מבנה תכנית הלימודים

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
תואר שני

מכסת שעות הלימוד לתואר השני היא 40 ש"ס, כמפורט להלן:
קורסי חובה - 21-20 ש"ס
קורסי בחירה - 14-13 ש"ס
סמינר - 2 ש"ס
סדנאות - 4 ש"ס (2 סדנאות)
עבודת גמר

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive