת   01/05/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10853146   מאסטר קלאס בניהול קהילות ומדיה חברתית   א'   תקשורת   01/05/2022  09:00     
בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'   כלכלה   12/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
בחינה   10312103   כלכלה פוליטית   ב'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   12/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
בחינה   10112110   המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית   ב'   כלכלה   13/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
בחינה   10713670   The Science of Happiness**   ב'   פסי.תואר1   13/06/2022  09:00  18/07/2022  09:00 
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי   ב'   כלכלה   14/06/2022  09:00  20/07/2022  09:00 
בחינת בית   10313699   "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל   ב'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   14/06/2022  09:00  22/07/2022  09:00 
בחינה   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   15/06/2022  09:00  21/07/2022  09:00 
בחינה   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /מנהיגות משאבי אנוש/כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   15/06/2022  09:00  21/07/2022  09:00 
בחינת בית   10413594   מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 15/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 13.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 17.07.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10712904   מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית**   ב'   פסי.תואר1   15/06/2022  14:00  26/07/2022  09:00 
בחינת ביניים   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   16/06/2022  09:00     
בחינת ביניים   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /מנהיגות משאבי אנוש/כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   16/06/2022  09:00     
בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   ב'   כלכלה   16/06/2022  14:00  21/07/2022  09:00 
בחינת בית   10313100   התנהגות פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   מועד א : 16/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 13.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 21/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   17/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
בחינה   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   /לימודי עבודה   17/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
בחינה   10713661   פסיכולוגיה בודהיסטית   ב'   פסי.תואר1   17/06/2022  09:00  20/07/2022  09:00 
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה   ב'   כלכלה   19/06/2022  09:00  26/07/2022  09:00 
בחינה   10113483   מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה   ב'   כלכלה   19/06/2022  09:00  27/07/2022  09:00 
בחינה   10851055   שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   19/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
בחינה   10313980   ציונות ופוליטיקה בינלאומית, 1862-1953   ב'   מדע המדינה   20/06/2022  09:00  25/07/2022  09:00 
בחינה   10513421   Issues in Labor and Globalization   ב'   הגירה//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   20/06/2022  14:00  24/07/2022  09:00 
בחינה   10713663   מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיה**   ב'   פסי.תואר1   20/06/2022  09:00  25/07/2022  09:00 
בחינה   10411108   תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו**   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   21/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
בחינת בית   10851051   קו נקודה רשת   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   מועד א : 21/06/2022 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 21.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 27/07/2022 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 27.07.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   ב'   כלכלה   22/06/2022  14:00  22/07/2022  09:00 
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות   ב'   כלכלה   22/06/2022  09:00  31/07/2022  09:00 
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח   ב'   כלכלה   22/06/2022  14:00  31/07/2022  09:00 
בחינה   10411107   ריבוד ואי שוויון   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   23/06/2022  14:00  29/07/2022  09:00 
בחינה   10712316   היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית   ב'   פסי.תואר1//לימודי עבודה//פסי.תואר2   23/06/2022  09:00  26/07/2022  09:00 
בחינה   10852229   אתיקה ומדיניות התקשורת   ב'   תקשורת   23/06/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
בחינה   10114605   שיטות מתמטיות לכלכלנים   ב'   כלכלה   24/06/2022  09:00  29/07/2022  09:00 
בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   ב'   מדע המדינה   24/06/2022  09:00  29/07/2022  09:00 
בחינת בית   10412620   דת ואתנוגרפיה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 24/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחב 22.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 02/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 31.07.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10412209   יסודות המחקר החברתי   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   26/06/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
בחינה   10712905   פסיכולוגיה של בגרות וזיקנה   ב'   פסי.תואר1   26/06/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   ב'   כלכלה   27/06/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   ב'   פסי.תואר1//מנהיגות משאבי אנוש/כלל פקולטטי/לימודי עבודה//סוציולוגיה   27/06/2022  09:00  01/08/2022  09:00 
בחינה   10113484   צדק חלוקתי   ב'   כלכלה   27/06/2022  09:00  09/08/2022  09:00 
בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   ב'   מדע המדינה   27/06/2022  09:00  03/08/2022  09:00 
בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'   כלכלה   28/06/2022  09:00  05/08/2022  09:00 
בחינה   10711117   סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'   ב'   פסי.תואר1   28/06/2022  09:00  03/08/2022  09:00 
בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   29/06/2022  09:00  05/08/2022  09:00 
בחינת בית   10413102   חברה בישראל**   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 29/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 26.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 04/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 01.08.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10713111   מבחנים והערכה**   ב'   פסי.תואר1   29/06/2022  09:00  02/08/2022  09:00 
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   30/06/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
בחינה   10113132   מבוא לתורת המשחקים   ב'   כלכלה   30/06/2022  09:00  03/08/2022  09:00 
בחינת בית   10852205   תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   מועד א : 30/06/2022 בשעה : 14:00 ; תאריך לקיחה 30.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/08/2022 בשעה : 14:00 ; תאריך לקיחה 12.08.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   ב'   מדע המדינה   01/07/2022  09:00  08/08/2022  09:00 
בחינה   10512100   מבוא ליחסי עבודה   ב'   /לימודי עבודה   01/07/2022  09:00  02/08/2022  09:00 
בחינה   10712335   צורות של מוות נפשי   ב'   פסי.תואר1   01/07/2022  09:00  04/08/2022  09:00 
בחינה   10113191   Introduction to Financial Economics**   ב'   כלכלה   03/07/2022  09:00  11/08/2022  09:00 
בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   ב'   מדע המדינה   03/07/2022  09:00  14/08/2022  09:00 
בחינה   10711123   מבוא לתורות האישיות**   ב'   פסי.תואר1   04/07/2022  09:00  10/08/2022  09:00 
בחינה   10313982   Power, Prosperity, and Violence: The Political Economy of De   ב'   מדע המדינה   05/07/2022  09:00  12/08/2022  09:00 
בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   05/07/2022  09:00  09/08/2022  09:00 
בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   06/07/2022  09:00  02/08/2022  09:00 
בחינה   10313102   מדיניות ומדינאות מעשית   ב'   מדע המדינה   06/07/2022  09:00  10/08/2022  09:00 
בחינה   10712331   מוטיביציה וקבלת החלטות   ב'   פסי.תואר1/פסי.תואר2   06/07/2022  09:00  14/08/2022  09:00 
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים   ב'   כלכלה   07/07/2022  09:00  08/08/2022  09:00 
בחינת בית   10413539   אנתרופולוגיה של אדם-חיה-צמח   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 07/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 30.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 03.08.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   ב'   מדע המדינה   08/07/2022  09:00  12/08/2022  09:00 
בחינה   10415143   מבוא למדיניות ציבורית   ב'   מנהיגות משאבי אנוש   08/07/2022  09:00  11/08/2022  09:00 
בחינה   10712908   פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות**   ב'   פסי.תואר1   08/07/2022  09:00  08/08/2022  09:00 
בחינה   10514009   שוק העבודה   ב'   /לימודי עבודה   10/07/2022  09:00  15/08/2022  09:00 
בחינה   10712909   תפיסה ופסיכופיזיקה   ב'   פסי.תואר1   10/07/2022  09:00  16/08/2022  09:00 
בחינה   10113512   Rationality and Decision Making **   ב'   כלכלה   11/07/2022  09:00  16/08/2022  09:00 
בחינה   10711122   פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'**   ב'   פסי.תואר1   11/07/2022  09:00  14/08/2022  09:00 
בחינת בית   10311800   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   ב'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   מועד א : 12/07/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 12.07.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/08/2022 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   ב'   מדע המדינה   12/07/2022  09:00  17/08/2022  09:00 
בחינת בית   10413599   סוציולוגיה כלכלית   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   מועד א : 12/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 07.07.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 10.08.2022 שעת לקיחה 09:00

בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'   כלכלה   13/07/2022  09:00  17/08/2022  09:00 
בחינה   10712816   פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי**   ב'   פסי.תואר1   13/07/2022  09:00  15/08/2022  09:00 
עבודה   10113193   כלכלה בעולם ה- Big Data   ב'   כלכלה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10311100   כתיבה ומחקר במדע המדינה   ב'   מדע המדינה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10313687   בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים   ב'   ארה"ב//לימודי עבודה/מדע המדינה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10313688   Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte   ב'   ארה"ב//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/מדע המדינה/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10313791   מחשבה פוליטית יהודית   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10313821   אירופה במשבר   ב'   לימודי אירופה/מדע המדינה II/מדע המדינה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10313977   זמנים של משבר - סוגיות במחשבה ביקורתית עכשווית   ב'   מדע המדינה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10313978   התמחות מעשית: עובדים בתחום יחסי ישראל והאיחוד האירופי   אב   לימודי אירופה/מדע המדינה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10314660   הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית של כתיבת חוקות   ב'   מדע המדינה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10411106   יסודות הכתיבה האקדמית   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10412611   מגדר וחברה   ב'   חטיבה ללימודי מגדר/מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10412614   רפואה וחברה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10413500   קפיטליזם, חברה וסביבה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10413588   וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות   ב'   פסי.תואר1/מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10413597   Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canon   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10513424   ארגוני עובדים בעידן התקשורתי החדש   ב'   /מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10518002   מנהיגות ושינוי ארגוני   ב'     24/07/2022  09:00     
עבודה   10713664   פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנטליים**   ב'   פסי.תואר1/פסי.תואר2   24/07/2022  09:00     
עבודה   10713665   פסיכולוגיה של שיווי משקל פיזי**   ב'   פסי.תואר1   24/07/2022  09:00     
עבודה   10713669   קריאה, כתיבה והצגה של מחקר מדעי בפסיכולוגיה**   ב'   פסי.תואר1   24/07/2022  09:00     
עבודה   10713674   הפיל שבחדר: תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט**   ב'   פסי.תואר1   24/07/2022  09:00     
עבודה   10713677   מדעי הפסיכולוגיה - הסיפור האמיתי: חשיבה מחקרית, ניסוי וטעיה*   אב   פסי.תואר1   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852647   צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852650   שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים   אב   חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852669   צרכנים בעולם דיגיטלי   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852771   נורמות ופרקטיקות חדשותיות בסביבת המדיה החדשה   אב   תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852775   Interface, Data, Labour: Making the Digital   ב'   חברה דיגיטלית//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852777   יחסים רומנטיים בקרב צעירים/ות בעידן האינטרנט   ב'   חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852778   מרושתים: ביג דאטה   ב'   חברה דיגיטלית//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/מ. ציבורית/תקשורת/סוציולוגיה   24/07/2022  09:00     
עבודה   10852780   ידע, אמון ושקרים בעולם דיגיטלי   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה   10856109   להבין את המשתמשים:מחקרי חוויית משתמש בפיתוח טכנולוגיות תקשור   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   24/07/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113560   משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113564   נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113565   נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113566   יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113569   נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113572   מאקרו כלכלה ושוק העבודה   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113573   פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113575   נושאים בכלכלה ארגונית   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113576   עיצוב שווקים   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113577   כלכלת משפחה   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113578   אי שיוויון כלכלי   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10113580   החלטות ומשחקים   ב'   כלכלה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313854   דילמות במלחמות מודרניות   ב'   מדע המדינה II   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313857   איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכוי   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313863   המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313871   דילמות עכשוויות   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313922   טרור ומוסר ציבורי   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313933   American Pollitical Thought   ב'   ארה"ב/מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313939   סוגיות בביטחון הלאומי של ישראל   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313965   אתגרים חברתיים ומדיניות   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313970   השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולן   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313974   מבוא לפסיכולוגיה פוליטית   ב'   מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10313975   מאימפריה למשטר צבאי: פרקים במחשבה פוליטית על השתלטות   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413798   בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי   אב   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413812   ארגונים ואי שוויון חברתי   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413822   עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413823   פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפים   אב   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413824   אנתרופולוגיה של המוסר   אב   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413829   הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערבי   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10413830   סוציולוגיה של יזמות וחדשנות   אב   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10414482   עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10513502   עבודה ורווחה במאה ה-21   ב'   /לימודי עבודה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10513505   אי שוויון במקצועות טכנולוגיים   ב'   /לימודי עבודה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10513508   שינוי ולמידה ארגונית   ב'   /לימודי עבודה   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713557   מח, התנהגות ומערכת חיסונית   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713609   התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים**   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713623   מובן, משמעות וחשיבה סימלית   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713651   איך אנחנו מזהים אנשים?   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713658   היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות**   אב   פסי.תואר1/פסי.תואר2   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713659   עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשר   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713660   ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולת   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713667   נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713668   היבטים פסיכולוגיים של אי שיוויון חברתי   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713671   ניהול סטרס: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713672   הפסיכולוגיה של ניבוי   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10713676   תפיסה ולמידה בתינוקות וילדים   אב   פסי.תואר1   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10852665   מראות שחורות   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10852770   נוכחות מתווכת בהיסטוריה. איך יצורים אנושיים יוצרים תחושה של   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10853144   עיתונות חוקרת   ב'   תקשורת   18/09/2022  09:00     
עבודה סמינריונית   10853145   עיצוב בפרסום - כלים מתקדמים לפיתוח ועיצוב רעיונות פרסומים   אב   תקשורת   18/09/2022  09:00     
עבודה   10513426   ייצוג עובדים,יחסי עבודה ושינוי חברתי   אב   /מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   30/09/2022  09:00     

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>