מערכת שעות סמסטר ב'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
סמסטר ב'
קורסי ליבה (חובה)סמס'
ב' 1085.4102.01 תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכות שיעור ג 15:00 18:00 421 נפתלי ד"ר שגב אלעד
פרופ' גוטמן נורית
קורסים מתודולוגיים-חובה
ב' 1085.4203.01 שיטות מחקר איכותניות שיעור ג 18:00 20:00 421 נפתלי ד"ר לב אימי
קורסי בחירה
ב' 1085.3069.01 שיח ציבורי, דיון דליברטיבי ושיתוף הציבור בעידן של תקשורת מקו שיעור ג 12:00 15:00 422 נפתלי פרופ' גוטמן נורית
ב' 1085.6003.01 מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשב שיעור ג 12:00 16:00 207 נפתלי ד"ר גילוץ שולי
ב' 1085.4446.01 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי שיעור ד 15:00 18:00 419 נפתלי פרופ' דביר שירה
ב' 1085.2654.01 מנפצי המיתוסים:התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז'אנרים בידוריים שיעור ה 12:00 16:00 004 נפתלי פרופ' דביר שירה
מר גלבוע דוד
ב' 1085.4601.01 Advertising and the Digital Age שיעור 09:00 13:00 Prof. Turow Joseph
ד"ר אשורי תמר
24/2/19-1/3/19 ימים א'-ו' שעות 09-13
סמינרים
ב' 1085.4316.01 ייצוא קולנוע: התקבלות הקולנוע הישראלי והפלסטיני בחו"ל סמינר ב 17:00 20:00 205 נפתלי פרופ' בורדון ז'רום
  • ניתן ללמוד גם כקורס בחירה. כפוף לאישור המרצה.
  • ב' 1085.4443.01 השפעה חברתית והשלכותיה סמינר ג 09:00 12:00 203 נפתלי ד"ר שהם מירב
  • ניתן ללמוד גם כקורס בחירה. כפוף לאישור המרצה.
  • ב' 1085.7777.01 בחינת גמר תואר שני
    אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
    UI/UX Basch_Interactive