מערכת שעות סמסטר ב'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה שיעור ב 14:00 16:00 פרופ' דור דניאל
ב' 1085.1055.02 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 09:15 10:00 גב' חציר נועה
ב' 1085.1055.03 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 10:15 11:00 גב' חציר נועה
ב' 1085.1055.04 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 17:15 18:00 מר שנער עופר
ב' 1085.1055.05 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 17:15 18:00 גב' אבן נטע
ב' 1085.1055.31 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 16:15 17:00 מר שנער עופר
 • תרגיל 31 מיועד למסלול חקר חברה דיגיטלית
 • ב' 1085.1055.32 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 16:15 17:00 גב' אבן נטע
 • תרגיל 32 מיועד למסלול חקר חברה דיגיטלית
 • סדנת חובה
  ב' 1085.1062.01 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 08:00 10:00 מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.02 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 10:00 12:00 מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.03 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 08:00 10:00 מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.04 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 10:00 12:00 מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.05 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 12:00 14:00 מר זילבר איתי
  ב' 1085.1111.01 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 08:30 10:00 גב' להט קרמן מאיה
  *10/3/22,3/3/22, 24/3/22, 7/4/22, 12/5/22, 26/5/22
  ב' 1085.1111.02 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 12:00 14:00 גב' להט קרמן מאיה
  *10/3/22,3/3/22, 24/3/22, 7/4/22, 12/5/22, 26/5/22
  ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור א 11:00 14:00 101 נפתלי ד"ר ביתן (טליתמן) מיכל
  ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 10:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 315 נפתלי מר חורב שילה
  ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי מר חורב שילה
  ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.10 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי מר זהבי תמיר
  שנה ב' - קורסי חובה, כלל התלמידים
  ב' 1085.1051.01 קו נקודה רשת שיעור ד 12:00 14:00 ד"ר אשורי תמר
  ב' 1085.2205.01 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום שיעור ה 14:00 16:00 ד"ר בודנה סנדרין
  ב' 1085.2205.02 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 10:00 11:00 מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.03 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 11:00 12:00 מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.04 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 15:00 16:00 גב' פולישוק אנדראה
  ב' 1085.2205.05 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 16:00 17:00 גב' פולישוק אנדראה
  ב' 1085.2205.06 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 17:00 18:00 גב' פולישוק אנדראה
  שנה ב'- סדנאות מחקר
  ב' 1085.6105.01 מחקרים בשיווק סדנה ד 10:00 12:00 ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.6105.02 מחקרים בשיווק סדנה ד 14:00 16:00 ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.6108.01 סדנה בניתוח טקסטואלי רישתי סדנה ד 10:00 12:00 ד"ר שגב אלעד
  ב' 1085.6108.02 סדנה בניתוח טקסטואלי רישתי סדנה ד 14:00 16:00 ד"ר שגב אלעד
  ב' 1085.6109.01 להבין את המשתמשים:מחקרי חוויית משתמש בפיתוח טכנולוגיות תקשור סדנה ד 14:00 16:00 מר סטולרו נתן
  ב' 1085.6109.02 להבין את המשתמשים:מחקרי חוויית משתמש בפיתוח טכנולוגיות תקש סדנה ד 16:00 18:00 מר סטולרו נתן
  ב' 1085.6110.01 יוטיוב כמחקר חברתי-תרבותי סדנה ה 10:00 12:00 ד"ר גקר אלכס
  ב' 1085.6110.02 יוטיוב כמחקר חברתי-תרבותי סדנה ה 12:00 14:00 ד"ר גקר אלכס
  שנה ב' - סדנאות מקצועות התקשורת/שנה ג'- סדנאות חברת הרשת
  ב' 1085.2072.01 כאן עושים עיתונות סדנה א 10:00 12:00 מר זיו איתי
  ב' 1085.2087.01 המסע בדרך לקמפיין סדנה א 14:00 16:00 מר איבן לידור
  ב' 1085.2091.01 עיתונות עושה שינוי סדנה ג 08:30 10:00 מר לביא אביב
  ב' 1085.2090.01 החממה ליצירת פודקאסטים סדנה ג 10:00 12:00 גב' יודוביץ' דפנה
  ב' 1085.2078.01 סדנה בכתיבה מגזינית סדנה ג 14:00 16:00 מ005 נפתלי מר הופשטיין אבנר
  ב' 1085.2066.01 התמחות בחברות טכנולוגיה דיגיטלית סדנה ד 14:00 16:00 ד"ר קמפף רונית
  ב' 1085.2092.01 דאטה ג'ורנליזם סדנה ה 08:30 10:00 מר אביטל תומר
  ב' 1085.2088.01 תקשורת פוליטית סדנה ה 10:00 12:00 מר גת יונתן
  שנה ג'- פרוייקט סיום - מקצועות התקשורת
  ב' 1085.3144.01 עיתונות חוקרת סמינר א 09:00 12:00 203 נפתלי מר קרא ברוך
  ב' 1085.3145.01 מאסטר קלאס עיצוב בפרסום- כלים מתקדמים לפיתוח ועיצוב רעיונות סמינר א 11:00 14:00 מר אביטל דוד
  שנה ג' -סמינר מחקר
  ב' 1085.2770.01 טלפרזנס בהיסטוריה: מההתכתבות בעת העתיקה עד תקשורת מתווכת מחש סמינר ה 12:00 15:00 פרופ' בורדון ז'רום
  ב' 1085.2665.01 מראות שחורות סמינר ד 09:00 12:00 ד"ר אשורי תמר
  שנה ג'- קורס חובה
  ב' 1085.2229.01 אתיקה ומדיניות התקשורת שיעור ב 16:00 18:00 ד"ר פלג ענת
  שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
  ב' 1085.2775.01 Interface, Data, Labour: Making the Digital שיעור א 14:00 16:00 ד"ר גקר אלכס
 • הקורס נלמד באנגלית
 • ב' 1085.2780.01 ידע, אמון ושקרים בעולם דיגיטלי שיעור ב 10:00 12:00 ד"ר בר נוי אביב
  ב' 1085.2778.01 מרושתים: ביג דאטה שיעור ד 16:00 18:00 ד"ר קמפף רונית
  ב' 1085.2647.01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת שיעור ה 08:00 10:00 208 נפתלי ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  ב' 1085.2777.01 יחסים רומנטיים בקרב צעירים/ות בעידן האינטרנט שיעור ה 10:00 12:00 ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  ב' 1085.2669.01 צרכנים בעולם דיגיטלי שיעור ה 10:00 12:00 ד"ר שהם מירב
  שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
  א' 0662.1031.01 רטוריקה והמסר התקשורתי שיעור ג 16:00 18:00 282 גילמן ד"ר ירון כהן צמח
  א' 0723.2037.01 מרחבי מידע דיגיטליים ולמידה שו"ת ד 16:00 18:00 318 שרת ד"ר הרדוף-יפה שרון
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 13:00 16:00 203 נפתלי ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  ב' 0662.2635.01 הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוער שיעור א 14:00 16:00 280 גילמן ד"ר חנה לבנת
  ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן ד"ר יובל גוז'נסקי
  ב' 0662.2640.01 מניפולציה או שכנוע? אסטרטגיות של ערפול בשיח הפוליטי שיעור ה 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר נדיה אליס
  ב' 1041.3599.01 סוציולוגיה כלכלית שו"ת ד 09:00 12:00 ד"ר מרנץ ארז
  ב' 1041.3597.01 Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canon שו"ת ה 16:00 18:30 ד"ר פוראני חאלד
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן ד"ר רוני הלפרן
  ב' 1041.3500.01 קפיטליזם, חברה וסביבה שו"ת ד 17:00 19:30 ד"ר קפלן רמי
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive