מערכת שעות סמסטר א'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
לימודי דיפלומטיה
תואר שני
סמסטר א'
קורסי חובה
א' 1035.6002.01 מבוא למשא ומתן שיעור א 17:00 20:00 103 נפתלי ד"ר נעם כוכבי
א' 1052.4133.01 המערכת הבינלאומית שיעור ג 16:00 18:30 004 נפתלי ד"ר פדלון תומר
א' 1035.6007.01 משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים שיעור ה 14:00 17:00 207 נפתלי פרופ' סיבל רובי
א' 1035.6009.01 מבוא לדיפלומטיה שיעור ה 17:00 20:00 207 נפתלי ד"ר נבון עמנואל
א' 1035.4129.01 הבמה הדיפלומטית-א'** קולוק' 527 נפתלי פרופ' שיין יוסף
 • מספר כנסים בסמסטר
 • א' 1031.1111.08 הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים לתלמידי תואר שני בלבד** הד' א 14:00 16:00 108 נפתלי ד"ר קלאובר יבגני
 • 27.10.19, 3.11.19, 10.11.19, 17.11.19, 24.11.19
 • א' 1031.1111.09 הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים לתלמידי תואר שני בלבד** הד' ב 14:00 16:00 420 נפתלי ד"ר קלאובר יבגני
 • 28.10.19, 4.11.19, 11.11.19, 18.11.19, 25.11.19
 • א' 1035.6100.01 הדרכה במאגרי מידע בלימודי דיפלומטיה** לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • יום א' 15.12.19 בשעה 17:00-16:00
 • א' 1035.6100.02 הדרכה במאגרי מידע בלימודי דיפלומטיה** לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • יום ג' 17.12.19 משעה 18:45 - 19:45
 • א' 1035.7777.01 בחינת גמר בחינה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
  סמינרים
  א' 1031.4100.01 גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמר שיעור א 17:00 20:00 203 נפתלי פרופ' אמל ג'מאל
 • מהווה השלמה לתלמידי דוקטורט ומומלץ
 • למי שכותב תזה ושוקל דוקטורט בעתיד
 • א' 1031.4499.01 דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהם סמינר א 13:00 16:00 505 נפתלי ד"ר חוברס איל
  א' 1031.4485.01 Elections, Voters and Leaders סמינר ג 13:00 16:00 425 נפתלי פרופ' שמיר מיכל
  א' 1031.3929.01 המאה הישראלית שיעור ג 13:00 16:00 004 נפתלי פרופ' שיין יוסף
  א' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית שיעור ד 13:00 16:00 505 נפתלי ד"ר קופר ג'ולי
  א' 1031.4497.01 הפוליטיקה של משבר האירו סמינר ד 16:00 19:00 421 נפתלי ד"ר שדה טל
  א' 1035.4032.01 האם ארה"ב בשקיעה? סמינר ד 15:00 18:00 419 נפתלי ד"ר פרומר יואב
  א' 1035.4045.01 דת ויחסים בינלאומיים סמינר ד 18:00 21:00 206 נפתלי ד"ר פיינברג שרה
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive