מועדי הגשת עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית

על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספ/ים.
מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י החוג/המורה (ראה סעיף  "תקנות" בפרקי החוגים).
בכל מקרה המועד האחרון להגשת העבודה יהיה (בביה"ס לכלכלה המועדים שונים, מועדי הגשת העבודות בבית הספר לכלכלה):
סמינרים שיינתנו בסמסטר א' – יום א', 26.4.2020, ב' באייר תש"ף.
סמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים – יום ה', 24.9.2020, ו' בתשרי תש"ף.
סמינרים שיינתנו בסמסטר קיץ (בתכניות החוץ תקציביות): יום א', 15.11.2020, כ"ח בחשוון תשפ"א.
התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג. אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס" (סימול 250). 
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive