• ראשי
 • תואר ראשון  • א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


  בהצלחה!!!

  סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   חוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינת ביניים   10413389   שיטות מחקר כמותיות   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   02/11/2020  10:30     
  בחינת ביניים   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   23/11/2020  08:30     
  בחינת ביניים   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   21/12/2020  12:00     
  בחינת ביניים   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   21/12/2020  14:00     
  בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   18/01/2021  09:20  15/02/2021  09:20 
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים   א'   כלכלה   18/01/2021  09:20  18/02/2021  09:20 
  בחינה   10411102   מבוא לסוציולוגיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   19/01/2021  09:20  24/02/2021  09:20 
  בחינה   10712114   ניתוח שונות ויישומי מחשב   א'   פסיכולוגיה   19/01/2021  09:20  16/02/2021  09:20 
  בחינת בית   10413529   אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 11.01.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 22/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 14.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10113165   תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015   א'   כלכלה   20/01/2021  09:20  17/02/2021  09:20 
  בחינה   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   א'   מדע המדינה   20/01/2021  09:20  21/02/2021  09:20 
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות   א'   כלכלה   21/01/2021  09:20  18/02/2021  14:20 
  בחינה   10824053   מבוא למדיניות ציבורית   א'   מנהיגות משאבי אנוש/מ. ציבורית   21/01/2021  09:20  24/02/2021  09:20 
  בחינת בית   10313824   הישראליזציה של היהדות   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 18.01.2021 שעת לקיחה 09:20

  מועד ב : 24/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 21.02.2021 שעת לקיחה 09:20

  בחינה   10712342   מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיבית   א'   פסיכולוגיה   22/01/2021  09:20  25/02/2021  09:20 
  בחינת בית   10851052   לחקור תקשורת   א'   תקשורת   מועד א : 22/01/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 21.01.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 01/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 28.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'   כלכלה   24/01/2021  09:20  21/02/2021  09:20 
  בחינה   10113132   מבוא לתורת המשחקים   א'   כלכלה   24/01/2021  09:20  23/02/2021  09:20 
  בחינה   10312102   שיטות מחקר   א'   מדע המדינה   24/01/2021  09:20  25/02/2021  09:20 
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   25/01/2021  09:20  12/03/2021  09:20 
  בחינה   10411101   מבוא לאנתרופולוגיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   25/01/2021  09:20  12/03/2021  09:20 
  בחינה   10712103   שיטות מחקר בפסיכולוגיה**   א'   פסיכולוגיה   25/01/2021  09:20  28/02/2021  09:20 
  בחינה   10311800   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   א'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   26/01/2021  09:20  01/03/2021  14:20 
  בחינת בית   10413100   תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 26/01/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 21.01.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 02/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 25.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   27/01/2021  09:20  28/02/2021  09:20 
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי   א'   כלכלה   27/01/2021  09:20  02/03/2021  14:20 
  בחינה   10412608   ארגונים וחברה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   28/01/2021  09:20  28/02/2021  14:20 
  בחינה   10711116   סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   א'   פסיכולוגיה   28/01/2021  09:20  28/02/2021  09:20 
  בחינה   10113161   אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה   א'   כלכלה   29/01/2021  09:20  01/03/2021  09:20 
  בחינה   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית   א'   פסיכולוגיה   31/01/2021  09:20  14/03/2021  09:20 
  בחינה   10712907   מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית**   א'   פסיכולוגיה   31/01/2021  09:20  14/03/2021  09:20 
  בחינה   10851050   מבוא למדעי התקשורת   א'   חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת   31/01/2021  09:20  21/03/2021  09:20 
  בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'   כלכלה   01/02/2021  09:20  02/03/2021  09:20 
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה   א'   כלכלה   01/02/2021  09:20  07/03/2021  14:20 
  בחינה   10712306   מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון**   א'   /פסיכולוגיה   01/02/2021  09:20  07/03/2021  14:20 
  בחינה   10113215   עיצוב שווקים   א'   כלכלה   02/02/2021  09:20  24/03/2021  09:20 
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   א'   מדע המדינה   02/02/2021  09:20  14/03/2021  09:20 
  בחינה   10313841   מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829   א'   ארה"ב/מדע המדינה   03/02/2021  09:20  19/03/2021  09:20 
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'   כלכלה   04/02/2021  09:20  05/03/2021  09:20 
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח   א'   כלכלה   04/02/2021  09:20  05/03/2021  09:20 
  בחינה   10712320   זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוש   א'   /לימודי עבודה//פסיכולוגיה   04/02/2021  09:20  05/03/2021  09:20 
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'   כלכלה   07/02/2021  09:20  19/03/2021  09:20 
  בחינה   10113310   International Economics   א'   כלכלה   07/02/2021  09:20  12/03/2021  09:20 
  בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   08/02/2021  09:20  04/04/2021  14:20 
  בחינה   10713109   מבוא לפסיכופתולוגיה   א'   פסיכולוגיה   08/02/2021  09:20  24/03/2021  09:20 
  בחינת בית   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   א'   מדע המדינה   מועד א : 08/02/2021 בשעה : 21:20 ; תאריך לקיחה 07.02.2021 שעת לקיחה 09:20

  מועד ב : 08/03/2021 בשעה : 21:20 ; תאריך לקיחה 07.03.2021 שעת לקיחה 09:20

  בחינה   10712334   פסיכולוגיה של הספורט**   א'   פסיכולוגיה   09/02/2021  09:20  26/03/2021  09:20 
  בחינה   10711102   מבוא למדעי הפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   10/02/2021  09:20  04/04/2021  09:20 
  בחינת בית   10312106   פוליטיקה השוואתית   א'   מדע המדינה/פסיכולוגיה   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 08.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 24/03/2021 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 22.03.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינת בית   10412620   דת ואתנוגרפיה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 10:20 ; תאריך לקיחה 06.02.2021 שעת לקיחה 18:00

  מועד ב : 14/03/2021 בשעה : 10:20 ; תאריך לקיחה 09.03.2021 שעת לקיחה 18:00

  בחינה   10091820   מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה**   א'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   11/02/2021  09:20  11/04/2021  09:20 
  בחינה   10712815   פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי   א'   פסיכולוגיה   12/02/2021  09:20  21/03/2021  09:20 
  בחינה   10711121   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'   א'   פסיכולוגיה   14/02/2021  09:20  11/04/2021  09:20 
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   א'   מדע המדינה   15/02/2021  09:20  11/04/2021  14:20 
  בחינה   10712911   למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי   א'   פסיכולוגיה   15/02/2021  09:20  04/04/2021  14:20 
  בחינת בית   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   א'   מדע המדינה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 11.02.2021 שעת לקיחה 18:00

  מועד ב : 26/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 22.03.2021 שעת לקיחה 18:00

  בחינת בית   10413594   מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 15/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 12.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 21/03/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 18.03.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10851054   יסודות בחברת הרשת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   16/02/2021  09:20  09/04/2021  09:20 
  בחינת בית   10514040   דיני עבודה   א'   /לימודי עבודה   מועד א : 16/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 14.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 11/04/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 09.04.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינת בית   10719902   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים**   א'   פסיכולוגיה   מועד א : 19/02/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 16.02.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 14/04/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 09.04.2021 שעת לקיחה 09:00

  עבודה   10311100   כתיבה ומחקר במדע המדינה   א'   מדע המדינה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10313688   זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית ביום שאחרי הקורו   א'   ארה"ב/מדע המדינה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10313793   תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן?   א'   לימודי אירופה/מדע המדינה II/מדע המדינה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10313839   פוליטיקה וטכנולוגיה   א'   מדע המדינה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10313918   הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים   א'   מדע המדינה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10411105   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/פסיכולוגיה/סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10413593   אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה   א'   מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10413598   אקטיביזם 2.0   א'   חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10511102   על העבודה   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10511103   מיומנויות למידה אקדמיות   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10512001   שיטות מחקר איכותניות   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10513300   סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10513418   בעלי מוגבלויות ושוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10513423   שילוב והדרה של החברה הערבית בשוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10513425   היסטוריה של עובדים, 1900-1950   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10514010   התנהגות ארגונית   א'   /לימודי עבודה//פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10514545   פנסיה ופרישה   א'   /לימודי עבודה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10518001   מודלים של מנהיגות   א'     28/02/2021  09:00     
  עבודה   10712337   מודלים חישוביים בפסיכולוגיה   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10712341   שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיה**   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10714482   הקונפליקט הערבי יהודי   א'   פסיכולוגיה   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852203   תורות ההשפעה   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852204   מפת התקשורת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852607   אמת ודיאלוג   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852635   אוריינות חדשות בעידן הדיגיטלי   א'   תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852647   צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852653   מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכונים   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852667   שמועות, פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה בעידן הרשתות החברתיות   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10852770   נוכחות מתווכת בהיסטוריה. איך יצורים אנושיים יוצרים תחושה של   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10854204   שיטות מחקר כמותניות   א'   תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10854309   גישות וכלים לחקר האינטרנט   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10856001   פייתון עבור תקשורת   א'   חברה דיגיטלית   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10856200   כלכלת רשת   א'   חברה דיגיטלית/תקשורת   28/02/2021  09:00     
  עבודה   10413321   שיטות מחקר איכותניות   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   14/03/2021  09:00     
  עבודה   10412290   תיאוריה באנתרופולוגיה*   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   25/03/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113560   משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113561   נושאים במאקרו כלכלה   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113563   כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113567   כלכלת סייבר   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113568   סמינר במדעי המידע**   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113571   כלכלה, רווחה ומוסר   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113572   מאקרו כלכלה ושוק העבודה   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113574   הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113577   כלכלת משפחה   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113578   אי שוויון כלכלי   א'   כלכלה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313817   מחשבה פוליטית בישראל   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313852   שפה ופוליטיקה   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313857   איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכוי   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313922   טרור ומוסר ציבורי   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313931   הזכות לפרטיות   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313951   הרתעה ביחסים הבין-לאומיים   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313972   הפוליטיקה של אי-שיוויון ומדיניות רווחה   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313973   יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורות   א'   מדע המדינה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10413796   היבטים סוציולוגיים של העדפה מתקנת   א'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10513506   מגדר ואי שיוויון בשוק העבודה   א'   /לימודי עבודה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10513507   סוגיות בשוק העבודה והרווחה בישראל בצל הקורונה   א'   /לימודי עבודה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10514431   שביתות בהיסטוריה   א'   /לימודי עבודה   26/04/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313691   מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלווי   א'   ארה"ב/מדע המדינה   26/07/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313953   פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?   א'   מדע המדינה II/מדע המדינה/סוציולוגיה   26/07/2021  09:00     
  עבודה   10313978   סדנה והתמחות מעשית: ישראל והאיחוד האירופי**   אב   מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10853140   השפעה חברתית אונליין ואופליין   אב   חברה דיגיטלית   24/08/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10853143   בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקית   אב   תקשורת   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10853144   עיתונות חוקרת   אב   תקשורת   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10853145   עיצוב בפרסום - כלים מתקדמים לפיתוח ועיצוב רעיונות פרסומים   אב   תקשורת   12/09/2021  09:00     
  בחינה   10114605   שיטות מתמטיות בכלכלה   ב'   כלכלה   20/06/2021  09:00  25/07/2021  09:00 
  בחינה   10312103   כלכלה פוליטית   ב'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   20/06/2021  09:00  26/07/2021  09:00 
  בחינה   10851055   שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה   ב'   חברה דיגיטלית//תקשורת   20/06/2021  09:00  27/07/2021  09:00 
  בחינה   10112110   המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית   ב'   כלכלה   21/06/2021  09:00  19/08/2021  09:00 
  בחינה   10713670   The Science of Happiness**   ב'   פסיכולוגיה   21/06/2021  09:00  26/07/2021  09:00 
  בחינת בית   10852229   אתיקה ומדיניות התקשורת   ב'   תקשורת   מועד א : 21/06/2021 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 21.06.2021 שעת לקיחה 09:20

  מועד ב : 30/07/2021 בשעה : 12:20 ; תאריך לקיחה 30.07.2021 שעת לקיחה 09:20

  בחינה   10091103   Hope: Human Odyssey to Political Existentialism   ב'   /מנהיגות משאבי אנוש/כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   22/06/2021  09:00  01/08/2021  09:00 
  בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי   ב'   כלכלה   22/06/2021  09:00  28/07/2021  09:00 
  בחינה   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   23/06/2021  09:00  29/07/2021  09:00 
  בחינה   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /מנהיגות משאבי אנוש/כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   23/06/2021  09:00  29/07/2021  09:00 
  בחינה   10712904   מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית   ב'   פסיכולוגיה   23/06/2021  14:00  04/08/2021  09:00 
  בחינה   10713661   פסיכולוגיה בודהיסטית   ב'   פסיכולוגיה   24/06/2021  09:00  28/07/2021  09:00 
  בחינת ביניים   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   24/06/2021  09:00     
  בחינת ביניים   10091555   מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים   ב'   /מנהיגות משאבי אנוש/כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   24/06/2021  09:00     
  בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   25/06/2021  09:00  01/08/2021  09:00 
  בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'   כלכלה   25/06/2021  09:00  29/07/2021  09:00 
  בחינה   10313100   התנהגות פוליטית בישראל   ב'   מדע המדינה   25/06/2021  09:00  02/08/2021  09:00 
  בחינה   10091102   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   ב'   כלל פקולטטי//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   27/06/2021  09:00  11/08/2021  09:00 
  בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה   ב'   כלכלה   27/06/2021  09:00  03/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10412619   פוליטיקה ואתנוגרפיה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 27/06/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 20.06.2021 שעת לקיחה 09:20

  מועד ב : 01/08/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 25.07.2021 שעת לקיחה 09:20

  בחינה   10713663   מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיה   ב'   פסיכולוגיה   29/06/2021  09:00  05/08/2021  09:00 
  בחינה   10851051   קו נקודה רשת   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   29/06/2021  09:00  04/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10413596   חברה ותרבות ביפן   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 29/06/2021 בשעה : 13:20 ; תאריך לקיחה 27.06.2021 שעת לקיחה 09:20

  מועד ב : 04/08/2021 בשעה : 13:20 ; תאריך לקיחה 02.08.2021 שעת לקיחה 09:20

  בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   ב'   כלכלה   30/06/2021  14:00  30/07/2021  09:00 
  בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות   ב'   כלכלה   30/06/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
  בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים   ב'   כלכלה   30/06/2021  14:00  08/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10313699   "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל   ב'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   30/06/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
  בחינה   10411108   סוגיות תיאורטיות קלאסיות ובנות זמננו*   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   01/07/2021  09:00  06/08/2021  09:00 
  בחינה   10311002   פוליטיקה ומשטר בישראל   ב'   מדע המדינה   02/07/2021  09:00  06/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10513414   גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהות   ב'   /מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 02/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 06/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 05.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10412209   יסודות המחקר החברתי   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   04/07/2021  09:00  09/08/2021  09:00 
  בחינה   10712905   פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן**   ב'   פסיכולוגיה   04/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
  בחינה   10312106   פוליטיקה השוואתית   ב'   מדע המדינה   05/07/2021  09:00  11/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10413590   מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   מועד א : 05/07/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:20

  מועד ב : 16/08/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 12.08.2021 שעת לקיחה 09:20

  עבודה   10852669   צרכנים בעולם דיגיטלי   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   05/07/2021  09:00     
  בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'   כלכלה   06/07/2021  09:00  13/08/2021  09:00 
  בחינה   10113471   נושאים בכלכלת אינפורמציה   ב'   כלכלה   06/07/2021  09:00  12/08/2021  09:00 
  בחינה   10711117   סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'   ב'   פסיכולוגיה   06/07/2021  09:00  11/08/2021  09:00 
  בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'   כלכלה   07/07/2021  09:00  13/08/2021  09:00 
  בחינה   10713111   מבחנים והערכה**   ב'   פסיכולוגיה   07/07/2021  09:00  13/08/2021  09:00 
  בחינה   10091840   שיטת המשפט הישראלי   ב'   /כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה/סוציולוגיה   08/07/2021  09:00  02/09/2021  09:00 
  בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   08/07/2021  09:00  05/08/2021  09:00 
  בחינה   10852205   תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   08/07/2021  09:00  29/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10413102   חברה בישראל   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   מועד א : 08/07/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 05.07.2021 שעת לקיחה 09:20

  מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 09:20 ; תאריך לקיחה 09.08.2021 שעת לקיחה 09:20

  בחינה   10113191   Introduction to Financial Economics**   ב'   כלכלה   09/07/2021  09:00  18/08/2021  09:00 
  בחינה   10311400   מבוא למחשבה פוליטית   ב'   מדע המדינה   09/07/2021  09:00  15/08/2021  09:00 
  בחינה   10312108   אסטרטגיה בעידן המודרני   ב'   מדע המדינה   11/07/2021  09:00  20/08/2021  09:00 
  בחינה   10412614   רפואה וחברה   ב'   חטיבה ללימודי מגדר/מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   11/07/2021  09:00  01/09/2021  09:00 
  בחינה   10513422   צעדים ראשונים בפייתון   ב'   /לימודי עבודה   12/07/2021  09:00  19/08/2021  09:00 
  בחינה   10711123   מבוא לתורות האישיות   ב'   פסיכולוגיה   12/07/2021  09:00  17/08/2021  09:00 
  בחינה   10313102   מדיניות ומדינאות מעשית   ב'   מדע המדינה   13/07/2021  09:00  17/08/2021  09:00 
  בחינה   10413389   שיטות מחקר כמותיות   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   13/07/2021  09:00  15/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10113484   צדק חלוקתי   ב'   כלכלה   מועד א : 13/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 11.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 03/09/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 01.09.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   ב'   כלכלה   14/07/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
  בחינה   10712908   פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות   ב'   פסיכולוגיה   14/07/2021  09:00  17/08/2021  09:00 
  בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח   ב'   כלכלה   15/07/2021  09:00  16/08/2021  09:00 
  בחינה   10113483   מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה   ב'   כלכלה   15/07/2021  09:00  15/08/2021  09:00 
  בחינה   10311900   מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה   ב'   מדע המדינה   16/07/2021  09:00  18/08/2021  09:00 
  בחינה   10712328   "ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר   ב'   חטיבה ללימודי מגדר//לימודי עבודה/פסיכולוגיה   16/07/2021  09:00  20/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10512100   מבוא ליחסי עבודה   ב'   /לימודי עבודה   מועד א : 16/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 15.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 19/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 18.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10412618   אוכלוסייה וחברה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   19/07/2021  09:00  30/08/2021  09:00 
  בחינה   10712909   תפיסה ופסיכופיזיקה   ב'   פסיכולוגיה   19/07/2021  09:00  31/08/2021  09:00 
  בחינת בית   10514009   שוק העבודה   ב'   /לימודי עבודה   מועד א : 19/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 20/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 19.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינה   10113512   רציונליות, החלטות ומשחקים   ב'   כלכלה   20/07/2021  09:00  31/08/2021  09:00 
  בחינה   10711122   פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'   ב'   פסיכולוגיה   20/07/2021  09:00  29/08/2021  09:00 
  בחינה   10712816   פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי   ב'   פסיכולוגיה   20/07/2021  09:00  30/08/2021  09:00 
  בחינה   10311800   מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית   ב'   /לימודי עבודה/מדע המדינה   21/07/2021  09:00  31/08/2021  09:00 
  בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'   כלכלה   22/07/2021  09:00  01/09/2021  09:00 
  בחינת בית   10312105   מחשבה מדינית בת זמננו   ב'   מדע המדינה   מועד א : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 20.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 01/09/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 30.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  בחינת בית   10513421   Issues in Labor and Globalization   ב'   /לימודי עבודה   מועד א : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 21.07.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 03/09/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 02.09.2021 שעת לקיחה 09:00

  עבודה   10856105   מחקרים בשיווק   ב'   חברה דיגיטלית/תקשורת   22/07/2021  09:00     
  עבודה   10113193   כלכלה בעולם ה- Big Data   ב'   כלכלה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10311100   כתיבה ומחקר במדע המדינה   ב'   מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10313674   הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי   ב'   מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10313687   בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים   ב'   ארה"ב//לימודי עבודה/מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10313791   מחשבה פוליטית יהודית   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10313821   אירופה במשבר   ב'   לימודי אירופה/מדע המדינה II/מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10313969   אריסטו הולך לקולנוע   ב'   מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10313977   זמנים של משבר - סוגיות במחשבה ביקורתית עכשווית   ב'   מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10411106   מיומנויות כתיבה והצגה אקדמיות   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10413536   ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/פסיכולוגיה/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10413588   וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות   ב'   חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10413592   הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברה   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10413597   Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canon   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10513416   הון חברתי, רשתות חברתיות ושוק העבודה   ב'   /לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10513420   שוקולד ויהלומים: מיקרו-היסטוריה של תעשיות   ב'   /לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10513424   ארגוני עובדים בעידן התקשורתי החדש   ב'   /לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10514030   ניהול משאבי אנוש   ב'   /לימודי עבודה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10518002   מנהיגות ושינוי ארגוני   ב'     01/08/2021  09:00     
  עבודה   10712316   היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית   ב'   /לימודי עבודה//פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10712336   למה קשה לחשוב? היבטים קוגניטיביים לעיבוד מידע**   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10712343   מדעי המוח החברתיים**   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10713234   יחסים בינאישיים בקבוצה   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10713664   פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנטליים**   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10713665   פסיכולוגיה של שיווי משקל פיזי**   ב'   פסיכולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10852651   The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat   ב'   חברה דיגיטלית//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה   01/08/2021  09:00     
  עבודה   10856003   מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשב   ב'   חברה דיגיטלית   01/08/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313929   המאה הישראלית   ב'   מדע המדינה   01/08/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113560   משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113564   נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113565   נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113566   יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113569   נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113572   מאקרו כלכלה ושוק העבודה   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113575   נושאים בכלכלה ארגונית   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113576   עיצוב שווקים   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113579   סוגיות במימון חברות ומשקי בית   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113580   החלטות ומשחקים   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10113581   תיאוריה כלכלית: רציונליות מוגבלת של צרכנים**   ב'   כלכלה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313217   עיונים במקאבלי   ב'   מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313842   דת ומדינה   ב'   מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313854   דילמות במלחמות מודרניות   ב'   מדע המדינה II   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313863   המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט   ב'   מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313933   American Pollitical Thought   ב'   ארה"ב/מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313939   סוגיות בביטחון הלאומי של ישראל   ב'   מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313958   משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית   ב'   ארה"ב/מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313965   אתגרים חברתיים ומדיניות   ב'   מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313970   השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולן   ב'   מדע המדינה II/מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313974   מבוא לפסיכולוגיה פוליטית   ב'   מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10313975   מאימפריה למשטר צבאי: פרקים במחשבה פוליטית על השתלטות   ב'   מדע המדינה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10413812   ארגונים ואי שוויון חברתי   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10413822   עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10413829   הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערבי   ב'   מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10513502   עבודה ורווחה במאה ה-21   ב'   /לימודי עבודה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10513505   אי שוויון במקצועות טכנולוגיים   ב'   /לימודי עבודה   12/09/2021  09:00     
  עבודה סמינריונית   10713621   מרחק פסיכולוגי   ב'   פסיכולוגיה   12/09/2021  09:00     

  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive