מערכת שעות סמסטר ב'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה שיעור ב 14:00 16:00 010 בר-שירה פרופ' דור דניאל
ב' 1085.1055.02 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 09:15 10:00 108 נפתלי גב' ורבצ'ן ילנה
ב' 1085.1055.03 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 10:15 11:00 108 נפתלי גב' ורבצ'ן ילנה
ב' 1085.1055.04 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ה 10:15 11:00 אולם זאב סגל מר שנער עופר
ב' 1085.1055.05 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ה 10:15 11:00 210 נפתלי גב' חציר נועה
ב' 1085.1055.31 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 16:15 17:00 204 נפתלי מר שנער עופר
 • תרגיל 31 מיועד למסלול חקר חברה דיגיטלית
 • ב' 1085.1055.32 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 16:15 17:00 201 נפתלי גב' חציר נועה
 • תרגיל 32 מיועד למסלול חקר חברה דיגיטלית
 • ב' 1085.1055.29 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 17:15 18:00 204 נפתלי מר שנער עופר
 • תרגיל 29 מיועד למסלול מנהיגות ומשאבי אנוש בלבד
 • ב' 1085.1055.30 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 17:15 18:00 201 נפתלי גב' חציר נועה
 • תרגיל 30 מיועד למסלול מנהיגות ומשאבי אנוש בלבד
 • סדנת חובה
  ב' 1085.1062.01 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 08:00 10:00 104 נפתלי מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.02 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 10:00 12:00 104 נפתלי מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.03 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 08:00 10:00 104 נפתלי מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.04 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 10:00 12:00 104 נפתלי מר זילבר איתי
  ב' 1085.1062.05 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 12:00 14:00 104 נפתלי מר זילבר איתי
  ב' 1085.1111.01 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 08:30 10:00 אולם זאב סגל מר נודלמן דן
  *18/3/21, 22/4/21, 6/5/21, 20/5/21, 3/6/21, 10/6/21
  ב' 1085.1111.02 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 12:00 14:00 101 נפתלי מר נודלמן דן
  *18/3/21, 22/4/21, 6/5/21, 20/5/21, 3/6/21, 10/6/21
  ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור א 11:00 14:00 גב' ביתן (טליתמן) מיכל
  ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 08:15 10:00 גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 גב' עמית יפה
  ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 מר בן דוד גלעד
  ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 מר בן דוד גלעד
  ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 מר זהבי תמיר
  ב' 1009.1555.14 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 גב' ארז גל
  שנה ב' - קורסי חובה, כלל התלמידים
  ב' 1085.1051.01 קו נקודה רשת שיעור ד 12:00 14:00 ד"ר אשורי תמר
  ב' 1085.2205.01 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום שיעור ה 14:00 16:00 ד"ר בודנה סנדרין
  ב' 1085.2205.02 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 10:00 11:00 208 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.03 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 11:00 12:00 208 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.04 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 16:00 17:00 גב' שפירו עדי
  ב' 1085.2205.05 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 17:00 18:00 גב' שפירו עדי
  שנה ב'- סדנאות מחקר
  ב' 1085.6106.01 מנתונים לרעיונות. שימוש בכלים אנליטיים ליצירת תובנות סדנה ב 12:00 14:00 103 נפתלי פרופ' דביר שירה
  ב' 1085.6105.01 מחקרים בשיווק סדנה ג 10:00 12:00 103 נפתלי ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.6105.02 מחקרים בשיווק סדנה ג 12:00 14:00 103 נפתלי ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.6108.01 סדנה בניתוח טקסטואלי רישתי סדנה ד 10:00 12:00 104 נפתלי ד"ר שגב אלעד
  ב' 1085.6106.02 מנתונים לרעיונות. שימוש בכלים אנליטיים ליצירת תובנות סדנה ה 10:00 12:00 208 נפתלי פרופ' דביר שירה
  שנה ב' - סדנאות מקצועות התקשורת/שנה ג'- סדנאות חברת הרשת
  ב' 1085.2072.01 כאן עושים עיתונות סדנה א 10:00 12:00 208 נפתלי מר זיו איתי
  ב' 1085.2087.01 המסע בדרך לקמפיין סדנה א 14:00 16:00 104 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2070.01 כתבת טלוויזיה דוקומנטרית סדנה ב 08:30 10:00 103 נפתלי מר וייס אריק
  ב' 1085.2078.01 סדנה בכתיבה מגזינית סדנה ג 14:00 16:00 103 נפתלי מר הופשטיין אבנר
  ב' 1085.2066.01 התמחות בחברות טכנולוגיה דיגיטלית סדנה ד 10:00 12:00 203 נפתלי ד"ר קמפף רונית
  ב' 1085.2083.01 סדנת שיווק מדיה חברתית ודיגיטל סדנה ה 08:30 10:00 203 נפתלי מר דואק נמרוד
  ב' 1085.2085.01 טרנס מדיה סדנה ה 10:00 12:00 203 נפתלי מר דואק נמרוד
  שנה ג'- קורס חובה
  ב' 1085.2229.01 אתיקה ומדיניות התקשורת שיעור ב 16:00 18:00 ד"ר פלג ענת
  שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
  ב' 1085.2669.01 צרכנים בעולם דיגיטלי שיעור ב 10:00 12:00 ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.4446.01 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי שיעור א 15:00 18:00 פרופ' דביר שירה
  ב' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 12:00 14:00 103 נפתלי ד"ר קמפף רונית
 • הקורס יינתן באנגלית
 • ב' 1085.2654.01 מנפצי המיתוסים: התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז?אנרים בידוריי שיעור ב 10:00 12:00 פרופ' דביר שירה
  שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
  ב' 0662.1031.01 רטוריקה והמסר התקשורתי שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן ד"ר ירון כהן צמח
  ב' 0723.2037.01 מרחבי מידע דיגיטליים ולמידה שו"ת ד 14:00 16:00 432 שרת ד"ר הרדוף-יפה שרון
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 13:00 16:00 ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  ב' 0662.2623.01 לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע שיעור ה 10:00 12:00 279 גילמן ד"ר נדיה אליס
  ב' 0662.2125.01 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט שיעור ג 16:00 18:00 279 גילמן ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ב' 0662.1761.01 מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי שיעור ד 10:00 12:00 449 גילמן ד"ר משה אלחנתי
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive