מערכת שעות סמסטר ב'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1085.1001.02 הדרכה במאגרי מידע שיעור גב איה שטיניג מסיקה
ב' 1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה שיעור ב 14:00 16:00 101 נפתלי מר שלטון דור
ב' 1085.1055.02 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 09:15 10:00 103 נפתלי גב' הדר שיר
ב' 1085.1055.03 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 10:15 11:00 108 נפתלי גב' חציר נועה
ב' 1085.1055.04 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 11:15 12:00 103 נפתלי גב' הדר שיר
ב' 1085.1055.05 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ה 10:15 11:00 103 נפתלי גב' חציר נועה
ב' 1085.1055.30 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 11:15 12:00 108 נפתלי גב' חציר נועה
 • מיועד למסלול מנהיגות ומשאבי אנוש בלבד
 • סדנת חובה
  ב' 1085.1062.01 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 08:00 10:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1062.02 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 10:00 12:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1062.03 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 10:00 12:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1062.04 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 12:00 14:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1111.01 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ג 08:30 10:00 208 נפתלי גב' זיו לימור
  *12/3/19, 26/3/19, 9/4/19, 14/5/19, 28/5/18, 4/6/19
  ב' 1085.1111.02 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ג 13:00 15:00 107 נפתלי גב' זיו לימור
  *12/3/19, 26/3/19, 9/4/19, 14/5/19, 28/5/18, 4/6/19
  ב' 1085.1111.03 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 08:30 10:00 103 נפתלי גב' זיו לימור
  *14/3/19, 28/3/19, 11/4/19, 16/5/19, 30/5/18, 6/6/19
  ב' 1085.1111.04 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 12:00 14:00 204 נפתלי גב' זיו לימור
  *14/3/19, 28/3/19, 11/4/19, 16/5/19, 30/5/18, 6/6/19
  ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 09:45 318 נפתלי גב' גפטר לי
  ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גב' גפטר לי
  ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי גב' גפטר לי
  ב' 1009.1555.05 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 318 נפתלי מר בכר אוריה
  ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי גב' כץ לאה
  ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי גב' כץ לאה
  ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי גב' כץ לאה
  ב' 1009.1555.10 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי גב' כץ לאה
  ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ד 13:00 16:00 201 נפתלי גב טליתמן מיכל
  ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 10:00 12:00 318 נפתלי מר בכר אוריה
  ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 12:00 14:00 318 נפתלי מר בכר אוריה
  ב' 1009.1555.14 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ב 10:00 12:00 318 נפתלי מר מנס איתי
  ב' 1009.1555.15 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ב 12:00 14:00 318 נפתלי מר מנס איתי
  שנה ב' - קורסי חובה, כלל התלמידים
  ב' 1085.2229.01 אתיקה ומדיניות התקשורת שיעור ד 16:00 18:00 201 נפתלי ד"ר פלג ענת
  ב' 1085.2205.01 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום שיעור ה 14:00 16:00 101 נפתלי ד"ר בודנה סנדרין
  ב' 1085.2205.02 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 12:00 13:00 103 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.03 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 14:00 15:00 103 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.04 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 10:00 11:00 108 נפתלי מר מזור נבט
  ב' 1085.2205.05 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 11:00 12:00 108 נפתלי מר מזור נבט
  שנה ב'- פרוסמינרים, כלל התלמידים
  ב' 1085.2662.01 מבוא לניתוחי רשת פרו"ס ב 14:00 16:00 420 נפתלי ד"ר שגב אלעד
  ב' 1085.2663.01 התנהגות צרכנים בעולם דיגיטלי פרו"ס ד 14:00 16:00 206 נפתלי ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.4321.01 צילום בעידן הדיגטלי:הזדמנויות ואתגרים חדשים פרו"ס ה 12:00 14:00 425 נפתלי ד"ר בודנה סנדרין
  שנה ב' - סדנאות הקבץ מקצועות התקשורת
  ב' 1085.2080.01 התמחות בתחומי המדיה והפרסום סדנה א 10:00 12:00 425 נפתלי גב' שנהר ענבר
  ב' 1085.2070.01 הכתבה המגזינית: מתחקיר לחדר העריכה (ובחזרה) סדנה ב 08:30 10:00 205 נפתלי מר וייס אריק
  ב' 1085.2081.01 תוכן וידאו בעידן הסושיאל והמובייל סדנה ג 08:30 10:00 106 נפתלי מר דרורי מתן
  ב' 1085.2076.01 סדנא בתקשורת פוליטית חברתית סדנה ג 12:00 14:00 206 נפתלי מר ברזילי רפי
  ב' 1085.2071.01 תכנון מדיה דיגיטלית סדנה ד 10:00 12:00 203 נפתלי גב' שבו בטט ליאור
  ב' 1085.2074.01 אסטרטגיות שיווק ברשתות חברתיות סדנה ד 12:00 14:00 106 נפתלי גב' חדש סמדר
  ב' 1085.2083.01 סדנת שיווק מדיה חברתית ודיגיטל סדנה ה 08:30 10:00 203 נפתלי מר דואק נמרוד
  ב' 1085.2085.01 טרנס מדיה סדנה ה 10:00 12:00 203 נפתלי מר דואק נמרוד
  שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
  ב' 1085.4309.01 גישות וכלים לחקר האינטרנט שיעור ב 12:00 14:00 425 נפתלי ד"ר שגב אלעד
  ב' 1085.2635.01 אוריינות חדשות שיעור ג 10:00 12:00 206 נפתלי ד"ר בודנה סנדרין
  ב' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 10:00 12:00 011 ברגלס ד"ר קמפף רונית
 • הקורס יינתן באנגלית
 • ב' 1085.2654.01 מנפצי המיתוסים:התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז'אנרים בידוריים שיעור ה 12:00 16:00 004 נפתלי פרופ' דביר שירה
  מר גלבוע דוד
  ב' 1085.4446.01 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי שיעור ד 15:00 18:00 419 נפתלי פרופ' דביר שירה
  ב' 1085.3069.01 שיח ציבורי, דיון דליברטיבי ושיתוף הציבור בעידן של תקשורת מקו שיעור ג 12:00 15:00 422 נפתלי פרופ' גוטמן נורית
  שנה ג'- סדנאות- הקבץ חברת הרשת
  ב' 1085.2078.01 סדנה בכתיבה מגזינית סדנה ג 14:00 16:00 מ005 נפתלי מר הופשטיין אבנר
  ב' 1085.2066.01 התמחות בחברות טכנולוגיה דיגיטלית סדנה ד 12:00 14:00 425 נפתלי ד"ר קמפף רונית
  שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
  ב' 0662.2612.01 רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית שיעור ד 14:00 16:00 326 גילמן ד"ר ירון כהן צמח
  ב' 0723.2004.01 ממשקי סביבות למידה מבוססות טכנולוגיות ידע שו"ת ד 12:00 14:00 309 שרת ד"ר להב אורלי
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive