מלגות לתלמידים מצטיינים

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
תואר שני


שנה א'

המלגות יינתנו בסמסטר ב' על סמך ההישגים בקורסי החובה בסמסטר א'.
יילקח בחשבון מספר קורסי החובה שנלמדו וממוצע הציונים.
ההחלטה על מקבלי המלגות תתקבל לאחר שיפורסמו הציונים של כל קורסי החובה.
תלמידים במסלול צבירה לא זכאים למלגה.
היקף המלגות ומספרן ייקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות של המחלקות בשתי האוניברסיטאות.

 

שנה ב'

זכאים למלגה רק תלמידים במסלול מחקרי. תלמידים במסלול צבירה אינם זכאים למלגה. בסמסטר א' יינתנו המלגות על סמך ההישגים בקורסי החובה בשנה א', בסמסטר ב' ייבחנו גם ההישגים בסמסטר א' של השנה השנייה.
יילקח בחשבון ממוצע הציונים הכולל (קורסי חובה ובחירה), ומספר קורסי החובה שנלמד.
היקף המלגות ומספרן ייקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות של המחלקות בשתי האוניברסיטאות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive