מערכת שעות סמסטר ב'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
סמסטר ב'
קורסי ליבה (חובה)סמס'
ב' 1085.4102.01 תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכות שיעור ג 15:00 18:00 421 נפתלי ד"ר שגב אלעד
פרופ' גוטמן נורית
ב' 1085.4107.01 מחקרים עכשוויים בתקשורת ב' - שנתי קולוק' ד 18:00 20:00 527 נפתלי ד"ר אשורי תמר
ב' 1085.4108.01 מחקרים עכשווים בתקשורת ב'- שנתי קולוק' ד 18:00 20:00 ד"ר אשורי תמר
קורסים מתודולוגיים-חובה
ב' 1085.4203.01 שיטות מחקר איכותניות שיעור ג 18:00 20:00 421 נפתלי ד"ר לב אימי
קורסי בחירה
ב' 1085.6003.01 מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשב שיעור ג 12:00 16:00 207 נפתלי ד"ר גילוץ שולי
ב' 1085.4430.01 תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציות שיעור ד 15:00 18:00 008 ברגלס פרופ' גוטמן נורית
סמינרים
ב' 1085.4448.01 דאטה וחברה סמינר ג 09:00 12:00 422 נפתלי ד"ר אשורי תמר
ב' 1085.4320.01 האינטרנט בהיסטוריה שיעור ג 12:00 15:00 421 נפתלי פרופ' בורדון ז'רום
קורסי בחירה מחוגים אחרים
ב' 1082.4178.01 קיימות ומדיניות ציבורית(קורס באנגלית) שיעור ג 16:00 19:00 106 נפתלי פרופ אלון טל
ב' 1041.3536.01 ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת שו"ת ג 10:00 13:00 318 נפתלי ד"ר ששון יצחק
ב' 1031.4486.01 מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלית שיעור ד 15:00 18:00 419 נפתלי ד"ר טל דיאנה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive