מערכת שעות סמסטר א'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"א
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1011.1102.01 יסודות הכלכלה שיעור א 15:00 18:00 010 בר-שירה פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.02 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 010 בר-שירה פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.03 יסודות הכלכלה שיעור ב 14:00 17:00 010 בר-שירה פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
_______________________
א' 1011.1102.04 יסודות הכלכלה תרגיל ד 08:00 10:00 010 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
א' 1011.1102.05 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 010 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
א' 1011.1102.06 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 012 ברגלס גב' מעיין ים
א' 1011.1102.07 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 012 ברגלס גב' מעיין ים
א' 1011.1102.08 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 010 ברגלס מר סברין רום
א' 1011.1102.09 יסודות הכלכלה תרגיל ד 16:00 18:00 010 ברגלס מר סברין רום
א' 1011.1102.10 יסודות הכלכלה תרגיל ד 18:00 20:00 010 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
א' 1011.1108.01 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
א' 1011.1108.02 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 13:00 15:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
א' 1011.1108.03 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ה 08:00 11:00 012 ברגלס מר קנדל ברק
א' 1011.1108.04 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 15:00 17:00 012 ברגלס מר קנדל ברק
_______________________
א' 1011.1108.05 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ג 08:30 11:00 010 ברגלס גב' זסלבסקי אינה
א' 1011.1108.06 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 11:00 13:00 010 ברגלס גב' זסלבסקי אינה
_______________________
א' 1011.1109.01 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
א' 1011.1109.02 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 11:00 13:00 012 ברגלס דר' שפרוך דני
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 12:00 14:00 012 ברגלס דר' שפרוך דני
_______________________
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 17:00 19:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ד 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
_______________________
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת א 12:00 14:00 001 ברגלס מר יגר ירון
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 12:00 14:00 001 ברגלס מר יגר ירון
___________________________________________________________
א' 1011.2103.01 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 012 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
א' 1011.2103.02 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 08:00 10:00 012 ברגלס גב' לב עדי
א' 1011.2103.03 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 012 ברגלס גב' לב עדי
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תשפ"א
שנים ב' ג' - קורסי חובה
א' 1011.2102.01 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ד 14:00 17:00 מר בן יהודה שלומי
ד"ר סטי עופר
ד"ר ספורטא איתי
א' 1011.2102.02 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 09:00 12:00 ד"ר סטי עופר
ד"ר ספורטא איתי
מר בן יהודה שלומי
א' 1011.2102.03 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 14:00 17:00 ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
מר בן יהודה שלומי
א' 1011.2102.04 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 מר כנען רועי
א' 1011.2102.05 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 גב' גת דינה
א' 1011.2102.06 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:30 14:00 מר כנען רועי
א' 1011.2102.07 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:30 14:00 גב' גת דינה
א' 1011.2102.08 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 14:00 16:00 גב' שטיין חיימוב שלומית
א' 1011.2102.09 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 16:00 18:00 גב' שטיין חיימוב שלומית
___________________________________________________________
א' 1011.2109.01 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 דר בינסקי הדר
א' 1011.2109.02 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 12:00 14:00 מר עבד אל קאדר אמיר
א' 1011.2109.03 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 14:00 16:00 מר עבד אל קאדר אמיר
___________________________________________________________
א' 1011.2109.04 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ב 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
א' 1011.2109.05 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ג 08:00 11:00 פרופ' פוזנר עדי
_______________________
א' 1011.2109.06 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 08:00 10:00 גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.07 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 10:00 12:00 גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.08 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 16:00 18:00 גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.09 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ב 08:00 10:00 גב' ויסמן הדר
___________________________________________________________
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 10:00 12:00 גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 10:00 12:00 גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 12:00 14:00 פרופ' כהן אלמה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 פרופ' כהן אלמה
_______________________
א' 1011.2106.03 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 16:00 18:00 מר צבאג אלי
א' 1011.2106.04 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 18:00 20:00 מר צבאג אלי
א' 1011.2106.05 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 12:00 14:00 מר גרין חגי
א' 1011.2106.06 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 14:00 16:00 מר גרין חגי
___________________________________________________________
א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 18:00 20:00 דר' ששון רועי
א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 17:00 19:00 דר' ששון רועי
_______________________
א' 1011.2106.08 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 גב' לב עדי
א' 1011.2106.09 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 גב' לב עדי
___________________________________________________________
א' 1011.2105.01 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 11:00 14:00 ד"ר וייס דוד
א' 1011.2105.02 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ב 14:00 16:00 גב' פוקס הדר
___________________________________________________________
א' 1011.2104.01 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור א 14:00 17:00 ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
א' 1011.2104.02 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ב 08:30 11:00 ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
_______________________
א' 1011.2104.03 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 08:00 10:00 מר ליטמן נועם
א' 1011.2104.04 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 14:00 16:00 מר קריסטל מיכאל
א' 1011.2104.05 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 16:00 18:00 מר קריסטל מיכאל
___________________________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תשפ"א
קורסי בחירה
א' 1011.3132.01 מבוא לתורת המשחקים שו"ת א 16:00 18:00 פרופ' שפיגלר רן
א' 1011.3161.01 אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונה שו"ת ג 11:00 14:00 פרופ' ישיב ערן
א' 1011.3165.01 תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015 שו"ת א 10:00 12:00 ד"ר קוק אלי
א' 1011.3215.01 עיצוב שווקים שו"ת א 14:00 16:00 פרופ' אליעז כפיר
א' 1011.3310.01 International Economics** שו"ת ג 08:00 11:00 ד"ר וייס דוד
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • א' 1011.3434.01 סדנא לתלמידים מצטיינים סדנה ד 12:00 14:00 ד"ר זלצר דן
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר א' תשפ"א
  סמינרים
  א' 1011.3560.01 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר פרופ' פוזנר עדי
  א' 1011.3561.01 נושאים במאקרו כלכלה סמינר ד"ר וייס דוד
  א' 1011.3563.01 כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים סמינר פרופ' כהן אלמה
  א' 1011.3567.01 כלכלת סייבר סמינר פרופ' גנדל ניל
  א' 1011.3568.01 סמינר במדעי המידע** סמינר ד"ר זלצר דן
 • מומלץ לתלמידי המסלול הדו חוגי כלכלה-סטטיסטיקה
 • תלמידי הקבץ ביג דאטה בחוג לניהול מנועים מרישום לסמינר
 • א' 1011.3571.01 כלכלה, רווחה ומוסר סמינר ד"ר סטי עופר
  א' 1011.3572.01 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר פרופ' ישיב ערן
  א' 1011.3574.01 הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי סמינר ד"ר שלוסר אנליה
  א' 1011.3577.01 כלכלת משפחה סמינר פרופ' חזן משה
  א' 1011.3578.01 אי שוויון כלכלי סמינר ד"ר דניאלי אורן
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive